Crònica de Ramon Muntaner/Capítol XXI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXI.
Com lo rey en Iacme Darago hach carta del papa, que anas al concili quis tench a Lleo del Royne, e com lo rey Nanfos de Castella son gendre li enuia a dir, que volia anar al concili e passar per la sua terra.

Com lo dit senyor rey en Iacme hach axi molt de temps sejornat per ses terres, e lo senyor infant en Pere atre tal, e lo senyor infant en Iacme, vengren missatges al senyor rey Darago, quel pare sanct faria concili general a Lleo del Royne, e que pregaua e requeria tots los reys de chrestians del mon, que hi fossen ells o llurs procuradors. Don lo senyor rey se aparella danar, e en axi com ell tractaua que hi anas com pus honrradament poria, missatgers le vengren del senyor rey Nanfos de Castella gendre seu, que ell volia anar al dit concili, e volia passar per la sua terra ab la regina e ab gran res de sos infants; e que asenyaladament per dues rahons volia passar per la sua terra. La primera que ell e la regina e sos fills hauien gran desig de vaer ell e els infants. E laltra perço com ell anaua al dit concili per tant grans affers, que volia hauer sobre aquells son consell axi com de pare, e del senyor infant en Pere e del senyor infant en Iacme axi com de frares. E lo dit senyor rey e los dits senyors infants hagren gran plaer daquest feyt, e tantost ab los missatges del rey de Castella ells ni trameteren de gran valor, e trameteren li a dir, que molt eren pagats de llur venguda, e que pensas de pendre tota la llur terra a son seruey axi com la sua propia. E que aquests missatges quels faes asaber certament, per qual part volria entrar en llur terra, e lo dia que hi vendria.