Flor d'enamorats/Apart, apart, que no vull part

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


XXXIX

Apart, apart, que no vull part
ab qui té part en altra part.

Apàrtes qui s'ha apartat
de la mia voluntat
mostrant sa gran lealtat
sens mostrar amorós art
de qui té part en altra part.

Apàrtes que no vull bé
al qui romp de amor la fè,
per que aqueix dos cares té
no tenint ningun esguart
del qui té part en altra part.

Apàrtense los plahers
dels desvariats parers,
ni vull qu'ells en mos afers

entenguen, si Deu me guart,
del qui té part en altra part.

Apàrtense los discrets
de dònes los séus secrets
no per jamay de sos plets
n'hi comprenguen part ni quart
del qui té part en altra part.