Vés al contingut

Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March

De ViquitextsLES OBRES DEL VALEROS
y extrem caualler uigil y ele-
gantissim poeta Ausias march
nouament reuistes y estampa-
des ab gran cura y dili-
gentia posades totes
les declarasions
dels uocables
scurs
molt largament en la taula
··
Les obres daquest libre
Meritament
Renom de fænix home
Mereix qui feu
Taula y alphabet del present libre
· A ·
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. ij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. iij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. v.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. xxij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. xxvij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. xxiiij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. xlviij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. l
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. lxix
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. lxxiiij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. cij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. cvij
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. cix
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. xxv
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. cxxxvij
· B ·
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. lxviij
· C ·
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. vj
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. xx
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
f. xxi
Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/4 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/5 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/6 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/7 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/8 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/9 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/10 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/11 Pàgina:Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March (1546-1547).djvu/12


Les obres del facundissim
elegant uigil poeta
strenu y antiquissim
caualler · Ausias
March

Qui no es trist / de mos dictats no cur
o'nalgun temps / que sia trist stat
e lo qui es / de mals passionat
per ferse trist / no cerque loch scur
lija mos dits / mostrant pensa torbada
sense algun art / eixits d'hom fora seny
e la rao / que'n tal dolor m'empeny
amor ho sab / quin es la causa's stada.

Alguna part / e molta es trobada
del gran delit / enla pensa del trist
e si les gens / ab gran dolor m'an uist
de gran delit / m'arma fon companyada

quant simplament / amor ab mi habita
tal delit sent / que nom cuyt ser al mon
e com sos fets / uull ueure de pregon
mescladament ab dolor me delita

Prest ue lo temps / que fare uida h'rmita
per mils poder / d'amor les festes colre
d'est uiure strany / algu nos uulla doire
car persa cort / amor me uol, em cita
e'yo quil am / per si tant, solament
no denegant / lo do, quem pot donar
a sa tristor / me plau abandonar
e per totstemps / uiure ntristadament.

Traure no puch / de mon entiniment
que sia cert / e molt pus bell partit
sa tristor gran / quetot altre delit
puix hi recau / delitos languiment
alguna part / de mon grant delit, es
aquella que / tot home trist aporta

que planyent si / lo planyer lo conforta
mes que si d'ell / tot lo mon se dolgues

Esser me cuyt / per moltes gents reptes
puis que tant llou / uiure'n lauida trista
mas yo qui be / sa gloria'l ull uista
desig sos mals / puis delit l'es permes
nos pot saber / menys dela, sperinça
lo gran delit que's en lo sols uoler
d'aquel qui es / amador uerdader
e ama, si / uehent s'en tal uolença.


~: Tornada :~

Lir entre cars / Deu uos don coneixança
com so per uos / a tot estrem posat
ab mon poder / amor m'anderrocat
sens aquel seu / d'infinida potença

Axi com cell / qui desija uianda
per appagar / sa perigllosa fam
e ueu dos poms / de fruyt en un bell ram
e son desig / egualment los demanda.

nol complira / fins part haia'legida
si quel desig / uers l'un fruyt sedecant
axi ma pres / dues dones amant
mas elegesch / per hauer d'amor uida

Sicom la mar / se plany greument e crida
com dos fors uents / la batten egualment
hu de leuant / e laltre de ponent
e dura tant / fins lun uent la iaquida
sa força gran / per lo mes poderos:
dos grans desigs / han combatut mapensa
mas lo uoler / uers un seguir dispensa
yol uos publich / amar dretament uos.

Eno cuideu / que tant ignocent fos
que no uehes / uostr'·auantage gran,
mon cos no cast / estaue congoxan
de perdre llo / quil, era delitos
una raho / fon, ab, ell de sa part
dient qu'n ell / se pren aquest'amor

sentint lo mal / e lo delit maior
si quel content / cascu pot esser fart.

Lenteniment / a parlar, no uench tart
e planament desfeu, esta raho
dient aquel cos / ab sa compleccio
ha tal amor / com un lop ho renart,
que lur poder / d'amor es limitat
car no es pus / q'un apetit brutal
e si l'amant / ueureu dins la fornal
no sera plant / e molt menys defensat.
Ell es qui uenç / la sensualitat

si be no es / enell prim mouiment
en ell, esta / del tot lo jutjament
sclaua's diu / sua la uoluntat
qui es aquell / qui en contra dell reny
que uoluntat / per quil fet se'xecuta
l'attorch senyor / e si ab ell disputa
ala perfi / se, guia per son seny.

Diu mes auant / al cos ab gran endeny
uanament uols / e uans son tos desigs
car dins un punt / tots delits son fastigs
romans ne llas / tots jorrnsneprens enseny
ab tu mateix / delit no pots hauer
tant est grosser / qu'amor non es seruit
uolenteros / acte de be es dit
e d'aquest be / tu non sabs lo carrer

Si be complit / lo mon pot retener
per mi es l'hom / ental sobiran be
e qui sens mi / esperança soste
es foll, ho pech ho terrible grosser
ay tant com es / lentaniment pus clar
es gran delit / lo que per ell se pren
sottil art es / lo sottil pensamen
qui de fins pasts / noljaqueix endurar


~: Tornada :~

Plena de seny / no pot Deu, ami, dar
fora deuos / que descontent no camp

tots mos desigs / sobre uos los escamp
tot es dins uos / lo quem fa desijar.

Algu no pot / hauer ensi poder
altre amar / contra sa uoluntat
n'en ser tan fort / ab tanta potestat
a desligar / los nus qu'amor sab fer
qui es lo foll / quem repta sino am
qui es lo foll / reptant me de amar
tal passio ningu la pot forçar
perque d'algu / se be nom uol, nom clam

Ouer amor / tu inuoch, e reclam
puix mas plagat / uullesme abandonar
aquell unguent / que sol medicinar
los patients / que pertu mal passam :
no sia sols / yo ental disfauor
ta pietat / mans iunctes, la requir
nom dons merce / mas guardo del seruir
tant am quant pot / fer hom amor amor

Otu qui est / sobirana dolor
quant desiguals / los uolers fas uenir

not ueja tal / ho m'attorga'l morir
dolçam sera / dela mort l'amargor:
mostram la llum de uera esperança
no pas ay tal com, de tu uanam, ue
masque raho / la consenta prop se,
no uulles dar engañosa fiança.

Si col malalt / de uiure te fermança
per alguns mals / que, famillars te
si algun mal / d'altr'accident li ue
en por de mort / l'immaginar lo lança
ne pren a mi / quem era ja nores
lomal d'amor / uiuint sobre aquell
e per mal nou / a morir uinch per ell
per no ser tal / e com, molt mayor es

Otu amor / aqui Deu ha permes
que de infant usar / fas l'home uell
e lo sabent / dignocent no sab ell,
puixque de tu / ell no sia deffes.

tu est aquell / ayre molt pestilent
portant almon / una plaga mortal
esser menys d'ulls / ans del colp molt, yual
mas al ferir / mort sola's guariment.


~: Tornada :~

Amor amor / lo jorn que l'ignocent
per be de tots / fon posat enlo pal
uos me feris / car yom guardaua mal
pensant quel jorn / me fora deffenent.


Lo uiscahj / ques troba en alemanya
paralitich / que no pot senyalar
sies malalt / remey noli pot dar
metge del mon / si doncs no es despanya
qui del seu mal / haura mes conexença
y entendra molt / millor sa qualitat
atal son yo / en strani loch posat
qu'altre sens uos / ia nom pot dar valença

Io uiu uns ulls / hauer tan gran potença
de dar dolor / y prometre plaher
y esmaginant / uiu sus mi tal poder
quen mon castell / era sclau de remença
yo uiu un gest / y senti una ueu
d'un feble cos / y cuydara jurar
qu'n hom armat / yol fera congoxar
sens rompre pel / yom so retut perseu

Sicom l'infant / que sap pel carrer seu
prou be anar / segons sa poc'etat
s'en sculls / per cas se ueu posat
esta pahuruch / no sab hon se te l'peu
d'anar auant / perque noy ueu petiada
neuol, ne pot / usar de cami pla
tornar no sab / de hon altril porta
ni menys per si / may fera tal iornada

Mos ulls d'aço / han feta la bugada
e tots sos senys / si son uolgut mesclar

yo pena'n pas / mas noy puch contrastrar
per qu'algun tant / ab delit es mesclada.
amor me uol / e fortunam'desuia
a tals contrasts / no basta mon poder
sens ell al mon / remey no puch hauer
doncs dir m'eu uos / ia demi quem paria.

Dormint uellant / yo tinc la fantasia
en contemplar quiam / qui es, que ual
e quant mes trob / lauors me ua pusmal
pel pensament / quem met engran follia:
hoc en tan gran / que yo am son desdeny
son poch parlar / son estat tal qual es
mes qu'esser Rey del poble tot françes
e muyra prest / si en mon parlar yom feny.

Vos no uoler / lo meu uoler empeny
e uostres ulls / han mon arnes romput
mon pensament / minuant m'haia uençut
so presoner / pahuruch per uostre seny:

lo uostre gest / tots mos actes affrena
e mon uoler / res nol pot enfrenar
l'inuern cremant / l'estiu sens'escalfar
aquests perills / medaran mala strena.


~: Tornada :~

Bella ab bon seny / tots es poca faena
al meu affany / ueure uos luny estar
car prop de uos / res nom pot maltemps dar
e luny de uos / no trob res bo sens pena.

Alt e amor / d'hon gran desig s'engendra
y esperiment / per tots aquest grahons
me son delits / mas donam passions
la por del mal / quim fa magrir carntendra
e port al cor / sans fum continu foch
e la calor / non surt a part de fora
soccorreume / dins los termens d'un ora
car mos senyals / demonstren uiure poch.

Metge scient / note lo cas per ioch
com la calor / no surt a part estrema

l'ignorant ueu / que lo malalt no crema
he iutial sa / puix que mostra bon toch
lo patient / no podra dir son mal
tot afeblit / ab lengua mal diserta
gests e color / assats fan descuberta
part del affany / que tant com lodir ual


~: Tornada :~

Plena de seny / dir uos queus am no cal
puis crech de cert / queus ne teniu per certa
si be mostrau / queus esta molt cuberta
cella, perque / amor, es desigual.

Tant'en amor / ma pensa ha consentit
que sens aquell / en als no puch entendre
ami quem plau / que d'als no puch apendre
tot altre fer / mientr' en gran despit
los grans tesors / ne tot lhonor del mon
nom plau hauer / ab menys de ser amat
car sens aço / nom do ben ahuirat
ço que no's car / tot mon desig confon

Pobre so doncs / molt mes que Iob no fon
puis es dit rich / cell qui non ha desig,

en passions / yom trob dins enlo mig
si desijar / ab desesper l'hom fon.
Iames amor / fon, axi auinent
en be mostrar / sa famosa uirtut
com al muntar / me y ferme d'abattut
ben ahuyrat / sus tots cumplidament.

Per dos extrems / amor es mal mirent
per molt e poch / e lo mig se iaqueix
besmostra pech / puix contra si falleix
car tot ço cau / qu'extrem es son tinent
bem marauell / si amor no decau
puix qu'en extrems / uol qu'estiga son pes
lo meu uoler esmes / que tota res
y'l uostre's menys / quel terç d'un punt de dau

Durar no pot / si nom es fet gran frau
trencant amor / de natura'l'scostums
poch menys contrast / que tenebres ellums
en mon uoler / y e'l de madona jau.
o deu perque / amor es desigual
que no consent / quel nostre uoler cresca

perque lomeu / per null temps no peresca
si be nom sent / quant me uendra aquestmal.

Deu per bondat / uol ser tan cominal
que no consent / un cor dur e saluage
esser amat / a gran desauantage
d'aquel qui es / en amor son cabal
per ço nom pens / que'amor en mi dur
car en amar / uos e pres tot extrem
el nostre cor / es d'amor axi sem
quen'mi pensar / no crech iames atur.


~: Tornada :~

Plena de seny / per l'amor queus port iur
que sim ue tart / la nostra ben uolença
present de tots / fare de mi sentença
que sonara / mentre'l mon dels uius dur.

Clar es e molt / a tots los amadors
y a tots aquels / que de mi han sabut
que mon semblant / no es huy conegut
d'hauer sentit / amor, y ses dolors

nom fa mester / testimonis hauer
ne blan parlar / ab persuasions
ne fallagar / orelles ab rahons
fauor ha gran / paraula dient uer

Perquels extrems / ha cercat mon voler
en aquest mon / no ha trobat semblant
los qu'els migs lochs / de amor uan cercant
nols defalli / trobar tot lur mester
amor en mi / tant ha loch conuinent
qu'en altra part / se ueu esser estrany
son lauger per / ya don'almon affany
als muscles meus / es carrech molt plaset.

No fara molt lo qui sera crehent
uehent d'amor / en mi lo seu proces
del altrem call / ques fort dar/entenent;
La grossa part / d'amor en mi gran es:
los actes grans / d'aquest amor mostrats
iutiaulos tots / los qui mes n'eneteneu
los no toccans / perdon s'im repreneu,
car segur so / dels ben enamorats.

Mos sentiments / son axi alterats
quant la que am / mon ull pot deuisar
quenom accort / si so n'terra n'en mar
y els membres / luny del cor tinc refredats
si'm trob en part / hon li pusca res dir
yo crit algu / perque ab ell me scus
aquesta's por / perqu'ella nom refus
crehent mon mal / de mala part uenir.

Tal pena doncs / qui la pot sostenir
com yo uehent / quem degra ser grayt
per molt amor / d'ardiment ser fallit
emon uoler / extrem ueia desgrayr
ans so iutiat / hom pech, e sens'amor
o sens'calor / alguna natural
ho si nom fos / la fama cominal
ia fora mort / per sobres gran dolor

No trob en mi / poder dir ma tristor,
e da'ço ne surt / un gran debat:
lo meu cor diu / que no es enculpat
car del parlar / la lengua es senyor.

La lengua diu / qu'ella molt bendira,
mas que lapor / del cor força li tol
que sens profit / esta com parlar uol
e si ho fa / que balbucitara.

Per esta por / uana la pensa'sta
sens dar consell / per executio;
no es senyor / ental cas la raho,
l'orgue del cos / desbatattat esta.
la ma no pot / supplir en lo seu cas,
nou se lo peu / no sabent lo perque;
tremolament / per tots los membres ue;
perque la sanch / accorre alpus llas.

Otu amor / qui ab ulls cluchs estas
quan uols partir / tos amargosos dons
no com pensant /los merits e rahons
ta uoluntat / regex fortunat cas:
uulles pensar / l'incomportable dan
que lo mon reb / de tos fets desiguals:
qui pren de tu / delits degr'hauer mals;
e plor aquell / qui degr'anar trufan.


~: Tornada :~

Lir entre carts / les coses periran
que dintre si / estan en desaccort
si amor a si / no guarda defer tort
com guardara / lo quil serueix de dan

Ia de amor / tebeu iames yo sia
fret ho tan calt / cremat tot fins encendra
alqui amor / los seus extrems engendra,
no sent dolor / ne uiu en malaltia
qui ama poch / amor poch'l contenta:
no es çelos / compleix lo que desija
ha bastament / fins entant ques fastija;
tocar se pot / ço d'hon ell se contenta.

Fin amador / dolor punt nol tormenta;
car la maior / de mort no l'es extrema;
tant ardentment lo foch d'amor lo crema,
que tot l'es fret / quant pot tocar nesenta
ix fora si / res de si nol delita,
si doncs delit / en altri noli porta
sa uoluntat / enuers si esta morta,
en la gran cort / fa la uida hermita.

Lo pensament / dels amadors cogita,
sique un cos / fa dels dos qui molt s'amen:
los esperits / dins en aquells se clamen,
com hu'n lo cos / del altre no habita.
tota res ua / en lo loch, hon cobeja;
fugint mals trists / uolent be hon reposa
m'arma, qui es enmi pus noble cosa,
lo uostre cos, qui es son centr'enueja.

Tal grau d'amor / qui nol sent nol cobeja:
e per alguns se sab / mils, que no senten
car per lo menys / saben lo molt, e tenten;
puix different / laspecia nos ueja.
nos pot saber / ab tantes circunstancies,
com lo sabent / per dues coneixençes;
per passions / e per ueres sentençes;
lo no expert / iuti'es ple d'ignorançies

Pedra de toch / tinch e d'amor balançes,
per saber ell / quant'es , e sa natura;
mas nostr'amor / he per cosa scura,
mon cor ubert / uos sta per ses lançes.

quim uol fer dir / lo uostre cos turmente,
lexe lo meu / car l'esperit nol ama:
la mia carn / cremantse per gran flama,
yo sent el mal / de uostr'ull qu'es lamente.

No rept'algu / sil tebeu no'smente,
sa uoluntat / nospot dir que be ame,
n'es ueritat / que del tot ell desame;
no li escau / que riga, ne guaymente.
de filats uist / no cregau que nu'uaja;
creu ser uestit / no cerca pus que uista:
e lo tot nu / uol drap de bona lista,
e son poder / tot quant pot fer assaja.

~: Tornada :~

Amor amor / uos pensau que yo uaja,
buides le mans / permeçe de uos pendre;
tot quant puch dar / amplament uos uull vendre:
semblam gran dret / que laque yo am haja.

Sicom un Rey / senyor de tres çiutats
qui tot son temps / l'ha plagut guerrejar,

ab l'enemich / qui dell no's pot uantar,
may lo uençes / menys de serne sobrats;
ans s'elmati / l'enemich lo uençia,
ans del sol post / del Rey era uençut
fin quen les hosts / contra'l Rey, fonch uengut
un soldader / qui lo Rey desconfia.

La doncs lo Rey / perde la signoria
delesciutats / sens ulla posseyr;
mas l'enemich / dues lin uol jaquir,

dant fe lo Rey / que bon con

ten retria
com ha uassal / la renta despenent,
a uoluntat / del despossehidor
del altre uol / que non sia senyor,
ne sia uist / que l'in uinga, n'esmente.

Lonch temps / amor per enemich losent,
mas james fonch / quem donas unmal jorn;
que'n poch instant / no li fes pendre torn
fora girant / son aspre pensament.
el m'ha uençut ab sol l'esforç d'un cos;
ne l'ha calgut / mostrar sa potent'força

Los tres poders / qu'en l'arma, son me'sforça;
dos men iaqueix / del altre usar no gos.

He, no cuydeu / quem sia plasent mos,
aquest uedat, / ans ne'n dure degrat.
si be no puch / remembrar lo passat,
molt es plasent / la carrega amon dos.
james uenço / fon plaher del uençut,
seno de mi; / quem plau qu'amor me uença.
em tinga pres / absa inuisible lença.
mas paren be / los colps en mon escut.

Defet que fuy / a sa merce uengut;
l'enteniment / per son conseller pres;
e mon uoler per alguazir l'ha mes;
dant fe cascu / que may sera sabut
en lur merçe / lo companyo membrar.
seruint cascu / lealment son offici,
si qu'algu dells / nosera may tan nicj
que'n res contrast / que sia de amar

~: Tornada :~

Plena de seny / uullau uos accordar
com per amar / uenen grans sentiments.
e per amor / pot ser hom ignocents
e mostreu yo / que ne perdut parlar.

Nom pren axi / com al petit uaylet
qui ua çercant / senyor qui festa'l faça
tenint lo çalt / enel temps dela glaça
e fresch d'estiu comla calor semet.
preant molt poch / la ualor del senyor
e concebent / desalt desa manera
uehent molt clar / que te mala carrera
de cambiar / son estat en major.

Yo son aquell / quen lo temps de tempesta
quant les mes gents / festejen prop los fochs
e puch hauer / ab ells los propris jochs
uaig sobre neu / descals, ab nua testa
seruint senyor / que iames fon uassall
nel uench esment / de fer may homenatge
entot leg fet / hagues lo cor salvatje
solament diu / que bon guardo nom fall.

~: Tornada :~

Plena de seny / leigs desigs demi tall
herbes nos fan / males en mon ribatje
sia entes / com dins en mon coratje
los pensamens / nom deuallen auall.

Leixant a part / l'estil dels trobados
qui per scalf / trespassen ueritat
e sostrahent / mon uoler affectat
perque nom trob / dire'lque trobe enuos
tot mon parlar / als que nous hauran uista
res noy ualra / car fe noy donaran
elos uehens / que dins uos noueuran
en creure mi / lur arma sera trista.

Lull del hom pech / no ha tan fosca uista
que uostre cos / no iutie per gentill
nolconeix tal / com lo qui es suptill
hoc la color / mas no sab dela lista
quant es delcos / menys participar
del'esperit, / coneix be lo grosser;
uostre color / il tall pot be saber;
mas ia del gest / no pora ben parlar.

Tots son grosses / en poder explicar
ço que mereix / un bel cos, et honest.
jouens gentills / ben sabents l'han request
e fameiants / los conuench endurar.
louostre seny / fa ço qu'altre no basta
que sab regir / la molta soptilesa.
enfer tot be / s'adorm en uos peresa.
uerge no sou / perque Deu no uolch casta.

Sol per auos / basta la bona pasta
que deu retench / per fer singulars dones.
fetes n'hassats / molt sauies e bones
mas compliment / Dona Teresal tasta.
hauent ensi / tan gran coneiximent,
que res nol fall / que tota nos conega.
al hom deuot / sa bellesa encega.
past d'entents / es son enteniment.

Veneçians / no han lo regiment
tan paçifich / com uostre seny regeix
subtilitats / que l'entendreus nodeix
e del cos bell / sens culpal' mouiment;

an gran delit / tot hom entenent ha,
e occupat / se trob'enuos entendre,
que lo desig / del cos no pot estendre
a leig uoler; / ans com a mort'sta.

~: Tornada :~

Lir entre carts / lo meu poder no sa
tant queus pogues / fer corona'nuisible
meriula uos: / cas la qui es uisible
no deu posar / lla hon, miracle sta.

La mia por / d'alguna causa mou
per be quel iuhj / se meta enbon esser,
mon sentiment / profeta uertader
de bon pensar / mon pensament remou.
qu'es aço donos / quem leua mon repos,
e lo dormir / la congoixa lom tol
e ma raho / cuyda morir per dol
com en remey donar / james ha clos.

Dolor me puny / quem dona l'cor gran mos
ne causa ueig / del aduenidor dan
mon sperit / es mal pronostican
generalmente / qu'especial nol pos.

quan me despert / mesembla quen desperta
una dolor / ab agut punyment
familiar he tant / est pensament
quel dan uinent / ja tinch per cosa certa.

Yo son ben cert / que uos no sou ben certa
de mon uoler, / del qual me son callat.
ma colpa es / com nom so clar mostrar
tal amor no / mereix esser cuberta 20
ja so pus luyn / de mon uoler mostrar
a poch, apoch / mon sforc sent descreixer
lo que de mi sabeu / no pot mereixer
quen mi penseu / amar ne desamar.

Sobres amor / de uos m'ha fet lunyar
e dintresi / uol esser departit
per molt amar / monuoler no edit
e sentiment / dell a uos no uol dar
uos no sabeu / lo meu uoler secret
uos nol sentiu / yo sobres dolor sent
amor hofa / sens us d'entendiment
fartant a uos / dant ami fam e set

Los mals tan grans / que l'amor me promet
esforç no sent / quils gosa emparar

yo am lo dan / uengut per uos amar
pensar deueu / quantmes lo benifet
a uos ador / si no men repreneu
deixau ami / carrech de consiença
en tant estrem / es ma gran ben uolença
que uos confes / per un terenal Deu

No dire ia / que siau lo mal meu;
car tot lo mal / yo tinch en molt gran be.
si mon amich / del meu mal semblant te
yo per son be / uolgra'nans ser en creu.
amor me fa / lo carrech sostenir
yol malesch / si per nulls temps me fall.
e si mon cos per uirtut pert treball
noli don mort / per son mal non finir.

