Flors de virtut

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Comença lo flors de virtut


S
I estimar volen per raho autoritat e exemple la miserable creatura quant sia defecte perduda: e decayguda a causa del mortifer e pestifer vici del oci nos sera ocasio la vida en algun studi: o en honest exercici dispondre: e no sols per lo perill desta anima mes encara dest cors: lo qual de tot mal es principi com scriu sanct bernat als deuots frares dest mont de deu e sanct iohan crisosto scriuit sobre lo euangeli de sanct matheu en una sentencia ab lo sapientissim salamo en lo llibre del ecclesistich Dix que molts mals vicis e peccats ha demostrat la ociositat la qual fonch principal causa dela cruel roina e trement vindicta deles infelix ciutats sodoma gomorra abdama sobohim e sogoz: axicom lo propheta ezechiel amplament scriu. E pertant he fet com aquell que essent en un bell ort de moltes e diuerses flors cull les mes belles e dignes cimes per fer se una bella garlanda perço haura nom aquesta obra flors de virtut e de costums la qual tracte de tots los vicis humans dels quals deuen fugir los homes que desijen viure segons deu: e amostre com se deu guanyar la virtut: e los morals costums, puantho per autoritat dels sagrats theolechs: e de molts philosophs doctissims. E pertant en nom dela sanctissima trinitat ab la diuina gracia entretant en lo odorifer e florit ort sacratissim dest spirit sanct per la porta speciosa deles sacres e sanctes scriptures catholiques pregue la dolça caritat d aquells quel legiran en sense odi meu o ver infamia ab diligent studi modestament los placia smenarlo e si algun defecte hi trobaran Pàgina:Flors de virtut.pdf/2 Pàgina:Flors de virtut.pdf/3 Pàgina:Flors de virtut.pdf/4 Pàgina:Flors de virtut.pdf/5 Pàgina:Flors de virtut.pdf/6 Pàgina:Flors de virtut.pdf/7 Pàgina:Flors de virtut.pdf/8 Pàgina:Flors de virtut.pdf/9 Pàgina:Flors de virtut.pdf/10 Pàgina:Flors de virtut.pdf/11 Pàgina:Flors de virtut.pdf/12 Pàgina:Flors de virtut.pdf/13 Pàgina:Flors de virtut.pdf/14 Pàgina:Flors de virtut.pdf/15 Pàgina:Flors de virtut.pdf/16 Pàgina:Flors de virtut.pdf/17 Pàgina:Flors de virtut.pdf/18 Pàgina:Flors de virtut.pdf/19 Pàgina:Flors de virtut.pdf/20 Pàgina:Flors de virtut.pdf/21 Pàgina:Flors de virtut.pdf/22 Pàgina:Flors de virtut.pdf/23 Pàgina:Flors de virtut.pdf/24 Pàgina:Flors de virtut.pdf/25 Pàgina:Flors de virtut.pdf/26 Pàgina:Flors de virtut.pdf/27 Pàgina:Flors de virtut.pdf/28 Pàgina:Flors de virtut.pdf/29 Pàgina:Flors de virtut.pdf/30 Pàgina:Flors de virtut.pdf/31 Pàgina:Flors de virtut.pdf/32 Pàgina:Flors de virtut.pdf/33 Pàgina:Flors de virtut.pdf/34 Pàgina:Flors de virtut.pdf/35 Pàgina:Flors de virtut.pdf/36 Pàgina:Flors de virtut.pdf/37 Pàgina:Flors de virtut.pdf/38 Pàgina:Flors de virtut.pdf/39 Pàgina:Flors de virtut.pdf/40 Pàgina:Flors de virtut.pdf/41 Pàgina:Flors de virtut.pdf/42 Pàgina:Flors de virtut.pdf/43 Pàgina:Flors de virtut.pdf/44 Pàgina:Flors de virtut.pdf/45 Pàgina:Flors de virtut.pdf/46 Pàgina:Flors de virtut.pdf/47 Pàgina:Flors de virtut.pdf/48 Pàgina:Flors de virtut.pdf/49 Pàgina:Flors de virtut.pdf/50 Pàgina:Flors de virtut.pdf/51 Pàgina:Flors de virtut.pdf/52 Pàgina:Flors de virtut.pdf/53 Pàgina:Flors de virtut.pdf/54 Pàgina:Flors de virtut.pdf/55 Pàgina:Flors de virtut.pdf/56 Pàgina:Flors de virtut.pdf/57 Pàgina:Flors de virtut.pdf/58 Pàgina:Flors de virtut.pdf/59 Pàgina:Flors de virtut.pdf/60 Pàgina:Flors de virtut.pdf/61 Pàgina:Flors de virtut.pdf/62 Pàgina:Flors de virtut.pdf/63 Pàgina:Flors de virtut.pdf/64 Pàgina:Flors de virtut.pdf/65 Pàgina:Flors de virtut.pdf/66 Pàgina:Flors de virtut.pdf/67 Pàgina:Flors de virtut.pdf/68 Pàgina:Flors de virtut.pdf/69 Pàgina:Flors de virtut.pdf/70 Pàgina:Flors de virtut.pdf/71 Pàgina:Flors de virtut.pdf/72 Pàgina:Flors de virtut.pdf/73 Pàgina:Flors de virtut.pdf/74 Pàgina:Flors de virtut.pdf/75 Pàgina:Flors de virtut.pdf/76 Pàgina:Flors de virtut.pdf/77 Pàgina:Flors de virtut.pdf/78 Pàgina:Flors de virtut.pdf/79 Pàgina:Flors de virtut.pdf/80 Pàgina:Flors de virtut.pdf/81 Pàgina:Flors de virtut.pdf/82 Pàgina:Flors de virtut.pdf/83 Pàgina:Flors de virtut.pdf/84 Pàgina:Flors de virtut.pdf/85 Pàgina:Flors de virtut.pdf/86 Pàgina:Flors de virtut.pdf/87 Pàgina:Flors de virtut.pdf/88 Pàgina:Flors de virtut.pdf/89 Pàgina:Flors de virtut.pdf/90 Pàgina:Flors de virtut.pdf/91 Pàgina:Flors de virtut.pdf/92 Pàgina:Flors de virtut.pdf/93 Pàgina:Flors de virtut.pdf/94 Pàgina:Flors de virtut.pdf/95 Pàgina:Flors de virtut.pdf/96