Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXXVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXXVIII.
Com lo senyor rey en Iacme Darago e de Sicilia tench tot son regne en pau, e esquiua bandos que no poguessen hauer en ciutats ne viles: e asenyaladament esquiua cells qui eren a Tortosa entre Garidells e Carbons e Puixs.

Abtant com los reys se foren partits, e hagren pres comiat la hu del altre, lo senyor rey Darago sen ana per totes les sues terres alegre e pagat, endreçant e adobant: qui en breu de temps hach axi mesa tota sa terra en pau e en concordia, que depuix que ell fo coronat rey Darago e de Cathalunya e del regne de Valencia, ha tenguda e te axi la sua terra en pau e en dretura, que de nuyt o de jorn pot tot hom anar lo coll carregat de moneda, que non trobara negun que dany li faça. E axi mateix pau e concordia ha entre tots sos barons qui tostemps hauien acostumat de guarrejar; e encara esquiua bandos, que no pogues hauer en les ciutats ne en les viles. Que en Tortosa qui es bona ciutat hauia durat tostemps gran bando entre los Garridells els Carbons e els Puixs. E perço quen pogues castigar, se auench ab en Guillem de Muncada que hauia lo terç en Tortosa, e lin dona cambi, e al Temple axi mateix. E com tota la ciutat fo sua, lo dit bando qui per grat qui per força feu en tal manera, que ara esta plus pla, que ciutat de Cathalunya: e axi mateix se feu de molts daltres llochs.

Ara vos lexare a parlar del senyor rey Darago qui va axi endreçant sos regnes, e vull vos dir la taula redona que tench lalmirall en Roger de Luria a Calathayu, com los reys hi foren, que fo de les marauelloses coses que may se faeren en nul temps.