~: Tornada :~

Lir entre carts / tot quant de uos yo mir
equant me pens / me fa creixer d'amor
delit me scut / ales ueus sens dolor
e puis me dol / tant com puch sofferir.

Dona sius am / nom graixcau amor
aquella part / deque yo so forcat
grayau a deu / quius ha tal cors format
qu'altre cors / no bast a sa ualor
bell ab gran gest / portant un esperit
tan amplament / que nol te presoner
mas com senyor / usant de son poder
tenint estret /plahentment l'appetit

E si treball / per tostemps jor e nit
efas quant puch / perquem uullau amar
no mereixch tant / car nos pot be comprar
la uostr'amor / quel preu es infinit
aixi's causat / lo meu mereiximent
com si per uos / prench la mort ami plau
mas no mereixch / ser amat sius desplau
ne basten pus / quenun couidament

Hajaume grat / com lo meu pensament
qu'era partat / d'amor de tot en tot
e ja d'amor / yo no escriuia mot
ans del passat / era uer penident,

ara peruos / en uos tot lo despench
menys de pensar / que men remunereu
si amor fa / que per ço mi ameu
fara'l que sol / e mal qu'el costum trench

Puix amor uol / quen amor tant mestench
per molta part / de uos que trobe'n mi
tanta e tal / quen altra no trobi
e d'amor aquella / ell estrench
raho sera / que strenga mes a uos
puix que per uos / m'hastret mesque james
per lo semblant / uostre perqui so pres
mal rest amor / no fent amar als dos.

Lonch temp es ia / queper fugir dolors
fugi amor, / entant com en mi fon:
mas uehent uos / recorts en mi no son
dels mals passats / ans meparen dulçors
yo li perdon / los mals que son passats
e tots aquells / disposts per hauenir
accordat so / per uos tant sostenir
puixque aquells / sapia que sentats.

~: Tornada :~

Mon darrer be / ja eren castigats
los meus uolers / per iames don'amar
yols he uolgut / per uos liçentiar
si grat no han / hajaulos per ingrats.

Sens lo desigs / de cosa desonesta
don ue dolor / a tot enamorat
uisch dolorit / desijant ser amat
et parho be / que nous uull desonesta
ço que mes am / de uos e uostre seny
e los stats / de uostra uida casta
molt no deman /car mon designo basta
sino enço / que honestat atteny

Lentendiment enuos amar m'empeny
e no lo cos / ab dolor desonest
tiram a uos / un amigable gest
ab sentir prim / qui desperta desdeny
tant esta pres / lo meu enteniment
per molta part / del uostre queli falta
quemtol sentir / hem fa la carn malalta
d'un tal morir / que pert lo sentiment

No cessara / lo meu egual talent
puix mou de part / que nos cansa nes farta
car l'esperit / tot lo fenit aparta
no es en tot / lo seu contentament.
de uos deman / la uoluntad guanyada
cella qui es / es l'arma infinida:
la part d'amor / que pot esser partida
en lo meu cor / noy es molt esforçada

Sicom lo foch / creix la sua flammada
quant li son dats / molts fusts perquels aflam
e li adonchs creix / e mostra maior fam
com pot surbir / cosa quel sie dada
ne pren a mi / car ma uoluntat creix
per los desigs / presentats en ma pensa
eremoguts / serial fer offensa
car d'altra part / ma uoluntat nos peix

Nou pensament / mostra quem entristeix
quant entre gents / estich mut he pensiu
lla donchs amor / peix son fills enlo niu
qui dins mon cap / ha lonch temps que nodreix

est es aquell uoler / sens algun terme
perço qu'amor / demi iames nos parta
car l'amador / que son uoler no farta
nol rou d'amor / lo no cansable uerme

~: Tornada :~

Plena de seny / mon enteniment ferme
en ço que may / amador lo fermà
e si fallesch / uer amor fallirà
millor de tots / haure nom sim conferme

Tant he amat / que mon grosser enginy
per gran treball / de pensa es subtil
leixant a part / aquell sentiment uil
quen jor present / los enamorats tiny.
so tant sabent / que se ben departir
amor d'aquell / desig no uirtuos
car tot desig / retenl'hom congoxos
no es uer amor / ne per tal se deu dir.

Axi com deu / sinol plach descobrir
estant enclos / dins lo uirginal uentre
e quant exque / defora d'aquell centre
may lo sathan / lo poch ben descernir

ans quant enell / ueya'l cors de natura
creya de cert / aquell no esser deu
mas ia retut / son esperit en creu
sabe'l mester / que paradis procura

Per mals parles / e tret saber e cura
de retenir / lo foch d'amor sens fum
e per aço / he cartejat uolum
d'aquell saber / que sens amor no dura
uiscut he molt / sens esser conegut
per molts senyals / que fictes he mostrat
mas com sere / per hom fol publicat
sera ben cert / lo tart apercebut

Si ha en uos / aytant debe caygut
obrant en uos / arreglada merçe
que ue'nt ami / despullat de tot be
nom despreheu / pel dan ami uengut
e si peruos / e nom de foll ates
e contra mi / sere'stat malmirent
sia peruos / cregut sabi sabent
puixque per uos / mon seny haure despes.

Si per amar a uos / hauria'tes
honor e bens / bellea y sauiessa
l'amor queus he / tendria per offesa
si tal semblant / en uos no paregues
ma uoluntat / ensi tal carrech porta
que no sera / sens la uostra contenta
e fora uos / nom pens que may consenta
que null desig / li sodegue la porta.

~: Tornada :~

Plena de seny / natura no comporta
que tal dolor / no descresca ma uida
si deu pregas / ma ueu seria oyda
oyla uos puix / ueritat reporta.

Tot los desigs escampats enlo mon
entre les gentes / segons for de cascu
ab trencat peu / apres uan detras hu
qui es lo meu / e lonch temps ha que fon.
si com los puigs / poran fugir alsuents
ma uoluntat / dell poria escampar
en un loch ferm / li conue esperar
nel pot minuar / aquell mal pensament.

En remeyar / nom conech sentiment
si be'l asaig / he yo'sperimentat
per mon esforç / pograsser desliurat
d'una gran part / dela dolor que sent
amor supplich / quem leix donar entendre
lo sobresalt / que de uos donam ue
entenent uos / quin'obra fa dins me
e com sens mort / yo no men puch defendre

Passar donchs puch / sens honestat offendre
monstrant uirtut / com res no cast no uull
si mon desig / no casta pensa cull
non trob enpunt / que res pens de uos pendre
sos mouiments / ningu pot esquiuar
seruents no son / de nostre franch iuhi
donchs com sera / que yo fuja de mi
culpa nous tinch / si forçat so d'amar

Aquest amor / tant se pot esforçar
que l'amador / a'mar fara uenir
com es l'hom fort potent a resestir
les passions / que uol amor donar.

donchs perque yo / dona so discordant
mostrar a uos / la uoluntat queus port
ma lengua te / ma uida e la mort
lo meu poder / nom ual essent bastant.

Si com aquell / qui esta deu pregant
que plagues fort / sens lo temps nuuolos
uull ser amat / sens dar notassios
e nos pot fer / lo meu uoler celant
l'enteniment / e calitat s'accorden
amor e vos / enqui es lur semblança
e los uolers / han gran desacordança
contra raho / en tanta part discorden.

~: Tornada :~

Lir entre carts / los escurçonsno morden
ab tant fort mos / com es lo de amors
sibels morduts / no passen tal cuyçors
perden lo seny / y les uistes exorben

No pens algu / quem allarchen paraules
eque mos fets / ab los dits enferesca
ans prech adeu / que de present peresca
si mon parlar / atany en res a faules.

mos fets d'amor / ablos romans accorden
que foren mes / que los scrits no posen
cells qui d'amor / en lo mal se reposen
en creure mi / conçiences nols remorden

Sens amor son / cells que abmi discorden
e lo dolor / d'amor temorejen
e quant hi son / ixir d'ella cobejen
e per tots temps / desi mateix recorden
poch es amant / qui dolor lo turmenta
sique uolgues / menys cabar d'aquella
dins la calor es una marauella
que no se com / lo delit se presenta.

Dolor d'amor / a mi tant no turmenta
que'xir uolques / de son amargòs terme
e si dauant / me ueig d'absença duerme
e lo conort / contr'amor dant empenta
yom dolch entant / de guarir dela plaga
que çerch uerins / perque lo conort muyra
engran delit / james mon cor habuyra
fins qu'en amor / ma pensa reste uaga

Un gran delir / als amadors s'amaga
a tots aquels / que molt amor no tenen
enlur uoler / delit d'amor no prenen
nel senten be / sils pert, nels afalaga
no es almon / tan gran delit de pensa
com lo pensar / enla persona amada
e quil ateny / tota causa oblidada
si que a si no troba / mentrey pensa

Tebeu uoler / delit d'amor defensa
los extrems han / da be complit semblança
lo poch uoler / no ha por ne sperança
rebre no pot gran be / ne molt' offensa
e l'altre extrem / el si mateix delita
no recordant / del be uenint espera
cascu d'aquests / ha la seua carrera
e lo del mig / no sap hon se habita

Yo so aquell / seruent que no despita
sino ateny / del seruej coneixenca
tot es aquell / hon ha sa ben uolença
yen son uoler / tot lo seu s'abilita,

tant en amor / ma pensa'nalt graumunta
que m'arma / esdins enlo cors qu'ama
e mi mateix / auorresch sim desama
y en res demi / uoluntat he defunta

Dins si mateix / ueu gran gloria junta
qui de amor / be ne mal no espera
altre amant / ab uoluntat sansera
per ses uirtuts / ses passions conjunta
nostre sperit / sols bens et uirtuts guarda
quant solament / usade sa natura
amant persi / aquella creatura
que les uirtuts / als uicis li son guarda

~: Tornada :~

Lir entre carts / qui d'amor se pren guarda
tres parts sen fan / dues seguint natura
la una mor / e laltra tostemps dura
la terça es / que fals apetit guarda

Tot metge pren / carrech de consienca
si lo perill / al malalt te secret

lo cos hi pert / mas l'arma'n bon loch met
comptes mortal / portan regoneixença
uos qui sabeu / clarament mon mereixer
feume ser cert / deles deuenidor
yo uull saber / quem te cubert amor
mon mal ho be / defet me feu coneixer

Mon ignorar / be nom fara mereixer
e per nulls temps / iames be aportà
o tart, o breu mon mal la fi ueurà
e desperar / mon mal poria creixer
si plau a uos / que be'm dega uenir
nom retardeu / hauerne sentiment
e per tardar / aquest coneiximent
nom percebesch / de mon uoler cobrir.

Tarda de temps / nom fa d'amor iaquir
los temps enmi / uenir ja no poran
tots los iorns meus / moments me semblaran
corre lo sol / nos mou a mon albir
si pert amor / par forcat desesper
uos nous doleu / del no uist temps perdut

donchs uos / y amor accordau uos en semps
tot prestament / queus plaura demi fer.

~: Tornada :~

Lir entre carts / qui be omal uol fer
no deu pensar / algun dan s'il segueix
car lo uoler / en dos parts se parteix
e compartir / degut fet no requer

esparça

Sim demanau lo greu torment que pass
es pas tan fort / quemleua'l dir quepasse
y es d'admirar / passant com nom trespasse
ingratitud / portantme'l contra pas.
may retrahure / de uostr'amor un pas
puix en seguir / a uos honesta medre
y si raho / me fa contrast desmedre
y es me lo mon / sens uos present scas.
Passe penant un riu de mort lo dia
y en ser per uos / me dol fer curta uia.

Si com aquell / qui per sa infinitat
no pot esser / de res finit content

sique res fer / ab algun element
enson delit / nolhaura contentat.
per l'imperfet / lo delit munde posa
e sino'n deu / sa pensa no satura
axi amar uos / amant m'assegura
tot lo restant del mon / mefa gran nosa

En uos pensant / ma pensa es enclosa
dondas per uos / ma uoluntat no farta
car mon desig / la te cattiu'a ab carta
que res no uol / ne demanar nogosa
nom maraueill / si yo am auos tant
conexeint uos / uehent uos, he sentint
al meu voler / lo saber lo desmint
lo meu saber / al uoler ua deuant.

Yom marauell / com nom muyr desijant
crehent en uos / esser lo paradis
e no se hom / quen'uosay tant sentis
que nos mostras / de uos esser amant
nom lou detant / quen saber tots los pas
mas per amor / he sentit mes en uos.

amor ha fet / dels seus bons seruidors
del pech sabent / e franch, del pus scas

A desijar / mon desig, no es llas
mas la ualor / uostre mes ne mereix
en estimar / hom be no la compleix
nous am'hassats / qui amant no esclatas
ja per amor / amadors morts ne son
e yo so uiu / y en fet no rest igual
la causa hon / los uench ay tant de mal
no es tan gran / com laque mi confon

E puis semblant / de uos iames no fon
yo degrasser / sus tots auantaiat
nou pensament / deu me pogr'hauer dat
que no seruis / apus afer al mon
sino en uos / per tostemps contemplar
car yo conech / que meriu uaga pensa
e sabme greu / com nom trob tal defensa
que nom iequis / altra pensa costar.

~: Tornada :~

Lir entre carts / ço quem fa uos amar
nom entra pas / solament per la uista

uostre esperit / es aquell quem conquista
e com demi / nous mostrau desaltar

estramps

Fantasiant amor / ami descobre
los grans secrets / qu'als pus sottils amaga
emon iorn clar / als homens es nit fosca
e uisch d'aço / que persones no tasten
tant en amor / l'esperit meu contempla
que par de tot / fora del cos s'apparte
car mos desigs / no son trobats en home
sino ental / que la carn punt nol torbe

Ma carn no sent / aquell delit sensible
el esperit / obres d'amor cobeja
d'aquell greu / foch quels amadors sescalfen
pahor no trob / que men pogues menys ardre
un altre sguart / lo meu uoler pratica
quant en amar / uos dona se contenta
que ho han cells / qui amadors se mostren
passionats / he contr'amor no dignes.

Si fos amor / sustançia rahonable
e ques trobas / de senyoria ceptre

bens guardonant / et punint los demerits
entrels millors / sol me trobara fenix
car yo tot sols / desampare la mescla
dels leigs desigs / qui ab losbens s'emboluen
castich no plau / puisque d'assaigs no tenten
la causa lur / enmi esfeta nulla

Si com los sants / sentints la lum diuina
la lum del mon / conegueren per ficta
e menys preant / la gloria mundana
puis maior part / de gloria sentien
tot en axi / tinch en menys preu e fastig
ço quells desigs / que complits amor minua
prenent aquells / qui del'sperit mouen
queno es lassat / ans tot iorn moltiplica.

Si com san pau / deu li sostrage l'arma
del cos perque / ues diuinals misteris
car es lo cos / del'sperit lo carrech,
e tant com uiu / ab ell es en tenebra
axi amor / l'esperit meu arrapa
e noy acull / gens maculada pensa

e perço sent / lo delit que nos cansa
si quema carn / la uer'mor nom torba.

Pren men axi / com aquell philosoff
qui per muntar / al be que nos pot perdre
los perdedors / lança en mar profunda
crehent aquells / l'enteniment torbassen
yo per muntar / al delit perdurable
tant quant almon / gros plaher demi lançe
crehent de cert / quel gran delit me torba
aquell plaher / quen fastig uolant passa

Als naturals / no perque fer sepusquen
molts dels secrets / dela deitat s'estoia
que reuelats / son estats a molts martres
no tant suptil / com los ignorants y abtes
axi primors / amor ami reuella
tal quels sabents / no basten a compendre
e quant ho dich / de mos dits me desmenten
dant aparer / que folles coses parle.

~: Tornada :~

Lir entre carts / lo meu uoler se tempra
en ço que null / amador sablo tempre

amor ho fa / que li plau que you senta
los grans tresors / sols amils manifesta.

Tal so com cell / qui pensa que morra
e ia l'an lest / moltes ueus la sentença
mas per merçe / l'es donad audiença
creu, eno creu / que merçe li ualra
lo mal, elbe / uan al mezqui dauant
que fermament / nols gosa esperar
axi no puch / sens por uos desijar
ne ser no puch / del tot desesperant

Aytant com puch / ire uida allargant
perque l'extrem / de tots mals es la mort
nom trobe sforç / per hauerne conort
mes am dolor / mort e uida dubtant
e tant com pus / de ma dolor creheu
e lo remey / envos lo deteniu
lo meu esper / iau molt mes mort que uiu
ans de sa mort / pregaus li perdoneu.

La donchs morre / com parlar nom uoleu
e tinch per foll / qui de mort nos deffen,

aquell es mon / derrer dan, e turment
no mereixch yo / que los meus jorns fineu
no guardeu mi / sino ma ben uolença
mi offendent / offendeu lo uoler
que uos amant / de mi es homeyer
e coneixent / uos fall regoneixença

Hon è jason / e sa deconeixença
hon Theseu / qui trahi Ariana
e Dido fonch /d'esperança tan uana
que la trahi / Eneas en crehença
los fets passats / de present me consolen
irat me trob / uers feminil linatje
los fins amants / no han enell estatje
sembren los bons / cullen lo mals e molen.

Sauis son cells / qui les festes no colen
d'aquell amor / qui enles dones cau
ab desleals / souint elles han pau
leixant aquells / qui per ben amar moren
en recort es / aquell pau de ben uiure
qui per amar / sa dona tornà foll
tal cami tinch / soptat rompent lo coll
de tot mon dan / duptem nous ueja riure

~: Tornada :~

Plena de seny / no m'abreuieu lo uiure
car mentre uisch / nostra lahor s'alarga
e uos lohant / nom trob la bocca amarga
ne tart lama / com deuos uull scriure

stramps

No sech lo temps / mon pensament immoble
car no's trespost / de hun esser enaltre
fortuna uol / son torn uahiat pendre
si qu'amistat / ab fermetat aceptta
quant ma sentit / al pus ius de son centre
aspres ha fets / los corrons de sa roda
perque allisant / en altre torn no munte
asseure il[il·legible] / hon es lo gran desorde

Com l'enuejos / qui soberch dan uol rebre
perque major / dan son desamich senta
e pren delit / del mal que ueu sofferre
tant que no sent / lo mal quiles prohisme
tal semblant cas / fortuna ab mi pratica
fahent proces / a son delit de nulle
mudes lo mon / qui pren d'esser no ferma
pert son plaher / qu'es no dar temps al uogi.

Si com aquell / qu'adorm ab arteficj
son cos/ perque la dolor no sofferra
uolgra dormir / los pensaments quemporten
coses a que / ma uoluntat s'inclina
causant en mi / cobeianca terrible
passionant / l'arma qui es adiuncta
en suffertar / aquest turment tan aspre
ab lo meu cos / qu'ental cas l'acompanya.

Sicol castor / caçat per mort storcre
tirant ab dens / part de son cos arranca
per gran estint / que natura li dona
sent que la mort / li porten aquels membres
per ma raho / uolgra hauer coneixença
posant menys preu / als desigs quen turmenten
mattant lo cos / empeccadantme l'arma
si que iaquir / los me conue per uiure.

En aquell punt / aquell cobeiar me cobra
uolgra ser foll / abla pensa tan uana
que no pensas / pus benauirat home
fortun'agues / prosperat de bens mobles

en gran calor / lo fret tot hom desija
ne creure pont / que iames l'inuerntorne
axi men pren / com dolors me congoixen
creure no puch / que'n part de content baste.

~: Tornada :~

Lir entre carts / si lo comun enginy
estan grosser / que nous bastà compendre
uullau ab deu / fer que si fe los basta
sia remes / lo peccat d'amor folla

Ceruo ferit no desija la font
aytant com yo / esser auos present
al gran repos / de mon contentament
passar nopuch / sono per aquest pont
molt me ue tart / lo iorn tan desijat
comprant molt car / per doloros sentir
e tart ho breu / so cert que deu uenir
si per la mort / cami no es tancat

Esser no puch / de sperança lançat
car yous desig / segons mon mayor be
a uos deman / contrami res nous te
mentrel uoler / uostrem sia donat.

s'il pensament / lunyaua sol un punt
d'imaginar / hauer uostre uoler
sens aquell tot / delit no puch hauer
sino tot sa / tost pora ser defunt

Deuant me ueig / de grans dolors un munt
puis ops he tant / per a mon intentar
e mon uoler / pora molt menys cabar
sil uostres mou / e no mostra ques munt
e deuallant / deuallara lo meu
e d'alt cahent / no dara poch quebrant
car tote'strem / al altre'strem donant
al poch estat / no par lo sensal greu.

Mills ueus lo jorn / es permi pregat deu
de ço qu'en uos / esta la maior part
qu'en mon uoler / haiau lo uostre sguart
e prech amor / uas lanç tot poder scu
e siu compleix/ la donchs pendreestrem
si troba loch / hon se prenga en uos
ab loch dispost / sa passio's en nos
e lo contrast / tenjm he no uolem.

Noues de uos / saber mortalment tem
duptantme fort / que noy mostreu amor
per no saber / uisch en altre dolor
nose de qual / costat guard que nom crem
no es en uos / complit lo meu delit
per be que uos / uullau complir aquell
d'amor haueu / hauer forçat consell
enuos y enell / recau mon be complit.

Res no temau / ne prengau en despit
mos pensaments / ab tal uarietat
car en seruey / seran de fermetat
de tals seruent / uol ser amor seruit
si gens d'enuig / dest praticar sentiu
sens amor sou / ho no sabeu que uol
ferm loch nol te / qui d'aquest mal se dol
lo mouiment / per segur tant teniu.

Si tant de uos / com ualeu no confiu
mon gran uoler / me porta enaquest zel
de nostre cos / no tem lo pus prim pel
que contrami / res fer quem fos altiu.

La uoluntat / uull que pas toccant mi
yon so celos / si molt amau a deu
dant uos delit / sens mi lo mal creixmeu
quant uos dolgues / del mal uostrem dolgui

~: Tornada :~

Mon darrer be / de uos yo guart la fi
quant del present / me trob esser content
e sim ueig trist / per algun cas present
res uenidor / trobar no pot en mi.

Colguen les gents / ab alegria festes
lohant à deu / entremesclant deportes
plaçes carrers / e delitables orts
si en cercats / ab reconts degran gestes
e uaje yo / los sepulcres cercant
interrogant / animes infernades
e respondran / car no son companyades
d'altre que mi / en son continu plant

Cascu requer / e uol a son semblant
perço nom plau / la platica dels uius
d'immaginar / mon estat son esquius
si com hom mort / demi prenent espant.

Lo Rey chipra / presoner d'un heretie
en mon sguart / no es mal ahuirat
car ço que uull / no sera may finat
demon desig / nom porra guarir metge

Cell Tixion / quil buytrel'menia'l fetge
apres tostemps / brota la carn de nou
e son menjar / aquel ocell may clou
pus fort dolor / d'aqujtam te lo setge
car es un uerm / qui romp la mia pensa
altre lo cor / que may cessen de rompre
e lur treball / nos porra entretompre
sino ab ço / que d'hauer se deffensa.

