Jochs Florals de Barcelona en 1865

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

← Discurs de D. Adolfo Blanch y Cortada
Jochs Florals de Barcelona en 1865
Jochs Florals de Barcelona en 1865
Pòrtic

Consistori de 1865 →
JOCHS FLORALS

DE BARCELONA

EN 1865.ANY VII DE SA RESTAURACIÓ.JOCHS

FLORALS

DE BARCELONA

EN 1865.ANY VII DE SA RESTAURACIÓ.

BARCELONA.


LLIBRERIA DE A. VERDAGUER,

Rambla, 5, devant del Liceo.
1865.


 En la estampa de est llibre s'ha aplicat, segons acort del Consistori, á tots los actes y discursos del mateix emanats, lo sistema ortografich del seu president D. Antoni de Bofarull. En las demés composicions ha sigut conservada la ortografia ab que llurs autors las han escritas.