Crònica de Ramon Muntaner/Capítol LXII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL LXII.
Com lo senyor rey en Pere mana, que tot hom de XV anys amunt e de LX auall fos ab armes, e conduyt a un mes a Palerm; e com trames secors de companya a Macina.

E tantost faeren cridar les hosts per tota Sicilia, que dins quinze jorns fossen tuyt de quinze anys amunt e de LX auall ab llurs armes e pa a un mes a Palerm: e axi ana lo manament de part del senyor rey Darago per tot. E entretant lo senyor rey Darago trames dos milia almugauers a Macina, que hi entraren de nuyt. E aquests anaren cascu ab son carro acostes; que no creats que menassen adzembla neguna, ans cascu portaua lo pa en son carro, axi com acostumats e nodrits los almugauers; que com van en caualgada, cascu porta un pa per cascun dia, e no pus: e puix del pa e de laygua e de les erbes passen llur temps aytant com llurs ops es. E axi hagren bons pilots qui eren de la terra, qui sabien les muntanyes e les sendes. Queus dire? que de VI jornades que ha de Palerm a Macina, en tres jorns hi entraren. E entraren en la ciutat de nuyt per un lloch qui ha nom la Caperma, hon les dones de Macina feyen un mur qui encara hi es, e entraren tant celadament, que de la hostn no foren sentits.

Ara llexare a parlar dells qui son a Macina, e tornare a parlar del senyor rey Darago.