E si la mort / nom dugues tal offensa
ferm absent / d'una tant plasent uista
no li graesch / que de terra no uista
lo meu cos nu / qui de pahor no pensa
de perdre pus / que lo jmmaginar
los meus desigs / no poderse complir.
e sim comue / mon darrer iorn finir
seran donats / termens aben amar.

Esin'lo cel / deu me uol allogar
per ueureaell / per complir mon delit
sera mester / quem sia delay dit
que d'esta mort / uos ha plagut plorar:
penedint uos / com per poca merce
mor l'ignocent / e per amar uos martre
cell qui lo cos / de l'arma uol departre
si ferm cregures / queus dolrieu dese

~: Tornada :~

Lir entre carts / uos sabeu y yo se
ques pot ben fer / hom morir per amor
creure demi / que so en tal dolor
no fareu molt / quey doneu plena fe.

Prenmen aixi / com a patro quen platja
te sa gran nau / e pensa hauer castell
uehent lo cel / esser molt clar e bell
creu fermament / d'un ancora sats aia
e scut uenir / soptons un temporal
de tempestat / e temps incomportable
fa son iuhi / que si es molt durable
cercar los ports / mes qu'aturar li ual.

Mas ales ueus / es lo uent fortunal
tant que no pot / sortir sens lo contrarj
e cella clau / quins tanca dins l'armarj
no pot obrir / aquell meteix portal
axi m'ha pres / trobantme'namorat
per sobresalt / quimue deuos may mia
del no amar / desalt ne te la uia
mas unsol pas / meu noy sera trobat.

Menys que lo peix / en lo bosch trouat
e los leons / dins l'aygua han lor soiorn
lamia mor / per null temps pendra torn
sol coneixent / que demius doneu grat
e fiu de uos / quem sabreu ben coneixer
e conegut / nom sera mal grayda
tota dolor / hauent per uos sentida
la donch / ueureu les flammes d'amor creixer.

Si mon uoler / he dat mal apareixer
creheu de cert / que uer amor nom luny
pusque lo sol / es calt al mes de juni
art mon corflach / sens algun grat mereixer,

altre sens mi / d'aço mereix la colpa
uullauli mal / con tant humil seruent
uos te secret / per son defalliment
cest es amor / quemi amant encolpa

Ma uoluntat / abla raho s'enuolpa
e fan accort / la qualitat seguint
tals actes fent / quel cor es defallint
en poch de temps / una gran part de polpa
lo poch dormir / magresa l'cos m'acosta
doblam l'enginy / per contemplar amor
lo cos molt gras / trobantse dormidor
no pot dar pas / en aquesta'spra costa

~: Tornada :~

Plena de seny / donaume una crosta
del uostre pa / quem lleue lamargor,
de tot menjar / ma pres gran dessabor
sino d'aquell / que molt amor costa.

Hoyu hoyu / tots los qui be amats
e planyeu mi / si dech esser plangut
e puius ueheu / sies tal cas uengut
enlos presents / ne n'los qui son passats,

doleuuos donchs / demi uostre semblant
en sofferir / la dolor delitable
car tost demi / se dolra lo diable
com ueura mi / semblant mal del passant

Qui es l'hom uiu / tal dolor soffertant
que desig ço / de que no haia sper
aytant es greu / que no par sia uer
desijar ço / de que haje sperant
no son'ganat / de mon mal estament
tot quant pratich tornarme sent en dan
menys de poder / me trob heuentlo gran
car nom sforç / per mostrar mon talent.

Mon primer mal / es mon esperiment
perquen hair / e per no res m'acus
lo segon es / lo terrible refics
que uos mostrau / sius feya'nquiriment
portatme trob / a molt prop de ma fi
puis mon uoler / cas impossible guarda
no tardara / la hora que ia's tarda
quant metrels peus / en l'auorrir camj

Si per nulls temps / encontr'amor falli
bem ha repres / planyentmen l'enemich
jamas uersmi / pogui esser amich
car per nulls temps / poder y despengui
hoch lo uoler / me trop en abundança
mas del poder / no so pus empobrit
car yo peresch / e so tan defallit
que no puch dir / en uos es ma speranca

Una sabor / d'agredolç amor lanca
que lo meu gust departirles no sap
dins mos delits / mortal dolor hi cap
e tal dolor / ab delit ha ligança
mas yom reprench / com parlar m'ha plagut
de ço quen mi / no basta la scientia
sobres amor / me porta ignocentia
ull e desuull / senscas, es deuengut


~: Tornada :~

Lir entre carts / creheu l'amador mut
y al cambiant / de punt en punt color
elo pahuruch / com se membra d'amor
del atreuir / sia son temps perdut.

Sicom rictat / no porta bens ab si
mas ual aytant / com cell quines senyor
amor no ual / sino com l'amador
mancha buffant / orgue fals no ret fi
amor ual poch / com tot enamorat
ha falsedat / en sospits fals enclosa
ho es ligat / ab una tal esposa
peguea es / lo dret nom appellat

Amor no pot / hauer deshordenat
ço que deus fa / natura mitiançant
car home pech / no pot ser fin amant
ne lo subtil / contre sa qualidat
mal pendra pint / en laygua sa figura
molt menys amor / pendra lo no dispost
nepot estar / laygua dins unloch rost
tam poch amor / en cap d'hom foll atura.

Per ben amar / ab angoixant cura
en temps passats / eren la donchs uolguts
ouidi l'prous / dix qu'amor es crescuts
per altre amor / demostrant sa factura.

Uerdader fo / ensos dits e prescihs
tant quant amor / fon prop de coneixença
mas en cest cas / entr'ells ha mal uolença
tal que no crech / null temps sien amichs

Si fossem nats / uos e yo entrels antiqhs
lay quant amor / amant se conqueria
sens praticar / alguna maestria
lo uostre cor / no fora tant ynichs
en uos conech / gran dispositio
de fer tot ço / que gentileça mana
mas criament / ueig que natura'ngana
car uiure ab mals / es d'hom perdiçio.

Per mal grahir / ne per mala saho
mon cor no pot / amor desemparar
deuotament / los me plau remembrar
aquells passats / aqui don deus perdo
e com sere / taspassat d'aquest mon
letras diran / sobre la mia tomba
plena de seny / no tingau agran bomba
car per uos muyr / e uaig no sabent hon

Enueia's tal / que tot primer confon
a tots aquells / qui absi la's aiustan
los enueiats / un poch ne molt negusten
aquell mal tast / quells enuejosos fon
tal es amor / car yo qui l'am aiust
sent grans dolors / dantsme folls mouiments
e uos haueu / d'aço tals sentiments
com fort destral / hade tallar mal fust.

Sicom Adam / pres mal del uedat gust
com sa muller / li mostra mal cami
dihentli donch / mengem d'aquest boci
ysemblarem / a deu qui es tot iust
ne pren a mi / car mon seny ha cregut
la uoluntat / fentli promissio
que ben seruint / aconseguia do
que per nulltemps / tal no fon conegut.

Per mal seruir / no crech aja perdut
car sils treballs / hagues sofferts per deu
cos glorios / fora'n lo regne seu
e ia plorant / souint me trobe'mut

Sim fos donat / aquest temps en entendre
los grans secrets / enclosos en natura
no fora l'mon / cosa quem fos escura
dels fets diuins / gran part ne pogra tendre

~: Tornada :~

Plena de seny / tot mon seny uull despendre
amant a uos / sens algun grat consegre
e durara / finsque de segre
laygua corrent / amunt sepugastendre

Qui sin'es foll / demana sim'enyor
essent absent / d'aquella quem fa uiure
e sino plor / qui es la quim fa riure
si be no pas / continua dolor
tots mos delits / en un he transportat
amor li plau / en mi fer aquest cambj
lo mon no te / res ualent lo recambi
del sperant / lo be tan desijat.

Tant es lobe / quim es dauant posat
que sens dolor / uisch aquell esperant
si nol'attench / sere tant mal anant
que'naquest mon / inferm haure trobat.

Contentament / la una part me dona
per l'altra es / ma uida tribuida
ab mort esta / en baldança posada
temement que por / ma sperança consona.

De punt en punt / ma sperança'm bandona
e uençme por / d'aquel mal que yon tem
qui es aquell / en poch amar estrem
que segurtat / prenga per companyona
per molt amar / en altre mi transport
si que ser pens / tot la persona aquella
seria l'mon / una gran marauella
que no hagues / por dela mala sort.

Viure endelit / port'absi por de mort
car d'aquell / es nemich sobita
y si iames / amor / delit porta
yo so aquell / quen puch fer lo recort
o mort qui est / de tots bens enueiosa
y en tal uoler / te sigueix la fortuna
cascuna prech / que muden ley alguna
no res semblant / ala quimes danyosa.

Saber se pot / ma uida perillosa
cahent en mans / de nemichs tan mortals
pobres e richs / senten ses aspres mals
e cascu d'ells / ab manera'rgullosa
seguisquen me /tots los qui amaran
mon ris o plor / quaque d'ells me seguesca
car yo son prest / de tastar fel o bresca
per los qui mal / hobe d'amor pendran.

~: Tornada :~

Lir entre carts / passion d'amor fau
tembre y fiar / estar dins un hostal
degran amor / duptant un punt no cal
e guany d'aquells / quentre lur mans estau

sparça

Tot laurador / espagat del iornal
el aduocat / qui pert el guanyat plet
yo per seruir / amor romanch desfet
de tot quant he / que seruir no men cal
e fet senyor / del seny amon uoler
uehent amor / del seny mal seruit
rapaz le fet / fent ne a deu despit
e son setz'anys / quelo guardo'sper

~: Tornada :~

Amor amor / nous basta lo poder
un altr'hom / com yo fer tant'amar
anau anau / uostres armes prouar
encontr'aquel / qui uostre no uol ser

Axi com cell / qu'n lo somni's delita
e son delit / de foll pensament ue
ne pren a mi / quil temps passat mete
l'immaginar / qu'altre be noy habita
sentint uenir / l'aguait de ma dolor
sabent de çert / quen ses mans hede jaure
temps de uenir / en ningun be'm pot caure
ço qu'es no res / enmi es lo millor.

Al temps passat / me trobe gran amor
amant no res / puix es tot ia finit
d'aquest pensar / me soiorn hem delita
mas quant lo pert / se sforça ma dolor
si com aquell / qui es iutiat a mort
e de loch temps / la sab es aconorta
e creurel fan / queli sera estorta
el fan morir / sens un punt de recort.

Plagues a deu / que mon pensar fos mort
e que passas / ma uida en durment
malament uiu / qui te son pensament
per enemich / fentli de nuigs report
e com lo uol / d'algun plaher seruir
lin pren axi / com don'ab son infant
que si ueri / li domana plorant
ha tan poch seny / que no sab contradir

Fora millor / ma dolor sofferir
queno mesclar poca part de plaher
entre aquells mals / quem giten de psaber4
com del pensar / plaher me conue'xir
llas mon delit / dolor se conuerteix
doble's l'affany / apres d'un poch repos
si col malalt / qui per un plahent mos
rot son menjar / en dolor se nodreix

Com l'hermita / qu'enyorantment nol creix
d'aquells amichs / que tenia'n lo mon
tant ha loch temps / qu'en loch pobat no fon
per fortuit cas / un d'ells l'appareix,

qui los passats / plahers li renouella
si quel passat / present li fa tornar
mas com sen part l'es forcat congoixar
lo be com fuig / ab gran crits mal apella

~: Tornada :~

Plena de seny / quant amor es molt uella
absença es / lo uerme qui la guasta
si fermetat / durament no contrasta
e creure poch / sil enueios consella

esparça

Axi com cell / quis ueu prop dela mort
corrent mal temps / perillant enla mar
e ueu lo loch / hon se pot restaurar
e noy ateny / per sa maluada sort
ne pren a mi / que uaig affany passant
e ueig a uos / bastant mos mals delir
desesperat / de mos desig complir
ire pel mon / uostr'orgull recitant

esparça

Quant plau a deu / quela fusta peresca
e'n segur port / pert ancoras yormeig

e de poch mal / a molt hom morir ueig
null hom es cert / d'algun fet com fenesca
l'home sabent / no te pus auantaie
sino aquel pech / sab menys fets hauenir
l'esperiment / y'ls iuhins ueig fallir
fortuna y cas / los trob en lur usatge.

Quim mostrara / la fortuna lohar
del sobiran do / per ella rebut
atench per foll / tot hom e decebut
que poch ne molt / conteng'abmi de par.
yo so molt prop / de uiure ben content
embarch nom fa / mes d'una passio
que sembla mi / que ue menis de raho
puix ha rahel / en uostre falliment.

Ab mi nos pot / comparar hom uiuent
puix la que am / crehem qu'es la millor
ab molt gran seny / e honestat de cor
e yo l'am tant / qu'ellam es ben uolent
enlo començ/ fonch dona ma uentura
seguirlo deu / la fi mon començ

e si nou fa / mort qui tota res uenç
donara mi / la terra'nuestidura.

Mas deu no sap / en lo mon crehatura
sens defallir / alguna part de be
se d'hon l'hom / esfoll / qui ha leugera fe
abandonant / aquel ultra mesura
perque yom trob / no fart de son uoler
e no crech be / lo quem es dit per ella
e cuyt hauer d'aço iusta querella
mas creure ferm / no tinch enson poder

Terme'n amor / algu no pot saber
e cell quiu creu / en amor no sab res
qu'in tal cami / a passeiar es mes
ua perlo mig / mas fi no pot hauer
dos tots units / en una uoluntat
deu fer amor / e lo qui sen parteix
enell amor / de continent pereix
per amador / no deu esser comptat.

Amor se te / per pus iniuriat
per home'nqui troba lo seu cor fret

que per traydor / hon fos tot malifet
puix lo forças / de sser enamorat
qui tebeu es / d'amor es enemich
e porta'b si / contr'amor lo fallir
si no's cregut / tolgues d'enfellonir
car de cor franch / hom no creu l'hominich.

Si lo meu ull no tinch / peruer amich
e del que se / no uull esser membrant
no creure uos / esser uers mi errant
e trobarme' / de peguesa molt rich
la mia amor / ami creix la sospita
elo que se que demi / nos pot tolre
e de mon mal / nous uoleu assats dolre
per poc'amor que dintre uos habita

M'opinio / es en meu cor scritta
que sino uos / als nolament pot raure
uos me podeu / en tot error fer caure
puix qu'amor / forçar mi se delita
tant yo desig / que sia'mat per uos
que m'es forçat / duptar que axi sia

amor mefa / de ueritat falsia
no bast'en pus / que'n sser sospitos.

~: Tornada :~

O foll amor en l'hom molt desijos
cabre no pot / enell'ssats conejxença
sa passio / litol uera sentença
e majorment / lo qui es amoros.

Quins tant segurs / consells uas ençercant
cor mal struch / enfastijat de uiure
amich de plor / e desamich de riure
com sofferras / los mals quit son davant.
acuytat donchs / ala mort quetespera
eper tos mals / te alongues los iorns
aytant es luyn / son deljtos, soiorns
com uols fugir / ala mort fa la guerra

Braços uberts / es exida en carrera
plorant sos ulls / per sobres degran goig
melodios contar / de sa ueu hoig
dient amich / hix de casa strangera
en delit prench / donarte ma fauor
que per null temps / home nat l'ha sentida

car yo defuig / atot home quem crida
prenent aquell / qui fuig de marigor

Ab ulls plorant / e cara de terror
cabells rompent / ab gran hudulaments
la uida m'uol / donar herataments
e d'aquest don / uol que sia senyor
cridant ab ueu / horrible y dolorosa
tal com la mort / crida'l ben hauirat
car si l'hom es / a mals aparellat
la ueu de mort / li es melodiosa.

Bem marauell / com es tan hergullosa
la uoluntat / de cascun amador
no demanant / ami l'esforç d'amor
y en mi sabran / sa força poderosa
tots mals dient / sagramentejaran
que may amor / los tendra'n son poder
e sils recort / lo colorar plaher
lo temps perdut / sospirant maldiran

Null hom conech / ho dona mon semblant
que dolorit / per amor fes planyer

yo son aquell / de qui's deu hom complanyer
car demon cor / la sanch sen ua lunyant
per gran tristor / que li es acostada
secas tot jorn / l'humit quim soste'n uida
e la tristor / contra mi es ardida
en mon soccors / ma no si troba armada.

~: Tornada :~

Lir entre carts / l'ora sent acostada
que çiuilment / es ma uida finida
puix que del tot / ma sperança's fogida
m'arma roman / en aquest mon damnada.

Mal uenturos / no deu cercar uentura
crehuar se deu / lo front com laynomenen
no deslohant / los qui fauor ne prenen
entre posant / lur bon saber e cura
algu no deu / tan prest son iuy hauer
que cell desllou / qui uentura uol fenyer
no uirtuos / denegant l'atenyer
ço que sos fills / han menys se so'saber.

Elegesch donchs / de sser hauenturer
sibe nom puçch / tan retraure y restrenyer,

que'n contra ell / me pogues tan empenyer
si que fugis / ha son peu molt liger
senyor es grand / dels mondans regidor
e son juhy / es al ulls amagat
ferint uos lla / ahon sentiu delitat
e quel delit / uengues tot per amor.

Lonch es lo temps / del continu dolor
apart de tras / son cinch anys ia passats
quem fuig delit / com si uuy s'acostats
fentme sentir / fret apres de calor
diuersitat / de casos aportant
por deguastar / d'amor lo benifet
dels bens d'amor / conseruador sen ret
fora content yo / qui so desijant.

A deu ne'l mon / noso d'amor clamant
car bem ha dat / prou aygua marag'n set
no sadolla / mas com teliu es fet
no pot complir / ço que so desijant
e no mereix / algun repreniment
car del cel terç / eguals forçes no's fa
segons amar / cascu dispost esta
e tant com pot estreny son manamet.

Fortuhit cas / ma fet esser absent
del foch d'amor / qui iam illumina
en millor cas / uentura l'apaga
e yo so cert / qu'amor ne fon dolent
perque nom clam d'amor mas uentura
car son poder / me ha desfauorit
en abando / nom uol hauer jaquit
ans persegueix / amor e ma gran cura.

~: Tornada :~

Lir entre cars / del mon deu pendre cura
queli conue / d'amor perdre sperança
e tal ho qual es d'amor la fermança
ablo desig / queli dona punctura.

Cell qui d'altuy / reb enuig e plaher
e pendre uol / totalment sa'mistat
esli mester / haja per oblidat
tot lo plaher / hauentne desesper
e tot primer / ques luny desa presença
edel plaher / no sia recordant
car si aquell / l'es present al deuant
enyorantment / dobla sa ben uolença

Tres coses son / que lunyen ben uoler
dan, e desalt / e gran iniquitat
al propi be / hom es tant enclinat
queno uol be / d'hon gran dan pot hauer
en gran desalt / nons basta la potença
que çell amen / quins es desagradant
lo nostre sforç / no sab fer en nos tant
que prim uoler / no uinga en maluolença

Iniquitat met / l'hom en desesper
auorrint deu / senyor qui l'ha creat
ço fa lo seny / del hom quant es hirat
si auorrint / amant se tant primer
apres de si / l'hom ama sa semença
tant que lo nan / cuyda esser gigant
e tant pot fer / en uers nos mal usant
qu'en mal uoler / giram nostra sçiença

Si com l'hom fort / ques' ygual de poder
ab l'enemich / qui les deuant posat
fins quel un dells / es per l'altre sobrat
algu no pot / ningun dret iuhi fer,

tot en axi / no puch donar sentença
entre amor / ab oy desacordant
cascu d'aquests / en mi estan puixant
que mon saber / noy coneix differença.

Amor al camp / no fon lo pus darrer
mas oy uench'lla / d'armes tan esforçat
qu'al pus estrem / del camp la derrocat
que yom pensi / nos pogues may reffer
mas no falli / amor sobre ualença
mon foll uoler / li fon prest ajudant
oy dona crit / dient so llas y quant
tardara oy / quim tolga de temença

~: Tornada :~

Suplich a deu / quem tolga coneixença
ho uolent ell / hus yo de passio
d'aquella que / sia prop de raho
leixant amor / quim treheix en crehença.

Pujar no pot / algu en molt ualer
sens hauer bens / bondat linatge gran,

mas la del mig / ual mes quela restan
e no ual molt / sen les altres hauer
per ella's fan / les dues molt prear
car poder ual / tant com es ministrat
linatge ual tant / com es mes honrat
la ualor d'hom / ho fa tot graduar.

Mas no sera l'hom / saben de sonar
si n'algun temps / no sona esturmen
car per uoler / sonar lo nom nos pren
mas l'instrument / sonant be acordar
tot en axi / aquell de dins si ual
pobre debens / he d'auiltat linatje
no tel's arreus / per mostrar gran coratje
enla uirtut / quel hauer d'hom hi cal.

Son e seran / molts d'un altre cabal
hauents molts bens / e d'altra sanch fauor
e ualent poch / han la part no millor
car sens l'hom bo / quant pot haueresmal
e moltas ueus / han la colpa natura
car fora bo / tal que ualor no sap

ningun saber / no pot uiure'n lur cap
sens colpa lur / de ualer han fretura.

Entre l's extremps / al mig uirtut atura
molt greu d'obrar / y entre pochs conegut
per ell saber / consegueix hom uirtut
mas fets obrant / forans dins tal mesura
aytant es larch / hom menys de fer larguesa
com es escas / sino fall en despendre
uicis uirtuts / per actes s'an apendre
apres lo fet / es l'impotença presa.

Nos conquerran / uirtuts per gran abtesa
neles hauran / poetes per lur art
hanles aquells / metent uicis apart
obrant uirtuts / per amor de bonesa
mes no duptant / uiciosa uergonya
mas solament / amant uirtuos preu
e l'home pech / en aquest banch no seu
e qui es luny / lo gran delit s'alonya

~: Tornada :~

Lir entre carts / tostemps hare ma ponya
quela dolor / iames demis partesca
eno penseu / que mon cas enferesca
car major dany / mereix ma gran uergonya.

Si deu del cos / la mia'rma sostrau
nom planyeran / sino mos cars parents
car mos amants / nom son tan benuolents
que'n aquell cas / nols calga dir plorau
es cas loguer / es dat a mon treball
com no so plant / de pena sostenguda
e si raho / no pot ser coneguda
culpa non han / pus bon uoler los call.

E d'açom planch / e quedament treball
edins mi plor / e calle com ha mut
y fir mi cell / quim degia ser scut
trencant mon cor / he crit de mi no sall
estes amor qu'em trenca5 lo pensar
que per nulls temps / sere per uos amat
e per ço yom trob / desesforçat
car tot asaig / porta'n uos l'esperar

Dels amadors / me uull ben informar
si es amor / en desesperat cor
e si es uiu / perque de fet no mor
com per amor / no pot amor mostrar
no dire pus / mas contemple cascu
l'estat d'aquell / qui en tal cas se ueu
mas guay demi / que tot lo cas es meu
donchs no deu'sser / que nom plorealgu.

Los mals d'amor / son pochs al juhi comu
car en pochs cau / aquesta passio
e tal dolor / nola sent la raho
sino asi / no pot iutiar algu
aquell coneix / la dolor dela mort
qu'en forca es / esperant rebre uolta
cell qui habe / sa uida en delits uolta
de tal dolor / no pot fer bon report.

