Declaració Valencianista de 1918

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Declaració Valencianista

 Les bases que la “Unió„ i la “Joventut„ valencianistes defensen, prescindint de les idees que 'n altres ordens pogueren professar els seus components, son estes:

 1.ª El Pòble valenciá, integrat per els habitants de les tres provincies actuals, constituix una fòrta personalitat social caracterizada per la possessió d' una llengua pròpia, per la seua modalitat racial, per la comunitat de història i de condicions economiques.

 2.ª Esta personalitat, per el fet de la seua existencia i per la voluntat dels seus components, te dret a constituir un Estat amb el poder de donar-se ell mateix la seua forma i constitució. Esta es la fonamental reivindicació valencianista.

 3.ª Reconeixem la compatibilitat del Estat Valenciá i la seua convivencia amb les demés regions i nacionalitats ibériques dins d' una Federació Espanyola ó Ibérica, establint clarament la distinció de atribucions del Estat Valenciá i el Federal, i una consegüent divisió de la Hisenda per a cobrir les respectives atencions. Les funcions pròpies del Estat Valenciá deurán ser exercides amb plena soberanía, sense cap intromissió extranya.

 4.ª Sense prejutjar definitivament la divisió de estes funcions acceptém per el moment, la formulada en la Assamblea de Parlamentaris de Octubre de 1917.

 5.ª Existint en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües valenciana y castellana, demaném la cooficialitat per a els dos idiomes.

 6.ª Conseqüents amb la idea de respecte als organismes naturals, els municipis valencians fruirán de la seua autonomía, tenint el poder de constituir-se dins dels límits generals d' una llei municipal que procure, per a els ajuntaments la máxima eficacia tècnica compatible amb els principis democrátics.

 7.ª Reconeixent les varietats locals dins de l' antic Regne de Valencia i conseqüents amb el criteri descentralitzador, el Estat Valenciá respectará les varietats provincials o comarcals, quan els respectius municipis les consagren per Unions o Mancomunitats entre ells.

 8.ª El Estat Valenciá podrá mancomunar-se, per a fins concrets, amb atres Estats de la Federació, si hu estima convinent, conservant íntegra la seua personalitat.