L'amor traidora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


L'AMOR TRAIDORA
\version "2.14.1"
\header {
 tagline = ""
}
\score{
 \relative a'{
  \key d \major
  \time 4/4
  \partial 4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \autoBeamOff
  a8. a16
  a2 ~ a8 d, fis a \break
  b2 a4 r8 a
  b8.[ a16] g8.[ fis16] e4 fis8 g \break
  \bar "||" \time 3/4 
  a4. r8 d,8. fis16
  \bar"||" \time 4/4
  a4 cis2 cis8. b16 \break
  a2( fis4) r8 a
  \bar"||" \time 3/4
  cis4 cis8. b16 a8. g16 \break
  \bar"||" \time 4/4
  fis2 r4 \bar"||"
 } \addlyrics {
  Fes -- te la va_u -- na
  mi -- nyo -- na
  de pe ti te -- sa_en en -- çà
  A -- ra que m'hai fet gran -- det
  ja m'hi vo -- li -- a ca -- sà.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}

Festejava una minyona
de petitesa en ençà;
ara que m'hai fet grandet
ja m'hi volía casâ.
Ella, la fals i traidora,
me n'ha volgut deixâ estar
— Mare, dau-me l'escopeta,
que la vui anâ a matar.
— Ai fill meu, això no ho fasses,
de minyones prou n'hi ha.
— No pas de tan boniquetes,
i de tan de bon amar. —
A la porta de l'esglesia
allí mo'n vam aturar;
al sortir lo matrimoni
jo al novio vaig matar.
Me'n cordo les espardenyes,
i a corre me'n vai posar;
ja s'aventen les campanes,
lo sometent se va alçar,
allà, a sota d'una roca,
la vida me'n vai salvar
A l'essent a la vesprada,
a casa me'n vai tornar;
ja en trobo la meua mare
que no hi veu de tant plorar
— Què en feu, la meua mare,
què en feu, de tant plorar?

— Que la justicia de Targa
te'n volen agafar.
— Mare, dau-me'n la guitarra,
que la vui anâ a rondar —
Quan vai sê a la porta d'ella,
allí me'n vai aturar;
ja en surt a la finestreta,
ja me n'allarga la mà.
— Ara sí, falsa traidora,
amb mi n'hauràs de tornar