La comedia (1878)/Infern

De Viquitexts
Engranatges
Engranatges
Un o més usuaris estan duent a hores d'ara una tasca amb aquest text.

És possible, per tant, que us pugueu trobar amb defectes de contingut o de forma. Si us plau, abans de realitzar grans modificacions o substitucions, contacteu amb els darrers contribuïdors, bé amb un missatge a ses respectives pàgines de discussió, o bé a la pàgina de discussió de l'article per a poder-ne coordinar la redacció.
Comentaris:per completar

Sou a «Índex»
La comedia (1878)
ÍNDEXPágs.
Á los Sres. suscritores. IX
Infern
Cap. I.—De la primera part d'aquest libre, appellada Infern, en lo qual l'Actor fa proemi a tot lo tractat d'aquest libre. 3
Cap. II.—De la primera part, en lo qual fa prohemi al primer cant d'aquest libre, appellat Infern. 9
Cap. III.—En lo cuai tracta de la porta é de la entrada d'Infern, é del flum de Cheron. 15
Cap. IV.—On tracta del primer cercle d'Infern, appellat Limb. 21
Cap. V.—En lo qual tracta del segon cercle d'Infern, on se ponex lo peccat de la luxúria. 27
etc. etc.
Cap. XXXIV.—E derrer d'aquesta part, appellada Infern, on ponex los traydos patricides, on está Lucifer tenint Judes en la una boqua, en l'altre Casio, é en l'altre Bruto. 194