Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXVI.
Com lo senyor rey Nanfos Darago se vae ab lo rey Danglaterra, e esposa ab filla de dit rey Danglaterra: e les grans festes e dances e jochs que van fer.

Com micer Bonifaci e micer Ioan Dagrill foren partits del senyor rey Darago, cascu dells sen ana lla hon hauien ordonat. Queus en faria plus llongues noues? que tant anaren e vengren, qui al papa, qui al rey Danglaterra, qui al rey de França, que aportaren tot lo feyt a bona fi. E aço que lo senyor rey Darago se vaes ab lo rey Danglaterra en un lloch qui ha nom Olero, qui es en Gascunya. E la vista se fo empresa. E al jorn cert lo rey Danglaterra ab la regina sa muller e la infanta sa filla foren al dit lloch Dolero: e axi mateix hi fo lo senyor rey Darago e lo senyor infant en Pere ab ell, e molts richs homens e cauallers e ciutadans e homens de viles, que tots anaren ricament arreats e aparellats de bells vestits e de bell arnes. E axi mateix hi fo micer Bonifaci de Salamandrana e micer Ioan Dagrilli: e la festa fo molt gran quel rey Danglaterra feu al senyor rey Darago e al senyor infant en Pere e a totes les sues gents. Queus en diria? que la festa dura be X jorns, abans que de res se entrametessen de parlar de neguns affers.

E com la festa fo passada, entraren en parlament, e finalment lo senyor rey Darago afferma per muller la infanta, filla de rey Danglaterra, qui era la pus bella donzella e la pus graciosa del mon. E com les esposayes foren feytes, la festa comensa molt major que dabans no era estada: E lo senyor rey Darago feu dreçar taulat molt alt, e tota hora treya tres estils tant tant marauellosament, quals Angleses e les altres gents sen marauellauen molt, e les dones axi mateix nauien gran marauella. E apres bornauen e anauen ab armes, e puix feyen taules redones; e axi mateix vaerets anar cauallers e dones en dansa, e a vegades los reys amdosos ab les regines e ab compteses e ab daltres grans dones: e linfant e richs homens de cascuna de les parts hi dansauen. Queus dire? que be un mes dura aquella festa, e un jorn lo senyor rey menjaua ab lo rey Danglaterra, e altre jorn lo rey Danglaterra menjaua ab lo senyor rey Darago.