Crònica de Bernat Desclot/Capítol LXXXIV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL LXXXIV

Com lo rey En Pere d'Arago tench consell ab son barons.


Q
uant lo rey d'Arago veu quel fet per que ell era vengut li era fallit e vengut a menys cap, e que no podia venir acabament de ço que cuydava fer, ajusta son consell ab los barons e ab los sabis homens de la ost:  «Barons, dix lo rey, ço per que yo havia començat aquest fet n'era vengut, hi, si m'es fallit; que yo cuydava haver Constantina; e si yo la hagues, ab lo poder que yo havia aci e ab lo socos quem vinguera de ma terra, yo conquerria tota Africha ab la ajuda de Deu, mal grat de tots quants Serrayns ha al mon. E tengueren Alcoyll; e aci fora nostre cao. E d'aci a Constantina no ha mes de dotze legues poques. E mal grat dels Serranys meserem vianda e tot ço que mester nos fos. E puig aci es que nos som aci e havem presa terra salvament, e en bon lloch e en fort, que no temem que quants Serrayns ha al mon nos ne puxen gitar ne dan fer, ne per terra ne per mar, volria que, a honor de Deu, la crestiandat n'hagues honor e preu. Mon cor es, si vosaltres m'ho donats de consell, que trametra mos missatgers en Roma al apostoli, quem trametra ajutori e socos de cavallers e d'altra gent. E si u fa, null temps, mentre viu sia, m'hie partire. E ab la ajuda de Deu, yo conquerre tota sta terra a crestians, per ço que Deu hi sia beneys e lloat e honrat».

 Ab tant los barons respongueren e digueren al rey:  «Senyor, ço que vos nos havets dit tenim tuyt per bo. E sia plaer a Deu que us ho leix complir, axi com lo vostre cor desija; que nos, senyor, nons partirem de vos null temps, ans hi farem venir nostres mullers e nostres infants. E volem aci servir Deu, mentre siam vius».