Flor d'enamorats/A n'aquell que no vull bé

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


XXXIII
(Canta la galana) 

A n'aquell que no vull bé
pus veig que no'm vol amar,
cego'l veja y sens guiar.

La que vulla bé no l'ame
y ame el que no vulla bé
por burlarse d'ell, ab que
verdaderament se clame;
en desert que cride y brame
sense beure ni menjar;
cego'l veja y sens guiar.

Vèjal tan enamorat
que's burlen d'ell sos amichs,
darrera li vagen xichs
publicantlo per oral;
el que m'es tan desingrat

sense volerse apiadar,
cego'l veja y sens guiar.

Plore tant que dels ulls cegue
y no trobe qui'l conhorte,
del pesar tant se deporte
que de tot plaher renegue,
a ser ben volgut no aplegue,
y quan hi pense aplegar
cego'l veja y sens guiar.