Es ueritat / si partam en recort
que molts passats / morir ne sostingueren

coneixerem / quanta dolor hagueren
pus que morir / los fon millor sopport
sens causa gran / null acte gran se fa
perço cascu / pot hauer coneixença
que l'hom hauent / d'amor poca temença
tant ardiment / gran dolor li porta.

Metge'n lo mon/ saber no li basta
sentir lo mal / que lo malalt soferta
mas per senyals / enla part descuberta
pora iutiar / l'hom en quin puat esta
en axi pren / alhom d'amor poncell
no pot sentir / passio mas ueu l'acte
d'ay cell qu'ensi / porta lo gran caracte
d'amor que may / contra si uol consell

Si com enpeny / balesta lo quadrel
aytant com pus / la sua força basta
la uoluntat / del hom y dona casta
tant quant amor / sa força estan'ell.

en contr'amor / no uolgue sauiesa
sino dauid / sen fora ben defes
sauis molts no / agueren tant empres
si contr'amor / ualgues alguna'npresa.

~: Tornada :~

Plena de seny / per no esser entesa
la mia mor / pora scapar sens merit
e sabme greu / com no hauran demerit
per mon parlar / no fahent laus palesa.

Molts homens hoig / clamarse de fortuna
e malehir aquella / per sos actes
uolents ab leys / fer amigable pactes
donants los be / enque tostemps fos una
no recordant / sa propria natura
qu'es l'alt baixar / e lo baix muntar alt
e qui d'aço / se dona gran desalt
leixe los bens / portants ab si fretura

A deu no plach / hauer del mon tal cura
que noy iaquis / de terribles affanys

per dues son / nombre mes quels guanys
en sguart del uer / loseny es oradura
elhom girat/ al mon d'auol saber
ydoles creu / donantli plena fe
en bens mundans / creu esser complit be
uolent morir / solament te d'hauer.

S'algu pogues / de fortuna tener
ab un fort clau / sa rota quant es sus
fora li bo / anar amunt e ius
sofferint mal / per trobar tal mester
mas los no tals / no han tanta uigor
que tant gran pes / ablur força retinguen
ne gynis nos fan / que d'alt e baix no uinguen
los qui seuran / en la falsa honor.

Per nengun temps / perdra fortun'ardor
de fer lochs plans / deles timpes e munt
e quant del tot / son desijat es junt
e no pot fer / pus absa gran furor,

torna refer / deshabitada casa
qu'en poch spay / hauie feta buyda
el hom desert / quen' riquir james cuyda
un ple graners / olis e uins embasa.

E son costat / no deu portar spasa
com a foll hom / deu franch arbitre prendre
qui no creu cert / que fortuna pot pendre
los bens mouent / y los sehens arasa
mas l'hom del mon per fortuna mirat
ablo sguart / de riallosa cara
la part del plor / no ha uista encara
creu que sos ginys / l'han debe prosperat.

~: Tornada :~

Lir entre carts / propi so comparat
a Tantalus / per continu desig
no se perque / tots dies hi afflig
puis que mes prop / compte desesperat

Alguns passats / donaren si amort
per escapar / al mals qu'el mon aparta

e per hauer / uberta aquella porta
on los desigs / tots uenen a bon port
a mi no cal / de aquest mon exir
per ençercar / aquell sobiran be
en uos estot / e nom cal darhi fe
car ueu mon ull / essent uos mon sentir.

Grat fas a Deu / com sens mort sofferir
tinch tot mon goig / deuant de l'esperit
ell es aquell / mon sobiran delit
e lo darrer / hon me plau romanir
ell es aquell / que desig me sostrau
y aquell / hon mon mal y be feneixen
mos pensament / d'altra part nos ueixen
ne han perbo / si res fora d'el cau.

Tant ma dolor / es en soberan grau
com tinch prent / mon be carestios
que si de mort / uull ser uolenteros
nol puch hauer / car merce non te clau.

gran crueldad / ab grahir poch ua n'guarda
perço no toch / ala porta qu'em obren
mos sentiments / clarament me descobren
que la fauor / del alt secret nomguarda.

Cascun semblant si semblant 's guarda
donchs aquest dret / qui es aquel qu'el romp
yo enclinat / gran desig mo corromp
y en desijar / laque yo am uertarda
etardara/ si amor noli reuela
los grans secrets / quels amadors pratiquen
talsque sino / en cos gentill no fiquen
obedients / ana Venus estela.

Si com lo foch / quant es enla canela
mostra desig / d'anar asa'spera
ma uoluntat / un moment no espera
tant com mills pot / als uents dona la uela
per arriuar / al port molt desijat
en altre port / ami no te lo ferre

e si del tot / del port me dasafferre
en esta mar / me trobare negat.


~: Tornada :~

Lir entre cart / dich uos la ueritat
que si podeu saber / ma gran amor
creure no puch / no sintau gran dolor
nem fallira / de ben amar lo grat.

Yo crit lo be / si'n algun loch lo se
callant lo mal / fens passarmne despit
car en mal dir / mon cor no pren delit
nem cal cridar / puix no ueig lo perque
no per aytant / que yo molts bens no senta
mas poch ual crit entre lo sort el mut
perquel bon hom / per tal no es sabut
e sa ualor / enlomon no l'augmenta.

Menys que la ley cristiana'a presenta
als africans / no la uolen hoyr
ueig la uirtut / en null es ment uenir
l'hom uicios / el pech l'an dat empenta

Salamo diu / qu'en pochs es sauiesa
los enemichs / son molts dela uirtut
diens que sou / home foll conegut
si del costum / se lunya nostr'abtesa

Lo uici's tant / que uirtut ha empesa
e lo profit honor / ha tret del mon
en molt pochs es / e poch apoch se fon
noy ha calor / contr'alfret de peresa
lo nombre's tant / d'aquells quela desonbren
que ja noy ual / empara de algu
e si uoleu / queus diga'l crit comu
peresquen cell / qui d'honor no sasombren.

Als homens morts / d'actes bons no deshombren
car pels absent / nols cal hauer enueja
pahir no pot / aquesta cosa leja
dins los uentrells / qui d'enueja ses combren
no dant lahor / aluiu quelas percaca
ans fan rahons / com lay poran sostraure
e sil ben fet / del mon no poden traure
diuen ne mal / tant que lo be desfaça

Bondat, uirtut, / han perdada sa raça
cossos humans / han molt diminuit
Deu es per nos / mal honrat eseruit
e ja la mort / pus estret nos abraça
tot quant per deu / es ius lo cel creat
ha molt perdut / de son propi cabal
saber se pert / esperiment no ual
lo uiure curt / y el mig es tost passat.

Hon es l'enginy / d'aristotil trobat
d'Origenes, seneca / y Plato
qui mostrarem / tan gran al fort samso
hon es tan bell / com absalon trobat
Linteus fon / que res no li'scapaua
que no fos uist / per sa uista gentil
dins enla mar / ueya de milles mil
lo uiure llur / mes quel present duraua.

Foll es aquell / qui no imaginaua
que fallirem / puix fall ço perque som
si com decau / larama e lo pom
si la rahel / del arbre hom tallaua

fallirem nos / puis lo que'nssoste fall
ben mostra deu / lo mon queuol fugir
puis loquens te / uol que uinga perir
son poch a poch / natura nos defall.

~: Tornada :~

Lir entre carts / nom basta l'escandall
per trobar fons / en la uostra estima
puis quant uos lou / no trob raho nerima
dequem content / e perço yo men call.

O mort qui est / de molts mal medicina
e lo remei / contra mala fortuna
encontra mi / hajes ley heno çuna
puis uinch a tu / l'orella'mi enclina
mas tu defuigs / al hom qui a tu crida
amant aquell / qui del encontre s'lunya
per tu'ncontrar / nit e iorn fas ma punya
per ser plagat / de ta dolça ferida.

Ma dolor gran / nopot esser perida
sino per mal / quen cantitat la passe
per altr'affany / no crech mon cor se lasse
unaltr'en uol dant pena infinida.

torbant mon seny / fins que dolor no senta
la donchs yo pens / remey aconseguesca
altra dolor me plau / que sia fresca
ho prech / la mort / que morir me consenta.

L'imaginar / per nulls temps nom esmenta
altra dolor / e que apart no sia
fa donar plor / perdent tota alegria
fuig deles gents / nom plau qu'algum senta
deman de uos / que mius uullau dolre
aço deman / que leument puch atenyer
e no es poch / ab que nom uullau fenyer
gran part de mal / uos me poreu disolre

Dona tal sou / que peruos me ull tolre
tos los delits / qu'el mon als jouens dona
a uostr'amor / lo meu cor s'abandona
lo nostre cos / per dehessa uull colre
e si d'aço / uers Deu comet offensa
y men confes / a penedir no baste
la gran sabor / del penident no taste
la uostra pens / ser de uerins defensa

tot lo reues / muda ma uana pensa
pregant uos molt / que mi no uullau planyer
e si reclus / me ueu la gent complanyer
de sos delits / me peix amor empensar
amor a mi / tan cominal se mostra
que fa quel foll / de mon greu mal se planga
e donchs enuig / demi nou nes atanga
ma fort dolor / sera menys sens la uostra

~: Tornada :~

Lir entre carts / amor los mals memostra
tots quants uenir / en un amador poden
reb los mon cor / tots quants empensam roden
e quant los call / aquella es lur mostra.

Per molt amar / ma uida es en dupte
mas no cregau / que dela mort me tema
a poch, apoch / ma esperança's sema
em' uol fugir / mas nou fa en orrubte
haia mal grat / desa compassio
puix no serueix / a mon affany guarir
lo detardar / no ue dalo uenir
e creix desig / e doblam passio.

Deu m'a donat / tal dispositio
que mon uoler / es guarda sol amar
e fahent als / serueix acompanyar
l'estat d'amor / en tot l'als abando.
yo am amor/ y el ami punt no ama
e per ell am / linatge feminj
generalment (sia entes aixi)
aquella uull / qu'ensa colpam'desama.

Ab tort e dret / mon cor d'amor se clama
tot en passat / y ab dret gran de present
no perque fos / en algun temps content
per null temps hac / tempre la mia flama
del temps passat / yo nom clame d'amor
ell me ualgue / mas nouguem la temenca
enuergonyit / no mostri ben ualença
ne fiu saber / mon ualer e dolor.

E per fenir / mos iorns ab gran tristor
e per hauer / amor algun just clam
yo desamat / uol que strettament am
si que amant / del mon perda sabor

mi hauorrint / ab no bastant conort
e fora uos / tot quant deu haja fet
mon hauorrir / en compte uos nomet
mes que mi usam / sinom creheu feu tort

Ho amadors / nous cayga del recort
un fet tan car / per sola stranyedat
yo gran plaher / dos anys so mut estat
no cregau donchs / que dolor done mort
yo son aquell / quim fora desexit
del esperit / al cos carrega fexuga
mas no m'es luny / un hora desastruga
que perdre l'mon / sera millor partit

~: Tornada :~

Lir entre carts / molts trobadors handit
quel be d'amor / es al començament
yo dich questa / prop del contentament
e que morra / sil desig es complit.

Volgra ser nat / cent anys ho pus atras
perque son cert / qu'es pijorat lo mon
aytant poch ual / qu'el meteix no sap hon
sa'ulesa gran / en pus baix loch baixas

e ueig un cas / de raho apartat
quelo mal hon / fa casa prop la forca
hel home iust / fuig es'met en cauorca
per aquell mal / que iames ha pensat.

Foll es aquell / qui uol hauer usat
de mal saber / hon sera ben entes
jmaginar deu / que sera repres
esens murmur / no deu ser comportat
elo mal hom / deu ser cridat ab trompa
perço que mi / e altres no engan
tans son aquells / qui per bons homens uan
que diffamats / cessaria lur pompa.

Lo just uoler / pensa com en corrompa
ficte uoler / ab colorat de be
ella donchs es / guardada bona fe
com lo leig fet / accusador lo trompa
aquells es dit / misericordios
que guardals bons / que nols sia tort fet
perdonador / alqui leig fet comet
d'infinits mals / dona occasiosis

Fama tement / l'hom es dit uirtuos
e ço no cau / en hom desuergonyit
donchs lo mal dir / no deu ser ennobilit
puis que uirtut / mostra l'hom uiçios.
al uiçi som / moguts naturalment
e constreny nos / p'hor de mala fama
beneyt aquell / quel be sa boca brama
e diu lo mal / com ben es coneixent.

Es mal senyal / del quil'es desplasent
es'mor d'enuig / com mal dir s'acostuma
el'nes molt greu / sius ne hou dir la suma
d'algun leig fet / uehent si mal mirent.
si com aquell / qu'en forca ueu morir
son companyo / que nol passa de mal
e diu que es / cosa descominal
que per tal fet / dega mort sostenir

~: Tornada :~

Ia de present / delit no puch sentir
sino semblant / aquells del temps passat
e comlo crech / e tal no he trobat
a mi mateix / e tot lo mon hair

Entre amor / son posat e fortuna
cahent leuant / si com enfant en roques
congoixes gran / ab alegries poques
si possehesch / no es marauella alguna
semblantme trop / alhome qui nauega
qui perlos uents / sa persona's regida
dolre nos deu / si las ueu escarnida
caure deu l'hom / guiat per guia cega

No com aquel / qui n'teniment replega
e dintre si / delits de uirtuts usa
sa si guardant / aquell aqui acusa
los ignorants / y als sabents mal no plega
iaquint los mals / quibens als pechs aparen
ia perdut / de res no essent noble
ans uan seguint / comuns delits de poble
e dauant mi / altres nosi acaren.

Donchs si dolor / a ma pensa emparen
raho esgran / puis tal uida seguida
la fi del hom / tardament he sentida
mos apetits / sen traua caminaren

a lur semblant / cuytats acoregueren
aqui pus prop / los fon de lur natura
regonegut m'arma / prench uestidura
tal com aquells / uiçis saber li feren.

Los meus desigs / tal delit n'prengueren
qu'altri poder / dinsi mateix hauie
y aquells haguts / degu ami complie
eno molt tart / ami desparegueren
qui en poch ueyxell / molt gran quanti pensa
nos pot hauer / car la natura passa
qui uol rich ser / per una ma escassa
lo seu desig / contentar se deffensa.

Ia no uiuran / en molt alegra pensa
qui bens del cos / y de fortuna uolen
e totes gents / per hauer aquell uolen
y en contra si / prenen armes d'offensa
si col malalt / qui non'ten medicina
pendra ueri / cuydant aquell guaresca
dela sabor amarga / sent la bresca
e dolç al par / una'margant sardina.

Qui en fer uiltats / la pensa te uehina
no ateny / aldelit del entendre
la ueritat de res / no pot apendre
y esclaua fa / de sa raho regina.
delit d'hom pert / quitals delits no tasta
car hom es dit / mes perla part del arma
tot hasi pert / qui de raho no s'arma
y en aquell fruyt / d'enteniment no basta.

A si mateix lo maluat hom contrasta
y el que li plau / fa y lo restant deixa
lo be iaqueix / ab tot lo mal se feixa
si delit pren / enmolt poch temps se guasta
tot lo que fa / litorna en contrari
e no coneix / l'enemich seu quil mata
y aquell quideu / portar ius la çabata
te sobr'el cap per molt bell uestuari.

Prenmen axi / com grosser herbolari
qui prop la mar / les herbes del bosch çerca
e com lo clerch / faent de festes cerca
enlo troya / leyxant lo breuiari.

quin'aquest mon / deser hom se contenta
çerca delits / que sa natura uulla
leixant al bruts / los camps e lurdespulla
e sos delits / nol acurt nedo n'penta.

Lo delit d'hom / 'nbe'ntendre s'assenta
quant ueritat per aquell es sabuda
ental delit / la sciencia y ayuda
mas n'es complit / sens uoluntat consenta
en be obrar / cosa de be y eleta
e que delit prenga n'la sua obra
tot quant es d'hom / fa sa propria obra
siu fa per deu / sa uida es perfeta.

La uida d'hom / es en dolor constreta
com los pus alts / delits mundans pratica
lur estament / en fermetat nos fica
ho cambi pren / quils reb a ma estreta
ho falleix ça / perhon los delits uenen
edesi ells / l'anima no contenten
com sobirans / bens ans d'hauer se tenten
com son hauts / absi dolor sostenen

Ignorantment / les gents fals delits prenen
corrent al mal / puix ha de be semblança
en loch de por / han alegra sperança
hauents mes be / dementre nols atenen
ates lo loch / qual ab gran desig uolen
han compliment / de dolor enfinida
uolent tot be / nol troben ne partida
per delitar / amarga dolor colen.

Alguns delits / d'aquells d'aquell uerdelit solen
lunyarse mes / quels altres no sen lunyen
e tots aquells / que delitar he punyen
si plaher han / ab ell no s'aconsolen.
etant compus / enells hom se delita
axi fortment / a gran dolor s'acosta
de luny mirant / lo cami pla sens costa
y el caminant / rompentse'scoll despita.

Carnal amor / a gran pena concita
a tots aquells / mettents hi lur espera
desig mortal / espassio primera
del penedir / no cal hauer sospita.

ales honors / uans pensaments segueixen
a riques gents / serueix la roberia
dolor de mort / han que lur be tolt sia
senyor en mon / e com esclaus serueixen.

Sils bens del cos / perno res apareixen
nous hi cal dar / en aco gran crehença
de fortitut / lo bo n'a mes potença
de temprament / los ocells no floreixen
per hun nores / estime la bellesa
en poch temps cau / e molt poch la sen porta
e son pochs fruits / al folls amants conforta
la sanitat / es perpoch mal deffesa

Be mostra l'cos / hauer poca bonesa
que de uirtut / l'animal brut lo passa
com es senyor / donchs no pereca massa
car d'esta part / los bruts han mes despesa
l'hom es mortal / l'animal rahonable
quant ala carn / es bestia formada
e la raho / en l'arma semprentada
per esta part / hauer es comparable.

Tant quant finit / pot esser estimable
ab infinit e compte / si pot metre
a comparat / se porie remetre
res dela carn / ab l'esperit durable
sino l'present / sentir la carn no basta
tastant toccant / alguns delits sensibles
los altres senys / persi nol son paybles
delits dell tres / pels d'os sobre dits tasta

Delit es bo / puis a dolor contrasta
mas no ual molt / sen obra uirtuosa
ell lo compleix / sens ell, no s'sabrosa
hon capdolar / la uirtut no sen gasta
donchs quanla carn / es a l'arma tirada
per bon delit / sa obra es perfeta
no es raho / mas es sa filla feta
la part brutal / rational es tornada.

Aquells delits / deque la carn s'agrada
cascu be sab / i'ls de l'arma ignora
aquella res / que no fall algun ora
entenen poch / y es per molt menys tocada.

a'lguns se pert / en falta d'ignoranca
altres sabents / per no tastar no prehen
axills uillans / qui en loch honrat sehen
no senten be / lo delit qu'honor lança

En ser content / cascu a sa sperança
e follament / aquell delit espera
car los lidons / uol trobar enfiguera
e talls morischs / cerca'n la dolce fiança
hu es lo be / cercat en gran partides
noy ha delit / sens dolor en alguna
qui mes ne pren / ha uoluntat dijuna
los menys uolents / ne han alegres uides

Ans que uirtuts / sien per hom sentides
los uiçis han / mesadins nos lur força
e per temps / la raho tant s'esforça
desconeixem / heno clar ses fallides
durant lo temps / mals habits se nodreixen
en hom sens hom / aquest habit se talla
l'arma y los cos / senfan cota e gramalla
e los brocats / leig uestits apareixen

Qui son aquells / quin tanta uirtut creixen
que solament / los uiçis se coneguen,
la maior part / yo som cert que ferm creguen
que ço es bo / que uolen e coneixen
puis l'hom es mal / lo be noli pot plaure
car no repart en be / que aquell tira
en uoler d'hom / es al començ quesgira
mas l'abit fet / deu ajudant pot traure.

En saborit sentiment deu recaure
aquell delit / quen be obrar se troba
aquest delit / l'arma sol non fa troba
mas enlo cos / tal sentiment ajaure
tant quant cascu / es pus dispost a rebre
aytant ual menys / sino hix enbellacte
pels d'os lohants ensurt aquest contracte
sen lur acort / nos pot uirtut concebre

Assi mateix / par que uulla decebre
qui sa ualor / aytant com pot no munta
tota res d'll / uol abondant conjunta
lo fill el, net, / lo bou y el ca de lebre

segons l'amor / axi lur be demana
amant a si / molt mes del be s'aparta
desijant be / s'umple de mal es'farta
mal per si / e d'altri uida sana.

Puix que uirtut / delit e ben comana
perque nos plau / uirtut e uiçins alta
la uoluntat / abe y a delit salta
l'enteniment / sol entendr'el uer mana
mas no ualen / tastar d'esta uianda
car en començ / dessaborida's mostra
l'auol delit / sent la passio nostra
aquest n'ateny / treball en cura granda.

Al tal delit / los pech no troben anda
puisque no es'enells experiença
fe no hauents / nols basta coneixença
lo no sentir / per ells leixen en banda
no uolen mal / quant son en malaltia
e pobrejant / cobejen les riqueses
los flachs e leigs / forçes grans belleses
luny fora si / han tota sa legria.

Tot hom uol / per que delitat sia
eno sentint / aquell propi del'arma
çerca'l del cos/ e de quest se arma
e d'altres molts / que follament sefia
los quals com son / units en una cosa
aquella es del hom / benhauhirança
cascu persi / hauent l'hom esperança
en algu d'ells / sa pensa noreposa.

Per millor part / del enteniment posa
com a senyor / en cascuna persona
e si en ço, quel deu donar no dona
com pus n'ateny / en tant mes li fa nosa
car de persi / lo leig fet tristor mena
e sent ho mes / qui d'entendre mes toca
si com l'hom foll / quis fir lull d'una broca
compus dret fir / la uista destermena.

Tota passio / es cert que mes sen çena
en l'hom sotil / quen persona grossera
car entenent / en contra la carrera
d'hoy ho d'amor / hon s'aparella pena.

car solament / praticant del entendre
no espletant / en uirtut ne'n sciençia
de ço quel plau / ha major conexença
y no es res / quel dol nefa contendre.

Si deu alhom grosser / no plau deffendre
de fam e set / e de dolor sensible
altre dolor noli pot ser terrible
si la mort prop / d'aquestes no deu pendre
e donchs de tant / l'hom entenent pren colpa
com en dolor / alhome grosser passa
saber ha poch / e giny contra si massa
lo poch y el molt / cascu persi lencolpa

Si com l'hom rich / qui per son fill treballa
e sol per ell / uol que l'hauer seruesca
equant la mort / uol quel fill iorns fenesca
dona sos bens / e tot goig desi talla
ne pren ami / qui lanç tot mon delit
perdent a uos / lo goig de mon entendre
car mon uoler / en als no pot compendre
ans tota res / m'es enhuig e despit.

Amor ami / uostre cos ha'nbellit
tant quelo blanch / altre cos negre par
e la negror / quen'l ull bellesa par
semblam uermell / mostrant cor enfortit
ala ualor / la fa mes enganosa
aytant ualeu / que nose pot deydor
que us loas prou / sino uostr'amador
aquest parlant / nous fassa ergullosa.

