Declaració de fets

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Declaració de fets
Joseph Rutherford
(traduït per anònim)
Carta enviada a Adolf Hitler pels Testimonis de Jehovà el 25 de juny de 1933 explicant les seves posicions religioses i no-polítiques i desmentint les acusacions de judaisme, comunisme i col·laboracionisme amb el Regne Unit i els Estats Units.
 Baixa

SOCIETAT WATCH TOWER BIBLE AND TRACT

  • Sucursal alemanya,
  • Wachtturmstraasse 1-19,
  • Magdeburg Alemanya:

Honorable Canceller:

El 25 de Juny de 1933, a l'Sporthalle Wilmersdorf a Berlín, va haver-hi una conferència d'aproximadament 5.000 Bibelforscher (testimonis de Jehovà), representant diversos milions d'alemanys que són amics i seguidors d'aquest moviment des de fa molts anys. El propòsit d'aquesta conferència, a la qual van assistir representants de totes les comunitats d'estudiantes de Bíblia d'Alemanya, era trobar la manera d'informar al canceller, com també als altres alts oficials del Reich alemany i els governs dels seus països individuals el següent:

En diverses parts del país s'han pres accions contra una associació de cristians seriosos, homes i dones, que tenen el cristianisme positiu com a fonament. Tals accions solament poden descriure's com persecució d'un grup de cristians per part d'un altre, car les acusacions que han comportat aquestes accions contra nosaltres són majorment del clericat, especialment d'origen catòlic, i no són certes. Estem absolutament convençuts de la imparcialitat dels oficials del govern que tracten aquesta situació. Però concloem que, a causa de la quantitat de les nostres publicacions i la gran càrrega de treball dels oficials, el contingut de les nostres publicacions i el propòsit del nostre moviment estan sent jutjats en gran part de forma incorrecta, específicament segons els punts de vista (que promouen el prejudici) dels nostres opositors religiosos.

Per aquesta raó, els temes tractats en la nostra convenció van ser establerts com declaració de la Societat Watch Tower Bible and Tract, per a proporcionar-li a Vostè, Sr. Canceller, així com als alts oficials del Reich alemany i els seus estats, documentació del fet que els Bibelforscher d'Alemanya solament pretenen, com a únic propòsit de la seva obra, conduir les persones a Déu i donar testimoniatge i honra al nom de Jehovà, el Totpoderós, el pare del nostre Senyor i redemptor Jesucrist. Estem convençuts que Vostè, Sr. canceller, no permetrà que es pertorbin tals activitats.

Els membres de les congregacions de Bibelforscher d'Alemanya són generalment coneguts com defensors de respecte cap a l'Altíssim i estudiants gelosos de la Bíblia. Els oficials de la policia local podran testificar que els Bibelforscher mereixen contar-se entre els elements del país i del poble que són reconeguts pel seu amor i suport a l'ordre. L'única missió d'ells és atreure els cors dels humans a Déu. La Societat Watch Tower Bible and Tract (amb oficines en Magdeburg, Alemanya) és el centre missional de l'organització dels Bibelforscher.

L'oficina central de la Societat Watch Tower a Brooklyn és, i ha estat en el passat, extraordinàriament favorable a Alemanya. Per aquesta raó, el president de la Societat i set membres de la junta de directors d'Estats Units van ser sentenciats a 80 anys de presó, perquè el president va negar l'ús de les dues revistes publicades a Estats Units sota la seva adreça per a propaganda de guerra contra Alemanya. Aquestes dues revistes, "La Talaia" i "Estudiantes de la Bíblia mensual" van ser les úniques revistes a Estats Units que es van negar a publicar propaganda anti-alemanya i per aquesta raó van ser prohibits i suprimits a Estats Units durant la guerra.

De la mateix manera, en mesos recents la junta directiva de la nostra Societat no solament es va negar a participar en la propaganda contra Alemanya, sinó que fins i tot va prendre posició en contra de la mateixa. La Declaració adjunta assenyala aquest fet i posa èmfasi en què les persones participants en tal propaganda (jueus i catòlics de l'entorn comercial) també són els perseguidors més vigorosos de l'obra de la nostra Societat i la seva junta directiva. Aquestes i altres afirmacions de la nostra Declaració es fan per a repudiar l'acusació calumniosa que els Bibelforscher són sostinguts per jueus.

L'assemblea representativa d'aquests cinc mil delegats va rebre amb gran satisfacció la declaració del governador de Magdeburg, quant a que no es pot provar que hi hagi alguna relació entre els Bibelforscher i els comunistes o marxistes, com han declarat els nostres opositors religiosos (el que significa que tal declaració és una altra calumnia). Un escrit de premsa en "Magdeburger Tageszeitung", edició 104, amb data del 5 de Maig de 1933, indica el següent:

Una declaració de govern concernent a l'ocupació de l'edifici dels Bibelforscher.- El departament de premsa del govern va publicar la següent informació: "L'ocupació de la propietat de l'associació dels Ernste Bibelforscher a Magdeburg va ser retirada el 29 d'Abril, ja que no es va trobar cap material que recolzi l'acusació d'activitats comunistes."

