Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol CLXXIV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

CAPITOL CLXXIV.
Com lo senyor rey Nanfos Darago passa desta vida per raho duna exidura ques feu el raygal de la cuxa.

E com ell se senti axi agreujat, feu son testament axi ab gran diligencia, com negun altre rey pogues fer: e una vegada e dos lo feu llegir e examinar. E lexa lo regne al senyor rey en Iacme rey de Sicilia frare seu, e jaqui lo seu cors a la orda dels frares menors de Barcelona. E axi ab gran contrictio de sos pecats confessa moltes vegades, e reebe lo nostre saluador, e fo pernoliat. E com hach reebuts tots los sagraments de la sancta sgleya axi, prenent comiat de tots feu se donar la creu, e adora la molt deuotament ab plors e ab llagrimes, e croa sos braços ab la creu sobre sos pits, e lleua los ulls al cel e dix: en les mans tues, pare senyor Iesu Christ, coman lo meu esperit; e senya e beney si mateix, e puix tot son poble e tots sos regnes. E ab la creu abraçada dient moltes bones oracions ell passa desta vida en lany de nostre senyor Iesu Christ MCCXCI a XVIII jorns de iuny. E si hanch vaes gran dol en ciutat, aqui fo, axi com aquells qui hauien perdut bon senyor. E axi com ell ho hach manat, fo portat ab gran professo als frares menors, e aqui ell fo entarrat. Deus per la sua merce haja la sua anima! e sens tot dupte podem estar, que ab Deus es en paradis, axi com aquell qui sen ana verge; que james no hach paría de fembra, ans era son enteniment, que verge vengues a sa muller, e que puix axi mateix no hagues cura de altra fembra.