Ma uida es / amarga e plorosa
si pert a uos / e peruos pert lo mon
tots los camins / d'aquesta tancats me son
si fall a mi / esperança duptosa
lo mal factor / qui ala'sglesia cuyta
robar nos mou / si d'ella pert cami
nepus ne menys / e donchs ne pren ami
torbor me sent / perdent comte de fuyta.

Ma uoluntat / abla raho no luyta
cascunfa / lomes de son poder
ma uoluntat / pus d'amor no pot fer
son poder fa / e ma raho l'an cuyta.

d'un uentre trist / exir mafet natura
per uos amar / fou lo meu naiximent
no se als fats / com nols fou de present
en fer que uos / d'amar haguesieu cura.

Sobres dolor / dos extrems me procura
e lo mig d'ells / no puch hauer trobat
d'un poch esper / no puch esser lançat
per gran desig / del qual es sa fattura
e d'altra part / lo desig es tan gran
que no consent / absi ferma crehenca
que per nulls temps / me ajau ben uolença
de hu en als / uaig aixi redolan.


~: Tornada :~

Lir entre carts / quant lo desig es gran
uol compliment / per fugir a dolor
e ja complit / ensemps mor ab amor
en mi tot sol / a uos es ja errant

Sobres dolor / m'a tolt l'imaginar
l'enteniment / nos dol nes pot esbatre
aytant es dolt / quel a calgut abatre
e mon affany / plorant nos pot mostrar.

No trob remey / car ma dolor es tanta
que mon uoler / en parts no tinch partit
ne'n sol un loch / l'hom trobe haunit
sino'n morir / e uiure ques decanta

Si com l'hom flach / qui l'es forçat triar
ab quals de dos / homens forts s'a combatre
no sap pensar / ab qual dega debatre
espaordit / sos comptes no sap far
ne pren ami / quelo uiure mespanta
elo morir / me sera gran despit
com uiure uull / la mort prench endelit
com uull morir / la uida tinch per sancta

Si com aquell / qui es ueri donant
al mestre seu / e quant ueu sa dolor
a pietat / del mal de son senyor
e sobr'aquell / uol esser aiudant
nos pensament / perquj mon seny s'absenta
per los treballs / dantli alterament
a son affany / donau accorriment
puisque sos mals / per mija uostrels'senta

Yo contrafac / nau en golff perillau
l'arbre perdent / e son gouernador
e per contrast / de dos uents no discor
los mariners / embadalits estan
e cascu dels / la sua carta tenta
e sou discors / en llur accordament
l'u uolgra ser / prop terra passas cent
l'altre tan luny / com uent pot dar empenta.

Ma uoluntat / abque'n la mar fuy mes
fallida es / e pogr'am fer ajuda
ja ma raho / de son loch es cayguda
mos pensaments contraris m'an ates
ja mos desigs / no saben elegir
uida ne mort / qual es la millor tria
natura en mi / usa de mahestria
e tempt la mort / per major dan fugir.

~: Tornada :~

Plena de seny / nos pot ben sofferir
uida y dolor / sens pendre algun spay
lo meu desig / se conuerteix en glay
quant me recort / que res uos aie dir.

Estramps

Los ignorants / amor e sos ejxemples
crehent quels fets / d'aquell son estats faula
reprenieu mi / perquem tresport en altre
prenent delit / en fianch arbitre perdre
a lur semblant / un gran miracle sembla
e majorment / alguns pus forts articles
descrehent mort / esser de grat sufferta
equen dolor / d'amor delit se mescla.

Foch amagat / nudrit dins enles uenes
gran fum fahent / per uia dreta y torta
hira dins pau / he turment molt alegre
lum clar e bell / portant absi tenebres.
aquests contrasts / los fins amadors senten
dins en un temps / amor dins ells allotja
e tots aquells / no crehent ser possible
sol de ser nats / natura pren uergonya.

Vehent lo cel / ma natura disposta
volch enfluhir / dos poders enuencibles
a mi uinents / ab manera diuersa
cascu prenint / la part aell condigna

fahent amar / simplament la mi'arma
lo seu semblant / sentir de uiçi munda
el'laltra part / en mi no roman solta
ans al cech foch / complidament se liura

Aquell amor / ques diu uoluntat bona
e solament / es guarda part honesta
aquest'amor / a fet ami amable
per mon semblant / el migençant ministre
en l'altr'amor / que'n delits s'entitola
e d'honestat / es enemich rebelle
menys de saber / dins mi a port ses armes
aportants pau / e guerra tot ensemble.

Aquest amor / per nostre senys nos entra
e fa present / al comun seny epassa
lo presentat / a sos migs al'entendre
Deu uoler creix / tant quant lhom sedelita
eper quel cos / en grau delitos munta
dins en lostal / que uenus lo alleia
totes uirtuts / e senys dela persona
son desijants / en seruitut del acte.

Cells qui amor / bestialment pratiquen
sens acollir / en part delit d'entendre
sols abla carn / lur apetit se liga
que sino brut / plaher nols acompanya
qui uol trobar / amor que nulls temps folga
no la crech / hon lo seu poder se uença
car tota res / perdent la sua causa
no es trobat / d'aquell algun bon esser

Alguns elets / en molt es poca nombra
qui solament / d'amor de sperit amen
d'aquest amor / participen ab angel
e tal uoler / en per null temps se cansa
los qui amor / ab cos e8 armes senten
amant lo cos / e mes la part del'arma
grau de amor / homenivol atenyen
sobre das colls / lo jou d'amor aporten

Puis arma y cos / donen esser al home
quasi forçat / es aquest dos complaure
ame lo cos / a son semblant conforme
ne reptar / sils infinits no cerca.

nostre'spirit / a son semblant cobeja
e d'aquell / tots los actes quen ixen
les uoluntats / que d'aquest composts naixen
son pus ardents / que d'algun amor simple

Dela uirtut / es nostra uida'xempta
si que lo cos / uenç al arma batalles
y els pochs uolers / lo seny de l'hom no tempta
e donchs quant menys / losqui gran forat porten
e tal amor / lo juhi no escolta
tant dela carn / beniuolença capta
ab cor segur / de ueure que'lla tempta
ses blanes mans / los forts diamants passen

Si be amor / les passions auança
en ser primer / lo desig li da força
epuis delit lo soste dins son regne
fallint aquest / defall d'amor lo çeptre
no sia'ntes / present desonest acte
car fin amor / d'altr'amor se contenta
si nol ateny / uiu d'esperança sola
ela gran por / segueix lo seu contrarj.

Cell qui amor / del tot no deixa uencre
sique raho / del seu consell no lunye
no mereix pas / la corona de martre
d'aquells passius no hauents altre compte
sino pensant / hauer lur uida terme
finit aquel / qui tant extrem losmena
crehent de ferm / los fets del mon ser ombra
d'aquell sol clar / qui tot lur sol escalfa.

Ho tu amor / de qui mort no triumpha
segons lo dant / historia reconta
e ningun seny / presumir nos occupa
contra tu fort / uictoria consegre
e cossos dos / ab un'arma gouernes
la uida lur / en un esperit penja
cell qui de tu / lo terme pensa tenyer
no sap detu / ignorança deixeble.

~: Tornada :~

Lir entre carts / tres son les gran carreres
hon ueritat / per nulls temps se passeja
hira y amor / absi no la consenten
el altre es / general ignorança.

Callen aquells / qui d'amor han parlat
e dels passats / delint tots lurs escrits
en mi pensant / metenlos en oblits
en mon esguart / nengu es'namorat.
car pass desig / sin esperança hauer
tal passio / james home sastench
per als dampnats / nostre Deu la retench
sols per aquells / qui moren sens'sper.

Puis mon afany / entre tots primer
amor fa tort / com serete mondret
alls folls e pechs / non dona fam eset
ne fret ne calt / tots han complit mester
car no'm nobleix / tota merçe son alt
merçe hauent / si iames la demana
yo d'amor uisch / e de sperança uana
si pens hauer raho / de fret ne calt.

No so empes / ne temprat per desalt
de res que'n uos / los meus ulls hajen uist
l'enteniment / per lo uostre's conquist
en gran raho / es causat aquest alt.

uos no ueheu / ma pur intentio
car desamor / uos enfosquex la uista
perço romanch / ab la mi'arma trista
com no mirau / la mia'ffectio.

Del pare sanct / nom cal hauer perdo
car mon peccat / es amar follament
deman l'ami / car per mon sentiment
e fet d'amor / catiua ma raho.
sia content / amor del cor sens pus
e la raho / seuira son offici
mon sentiment / ques ueu prim sia nicj
que no sesguart / ab qui tinga lull clus.

Fent be a molts / ala mort me acus
car sere spill / dels leals amadors
prenint remey / a totes lurs dolors
car en uers mi / tota dolor es jus
aytant com e / pus alt leuada pensa
e netament / hai en amor entes
seny femeni / fora si ma empes
fent asi tort / y ami gran offensa.

~: Tornada :~

Plena de seny / yo uull y Deu dispensa
que per amar / yo fenesca mos jorns
mas sin escap / per nulls temps dare torns
per dona qu'en / uer amor se defensa

Veles, e uents / han mon desig cumplit
faent camins / duptosos perla mar
mestre y ponent / contra dells ueig armar
xaloch leuant / los deuen subuenir
ab lur amichs / lo grech y lo mig jorn
fent humils prechs / al uent tremuntanal
que'n son buffar / los sia partial
perque tots cinch complesquen mon retorn

Bullira'l mar / con la caçola l'forn
mudant color / elo stat natural
e mostrara uoler / tota res mal
que sobre si / atur un punt al jorn
grans e pochs peixs / a recors correran
e cercaran / amagatalls secrets
fugint al mar / hon son nudrits e fets
per gran remey / en terra exiran.

Los pelegrins / tots ensemps uotaran
e prometran / molt dons de cera fets
la gran pahor / traura'llum los secrets
que al confes / descuberts no seran
enlo perill / nom caureu del esment
ans uotare al Deu / quin ha ligats
de no minuar / mes fermes uoluntats
e que tostemps / me sereu de present

Yo tem la mort / per no ser uos absent
perque amor / per mort es anullat
mas yo no crech / que mon uoler sobrat
pusquel may ser / per tal departiment
yo so gelos / de uostre scas uoler
que yo morint / no meta mi noblit
sol est pensar / me tol del mon delit
car uos uiuint / no crech se pusca fer

Apres ma mort / d'amar perda poder
e sia tost / en ira conuertit
e yo forçat / d'aquest mon ser exit
tot lo meu mal / sera uos no uoler.

o deu perque/ terme noy ha en amor
car prop d'aquell / yom trobara tot sol
uostre uoler / sabera quant me uol
tement fiant / de tot l'aduenidor.

Yo son aquell pus estrem amador
apres d'aquell / aqui deus uida tol
puis yo son uiu / mon cor no mostra dol
tant com la mort / per sa'strema dolor
a be, ho mal / d'amor yo so dispost
mas por mon fat / fortuna cas no porta
tot esuellat / ab desbartada porta
me trobara / fahent humil respost.

Yo desig ço / quem pora ser gran cost
y aquest sper / de molts mals me conorta
ami nom plau / ma uida ser storta
d'un cas molt fer / qual prech deu sia tost
lla donchs les gents / nols calra donar fe
alque amor / fora mi obrara
lo seu poder / en acte's mostrara
e los meus dits / ab los fats prouare

~: Tornada :~

Amor de uos / yo sent masque yo se
de quala part / pijor men romandra
e de uos sap / cell qui sens uos esta
a joch de daus / uos acomparare.

Amor se dol/ com breument yo no muyr
puis noli fall / per esser demi fart
car sos mals ginys / m'an portat ental part
que mon delit / es quant deplor abuyr
e de mon dan / yo no so mal mirent
car so forcat / d'ahirar dins tal preso
quel seny tinch pres / l'arbitre y la raho
amor hote / per seu forçadament.

Yo fas tot quant / me diu lo pensament
e si hagues tan seny com salamo
fora tot poch / no dar occasio
que no temes / a son gran manament
qui no sent ço que pot fer molt amar
yo li perdo / si demi ua truffant
Piramus volch / morir passat d'un brant
e per semblant / mort Tisbe uolch passar.

Sino es pech / quis'deu marauillar
d'algun cas fort / quesdeuenga'n l'amant
l'hom fora seny / no pot ser ben usant
tal me confes / donchs nom uullau reptar
amor ha pres / lo carch si'n res fallesch
car so abstret / de seny, e de saber
e res no faç / en contra son uoler
desijant be / la dolor li graesch

Estant apart / tot sol yom empeguesch
imginant /ço que deuria fer
deixecutar / no dech hauer sper
puis lo primer / assaig no enseguesch
l'imaginar / amor me uol rependre
tant largament / ab uergonya'm refrena
com se fara / que ab cara serena
haja poder / de ma raho stendre.

Los fets d'amor / yo no puch be entendre
de grans contrasts / ma opinio es plena
honram lo jorn / que no sent ulla pena
pensant en ço / que uinch al arma rendre

si altra ueu / l'imaginar mi porta
per dar senyal / que yo sia cregut
seplich la mort / que'n un tal cas m'ajut
e si nom ual / ma ueritat jau morta.

~: Tornada :~

Lir entre carts / fins a ueure la porta
de mos delits / sobirans so uengat
noy he tocat / ans men torn com a mut
e per tornar / ia trob la uia torta.

Leixe la sort / lo seu uariat torn
cesse amor / son doloros costum
dell so content / si be nou acostum
nom pot donar / mes enlo present jorn
mas yo uull ço / que natura no te
e desig mes / que yo no puch trobar
uolent que res / no pogues emdachar
aquell delit / que per lo amor me ue

Cert es ami/ que pren mes aquest be
que tots aquells / que yo pori'hauer
que dels passats / compte no men cal fer
foren no res / segons se ueura be

delit d'amor / no preni james tant
que fos çelos / de tot l'aduenidor
ara tem mi / que nom fallega amor
e quant hi pot / noure yo so duptant.

E si demi / yom trop segur pensant
a uos yo tem / tant com aenemich
mas sobretot / amor tem que deslich
aquell nuu çec / del qual ell fou ligant
aquell uoler / que no puch be regir
nom fa pahor / ne res quen mi sera
l'altre uoler / quen'passio stara
donem la mort / quant me uolra jaquir

Per ques pot fer / que pot diminuir
en mi amor / sens mon consentiment
ja he dolor / e com mon sentiment
no es forçat / de mon uoler seguir
e yo segur / d'amor e mi e uos
tendrem per cert / de ser ben hauirat
e als nom fall / sino seguretat
car en present / bast'en ser glorios

Iames a mi / quenofos desijos
d'aquell desig / que per fretur'hauem
d'alguna part / lo meu uoler fousem
perquem fall / en part ser delitos
amor en mi / de nous termens ha mes
mon desig he / per uos cumplit de tot
ab fermetat / uull sol hauer un mot
que de nemich / d'amor sia deffes.

Vostra ualor / m'ha en amor empes
e lo uoler / quem sembla qu'es tot meu
e lalt secret / que fer compte nos deu
car forçat fuig / d'aquest foch ser ences
si la ualor uostra / y el uoler fall
ab ell mesclat / lo meu alt finara
mentres uullau / e ualgau no morra
d'aquestes tres / pedres fan mon fermall.

Tot scriuent / iutja loseu treball
pus afanyos / que no'l del cauador
tot aixin pren / a cascun amador
baixant tot cas / y el seu munta acavall

lo pobre hom / fa iuhj del tirant
que son pensar / tostemps corr'adelit
ja es deu / qui uiu ab null despit
car lo pus tinch / es lo mes pobreiant.

Yo so amat / e uisch doloreiant
d'altres dolors / quel no amat no sap
yo tem d'amor / lo cor e mes lo cap
d'aquella que / de present es amant
yo am molt mes / per serne ben uolgut
tot mon delit / des'amanor se nodreix
si contr'amor / lo seu uoler faleix
qui pensara / lo dan ami uengut

~: Tornada :~

Ho foll amor / en dolor so caygut
com no ueig hom / qui parle be de uos
esent ne tals / que n'an iustes clamors
deu guart a mi / de ser en tal uengut.

Si be mostrau / que mi no hauorriu
ans uos altau / de ma sinple paraula
e mos escrits / no creheu esser faula
e us plau demi / si algun hom den diu.

quant yo imagin / que peruos yo amar
auorresch mi / que res noy fall d'entegre
en aquell punt / tot mon uoler es negre
puis quel uostr'alt no passa'n ben amar.

Conort bastant / en mi no puch pensar
e si per temps / alguna part n'atench
sera perço / comprat d'amor tal prench
que sabra mal / si le desamparar
haure amor / demi despossehit
que per null temps / tal seruent cobrara
aquest pensar / conort m'aportara
durara tant / com sere'nfellonit

So que deman / mereix preu infinit
noluull hauer / abres no mereixent
l'animaus do / ques a Deu bell present
ella nol plau / hauer lo cos jaquit
nous prech d'amor / mas que lam demostreu
del que s'enuos / haure singular grat
si bon uoler / me teniu amagat
tant am lo mal / ab quel me amgueu.

Yo son be cert / que uos mi coneixeu
e los tres temps / de mi no ignorau
mos pensaments / yo crech que sappiau
nous preheu donch / si nom regoneixeu
lo meu uoler / al infinit s'acosta
sera content / del uostre poch ho molt
donchs uers mi / noy cal anar de'scolt
lo camis'pla / sen barranchs ne grancosta

Vostre uoler / tot quant puch dar me costa
nom resta pus / quel uiure doloros
dos grans contrasts / de uoler ueig en uos
mon uiure us plau / de mort es la resposta
los ulls tinch clugchs / no conech nit ne jorn
ne tinch hom prop / qui del temps me auise
no sent res ferm / abque lo temps diuise
ab tot aço / ma pensa no pren born

~: Tornada :~

Lir entre carts / din mi por un calt forn
cohent un pa / d'una dolça sabor
y aquell mateix / sent degran amargor
tot açom pren / deu hores enlo jorn.

Retingam Deu / en mon trist pensament
puix que nom tol / ço perque pas tristor
enella sent / una tan gran dolçor
persi e com / l'altre delit no sent.
sen grat sere / si james l'am despull
e solament / asaig d'ella eixir
tan gran delit / mesent d'ella uenir
que no desig / res fora mi ne uull.

Tot quant yo pens / e tot quant ueu mon ull
tant com es bell / e mes portant delit
de tant me trob / yo pus adolorit
car en mon cor / bon delit nos recull
fet es de mi lo qu'es deuie fer
perdent amor / no uull quem ajut Deu
en fet quel mon / me done res del seu
pus no te res / dispost a mon uoler

Menys desertrist / nom plau delit hauer
d'aquell ho dich / abla tristor mesclada
car aquest es / lo pus terible stat
de tots aquells / ques pot al mon saber

Yo pert aço / que molts homs han perdut
e men dolch mes / tant com d'amor lospas
per mass'amar / yom trobe'n aquest cas
no hauent als / preat ne conegut.

Amor ha fet / quen aço so uengut
que pert lo mon / per no poder amar
e pogras fer / si pogues comportar
que yo amas / e qu'amor nom ajut
tot fon ensemps / ueure yo no dispost
e leixarme / d'amor totalment
deque romanch / ental trist pensament
que ala mort / uisiblement m'acost.

Trist ab delit / la mort yo pendre tost
e ja enmi / es perdut mon remey
fort passio / abasta mudar ley
e fer d'açer / e pedra cor compost.
yo so aquest / quen la mort delit prench
puix que no tolch / la causa perquem ue
ma passio / en tristor me dete
que no sent pus / en son temps ni entench

Mon mal no es / tant com en altre n'uench
yo l'he fet gran / preant molt loque pert
car uent'me ser / de tota mor desert
la terram fall / e al çel nom estench
mentre no pens / yo trob algun repos
ma l'esperit meu / tostemps esta trist
per l'habit pres / que lonchs temps es que uist
d'un negre drap / ho cilicj molt gros.

Nomfa delit / res pertanyent al cos
puix l'esperit / noy es participant
natura'nmi / sauiament obrant
uol quem esforç / e mon decret noy pos
e ja del tot / uençut per l'habit uell
no prench delit / en res foral costum
pensant mos mals / tostemps hi consum
esent hi be / puix me deliten ell.

No trob en mi / uoler emenis consell
e desijar / cosa'lguna del mon
mos pensaments / recollits dins mi son
per no pensar / res que sia d'aquell

lo dia clar / uolria fos escur
adulamens / e plors en loch de cants
no te lo mon / coses a mi bastans
enfer que dol / per tostemps nom atur.

Per ignorar / ue que l'hom se procur
grossos delits / no sabent quantse nou
fora tot seny / es qui sos comptes clou
que perduts ells / del mon se desnatur
aço es uer / mastristor mete pres
tant que delit / sent com tal me conech
e sap fer tant / que tot delit renech
ne puch sentir / altre'n senta james.

Molts han jaquit / lo mon sens perdre res
mas per consell / de lur bona raho
e yol jaqueixch / per falsa opinio
pensant que pert / lo mon e tot quant es
mon foll pensar / me disponch uoler tal
que ha fet mi / deu d'amor adorar
e yo forcat / d'aquell apartar
me par ser bo / tot quant atos es mal.

Puisque lo mon / ne Deu a mi no ual
a relleuar / la causa d'hon so trist
a mi plan be / la tristor que yo uist
delit hi sent / mentre yom trobe tal.
a Deu suplich / que uiure nom allarch
ho meta'n mi / aquest proposit ferm
que mon uoler / enuers ell yo referm
perque anant / a ell no trobe'nbarch.

~: Tornada :~

Axi dispost / dolç me sembla l'amarch
tant es enmi / enfecionat lo gust
atemps e cor / d'açer de carn, e fust
yo so aquest / quem dich Ausias march.

Lo jorn ha por / de perdre sa calor
com ue la nit / qu'espandeix ses tenebres
pochs animals / no clouen les palpebres
e los malalts / creixen de lur dolor
los mals factors / uolgren tot l'any duras
perque lurs mals / haguessen cobriment
mas yo uisch menys / depar em montorment
e sens mal fer / uolgra que tost passas.

E d'altra part / fas pus que si matas
mill homens justs / menys d'alguna merce
car tots mos ginys / he trets per trahirme
e no cuydeu / quel jorn men escusas
ans enla nit / treball / rompent ma pensa
perqu'enlo jorn / lo trahiment cometa
p'or de morir / ne de ser uida streta
nom tol esforç / per complir ma offensa.

~: Tornada :~

Plena de seny / mon enteniment pensa
com abtament9 / lo llas d'amor se meta
sens aturar / pas tenint uida dreta
uaig ala fi / si merce nom defensa.

Nos marauell / algu perquem enyor
car tot delit / es ja fora demi
tant com major / part d'aquell yo senti
com es passat / se dobla ma dolor
car yo crech cert / que lo temps es passat
ab cor tot ferm / que tal en mi no torn
plagues a deu / quem desmembras lo jorn
ab qui ne hon / amor m'ha delitat.

Si com lo temps / a plour'aparellat
la terra y uent / l'es aplour'auinent
tota dolor / d'altra m'es conuinent
quen ma dolor / sie passionat
tot cas extrem / me porta recordar
lo propri dan / y el lunyament de be
mas yom dol mes / s'algun mal d'amor te
car en l'affany / es companyo e par.

Si cas semblant / ad algu ueig passar
yom dolch pus fort / e planyent he delit
planch ell e mi / e am l'oy e despit
del qui james / senti lo mal d'amor
e crech de cert / esser mal uenturos
qui major be / quel be d'amor sentra
aixi com yo / se que son be perdra
y ab lo dolç tast / sentra mes l'amargos.

