Crònica de Ramon Muntaner/Capítol XLV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XLV.
Com lo rey de Mallorques e lo infant en Sanxo pregaren al senyor rey en Pere, quels dixes ço que entenia fer; e com lo senyor rey en Pere nols volch dir son enteniment, saluant que comana tota sa terra al infant en Sanxo.

E lo senyor rey de Mallorques vench al senyor rey Darago e pregal, que li dixes ço que entenia affer, e que si li pleya, que ell yria ab ell en tot lloch ab tot son poder. E ell respos li: frare, no vull que hi anets, mas que romangats e queus prengats guarda e cura de la nostra terra. E axi mateix prech vos, que nous pes, com yo nous dich ço quentench affer, que per cert, frare, si a persona del mon yo degues descobrir mon cor, you descobriria a vos; mas no es mon enteniment daquest viatge. E axi encara vos prech, que nous sapia greu, que axi mateix no vull ajuda ne secors de nul hom del mon, saul aquella de Deus e de mos vassalls e sotsmesos. E sobre aço lo senyor rey de Mallorques ab greu que li sabe no sen mes mes sobre ell. E semblantment lo rey de Castella e son nabot linfant en Sanxo faeren atre tal; que sol per aquesta raho vench linfant en Sanxo en Arago es vae ab ell e si proferi de part del rey son pare e dell mateix, quen persona lo seguiria ab tot lo poder que hagues, e que hauria XXX o XL galees de Sibilia e de altra marina sua be armades e aparellades. Queus dire? aytal resposta li feu, com hauia feyta a son frare lo rey de Mallorques, saluant que li dix, que li comanaua tota sa terra, axi com aquell quell tenia en compte de fill. E lo dit senyor infant respos, que la dita comanda prenia ell volenters, e que manas a tots aquells que ell llexaua procuradors, que si en res lo hauien ops, que tantost lo requeressen, e que totes coses llexades tantost en persona ab tot son poder laurien. E daço fon molt pagat lo rey Darago, e abraçal mes de deu vegades: e axi prengueren comiat la hu del altre. E lo dit senyor infant tornassen en Castella e recompta al rey son pare ço qui entrells fo estat. Ha Deus, dix lo rey Nanfos de Castella, e qual cor de senyor ha enel mon quis pogues comparar a aquest daquest senyor?

Si que no ana a gayre quel rey Nanfos de Castella muri, e romas rey de Castella linfant en Sanxo. E axi daqui auant llexare lo rey en Sanxo de Castella e tornare al senyor rey Darago.