La pàtria (1833)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1833 publicada a El Vapor. Per a altres versions, vegeu La Pàtria. LA PATRIA.
 TROBES.

 A Déu siau, turóns, per sempre á Déu siau;
O serras desiguals, que allí en la patria mia
Dels nuvols é del cel de lluny vos distingia
Per lo repos etrern, per lo color mes blau.

 A Déu tú, vell Montseny, que dés ton alt palau,
Com guarda vigilant cubert de boyra é neu,
Guaytas per un forat la tomba del Jueu,
E al mitg del mar inmens, la mallorquina nau.

 Jo ton superbe front coneixia llavors,
Com coneixer pogués lo front de mos parents;
Coneixia també lo só de tos torrents
Com la veu de ma mare, ó de mon fill los plors.

 Mes arrancat després per fats perseguidors
Ja no conech ni sent com en millors vegadas:
Axi d'arbre migrat á terras apartadas
Son gust perden los fruits, é son perfum las flors.

 ¿Qué val que m'haja tret una enganyosa sort
A veurer de mes prop las torres de Castella,
Si l'cant dels trovadors no sent la mia orella,
Ni desperta en mon pit un generos recort?

 En va á mon dels pais en als jo m'trasport,
E veig del Llobregat la platja serpentina;
Que fora de cantar en llengua llemosina
No m'queda mes plaher, no tinch altre conort.

 Pláume encara parlar la llengua d'aquells sabis
Que ompliren l'univers de llurs costums é lleys,
La llengua d´aquells forts que acatáren los Reys,
Defenguéren llurs drets, venjáren llurs agravis.

Muyra, muyra l'ingrat que al sonar en sos llabis
Per estranya regió l'accent natiu, no plora;
Que al pensar en sos llars no s'consum ni s'anyora,
Ni cull del mur sagrat las liras dels seus avis.

 En llemosi soná lo meu primer vagit,
Quant del mugró matern la dolça llet bebia;
En llemosi al Senyor pregaba cada dia,
E cántichs llemosins somiaba cada nit.

 Si quant me trobo sol, parl ab mon esperit,
En llemosi li parl, que llengua altra no sent,
E ma boca llavors no sab mentir, ni ment,
Puix surten mas rahons del centre de mon pit.

 Ix doncs per expressar l'afecte mes sagrat
Que puga d'home en cor grabar la ma del cel,
O llengua á mos sentit mes dolça que la mel,
Que m'tornas las virtuts de ma innocenta edat.

 Ix, é crida pel món qué may mon cor ingrat
Cessará de cantar de mon patró la gloria
E passia per ta veu son nom é sa memoria
Als propis, als estranys, a la posteritat.


Font: Vapor, El. Año 1, no. 068 (24 agosto 1833). Barcelona : [s.n., 1833-1836] (Barcelona: Impr. de A. Bergnes y Cia.). Año 1, no. 1 (22 marzo 1833) - año 2, no. 185 (30 dic. 1834).