Lo major be / de perdre's perillos
mes si uel'mija / y el poch es pus segur
e si'n lo molt / hauia llonch atur
tot be complit / seria entre nos.

mas dintre nos / nostr'enemich portam
qui sense nos / lo nostre delit tol
e fora nos / d'enbarchs ungran estol
es com lo ferm / uoler de dona m'am.

Tants son los dits / deslligants lo lligam
que no y ha nuu / que pusca ser dit cech
en fer contrast / uers amor hom no es llech
dins nos mateix / medicines trobam
ho nostr'amor / per son mal cor e cap
la sua mor / no pot molt enuellir
ho son uoler / per temps han malaltir
e casos molts / hon no ueig hom escamp.

Ben marauell / hon tanta dolor cap
com en aquell / qui en temps dolent e trist
lo prosperant / ablo recort ha uist
l'esperiment / solament aço sap
no sperant / ja delectatio
per mudament / primerament de se
e per defalt / de no trobar enque
plaure pogues / sa carn e la raho.

Mon remembrar / es ma confusio
e com no sent / que be m'dega uenir
car he perdut / delit quant al sentir
l'enteniment / es obs que altren'do
abits nouells / seran no coneguts
e sera molt / sin'aquest temps durant
uida nom fall / lo delit sperant
ans que aquells / ami sien uinguts

~: Tornada :~

Amor amor / aquells son decebuts
quen joch de daus / y dones han lur bè
car menys ferm res / la fortuna no tè
de mal en be / en un punt son cayguts.

Quim tornara / lo temps de ma dolor
em furtara / la mia libertat
catiu me trob / licençiat d'amor
e d'ell partir / tot delit m'es lunyat.
si col senyor / auoreix lo seruent
que null castich / ne carrech li uoldar
axi amor / m'ha dat bandonament
que son poder / en mi nol plau mostrar.

En ira esta / de Deu lo peccador
com enest mon / treball no li es dat
dels bens de Deu / no sia sperador
no ha loguer / qui no ha treballat
aixi d'amor / qui no sent lo turment
ensos delits / nos cur adelitats
tot amador / prenga en aço'sment
que sens tristor / nos pot molt alegrar

Dolor es gran / de tot fin amador
com desesper / li es deuant posat
mas per merçe / amor l'es donador
que desperar delit / no es lançat
goig e tristor / li estan de present
esper e por / luny li uolen mostrar
son mal ho be / desquals ha tostemps sent
elo que pert / apres torna cobrar

Apres lo mal / qui sent debe sabor
no pot ser dit / que tot mal hauirat
lo past d'amor / no ha tant'amargor
que sus tot dolç / no sia extimat

dela sabor / nom conech sentiment
e pus amarch / que fel es de gustar
car yo suffrir / dolor d'enyorament
ne ueig cami / per algun be sperar.

Qui d'amor fuig / d'ell es encontrador
e yo quils çerch / dins mi nol he trobat
en lochs lo ueig / diffamat per traydor
e fuig de mi / quil e mills qu'altar honrat
yo nol deman / per donal mon vivent
masque dins mi / ell uulla reposar
sembla la mort / qu'encalça lo fugint
e fuig aquell / quila uol encontrar

Cremat uull ser / d'amor per sa calor
car dins son foch / yom trobe refrescat
si com lo sant / hauent en Deu ardor
en son torment / se troba consolat
tant quant amor / es fort yen mi potent
lo seu delit / prop mi sent acostat
sil trob scas / altrem ha fer content
fora demi / mon delit e trobat.

Aytant pot fer / d'amor sa gran fauor
que bastara / fer quel'enamorat
nol tocara / speranza ne por
tant estara / en goig present trobat
yom so'blidat / hauent tal sentiment
propri s'ami / tal stat desijant
al ignorant / desig nol ue esment
enemich m'es / l'hom d'amor ignorant

L'home no pot / ser al mon uiuidor
si d'humor mal / sera uist neteiat
lo be y el mal / conseruen la calor
d'hom radical / que sens ell es gustat
aixi d'amor / qui lo seu mal no sent
no pot en ell / sa passio durar
desig lo te / ques de be falliment
y el be ates / tal desig ha cessar.

~: Tornada :~

Amor amor / yo so uer penitent
com de ingrat / uos he uolgut reptar
per no trobar / loch ami conuinent
eslo defalt / com yo no puch amar.

En aquell temps / senti d'amor delit
quant mon pensar / mira lo temps present
l'aduenidor / nomporte en esment
quelo passat / fon passat en oblit
ja nom fara / mon timent dormir
que'n lo comerç / ignorar sa mala fi
tals fats amor / sol aporta ab si
que tots son bens / en dol han conuertit

Lo be d'amor / clar mostr'ablo delit
a l'amador / lo mal quil es uinent
es senyal que / no pot esser mintent
donchs en lo goig / se troba entristit
qui es content / es molt prop d'auorrir
en pus breu temps / que de uespr'aumati
grat sobre grat / encambis fauori
errantes dret / no plau debats finir

Lo desijat pl'her se uolt en despit
no te loch ferm / d'amor lo sentiment
sos torns / he uist assats complidament
e ueig aquells de mil color uestits

detras d'ell ua / continu penedir
tal seruidor / nol uiu mentr'el segui
ablos ulls chlu / detras sos peus ami
guiantme'n part / hon tart pogui exir.

Si com lo jorn / ua primer quela nit
e d'ella's / un cert demonstrament
ua lo delit / d'amor primerament
dolor apres / no uol hauer jequit
hauent poder / de tota res delit
qu'absa llet / dolça, delit nodri
tot ço que naix / delit ho consenti
ecorrompsi / per extrem dolorit

Dells mals d'amor / que trobadors han dit
no se pus fort / que son gran mudament
lo ferm estat / no dura longament
seguint aquell / un nouell apetit
fahent jequir / ço que uol hom seguir
mon apetit / uol ço que no uolgui
uolent amar / lladonchs yo auorri
e no uolent / ame sens consentir.

Certs mals d'amor / per sa culpa hedelit
altres ne son / fortuna mal mirent
casos portant / d'honue de partiment
donant enyor / y entr'alguns met oblit
a mort breument / amor port'amorir
jaquint dolor / aquell que no mori
e lo qui mor / no te'n final juhi
per gran dolor / forçat d'amor partir.

Los fets d'amor / no puch metr'enoblit
abquils agui / nel loch nom cau desment
no puch sentir / com los era sintent
hon seny ne ateny / no sper seny ue sentit
lo meu recort / ami no pot supplir
dar lo delit / que per amor senti
perdent lo tast / que per amor tasti
a poch instant / lo delit uiu fugir

Abla raho / algu no ha sentit
lo mal d'amor / elo delit quen sent
en altre loch / ha son sitiament
y es ja dinsmi / alterat y marsit

quant altres bens / demi yo ueig fugir
enyor aquell / que temps fon quem fugi
puixque / lo loch d'amor enmi falli
amor en mi / nos troba hon tenir.

Tot mudament / es uerement fallit
e d'amor es / lo seu sosteniment
car deres / l'hom pot esser mal10 content
si'n stat / amor lo te stablit
si fermetat / amor fa defallir
com portara / res ferm amor ensi
donchs si amor / en fermetat falli
raho es gran / puix no ferm la tenir

Tornada

Amor amor / temps es de penedir
si que uehent / nos gire mon cami
lo uostre be / fastig porta propsi
ho tal dolor / que sap prou quiu sap dir

No pot mostrar / lo mon menys pietat
com en present / de sobre mi pareix
tot amor fall / sino asi mateix
d'enueja es / tot lo mon conquistat.

hon sens affany / no uol fer algun be
com lo fara / contra si ab gran cost
cascun cor d'hom / yo ueig pus durquepost
algu nos dol / sil altre null mal te.

Lo qui no sab / no pot hauer merçe
d'aquell qui jau / en turment e dolor
donchs yo perdon / a cascu de bon cor
sino fui plant del que mon cor soste
secretament / abno costumat mal
uentura m'fa / sa desfauor sentir
d'amor nom clam / se be m'porta morir
be y mal passant / yom reste cominal.

Altre soccors / de uostr'amor nom ual
sino quels ulls / me demostren uoler
ne res pus fort / de uos no puch saber
ans si mes çerch / per content nom cal
yo ueig molt hom / sens amar ser amat
y el mentidor / tant com uol es cregut
yom trob d'amor / tant sobrat y uençut
que dir no puch / quant so enamorat.

~: Tornada :~

Amor amor / unhabit m'he tallat
de uostre drap / uestintme l'esperit
en lo uestit / ample molt l'he sentit
e fort estret / quant sobre mi s'estat

Molt he tardat / en descubrir ma falta
per lo jouent / quem nega esperiment
en un cas nou / l'hom es mal coneixent
e majorment / si la raho's malalta
per gran esforç / de folla uoluntat
car tant com es / lo uoluntat moguda
l'hom deu hauer / del seny major ajuda
si uirtuos / deu esser nomenat.

Qui son cami / uerdader ha errat
per anar lla / hon uol sojorn hauer
es li forçat / que prenga mal sender
emay uenir / en son loch desijat
tal cas m'apres / uolentme contentar
mon ferm uoler / per altre tal amant
no ha trobat / lo seu propri semblant
car son'sguart / es uerament amar.

L'enteniment / en qui l'iuhi no's clar
forcadament / ha prendr'opinions
uoluntat mou / sofistiques rahons
fentles ualer / e per bastants passar
si com flori / que bona color ha
e no ual res / coneguda sa ley
n'apres ami / que'n pensa monti Rey
fahent rahons / quals ueritat desfa.

E si pas mal / bon dret ho consentra
puix qu'es dit foll / cell qui serueix senyor
que no pot fer / content bon seruidor
e per ningun temps / ningun dret juhi fa
he mes que mal / aministrador es
al cauador / donant loguerde metje
enlos lochs plans / fa durar lostret setje
lo fort castell / enterra tost l'ha mes.

Prenmen axi / com agrosser paies
qui bon sement / en mala terra met
ultra cuydant / pens hauer bon'splet
d'aquell terreny / qui bujda los granes

assats ha seny / qui no ha sentiment
per encerrar / e trobar la raho
e pren'sment / del mal del companyo
per cas passat / iutja lo seu present

Seguint lo stil / que natura consent
e ço quel seny / e ueure clar abasta
negre forment / no dona blanca pasta
nel'Ase ranch / es animal corrent
tanpoc sera / que nulla dona senta
ne ueja prim / lo fin secret d'amor
si per amar / no soffrir gran dolor
y en sentiment / triada'n millers trenta

~: Tornada :~

Plena de seny / si algu mi esmenta
tots los hoents / diuen que so millor
pus franch e fort / e callant amador
ma uoluntat / fahent d'amor siruenta.

La so ates / d'hon son uolgut fugir
tinchme per pres / e no so'n presonat
mas yo ueig clar / lo cors demon mal fat
e no l'he uist / ans quen ses mans uenir.

Prenmen aixi / com al deuinador
de sa greu mort / per alguns clar mitjans
prenosticant / no fugir de ses mans
ja te perfet / tot quant es uenidor.

O tu mal fat / mal prenosticador
e ueig axi / com si era present
per tal senyal / que no pot ser mintent
puix m'ha plagut / lo que fuy'uorridor
quant so uengut / al prenosticat punt
uehent fuy orb / e sabent ignorant
no se que fonch / quem tench lo cortirant
per anar lla / hon no uolgra ser junt.

Si col senglar / qui deualla del munt
pelscans petits / qui nol basten matar
e baixa'l pla / hon ueu alans estar
uol e no pot / tornar del pla'n amunt
ne pren ami / qui per fugir mal poch
caych en les mans / de dolor sens remey
perpetual / sens mudar esta ley
ans creixera / com en loch dispost foch.

No creu lo fat / molt hom qui es badoch
e molt grosser / li alongal'poder
sobre que ua / eque pot en nos fer
lo cors es seu / e tot quant d'aquell toch
mogut e ferm / ha lo poder per Deu
tant quant / al temps se mostra uanat
mas tot per Deu / es aixi ordenat
lo qual nos mou / ne muda l'ordre seu

Lo fat se pren / segons l'entendre meu
tot quant es d'hom / defora la raho
lo foll es seu / e saelectio
del saui pren quant a natura deu
no se lo fat / siguarda sols la fi
o si la fi / pels mitjans mirara
la donchs la fi / sou esser mudara
si los mitjans / pendran reues camj

~: Tornada :~

Mare de Deu / haies merçe demi
e fesme ser / de tu enamorat
deles amors / que sopassionat
ja conech cert / que so mes que mesqui.

A mal estrany / es la pena estranya
e lo remey / hauria ser estrany
e qui de fret / mor per entrar en bany
haura calor / si aygna freda l'banya
e sil començ / ue pel mig impossible
lo mig segueix / e lo fi al començ
ab forces tals / amor mi amant uenç
que planament / lo dir nom es possible.

Encontra mi / amor es molt horrible
e tant plasent / quem ha fet ser content
car deuant mi / tinch be complit present
e d'altra part / me puny dolor terrible
aquesta es / una dolor nouella
que dins mon cap / ha fet nouella obra
desassentant / la mia pensa pobra
que a sos mals / tenia ja l'orella.

Amor enmi / fa molt gran marauella
fermant ses leys / en temps passat passades
mas per loch temps / eren ja oblidades
per mi amor / son poder torna'n sella

axi com deu / miracles uol mostrar
perquels juheus / fermament lo creguessen
fahent parlar / los muts e quels cechs ue'ssen
amor li plau / que perda lo parlar

Enuers alguns / aço miracle par
mas sims membram / deu Arnau daniel
e de aquells / que la terrals'uel
sabrem amor / uers nos que pot donar
cella que am / en igual dela uida
mostr'auorrir / en fets en continent
quant lo si prop / e d'ella esbayment
ab continent / d'hauerla auorrida

Din en mi / sent una força enfinida
tant ques pus fort / que lo desig d'amor
cascu d'aquests / d'amor pren sa fauor
mas egualment / entr'ells noes partida
car mon desig / nobasta ferme laços
a la gran por / quil bat fort e castiga
d'aquesta es amor / tan gran amiga
que tol poder / al desig de sos braços

~: Tornada :~

Lir entre carts / amor no te pus llaços
quem tingen pres / si d'aquest yo escape
ungles note / ab que ma carn arrappe
mas dorm segur / de present ensos laços

Tant he amat / que uinch en desamar
si com aquell / qui amichs ha tengut
per lur defalt / hauent lo decebut
a tot lo mon / segiran'n hairat
car gran amor / port absi carrech gran
uiure nopot / sens gran sosteniment
lo seu semblant / uolerles sostenent
y aquells no ferms / amor ua tremolant

Qui ama poch / no deu ser desijant
que son amat / li sia strem uolent
car poch uoler / no es uoler sintent
del gran uoler / queli porta l'amat
sol per amor / se desij'altr'amor
per si mateix / no port'altre delit
e dona çells / dant congoxos despit
e lo delit / de ser amat no corr.

Ia en amor / no sere durador
car son affany / sobre puja l'delit
al temps antich / yo degra ser exit
que ignocent / era tot amador
el home uell / solia ser fadri
y en temps present / es uell quibarba met
cascun amor uol temps / senscalt nefret
yo crem d'inuern / y d'estiu tremoli.

Lo meu uoler / en amor no falti
de ser entes / e molt menis satisfet
Deu ni el mon / a tot oblit tramet
es molt scas / lo grat que yon senti
per aquell preu / qu'amor Deu ser uenut
yo dant aquell / no uiu quel'atengues
aquell uoler / que sens dir es entes
per mal sentit / no fonch ben conegut.

Ab gran uoler / de parlar yo fuymut
per no trobar / raho quem satisfes
a ma dolor / que bastament digues
e perço fuy / hom sens amor tengut

mon cor sostranch / laparaula de se
ma bocca tench / aquella no passas
uergonya y por / guardaren aquest pas
e no fon uist / com d'amor tal cas ue

Menys mal d'aquest / qual fort calor soste
qui es aquell / que sobtos no'sclatas
que sa dolor / a mostrar no bastas
e fos cregut / d'hom sens amor e fe
e son uoler / uengues esser jutiat
per saber gros / e uoler desleal
l'entendre seu / uehent lo cominal
que fos entes / d'enteniment tapat.

Si ans de temps / souist blanch e ruat
e lo meu cos / mostre hauer passat mal
sera perço com amor / ja noual
aquella aqui / natur'ha'namorat
perdent ami / yo solament no planch
mas à cascu / qu'ental cas se ueura
be so yo cert / quen tot nom semblara
car per honor / yom sech en pus alt banch.

~: Tornada :~

Amor amor / uostre poder es manch
o de ingrat / esser podeu reptat
qual d'aquests noms / uoleuen uos posat
de qual seuol costat / jaheu en fanch.

Hon es lo loch / hon ma pensa repose
hon sera hon / quemon uoler contente
ab escandalls / yo cerch tot fons e tente
e port no trob / hon aturar me gose
Io que d'abans / de tot uent meguardaua
ara's en mi / cruel platia deserta
uagabund uag / la casa quim es certa
treball es grand / en part hon yo uagaua

Hon es aquell / delit quant yo pensaua
esser amat / dela que m'entenia
tot mon uoler / y el seu nom defenia
d'amor en tant / quant son poder bastaua
tots los senyals / qu'amor don'enantendre
enella uiu / no tollent nela obra
qui es aquell / qui'n amor tant descobra
que no pogues d'ella sentiment pendre.

Ia res del mon / dolor nompot defendre
perdut es ja / tot lo goig de mon uiure
a mos amichs / de tristor puch escriure
nom basta temps / a podermen rependre
tant la tristor / ha falagat ma pensa
que tot m'es trist quant puch oir neueure
tant que m'es greu / que yo uinga a creme
que à tristor / yo puch hauer defensa.

Puix que amor / ab lo cor ferm dispensa
que sos delits / follement los espera
e per aço del mon me desespera
car sens amor / tot delit m'esoffensa
l'arma coman / a Deu loqui l'ha feta
deixant lo cos / desastruch per mal astre
e ja nol plau / de sos uoles lo rastre
puix ab dolor / uiu per ell no discreta

Sicom lo uell / quin son temps uida feta
sats plahentment / en algun art apresa
e per fort cas / aquella l'es defesa
no sab enque / son giny de uiure meta
nepren a mi que nose com me uisca
perque d'amor / me ueig tancada porta

no se pus fer / ne'l uoler me comporta
que d'aquest us / per altre, yom desisca

Tornada

O foll amor / malament se arrisca
qui per uirtuts / uol amar nulla dona
sa calitat / y el loch la fan ser bona
car en raho qual sera lo qui uisca

~: Sparca :~

Si col malalt / que lonch temps ha que jau
e uol un jorn / esforçars'a lleuar
e sa uirtut / no li pot molt aydar
ans lleuat dret / soptament plegat cau
ne pren ami/ quem esforç contr'amor
e uull seguir / tot ço que mon seny uol
complir no puch / carla força mi tol
un mal extrem / atracat per amor

No guart auant / ne membre lo passat
un punt extrem / guarda mon pensament
no guart lafi / tenint mon sen torbat
perlo uoler / affectat al present

no solament / colpa del mal oblit
nela tristor / nedau que men uindra
no jaqueix temps / de ueure l'que sera
passionat / per un present delit

Io no conech / mon dany o mon profit
perquel uoler / en res no duptara
quim da conseill / de seny es defallit
hoint de mi / lo que hoir pora
quant mes raho / contrastaua l'uoler
per aquell fon / sobrada enla fin
d'ella senyal / enmi nos pot saber
uençe l'uoler / raho demi fugi

Mon pensament / enuos es mes qu'en mi
e mon delit / peruos passa primer
james aquell / ans que uos yo senti
ma uoluntat / ami torba darrer
yo so content / si ueig content a uos
e tant en mi / aquest'desig es gran
quel sentiment / es perdut de mon cos
fins quel uoler / uostre ua sadollan

Delit no sent / la uostra carn tocant
tant mon uoler / del uostre's desijos
tal passio / d'aço m'ueig al deuan
que lo meu cos / ne resta tremolos
e tant desig / que assats me ameu
que nos pot fer / me basteu contentar
e si a cost a uos / ueure podeu
que mon exforç / es menys per sobr'amar

E per çom pens / quem deueu desamar
car dintre mi / yo crech queno ueheu
pens que no bast / plaureus al praticar
e muyr de por / que demi us contenteu
e quant d'algu / de sa uirtutn'acort
o de alguns bens / o que sia molt bell
lo qu'ami fall / tem queus ue al recort
e desijau / tot quant es aquell.

A tot quant pot / ateny ab son martell
tem lo meu cor / fentse franch ala mort
cas no imagin / que nom façe uolpell
y el cert no crech / e quen fes Deu report.

quant me cuidser / abuos en millor punt
sens algun cas / mude opinio
distintament / mon esser no apunt
a mal e be / çercant trobe raho.

Lo turmentat / tem present passio
que met oblit / al mal de ser difunt
en semblant cas / ami conech que so
fugint dolor / en mayor dolor munt
tantque present / me passion'amor
que yo pratich / molt qu'en amor me nou
e coneixent / men resta gran dolor
com lo meu puny / en matarmi se mou

~: Tornada :~

O foll amor / conçiençia m'remou
quedigals mals / deuos y los fals be
lo desperat / no sera menys de fe
y a molt mesqui / nol fareu portar jou.

Que'm ha calgut / contemplar en amor
e be sentir / los amagats secrets
de mos treballs / quins comptes me son fets
uanament he / despesa ma dolor.

tot lo meu seny / franch arbitre l'hedat
lo meu jovent / tot per ell he despes
fins al present / nomen so mayrepres
preant un mal / per be gran stimat

Vn gran uoler / ha tengut mi ceguat
e fins hauer / en uos esperiment
molt he tardat / ensentir lo que sent
enyor lo temps / que no pot ser cobrat
es aquest temps / no puch d'amor clamar
sino de uos / aqui he be uolgut
haueume'ntes / he mal guardo retut
qui es lo dolç / que dona uol amar

Si enteniment / ha uolgut deu mostrar
en dona l'mon / d'aquell no freturau
si deu es uer / del meu no desaltau
enqualitat / ab mius ueig acordar
pensar no puch / quelo uostre uoler
uolgues may res / permi no fos complit
e sia'ntes / açi aquell delit
quels amadors / han continu'sper

Aquell delit / que l'arma pot hauer
en contentar / en amor sa gran part
per mon seruir / regles n'he dat e art
als amadors / freturants de saber
euos he uist / exir del uostre seny
en mi prenint / delit y entot mon dir
e ueheu clar / aquell james fallir
ans mon uoler / en mes quels dits ateny

Sil fort castell / gent d'armes lo costreny
com es segur / lo burch sens mur ne uall
e si en uos / la fermetat defall
no es alguon11 / algu d'aço no reny
com pot amar / qui no es entenent
com sera ferm / lo qui es tremolant
uos entenent / ferma fos uariant
de tot dich uer / mas deferma yo ment

D'altres amors / yo so molt penitent
lo remembrar / tinch en abusio
en cap orat / he cercada raho
y enteniment / hon Deu may nol consent.

lo bon uoler cerqui / no sabent hon
los apetits / he trobat en molt lochs
durant aytant / comlo ueure lo toch
mas yo ab uos / no si deus me perdon

O amadors / recordeus lo que fon
de tots aquells / que primer son passats
los desgradats / casos d'amor estats
y els mals tan grands / qu'en gestes scrits son
resemblant es / a fort pluja d'estiu
portant romor / de tronsmostrant rellamps
y en poch espay / los gran barranchs e camps
aygua no han / que trameten al riu

Quals son aquells / amadors que yo uiu
que de amor durable / porten jou
fort uoler crech / molt poch durant los mou
ço que uolran / lur apetit desdiu
puis res, e part / no toquen de uirtut
el'spirit / part no ha n'sos delits
uehent tocant / lurs desigs son complits
e tal uoler / estost fart e uencut.

