Crònica de Bernat Desclot/Capítol CXII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CXII

Com les galeres dels Catalans vengueren al port de Malta.


Q
uant les galeres dels Catalans foren partides de Mecina, e foren vengudes a Palerm, no havia mes de dos jorns que les galeres dels Prohençals eren passades allens e feyen la via de Trapena. E aytantost com hagueren oydes novelles de les galeres d'els Prohençals, foren ne molt alegres, e bateren de rems, e anaren s'en al pus tost que pogueren vers Trapena. E quant foren en Trapena, saberen novelles que a Tres Fontanes havien estat, e que cerquaven les galeres del rey d'Arago e de Cecilia. E ab tant seguiren los tant per escala tro que foren a Terra Nova; e aqui demanaren a les gents de la terra, si sabien novella de les galeres dels Prohençals; e ells digueren los: que la via de Malta tenien e havien feta. E les galeres del

rey d'Arago e de Cecilia aytantost partiren se de aqui e feren la via de Malta. Mas, ans que y fossen de trenta milles, l'almirall trames al Gotzo de Malta huna barcha armada, per espiar les galeres si eren aqui ne si y eren estades. E dixeren los que, si y eren, que los fessen tres senyals de fum, e si no y eren quels fessen hun senyal.
 Quant la barcha armada fo partida de les galeres, bate de rems tant tro que vench en la ylla de Gotzo de Malta, de la fasana de maestre, e devallaren en terra. E demanaren a les gents de la terra de la ylla de Malta: si sabien novelles de les galeres dels Prohençals. E ells digueren los: que mantinent s'en eren partides; e havien combatut a Malta en la ciutat, mas no y havien pogut res fer; e eren s'en anades al castell de Malta. Quant los homens de la barcha hagueren apreses novelles de les galeres dels Prohençals, feren tres senyals de fum a les llurs galeres, e puix partiren se d'aqui e tornaren s'en vers llurs galeres. E quant foren a ells tornades, dixeren al almirall e a les altres: que les galeres dels Prohençals havien estats en la ylla del Gotzo e que havien combatut en la vila de Malta, e havia poch que eren partides de aqui e que s'en eren anades al castell de Malta. Quant l'almirall e les altres gents de les galeres saberen que les galeres dels Prohençals eren al port de Malta, foren molt alegres. E aytintost bateren de rems e vengueren al Gotzo de Malta. E les gents de la ylla hagueren gran goig de la llur venguda e donaren los refrescament de ço que hagueren mester. E puix partiren de aqui e vengueren al port de Malta e fo miga nit com hi foren. Mas aquells de la ciutat de Malta los hagueren ja vists de jorn, si que hun almugaver vench de nit a la mar a la punta del port, e dix los que les galeres de Carles eren dins lo port de Malta.