Crònica de Bernat Desclot/Capítol primer

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL PRIMER

Com lo bon comte de Barcelona exella mossenyor Guillem Ramon de Muncada.


D
iu lo comte que, quant lo bon comte de Barcelona hac conquesta tota la fort terra de Catalunya per gran forç e per gran prohesa, e hac gitats e morts tots los Serrayns de la terra, tro a Leyda e tro a les muntanyes de Prades e de Siurana qui est molt fort terra, ana asetjar Leyda que es una richa ciutat, que lla donchs era de Serrayns. E esdevench se que, abans quel bon comte de Barcelona tos al setge de Leyda, havia en la cort del bon comte de Barcelona, hun senescal de molt gran linatge de la terra de Catalunya, qui havia nom En Guillem Ramon de Moncada, senescal. E fon ventura que, per alguna raho que no vull ara comtar, quel comte de Barcelona lo gita de la sua terra e l'exella. Aquest senescal, En Guillem Ramon de Moncada, anassen en Arago e presentas devant lo rey, e saludal molt altament:

 «Senyor, dix ell, Deu vos saul a vos e a vostra cort. Yo so vengut a vos que sots refugi de exellats, e prech vos, senyor, que hajats merce de mi e quem vullats sostenir en vostra terra, que honrat hom e de alt linatge son; e mon senyor lo comte de Barcelona, per falses lausengers qui m'han acusat ab ell, ham exellat de sa terra e ham tolt tot quant havia. Per que yo us prech, senyor, que vullats que yo us serveixcha axi com vasall deu servir noble senyor».

 Quant lo rey entes que aquest era En Guillem de Moncada, senescal, levas del siti en que seya e pres lo per la ma e assech lo prop si.

 «Senyor, dix lo rey, ben siats vos vengut, axi com a bon cavaller e de honrat linatge que vos sots. Per ma fel moltes de veguades he desijat que us pogues veher e tenir en ma cort, per lo gran linatge e noblea de cavalleria qui en vos es. E sapiats que res que mester vos sia no us fallira en ma cort».
 E d'aqui avant lo rey feu li donar ço que mester hac, que no li falli res que mester li fos en la sua cort. E de aqui avant lexarem a parlar d'En Guillem Ramon de Moncada, senescal, e parlarem del rey d'Arago.