Qui en amor / es ben apercebut
sab que james / dona tench uoler ferm
cor deshonest / y enteniment enferm
los te l'amor / y nol han percebut
com res del mon / sens honestat no dur
e lo delit / sens entendrem no pot
e dones han / poca part de tal dot
amor no pot / enelles fer atur

L'animal brut / sera molpus segur
d'est apetit / quen dona nosera
car solament / en l'acte se moura
sentint aquell / quin'lo plaher ha dur
ella pensant / en algun passat cas
moura petit / en fer luxurios
eson uoler / es aytant desijos
tant quant enell / mes se adelitas

Puis ental fet / dona de tant sobras
l'animal brut / abla pensa sens pus
enteniment / pot muntar l'hom tant sus
que son uoler / d'amar no freturas

foratijant tals / dits continents / e fets
que l'esperit / perfect amor concep
en tals quel cos / jau en cadena y cep
si qu'es bendit / ells en amor perfets

Per honestat / dona no tench estrets
los seus uolers / que aquells no complis
mas per hauer / p'or que sin'ells fallis
no rebes dan / o meny spreu serli fets
gloriejar / en lur ben fet en se
los es defes / tals les ha fetes deu
lo prim motiu / es lo maestre seu
e cor pahuruch / d'on be sin han los ue.

Graesch a Deu / fahentme tant debe
quemon uoler / nos delita en lur cor
hoc en lo cos / e nom dupte queu plor
car per son preu / yo son cert quen haure
lur cap no ual / perque noy ha ceruell
tot l'als es bo / segons aque serueix
linatje d'hom / mijançant elles creix
lur esser son / per augmentar aquell.

~: Tornada :~

Maldit lo temps / que fuy menys de consell
dones amant / mesque ami mateix
amales tal / qui be no les coneix
e yom comfes / que fuy lo foll aquell.

Vos qui sabeu / dela tortra costum
esi nou feu / plaçi aluos hoyr
quant mort li tol / son par se uol jaquir
d'obres d'amor / nobeu aygua de flum
ans enlos clots / ensutza primer l'ayga
nos posa may / en uert arbre fullat
mas contra ço / es uostra qualitat
pergran desig / no cast quen uos serayga

Eno cuydeu / dona que bens escayga
que puis hagues / tastat la carn gentil
amercader / liuras uostre cos uil
e son dret nom / es Ioan me pens cayga
e si uoleu / queus ne don coneixença
sa faç es gran / ab la uista molt losca
sos fonaments / son del agost e mosca
cert no mereix / drap uendre de florença

E coneixent / la uostra grans fallença
uolgues muntar / en amar caualler
e sabent ell / tot uostre fet en uer
en uos amar / se tengra conçiença
sabent mol clar / la ensutzada uida
prenint publich / les pagues del peccat
uostre cos leig / per drap esbaratat
uostre seruir / esbo sols per adida

Eno cuydeu / filla us haues jaquida
uos alletant / aquella'n uostre llet
car uostre cos / es de ueri replet
e mostren ho / uostres pels foramida
car sius jaquiu / uostra barba criada
e laus toleu / puis ablos pels dels braços
poran ser fer / auant atiosos laços
preuint Perdiu / ho Tortra o Bequada

Quant oyreu / alcauota prouada
responeu tost / que peruos ho diran
e puis per nom / propri us cridaran
ya nous mostreu / en l'oyr empachada

enterrogant / amichs eque uoleu
endret d'amor / hay res que yo fer pusca
tacte semblant / james me troba cusca
presta sere / a quant demanareu

~: Tornada :~

Tot los qui trob / acuncament uolreu
en fets d'amors / y ampra na Monbohi
elleuas fara / tot loque feu ami
nos pot saber / l'endreç quey trobareu.

Ia tots mos cants / me plau metr'en oblit
fora gitant / mon gentil pensament
e fin amor / demi s'partra breument
si com fals dent / yo cercare delit.
axis' conquer / en aquest temps ay mia
cobles e leys / dances e bon saber
lodret d'amor / no podrem conquerer
passa lo temps / quel bo fauor hauia

Seguir el temps / ab affanyos despit
si col dançant / segueix al'isturment
e mostra be hauer / poch sentiment
si per un temps / danca rostit bolit.

en temps passat / mudanca sentia
d'açom reprench / hem tinch per molt grosser
cuydant saber / tot quant era mester
foll es perfet / quis ueu menis de follia.

Si com l'infant / qui tem mal sperit
com li defall / companya degent
prenia' mi / qui dubtaua l'turment
quem'dau'amor / acostantse la nit.
e desije / ço que ser no poria
car fermetat / enell no pot hauer
pus no es pus / que destemprat uoler
e dura tant / com la passio'l guia

Si com aquell / qui sta'l bosch scondit
robant les gents / matant lodefenent
e cuyda ser a Deu / humil seruent
fahent retret / del temps / que l'ha seruit
n'ha pres a mi / qu'a uos amor seruia
passant affany / esperant lo plaher
amant molt ferm / ab un escur sper
puix he peccat / yo meresch punit sia

Molt me reprench / com d'amor he mal dit
ne dire mal / de don'al mon uiuent
e si lo sol / es calt naturalment
si no es fret / no deu ser corregit
perque d'amor / yo mal ja nodiria
quen ell no es / de ben fer lo poder
car fermetat / de dono y es mester
si la uehes / per Deu l'adoraria

~: Tornada :~

Per sa bondat / prech la uerge Maria
quen'son seruey / cambie mon uoler
mostrant me clar / com han perdut carrer
lo que'n amor/ deles dones han uia.

Bem marauell / com l'ayre nos altera
e com lo foch / per fexuch pes no cau
ecom nos mou / la que fexuga jau
fermant sonlloch / en la pus alta spera
major senyal / no pot mostrar lo mon
edigne molt / quel hom sen marauell
ab un poch mes / haure creure per ell
que periran / tots quants enlo mon son

Amon juhi / ses leys amor confon
experiment / ja del tot es errant
tot amador / ama per son semblant
lo contrafer / en per nulls temps no fon
uos qui bastant / sou per un mon reguir
poras be fer / que ameu l'home pech
per acte leig / sentiment haureu sech
no haueu pus / escusa en lo meu dir.

Mon creure ferm / no pot be sofferir
un cas tant fort / e per moltes rahons
mas tambe se / quela carn ha sperons13
e no ueig fre / bastant aretenir
a d'altra part / amor per sa furor
secretament / sens compte los cors liga
en actes tals / quals honestat castiga
e pot se fer / ameu de tal amor

Si uer sera/ prech Deu quela calor
de tots los fochs / creme la uostra carn
si no teniu / en un terrible scarn
que no uençau / una tan gran error.

mas uostre cos / per uentura's delita
usar dels fruyts / que na uenus conrrea
mas uostre seny / deuri'hauer ferea
de fer tals fets / e gents n'han la sospita

Per tal dolor / no fare uida hermita
palesament sera / ma uid'actiua
e de parlar / no tendre lengua squiua
euer parlar / desi gran dolçor gita
çells qui sabran / mon uer complanyment
tots planyeran / mi per ma causa justa
e planyiment / desi amor ajusta
e rependran / natura si u consent.

Tornada

O foll amor / de uos no so content
e ja molt menys / dels fets dela que am,
no e de qui / haje pus honest clam
per no errar / maldichuos egualment.

Abuos me por / amor ben smenar
del temps passat / lo seu gran falliment
la for dolor / per mon mal pensament
uos mi amant / se pot acabalar

Yo li perdon / m'ha dat mal dormir
yo li perdon / lo mal gualardonat
yo li perdon / si m'ha d'armar forçat
dona tan uil / quem fos uergonya'l dir

Si cosa fos / laujer'a comportar
que yo deuos / hagues tal uantament
quem pogues dir / esser uostre seruent
lo nom14 sens pus / me basta contentar
tal me pareu / que si de ferm uos mir
lo meu desig / roman tan alterat
que no uol res / del que ha desijat
ne del present / ne delque pot uenir.

Creheu de ferm / que nom uull apartar
del que sabre / que sera uos plasent
e sim manau / cosa degran turment
sera molt leus / carrech de sopportar
donchs en manar / nous cal molt entardir
tot se fara / lo que sera manat
ab que d'amar / no sia defensat
car mon ualer / en als no pot seruir.

Acort no us cal / en uoler mi amar
si us ne altau / e de mon sentiment
de mon uoler / creheu segurament
que per nulls temps / uos pora desaltar
ell amara / e no fara mentir
los meus scrits / qui d'ell han tant parlat
ne scarnira / mon uertader dictat
ans en millor / lo ueureu affegir.

A Deu no plach / bellea uos donar
sino que fos / d'amor seruiment
car en tot l'als / legea bastament
en fer tot quant / lomon li pot manar
no sabeu prou / si leixau temps fugir
e temps perdut / no pot esser cobrat
e donchs restau / ab uoler terminat
de ben amar / lo qui us sabra grair.

~: Tornada :~

Lir entre carts / los meus jons uull finir
amant a uos / sols que men hajau grat
esi amor / d'amar ha mi loat
creheulo ferm / carno fa desmentir

Yom recort be / del temps tan delitos
ques ja passat / ignor si tal ueura
sil conseguesch / merçe nom fallira
car pietat / feta haura pau ab uos
preareu mi / qu'en temps antich preaueu
e confessant / queus dolieu de mi
ara queus am / pus que james ami
tornau uos lla / hon de primer estaueu.

Pusque d'abans / me trobe desijos
elo desig / james en mi morra
car per sa part / mon cos losostendra
l'enteniment / nosera despitos
uos desijau ami / que desijaueu
per tal uoler / de que yom contenti
ara queus am / pus que james ami
tornau uos lla / hon de primer estaueu.

E si raho fou / que ben uolgut fos
mill ho meresch / mon uull nom'desmentra
car per gran dol / moltas ueus ne plora
e no plorant / mostrauam doloros.

uos de gran goig / lo Te Deum cantaueu
lagrimejant / maldicions canti
ara queus am / pusque james ami
tornauuos lla / hon de primer estaueu.

Contar no dech / les passades dolors
car poca fe / per uos tost hi sera
qu'es menys d'amor / altr'amor no sentra
car no ha sguart / l'hom rient al ploros
si ben amant / lo terç deu jorn passaueu
haurieu grat / del que per uos passi
ara queus am / pusque james ami
tornau uos lla / hon de primer estaueu

Reclam atots / los meus predecessors
cells qui amor / lur cor enamora
elos presents / e qui d'apres uendra
que per mos dits / en tenguen15 mes clamors
e si en uos / coneixenca iustauen
malgrat haureu / del que fes un mati
ara queus am / pusque james ami
tornau uos lla / hon de primer estaueu.

~: Tornada :~

Plena de seny / sil'col me cartejaueu
trobareu clar / queus amare sens fi
ara queus am / pus que james ami
tornauos lla / hon de primer estaueu.

Si pres grans mals / un bem'sera guardat
mos guays e plants / en delits couertran
apres los mals / los bens millor parran
el be no ual / tant com no es preat
Rey pot ser dit / lo pobre dins sa pensa
per un petit / do, queli sia offer
elo rich hom / de larguesa desert
gran suma d'or / pobretat noldefensa.

Mon pensament / embolt en amor pensa
con tot son be / d'aquest loch puisquetraure
no piados amor / lo ueu mort jaure
durar no deu / lo comport del que offensa
per mal demi / romp sos costums amor
efa mentir / los qui dell'han scrit
esperiment en mi / es defallit
amor desdiu / ser en tal cas çenyor.

Si com lo sol / escalf'ab sa calor
totes les parts / que son de jus lo cel
escalf'amor / cascun cor de son zel
sinol'de uos / qui es ple de fredor
don uelo glas / qui tanta fredor porta
fahent contrast / al calt que amor gita
los ermitans / fa surtir del'ermita
los grans delits / entren per esta porta

Del foch d'amor / Phedra no fonch estorta
requerre uolch / Ypolit son fillastre
e lançalot / hanc en amor tal astre
quenfo request / per dona quenfo morta
o cruels fats / uos qui fes jutiament
que yo amas / un cor de carn tan dur
feulo ser moll / manant li que no dur
que ab ull cast / denega mon talent.

Amor es tal / que fetts injuts consent
mas james fon/ iniusts com aquest
car yo guayment / lo cor e romp lo test
e uos sou prop / quem siau mal uolent

ma pensa es / en uos pensar enbolta
esli forçat / d'altra part no latiren
e uostres ulls / en guardar mi nos giren
e mostrau be / que pensan teniu tolta

Si amat so / festa n'deu esser colta
car en lo mon / un cos sera guanyar
axi lo cel / fa gran solemnitat
com del infern / un'arma pot ser tolta
los cantadors / ab melodia canteu
los trobadors / a fer dictats acuyten
los aldeans / salten, corren, e luyten
los amadors / d'amar be nos s'espanten

~: Tornada :~

Plena deseny / molts homens sonque uanten
que han be uist / amor, e conegut
portants d'aquell / escrits en llur'scut
no l'han sentit / e de sos fets s'espanten.

Lo temps es tal / que tot animal brut
requir amor / cascu trobant son par
lo ceruo brau / sent en lo bosch bramar
e son fer bram / per dolç cant es tengut.

Agrons, e corps / han melodia tanta
que lur parrell / de tal cant s'enamora
lo Rosinyol / da tal cas s'entrenyora
si lo seu cant / sa namorada spanta

E donchs sim dolch / lo dolrem es degut
com ueig amants / menis de poder amar
e lo grosser / per abte ueig passar
amor lo fa / no esser conegut
e d'açomue / piadosa complanta
com desamor / exorba ma Senyora
no coneixent / al seruent qui l'adora
ne uol pensar / quina's samort e quanta

No com aquell / qui son be ha perdut
met en arisch / si poria guanyar
auos amant / quem uolesseu amar
deliberat no so / n'amor uengut
tot nuu me trob / uestit de grossa manta
ma uoluntat / amor lam te penyora
aço de que mon cor se adolora
es com no ueu / ma fretura ser tanta

~: Tornada :~

Lir entre carts / ab milans caç la Ganta
y ablo Branchet / la lebra corredora
assats al mon / cascuna es uiuidora
emon pit flach / lo passi de rams canta

Qui es aquell / qui en amor contemple
com yo qui sent / los delits hon abasten
qui son aquells / qui dolça la mort tasten
e juntes mans / l'adoren foral'temple
yo so tot sol / aqui natura'streny
a no poder / als fer pus ne entendre
sino amar / e uolent men defendre
nom uol seguir / en res a fer null seny.

Sim don solas / creuen cert que yo l'feny
si noy acull / amor al delit pendre
les potestats del cel / han uolgut uendre
e fer catiu / de mon uoler lo seny
nom rept algu / car tots ueig solaçar
segon cascu / sa qualitat requer
quin'aquest mon / honor uol adiner
tinguas esment / ja te causa d'errar.

Lo temps des Deus / seuol ara mostrar
car dintre si / un Deu cascu uol fer
edels desig / hon corre lo uoler
solempnes Deus / a tots ueig adorar
e sobre tots / Venus es mills seruida
car nostra carn / no coneix altre Deu
Bacus apart / sa fauor no l'es greu
Çeres muller / nou es enfellonida.

Iuno del mon / te una gran partida
diu que seu ser / pus colta l'iuhi heu
Saturne e Mart / no trob ensa gran ueu
a llur poder / Iuno y Venus dan uida
mas Venus diu / yo son Rey natural
ab alguns Deus / senyors jus mi sients
per mi son bons / o persi no ualents
los altres han / poder acidental

Pallas sa ueu / rugallosa no ual
affallagant / l'orella del ohent
Diana es / de fauor menys potent
mas enlo mon / Deus los ha dat cabal.

que lur gran nom/ perlo mon es preycat
a totes gents / d'aquestes manen festa
colta no es / car de cascu nolresta
sino un tronç / de carn dints dents tancat

En gran discort / esta lo mon posat
Venus del mon / se trau la fina lesta
tot home bo / en son hostal se resta
e ualse poch / qui noy es albergat
Iuno te gents / en dues parts gitada
prop dela mort / cobejosa de uiure
altres que ueig / debaix estat delliure
fama tenent / ab leig uici guanyada.

Seres quant es / a Venus ordenada
e son marit / qui bacus se fa scriure
als peus dels Deus / Venus se uehen siure
estants per si / lur secta s'diffamada
car no guardant / a Venus reuerençia
son meny preats / enlo mon e, maldits
l'animal brut / no uol estremps delits
e lo cas d'hom / ne passa penitençia.

Saturn'e Març / persi no han potentia
mas per dos Deus / son extrem fauorits
guardant honor / a Venus son seruits
e per hauer / a Iuno reuerençia
Març a Saturn / humilment obeheix
el obehir / entr'ells molt se canbia
de Pallas yo / parlar genss17 nouolria
de son estat / car pietat men creix.

L'inperfet hom / a Diana serueix
e tots aquells / hon la uida's deuia
car Venus ha / tant dolça parleria
que tot uoler / a si lo redueix
los publichs prechs / s'endreçen a Diana
la uoluntat / es de Venus entegra
al temple seu / sil jorn clar fos nit negra
los grans barranchs / foren carrera plana

Aquells e gents / abla pensa molt uana
que ab raho / james han pau ne brega
per lur cor flach / de uergonya fan plega
quils met un fre / donantlos uida sana

e si lo gynoy / de Venus romp tal fre
sabentli grat / com aixis'uehen soltes
que'n sol seruir / nos mostren ser emboltes
ten li apunt / del millor de lur be.

Enlo comenc / por e Diana'l ste
mas si lo cel / d'ignorants les ha toltes
Venus solent / Març Saturn'a uoltes
entre lur pens / Diana ua e ue
la donchs enfet / colen Venus deessa
cuydant hauer / la battalla molt justa
contra tot hom / qui del cas les afusta
e per tot temps / por e uergonya cessa

~: Tornada :~

Senyal de be / en tota dona cessa
com dins son cor / uergonya no s'ajusta
y el saui hom / es uiçi quil afusta
la raho pert / que es en ell princesa.

Ab tal dolor / com l'esperit s'arranca
e dins lo cos / comenca fer camí
eroman fret / lo loch hon parteix si
la uiua carn / s'altera'ngroga yblanca

molt epus fort / dolor mon desig sent
com apart si / dela mia speransa
no es d'el tota / ma enlo cami s' lança
ja mon sper / demostr'alterament

Nompens que Deu / me dona tal turment
quem ueja'l mon / si pert ço que desig
nom restara / sino que mude lig
car de tot l'als / mon esforç es potent
tots los assaigs / que amadors han fets
tots me son pochs / sino mort acordada
sim fall amor / nom fall pensa yrada
per castigar / mos passats malifets.

Tan gran amor / hauria flachs bestrets
que tal afer / menys de senyal passa
debe o mal / se deu mostrar gran cas
amor li plau / ques mostren los secrets
tant mon uoler / amor ha obeyt
que nom'dolra / sa perillosa plaga
si per nulls temps / la fama nos apaga
com sant Francesch /dela sua jaquit

Vos dona sou / mon Deu, y mon delit
doncs nous dolgau / si pert lo mon peruos
nom teniu tort / enles miles dolors
e uos dolent / me feu pus dolorit
res nom dol tant / com si demi us doleu
leixau ami / acomanant amor
car de aquells / nom trobe gran pahor
de yra prech / quem uulla guardar Deu

Si com al hom / frenetich l'es molt greu
quant a fer mal / se uol esser leuat
lo fort ligam / que li hauran posat
y el mal no sent / fins la folia ueu
ne pren ami / quant so torbat per ira
yom trob esforç / tant que no sent treball
quant me jaqueix / si be tot jorn ho call
romanch tan llas / que sols mon cor sospira

~: Tornada :~

Lir entre carts / ma uoluntat se gira
tantque yo us uull / honesta y deshonesta
lo sant hair / aquell del qual tinch festa
plaume tot ço / de que uinch tost en ira.

Coratje meu / apendre sforç molt tart
no piadós / detots los quit'sostenen
l'arma y lo cos / ade partir se uenen
per tu ser flach / lo cors de uiure es fart
mos ulls / no son / liberts a son offici
mon pas e tolt / malengua nom profita
e de aço / la uergonya s'delita
com so plagat / de tant uergonyos uici.

Pahor me sent / gran suor me comença
sortint mon cor / los pits me cuida rompre
nom trobe sforç / per uergonya corrompre
esser no pot / esperança p'or uença
no puch mostrar / lo secret de ma pensa
e uanament / he p'or de la resposta
lo meu dubtar18 / major dubte m'acosta
femenil gest / ardiment me defensa

Alguns han dit / que uergonya nos troba
mas yo puch fer / d'aquella testimoni
de uista no / semblant es al demoni
part de mos senys / e parlar me deroba

dona sentir desi / alguns forts actes
segons de molts / hauem ohydes gestes
crehent los tals / qui descolen les festes
senyor es meu / amor fermal's contractes.

Esil posques / l'obediença tolre
que per son colp / la mi amor jau morta
car no parent / l'es altr'amor estorta
nose quin Deu / damnat sant me fa colre
yo ag'ra'sforç / de metre test enobra
lo que no gos / mostrar una parença
ab gran esforç / uergonya m'fa temença
si qu'rdiment / un poch en mi no sobra.

E tots aquels / hon gran amor no penja
son giny no pot / de uergonya ni força
ami e pochs / a son uoler nos força
lo meu uoler / los meus enemichs uenja
aquest uoler / desig, y amor sosté
causa d'aquests / sou uos aquí sesguarden
creure no puch / uostres sentiments tarden
en descobrir / los mals que per uos uenen.

~: Tornada :~

O foll amor / aquells dolor sostenen
qui cerquen fi / hon sa fi no pot esser
de lur treball / nos mostra res en esser
e son aquests / los qui de uos s'encenen.

Iunt es lo temps / que mon goig es complit
enlo esguart / del que he desijat
car uist he ço / d'hon era despertat
e molt pus bell / que dins mi no fon dit
mas de present / caych endolor no lenta
fort es e tant / quel camp me fa mudar
torbat del tot / mos passos enantar
e trob remey / mas demi nos'absenta.

Si com l'eixorch / qui a Deu no esmenta
quelin don fills / assetantse adrets
e quantslos ueu / esser folls e contrets
noua dolor / deuant se representa
na pren ami / qui tostemps desigi
dona seruir / hon cabes tot mon alt
e quant la ueig / mon cor se jau malalt
crehent de cert / que nos dolra de mi.

De gran tristor / dolor sobrat ne ue
quem cal fugir / de cascun loch scur
e de gran p'or / ma pensa feu tal mur
quels pensaments / danyosos li dete
son aytals / que si d'ells no's defenent
be enfortint / sa força mal deffesa
tots entraran / sient a taula mesa
tremolar fent / ja mon enteniment.

