Decret 101/1989, de 3 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del municipi Bonrepós y Mirambell (Valencia)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 101/1989, de 3 de juliol, pel qual és aprovada la nova denominació del municipi Bonrepós y Mirambell (Valencia). [89/2782]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.104, l’11 de juliol de 1989
 Baixa


 L'Ajuntament de Bonrepós y Mirambell, en sessió mantinguda el dia 29 de setembre de 1988, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del municipi pel de Bonrepòs i Mirambell.
 El Gabinet d'Ús del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià, la grafia de «Bonrepòs i Mirambell».

 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

 En atenció d'aquests motius, vist l'expediente instruït per l'Ajuntament de Bonrepós y Mirambell per a l'alteració de la denominació actual per la de Bonrepòs i Mirambell, a proposta del Conseller d'Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió del dia 3 de juliol de 1989,


Decrete:

Article únic
 L'actual municipi Bonrepós y Mirambell, de la província de València, es denominarà Bonrepòs i Mirambell. Les referències que al nom antic s'haguessen realitzat pels òrgans de l'Estat o d'altres organismes públics es consideren fetes, d'ara endavant, a la nova denominació.


 València, 3 de juliol de 1989.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
JOAQUIM AZAGRA I ROS

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 101/1989 sobre la denominació oficial del municipi de Bonrepòs i Mirambell.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)