Un altre report en el "Magdeburger Tageszeitung", edició 102, datada el 3 de maig 1933, indica:

L'oficina de l'associació dels Ernste Bibelforscher ens va informar que les accions preses en contra de la Societat Watch Tower i l'associació dels Ernste Bibelforscher han acabat totalment. Tota propietat va ser retornada, ja que un estudi acurat va revelar que tals societats no eren culpables ni políticament ni criminal i perquè es concloc que ambdues Societats són absolutament apolítiques i d'una naturalesa estrictament religiosa.- A petició nostra, el govern va confirmar la correcció d'aquest informe.

L'assemblea representativa d'aquests cinc mil delegats va fer èmfasi que, després d'aquestes circumstàncies, va considerar indigne fins i tot defensar-se en el futur de la infamant acusació d'activitats marxistes o comunistes. Els delegats van rebatre les acusacions dels nostres opositors religiosos, que induptablement són un senyal de competència religiosa. Ells preferirien silenciar un avís honest amb calumnies en lloc d'usar la paraula de Déu.

A més, en l'assemblea de cinc mil delegats es va fer notar que -com s'expressa en la Declaració- els Bibelforscher estan lluitant per les mateixes metes i ideals de molt alta ètica que el govern nacional del Reich alemany va proclamar respecte a la relació dels humans amb Déu, és a dir: l'honestedat del ser creat cap al seu Creador.

En l'assemblea es va declarar que no hi ha punts de vista oposats en la relació entre els Bibelforscher d'Alemanya i govern nacional del Reich alemany. Al contrari, quant a les metes i objectius netament religiosos i no polítics dels Bibelforscher, es pot dir que estan en complet acord amb les metes similars del govern nacional del Reich alemany.

A causa del llenguatge suposadament fort de la nostra literatura, alguns dels nostres llibres van ser prohibits. L'assemblea dels cinc mil delegats va assenyalar referent a això que el contingut dels llibres que van ser criticats es refereix solament a les circumstàncies en la potència mundial anglo-americana, i que aquesta -especialment Anglaterra- és responsable per la Lliga de Nacions i els seus injustificats tractats i càrregues imposats a Alemanya. El que està escrit en la nostra literatura -sigui quant al món financer, al polític o al catolicisme romà (ultramontà)- és solament dirigit als repressors del poble alemany i el seu país, no contra l'Alemanya que està lluitant contra les càrregues imposades. Per tant, la prohibició forçada sobre aquests llibres és completament incomprensible.

A aquells länder alemanys en els quals es proscriuen els serveis religiosos dels Bibelforscher, es prohibeixen les seves reunions d'oració, etc, aquests, que duen setmanes esperant una solució a aquesta situació que aquesta ofegant les seves vides religioses, van expressar el següent:

Seguirem obeint aquesta prohibició imposada, perquè confiem que vostè, el Sr. canceller, o els alts oficials del govern aixequin aquestes mesures -per les quals desenes de milers d'homes i dones cristians serien víctimes d'un martiri comparable al dels primers cristians- després que hagin tingut un enteniment de la situació real.

Finalment, l'assemblea de cinc mil delegats va expressar que l'organització Bibelforscher-Watch Tower està ferma pel manteniment de l'ordre i seguretat de l'estat, a més de dur a terme els esmentats alts ideals del govern nacional en el camp de la religió. A fi que això sigui conegut sobretot per vostè, Sr. Canceller, com líder del poble, i per altres alts oficials de govern del Reich alemany i dels länder, els sentiments que s'han expressat breuement es van plasmar en detall en la Declaració adjunta.

La Declaració adjunta va ser llegida públicament pel secretari de l'assemblea de cinc mil delegats dels Bibelforscher, va ser aprovada unànimement i va ser adoptada amb la instrucció de presentar una còpia d'aquesta i de l'informe de l'assemblea al Sr. Canceller i a tots els alts oficials del Reich i els länder.

Això es fa amb el prec més respectuós que la petició que s'expressa en la Declaració sigui atorgada de la forma més positiva: a saber, que a una comissió d'entre nosaltres se li doni l'oportunitat de fer una exposició responsable dels fets personalment davant seu, Sr. canceller, o davant el ministre de l'Interior. Si no és així, li preguem que una comissió nomenada per vostè, Sr. Canceller, que no tingui cap prejudici religiós contra nosaltres, homes que no tinguin interessos religiosos professionalment sinó que solament examinessin la nostra situació imparcialment i sense prejudicis i d'acord amb els justs principis enunciats pel propi Sr. Canceller. Els principis esmentats es refereixen al punt 24 del programa del Partit Nacional Socialista d'Obrers Alemanys, que diu:

"Demandem la llibertat de totes les denominacions religioses dintre de l'estat, mentre que no posin en perill l'existència d'aquest ni violin els valors ètics i morals de la raça alemanya.

-El partit, com tal, representa el punt de vista del cristianisme positiu sense unir-se a cap denominació. S'oposa a l'esperit jueu-materialista dintre i fora del país i està convençut que qualsevol recuperació duradora del nostre poble ha de néixer d'endins per a fora (...)-.

Estem completament convençuts que el govern nacional d'Alemanya no trobarà raó per a impedir els nostres serveis religiosos ni activitats missionals si se'ns jutja, primer, sense prejudici religiós i, segon, d'acord amb el punt del programa citat.

Quedem a l'espera de la seva prompta i amable aprovació, assegurant-li nostre altíssim respecte, Honorable Sr. canceller,

Respectuosament,

Societat Watch Tower Bible and Tract, Magdeburg