Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCLXX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCLXX.
Com lo senyor infant en Ferrando de Mallorgues trames per cauallers e homens de peu; e com abans que la gent hi fos a la Morea, dit infant passa desta vida, e se occupa de tota la terra mosenyer en Ioan, frare del rey Robert.

E no ana a molt de temps, quel senyor infant trames missatge al senyor rey de Mallorques, qui per mi li trametes cauayllers e homens dapeu. E madona la regina sa mare e lo senyor rey de Mallorques trameteren me a dir, quem apareyllas e que percasas bona companya dacauayll e da peu que hi menas, e que ell me faria dar entro a XX milia liures en Valencia a companyes. E yo tantost percasem de companya, axi que a molts acorregui de ço del meu. E no ana a XV jorns, quem vench demanament per un correu, que no men trametes de res, que Arnau de Caza ab la gran nau del senyor infant era vengut de la Morea, e que ell ab la dita nau hauria gent a Mallorques que hi passaria: e axi a la mala hora reuocaren la sentencia, que yo no ane. E en Arnau de Caza acorda duna gent e daltra a Mallorques, e estech tant, e tant tarda, que, com fa a la Morea, lo senyor infant fo passat desta vida, de que fo major tala que linatge Darago preses de negu fill de rey llonch de temps ha: e nous dire aquella casa quen prengues tala, que sis feu tot lo mon; que aquest era lo millor caualler e lo pus ardit que en aquell temps fos fill de rey del mon, e lo pus dreturer e el mills ordonat de tots feyts. E lo seu cors fo portat a Perpinya, de que fo gran be a madona la regina sa mare, que hanch nou sabe, que Deus la sach presa a sa beneyta part. E pot hom dir delia, que es sancta en paradis, que el mon no era tant deuota, ne tant humil ne millor chrestiana. E axi ella fo en paradis abans quel dol de son fill vaes. E lo cors del senyor infant en Ferrando fo possat a la esgleya dels preycadors a Perpinya. Deus haja la su anima el meta ab los sants en paradis.

E com ell fo mort, no ana a dos mesos, que muri laltre princep. E puys tota la terra se ocupa, e teho vuy en aquest dia mosenyer en Ioan, frare del rey Robert. Deus per la sua marce aport temps, que torne a aquest senyor infant en Iacme, de qui deu esser dretament. E Deus ho jaqueixca a mi vaher, e hi pusca en mes veylles canes ajudar daquell poch poder, e saber, que Deus ma comanat.

Ara vos lexare a parlar daquests senyors de la casa de Mallorques, e tornare a parlar del senyor rey Darago e de sos fills.