Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXV.
Com lo senyor rey en Iacme de Sicilia feu la via de Salerm, e lalmirall costeja la costera de Malfa, e trach totes les naus e terides del port de Napols, e assatia Gayeta.

Com hach vesitat Castellabat, feu la via de Salerm: e aqui vaerets gran via fora, axi que tot lo mon paria quen vingues. Si que lalmirall dona la popa en terra dauant los esculs qui son en dret de la ciutat. E aqui ab les ballestes faeren hi gran dany, e aqui estegren tot aquell jorn e la nuyt. E lendema partent de Salerm costejaren la costera de Malfa, e posa lalmirall almugauers en terra, que hi cremaren e affegaren molts llochs que hauien tornats en peus, despuix que en Berenguer de Sarria los hach barrejats. E partent daqui faeren la via de Napols. E en Napols vaerets repicaments de campanes, e hi exir caualleria, que era una gran marauella la gent que vench a mar; empero tanta de gent no hi hauia, ne de cauallers, que lalmirall non tragues totes quantes naus, e terides hauia dintre lo port: e axi estegren dauant la ciutat tres jorns. Puix faeren la via de Iscle, e aqui auallaren e reconegueren lo castell e la vila: e prea ho molt, com ho hach reconegut. E puix parti Discle, e feu la via de Gayeta, e aqui trague los caualls e tota la gent en terra, e assatia la ciutat per mar e per terra, e hi arbora IV trabuchs qui tots jorns treyen dins la ciutat. E segurament que lagren hauda, mas dos jorns abans que ell hi fos hi hauien entrats be mil homens a cauall del rey Carles: e axi aquells tengren fort la ciutat. Queus dire? lo setge se tench molt fort, e destrengueren la ciutat, axi que dins hauien de la mala ventura assats. E encara aquells del senyor rey de Sicilia corrien tot aquell pays tots jorns, que dintre terra entrauen III o IV jornades, e amenauen caualcades les pus reyales del mon, axi de persones com de robes, dom dargent e dor, que hauien de viles e de casals que cremauen e affegauen; e dels bestiars amenauen tants, que en la host sol per lo cuyr matauen un bou, e un molto sol per lo setge. Axi que tant gran diuicia hauien de totes carns, que tota res sen deuia marauellas, qual terra podia bastar a tant bestiar, que aquell a host consumaua.

Ara vos lexare a parlar del senyor rey de Sicilia qui te son setge en la ciutat de Gayeta, e tornar vos he a parlar del senyor rey Darago.