L'Home petit

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


L'HOME PETIT
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key bes \major
  \time 3/8
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  bes8 bes bes
  c4 bes8 \break
  d4.
  bes8 bes bes
  c4 bes8
  d4. \break
  f,8 g a
  bes4 c8
  a8 f g16 a \break
  bes 4.
  f8 g a
  bes4 c8 \break
  a8 f g16 a
  bes4. \bar"||"
 }
 \addlyrics {
  Un ho -- me pe -- ti -- tet,
  un ho -- me pe -- ti --tet
  com un gra de ci -- ba -- da.
  La ra lai.
  Com un gra de ci -- ba -- da.
  La ra lai.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

Un home petitet
com un gra de cibada,
 ba ra bai,
per fer-lo pujâ al llit
li n'hai fet fê una caixa;
una caixa i un caixó,
i encara no hi abasta.
L'agafo amb un pessic
i al colgó le'n tirava,
quan lo tenía al colgó
lo gat l'esgarrapava.
L'agafo amb un pessic
i al poller le'n tirava,
quan lo tenía al poller
lo gall l'espicassava.
L'agafo amb un pessic
i al riu le'n tirava,
quan lo tenía al riu
l'aigua se l'emportava.
Amb un ganxo le'n trec,
i amb la pala l'hi tornava
Me volía posâ a plorar,
i el riure se m'escapava.
Me volía posar de dol,
i de vermell me'n posava.
Quan lo vam enterrar
els músics hi tocaven.