D'esser uencut / o sobrat, deffenent
eslo tardar /quel pensaments son glots
sens ferse loch / entrar uolrien tots
d'ells no pot fer / en semps lo passament
e sil pus flach / pensament es primer
l'enteniment / forçarà de fugir
e lur debat / es mon ben hauenir
lur pau es pot / d'aquell jorn meu darrer.

Pijor que mort / es uida sens plaher
mas nom acus / que fenesca ma uida
car mentre uisch / no pot esser perida
una dolor / junct ab algun sper.

nose d'hon ue / mas he p'or de natura
que no consent / contra mon gran esforç
e per aço / contra mon cas me sforç
per no complir / la mia desuentura

~: Tornada :~

Plena de seny / en home foll atura
la molta'mor / ab uana esperança
car pren tal born / que cerca tota frança
d'aquest gran uol / la raho'n mi murmura

Ma uoluntat / amant uos se contenta
hauent desig / de possehir la uostra
yo so content / de tal com se demostra
lo furios desig / prech deu no senta
si be d'amor / terme no puch atenyer
en aquell loch / hon amadors coneiyen
lur gros desig / complit d'amor se leixen
e yo lla doncs / me sent d'amor estrenyer

Amor no cal / jamechs, ni sospir fenyer
uehent penjar / son estat prim en l'ayre
cantar no deu / ab alegre becayre
mas ab bemolls / alegria constrenyer.

sols en nos dos / amor semanifesta
e nos uiuents / noli fallira casa
e si d'est mon / es nostra uida rasa
tolra fauor / arecort d'altra gesta.

Lo meu delit / no cap en nulla testa
ne pot muntar / ma gloria enpus alt signe
pus nom defall / sino que deu consigne
que fermetat / me sia'nfauor presta
e si es uer / que deus sia fortuna
supplich lo molt / repose son offici
l'alt derrocar / me par terrible uici
fahent morir / dos cors en uida una

Tot simplement / esens dolor alguna
uisch en delit / ab ma uoluntat solta
que lo cor fosch / qui la tenia a'nbolta
clar possehesch / fent me lum sol e luna
e noy ueig als / que pur amor entrega
si trespostant / enla person'amada
res nom defall / a uida contentada
la ma de Deu / a mi res no denega.

Volgra ser orb / fahent fortuna cega
perdent lo pas / en tant alt m'ha fet metre
que si de loch / tan alt fami remetre
en aquest temps / la mort me reconega
ans quells costats / senten la duraterra
enest espay / ma uida pendraterme
lo meu estar / ab la mort lo conferme
perdent aquell / dela mort me plau guerra

~: Tornada :~

Lir entre carts / en l'espay dela terra
noy ha delit / que dure ne contente
sols es lo meu / que no uull que s'aumente
mas del durar / quant hi pens dol m'atterra

No cal duptar / que sens ulls pot hom ueure
puix sens desig / de ser amat yo ame
d'amor nom clam / ne de personam'clame
natura'n mi / fa obra qu'es de creure
yo sent delit / que no se d'hon pren força
si es de carn / de hon li ue que n'os farta
si d'esperit / com l'infinit aparta
si del compost / d'hon ue que tot nom força

La carn lo uol / e lo perche s'amaga
ab no uist colp / lo ferit de gran plaga.

Com se pot fer / tal uoluntat no passe
afer uoler / que ser amat cobeje
que pot bastar / que d'amor yom neteje
eque ma carn / se fart e que nos lasse
aço es uist / que la nostr'arma s'baixa
en los delits / del cors e si delita
si nol sent purs / mesclats los abilita
sa part ne pren / lo cors ne creix sa raixa.
Aquest delit / ma carn sola empara
e tot me pren / lo temps quen es auara

Es'in delit / de ser amat abaste
aço es quant / la carn per si desija
sil pensament / tot altre sguart remija
no sent delit / ans algun delit taste
ymaginant / si el delit no ymagine
nom plau amar / e menys qu'amat sia
fora la carn / mon delit fa sa uida
tot mon desig / començ per ella y fine

Naturalment / tot quant delit aporta
nol fall amor / per uia dreta hu torta

Tostemps fui cert / que yo dinsmi portaua
encontra mi / una mala persona
aquesta es / qu'a tots natura dona
reyna en los mes / ede molt pochs esclaua
mas ara sent / un terç qu'enmis'descobre
e son poder / senti sens coneixenca
mens de raho / ue de passio uolença
yo he uolgut / ço que sens mon grat obre.
Abit antich / es lo terç queus nomene
quem fa seguir / la uida que yo mene.

Aquells delits / d'hon bons amadors uiuen
ço es amar / e delit d'amat esser
ela dolor / ques pren en lo desesser
tals passions / de mon cor no deriuen
yo pas dolor / sim conech ser amable
e met poder / que amat esser no crega
ab tot aço / mon apetit aplega
sentir delit / a temps pero durable

Ma carn lo sent / e yol trob ab la pensa
quant me trob fart / hobra'n mi la deffensa

Quant sent d'amor / y el que sentir solia
es occasio / que demi yom spante
am / yauorresch / no se hon me decante
altrament sent / amor que no sentia
si es uer dir / que tot quant delit porta
deu ser amat / per ço que hom se ama
amador so / yo m'encench d'esta flama
queno rellu / ans uiua esta morta
Quant ala carn / ha uida perset uides
quant l'esperit / totes li son fallides

Aixi com es / lo cor primer en uidas
es lo darrer / qui mor de tots los membres
dels amadors / aixi homens com fembres
lo cor se uol / ans que altra partida
equant amor / sen ua dela persona
derrerament / laltr'amor abomina
primer del cors / fartantse desuehina
lo que uolgue primer / derrer bandona

Aço es quant / fastig amor lon lança
lo cor irat / linfa perdr'amistança.

Qui es aquell / quen altra iuhi faça
eres de si / en temps uenidor jutge
delque soffir / no pot esser bon iutge
pensant quen fuig / lo llaç al coll seu llança
e ço per que / amant alguna dona
sera per temps / d'un jorn que ja nonsalta
e tant serà / una part quens desalta
que no ueurem / res d'ella sia bona.
Quant mes amor / entrells amants contenta
fundament cort / e desig la sustenta

Aqui ha dat / fauor tanta natura
queno ignor / com dius el amor obra
pensant ques pert / amor lla dons la cobra
nos pot saber / quel empeny, ol atura
per delit creix / o per delit aminua
per malsse mor / e mal en uida l'torna
e no tostemps / car uariat l'adorna
sa força gran / quant hom pensa ques minua

Aço es ferm / que sens desig menys caba
lo seu poder / sens dolor no s'acaba.19

O uos mezquins / qui sots terra jaeu
del colp d'amor / ablo cos sangonent
etots aquells / qui ablo cor molt ardent
han be amat / prech uos nos oblideu
ueniu plorant / ab cabells escampats
huberts los pits / per mostrar uostre cor
com fonch plagat abla sageta d'or
ab que amor / plaga l's enamorats

Los colps d'amor / son pertres qualitats
e ueure pot / enles fleches que fir
perquels'ferits / son forçats de sentir
dolor del colp / segon seran plagats
d'or e de plomb / aquestes fleches son
e d'un metal / ques nomena argent
cascu d'aquests / dona son sentiment
segons que dells / differença lo mon.

En aquell temps / que primer d'aquest fon
les fleches d'or / amor totes lança

e desmembrat / una sen atura
abquem feri / deque uiure abandon
de flechas tals / molts passats foren morts
ja no te pus / que fer guerra mortal
ables d'argent / sols basta fer senyal
mas los plagats / de morir son estorts

Ab les de plom / es huy lo seu deport
e son poder / no basta traure sanch
amor uehent / lo seu poder tan manch
ha trencat l'arch / yot fas al mon report
y ab cor sancer / crida la sua pau
perque cascu / pot anar en cabells
per fugir d'ell / no cal muntar castells
lo seu poder / pus baix que terra jau.

Mas yo romanch / amort (d'aço finau)
la sua pau / es guerra para mi
s'in guerra fos / cella per quem feri
yo fora'n pau / uençut e son esclau
pau ha lo mon / e guerra yo tot sol
perque amor / guerreiar ha finit
yo so plagat / y no puch ser guarit
puix la que am / desa plaga nos dol.

~: Tornada :~

O foll amor / qui uostre delit uol
sobre loch fals / ha son contentament
perço repos / no te'n l'enteniment
car sinol uer / l'enteniment no col.

Por de pijor / a molts fa pendre mort
per esquiuar / mal'es deuenidor
si be la mort / resembla cas pijor
cell quila pren / la te per bona sort
e de aço cato / mostra camí
e li mes nom / us dela libertat
car de tot als / pot hom esser forcat
sino en morir / qu'es'n nostre juhi.

Algu la pren / e reb nom de mezqui
fugint perill / qui l'es dauant posat
altre serà / de cor noble minat
que uol morir / perla ualor desi
uenint en mans / del enemich seu potent
sobrat lo cos / guerreja'ab lo uoler
de uencedor / encaras ueu poder
uol perdre l'cos / per l'esperit uencent.

Iesus en creu / fon pus fort e potent
queno aquells / quel feren mort passar
car son uoler / nol feren cambiar
ne fon cumplit / lur damnat pensament
no roman fart / lo forçador del cos
si uoluntat per cas / semblant no forca
ans es uençent / aquell quitant s'esforça
qujdela mort / no uol timbre son mos.

Del uiure lonch / ja sent lo gran repos
que d'aquest curt / lo uiure auoreix
ela dolor / dela mort se parteix
com lo qui mor / compte de mort ha clos
la doncs uirtut / la força multiplica
del uirtuos / qui sa'pinio ferma
en qualque part / hon uirtut la conferma
que sols à Deu / del spirit multiplica

Alguns passats / que uoluntat iniqua
los feu morir / o la'pinio uana
aquest no llou / mas los de pensa sana
uolents morir / per fer lur arma rica

perdent un poch / per l'enfinit atendre
guanyant lo goig / qu'al fill de Deu costà
gran es lo be / segons aquesta costa
que per la mort / de tal hom sagues uendre.

~: Tornada :~

Dolor e por / son bastantes per offendre
totes uirtuts / que l'anima'n belleixen
los quins son nets / en gloria tant creixen
que'n aquest mon / no poden mal atendre

Qual sera'quell / qui fora si mateix
fara juhi / puix sino sab iutiar
sa passio / no sabrastimar
quant es e qual / e si minua o creix
quales lo foll / questime res desi
puix lo uoler / no sab hon lo metra
son mal uinent / no sap com lo sentra
so que sofir / no sab de si en si

Yo so aquest / e puchme dit mezqui
d'oy e d'amor / me trob passionat
tan egualment / e fort questich torbat
qual d'aquest dos / ha major part en mi

dant me assalt / qualseuol passio
ab tal dolor / quen estich alterat
e puix me trob / d'aquella reposat
uenint apres / delaltra lur saho

Sicom aquell / quen la mar te mayso
e d'aquell art / se te molt per sabent
e ueli temps / fora d'esperiment
que son iuhi / es contra la raho
e ua en part / hon per negun temps fon
e ueritat sa buixola nol'diu
de tot quant feu / e dix clar se desdiu
rompent les leys / que natura confon.

Siguart lo temps / present elo que fon
de nou creat / me par quem haja Deu
mos apetits / elo pensament meu
cambi han pres / no se comue ne d'hon
car en amor / fui tot del esperit
e nol me trob / essent en mi amor
sino amas / no sentira dolor
lo mal d'amor / menciona delit.

Per contemplar / fuy en lo mon exit
pensant los bens / elo gentil uoler
d'aquella'n qui / mon uoler y saber
eren lançats / e punt no men penit
nom cal dir pus / car en passats scrits
he sats parlat / d'amor, e de sos fets
e descuberts / molts amagats segrets
los quals en mi / son de present fallits.

Mos bells uolers / son de present finits
solament am / de un amor brutal
que pass'en mi / en l'espiritual
forçadament / com arma y cos units
aixim'es nou / aquest mal sentiment
com si amat / per null temps yo hagues
tots los costums / d'amor ueig al reues
en poca part / hun semblant aparent.

Parlat he ia / sens clar coneiximent
d'aquest amor / perque'n mi habità
mas l'altr'amor / honestat anullà
que no en senti / sino un mouiment

mas he sentit / quen est amor del cos
temps es corrent / l'anim'an pren sa part
e mesclasi / hon sens hauer esguart
d'hon se penit / e mostres per sos plos.

Moltes ueus es / que yo sent mon repos
tant quant al cos / puix fartament ateny
mas l'apetit / a mes delits m'enpeny
e troba carts / per uoler cullir flos
molt hom es bo / per esser un catiu
que per senyor / no ualdria un clau
aixi amor / es bo si'n loch baix jau
emal si uol fer / del cos mort cos uiu.

Si com aquell / qu'ab flaca barca'n riu
peixca son peix / e uiu sats cabalots
mas per esser / de bens pus abundos
entr'enla mar / e noy espera stiu
ne pren aquell / qui ama dona uil
e l'es plahent / tant quant toca la carn
si mes ne uol / prengas de si escarn
si es forçat / uejas negar al Nil.

Aquell'amor / deu ser tenguda'n uil
que null delit / aport'enlo recort
e molt breu temps / passa lo seu deport
mal criminos / ha per delit çiuil
qui ama carn / e l'anim'hauorreix
obra, e tanch / sos ulls clohent l'hoyr
obrals'delcos / e tanch los del sentir
si contra fa / amor enell descreix

Aquest amor / ses forçes aflaqueix
si es enquest e uist / los mals quey son
e sobre tot / al amador confon
amant aquell / quen estrem auorreix
e uol ensemps / honest y deshonest
pensant aço quies / que no s'espant
qual dona es / que no sia dubtant
ella y amor / si d'ells serà enquest.

Otrist d'aquell / que un cors desonest
ama forcat / e fer honest lo uol
di'abçiach / per sollemnial col
mas no del tot / d'ignoranca s'conquest

ans sab que may / farta la sua fam
desuergonyt / adar e pendre l'arch
noy ha boçi / queli parega march
que deu pensar / deles pomes del ram

D'altre quemi / no puch hauer just clam
lo meu delit / es qui m'ha decebut
trobat so pres / an que reconegut
non pas tot mi / car nom plau que yo am
ans sino tant / com fora seny romanch
e sentiment continu / dolor pas
partit me trob / com si hom me serras
sim uull hunir / lo cor me trob sens sanch

Hoyt he dir / que per esser pus franch
e perdonar / sent 'Per' als peccadors
Deu permete / ses terribles errors
mostrantli com / lo sancer pot ser manch
tot en axi / de mi Deu ha permes
que ame tal / que nos gose bendir
perque deres / me pusca'nfellonir
e contra algu / que d'amor sia pres

Tant clarament / partir me uiu james
no fon en mi / tant manifest contrast
car ma carn sent / mon apropriat past
e res tan fer / a m'anima no es
grat e desgrat / en mi han trobat loch
e cascu d'ells / extrem en baix e alt
en m'arma trob / lo seu propri desalt
ma carn en res / de tan bon grat se moch

Aygua no tinch / per apagar est foch
e majorment / si prop estar hi uull
per defensors / ha lo toch e mon ull
luny cella es / que li fa mortal joch
car tot quant hoig / en ira ho retorn
en fasig gran / de mi he molt menispreu
com ueig mon cor / qu'ental amar s'asseu
que mal sens diu / cascun hora del jorn

Aixi com cell / quil capte dins calt forn
el corb20 lançat / sobre llit fresch e moll
aquest delit / la dolor nolitoll
ans passa'n ells / menys de sentir sojorn

ne pren ami / que si en ella pens
algu delit / gran dolor conseguesch
son antich mal / a mi es un mal fresch
preantme poch / com d'amor nom defens

Foch crem ma carn / elo fum per encens
uaia'ls damnats / per condigne perfum
mon esperit / trespas de Lete'l flum
perque de res / d'aquest mon no pens
car per hauer delit / dolor attench
puix ne uull mes / que lo toch nom promet
passant auant / mon delit es desfet
e pas dolor / finsque aquell restrench

Quant en desig / d'esser amat m'estench
yo sent dolor / mesclat dins fret e calt
car no pot fer / e conech mon defalt
d'açi scapant / en pijor punt me prench
mire son cors / e totes ses fayçons
e ueig algu / qui l'ha conquist sens cost
compus yo am a dolor me acost
lladoncs desig / sa carn per als leons

Tot quant yo pens / me porta passions
e sens pensar / poch delit s'aconsech
menys que d'un bou / lo meu delit conech
puix mentr'el prench / lom'trobe en passions
car tant com he / plahent e de mon punt
d'aquell delit / una dolor men ue
pensant quen tal ab altre lla uengue
e quei vendra / si no li so adjunt

ODeu perque / justat es en un munt
tan gran uoler ab auorriment tant
yo auorreixch / la quem trobe amant
din en mi uiu / qui uolgra fos difunt
ara ueig clar / lo natural contrast
quen l'hom esta / per s'anima e cos
hu fastig pren / del assaborit mos
quel altre sent / per dolçe agre tast

Axi con cell / de gran follia bast
qui uol fer or21 / de coure o de plom
los amadors / en aquest punt tot som
que uolem seny / hon tot seny es degast

e lealtat / en cor maluat e fals
qu'amor no ha / menys de uilana por
car per gentil / ue de notable cor
que te fort mur / à tots fets desleals

Si col malalt / que no'nten los senyals
del accident / e pensa qu'esta be
e ueu plugo / que prestament li ue
o tal senyal / quel descobre sos22 mals
ne pren a mi / com amar ja no cuyt
per ignorar / lo que d'amor dins port
e ueig senyal / cert d'amor com la mort
quelomeu cor / de amor no esta buyt

Raho es gran / quendolor sea cuyt
car dins en mi / gran marauelles ueig
senyal d'amor / en mi tinch per cas leig
enquan nol trob / en ella'n dol so duyt
la part en mi / que raho pusch mesclar
uol que nom plau / d'amor son sentiment
l'altra di qui / no tinch lo regiment
fa que yo am / en plau lo seu amar.

Yo pas delit / com la ueig mal passar
e sent dolor / com per aço l'am mes
donantse ponch / en mi nom plau enres
esent delit / com la uech hairar
bast à cascu / uolent saber de mi
que ço quel mon / ha per pus imperfet
yo com un foll / he uolgut fer perfet
pensant trobar / contentament ensi

Oamadors / rebeu aço al si
los que iouent / uol queus sia cubert
delit d'amor / en l'home tot se pert
si uol saber / com ama e aqui
si tem saber aço / en solor jau
car no creu be / amar eser amat
el amador / ja no uiu reposat
si en l'amat / la proua be no cau

O amadors / los quin'dan uostre amau
uullau de uos / mateix hauer merce
penseu amor / hon ua e de hon ue
e hon esta / e si us fa guerra'n pau

sabut aço / de uos no fiareu
e menys d'amor / e de aquel uoler
quen dona cau / poch ualent e lauger
quen' mig l'estiu / l'inuern hi trobareu

O amadors / en amor sentireu
que lo major / delit queus donara
en molt breu temps / en dolor tornara
goig sens tristor / james possehireu
lo gran desig / en fastig sera mes
los uostres peus / contr'al uoler iran
los mals delits / contra los bons seran
compensareu / ahirar amareu mes

No sia çi / tot amador entes
sino aquell / be sentit e sabent
car aquest ueu / lo clar departiment
de son compost / e sab com partit es
car la raho / contrasta'l apetit
el apetit'n obeheix la raho
follament reb / de concòrdia do
lo qui d'amor / com bestia sentit23

Yo contra fac / nau en golf perillan
l'arbre perdent / e son gouernador
e per contrast / de dos uents no discor
los mariners / embadalits estan
e cascu dells / la sua carta tenta
e son discorts / en lur acordament
l'hu uolgra ser / prop terra passos cent
l'altre tan luny / com uent pot darempenta

Ma uoluntat / ab quen la mar fui mes
fallida es / e pogram ser ajuda
ja ma raho / de son lloch es cayguda
mos pensaments contraris m'han ates
ja mos desigs / no saben elegir
uida ne mort / qual es la millor tria
natur'enmi / usa de maestria
e pren la mort / per major dan fugir

~: Tornada :~

Plena de seny / nos pot be sofferir
uida y dolor / sens pendre algun'spay
lomeu desig / se conuerteix en glay
quant me recort / que res uos haja dir.

Non so gosat / en demanar merçe
a ma dolor / que del tot m'abandon
un poch espay / de temps la prech quen don
a poder dir / lo mal que d'ellam'ue
e si mon cor / en sa forca retorn
y el trobament / del enteniment pert
pora saber / qui d'amor no es çert
yra y amor / com dins mi han conten.

Si com lo çech / no coneix nit ne jorn
si dels uehents / no es ell auisat
d'ira y amor / no se qual m'ha sobrat
haien auis / dels qui m'estan entorn
yo desig molt / qu'amor m'abandonas
car sola es / la causa de mon mal
mas de poder / ira no te cabal
que contr'amor / yo tant me rebellas

E si remey / a ma dolor trobas
fora content / car yon desig exir
los uostres fets / me fan uos auorrir
e nos pot fer / que ab uos practicas.

mon partiment / no puch ben acabar
en uos pensant / estrani turment n'attench
e quant l'estat / de mi saber mestrench
lla doncs yo caych / en mi pus ignorar

No se remey / quem puxa consolar
si l'altr'amor / noua nom conseguesx
otu amor / colp uell guareix ab fresch
ode aquest / me uulles bandonar
uejes mon cor / en quina dolor jau
en ton hostal / no mereix tan dur llit
qui es l'hom uiu / qui delit t'haia seruit
tan en humil / quesforç nol pot fer brau

plagues a deu / qu'ab mi mateix fes pau
mi recordant / ab cor ferm ala mort
yo mir epens / si al mon a cas tan fort
com de amor / e d'ira ferse sclau
affany ha sats / l'hom dos senyors seruint
equant mes donch / essent ells enemichs
quant hun complanch / l'altre's uers mi juichs
que nose com bast / complaurels egualment

O foll amor / si es uer qu'es jouent
es occasio / de tu ami forçar
si be lo mon / res tant no pot prear
uellam' plau / qui dels mals es sement

S'in algun temps / me clami sens raho
cuydant que fos / de mals afortunat
yo so ben cert / que fuy molt uiciat,
molt fon millor / quell present en que so.
per sol hauer / mon desig no cumplit
lo qual nos pot / en aquest mon fartar
e majorment / enla uida d'amar
pensi que fos / l'hom pus adolorit.

Mon foll uoler / me tolgue lo delit
perquey uolguy / mes be que'n ell no es
si la raho / s'aquel iutjar sabes
lo meu uoler / no fora escarnit
si com ueixell / no pot mes recollir
despuix q'u'es ple / tot l'als perdre's conué
axi lo seny / en delit pus no ue
sino en tant / com son poder soffir

Axi com pert / hom lo ueure y l'hoir
elo poder / es perdut de tot seny
quant son esguart / engran exces ateny
e pot ser tant / que seny pert lo sentir
axi mateix / lo qui mes delit uol
que d'hom lo trau / hoc e dell nos requer
no pot sentir / sens gran dolor plaçer
e sin pren part / en molta mes se dol.

Nol pren axi / al enteniment sol
per excessiu / son delit no's desert
orgue no ha / perço'l poder no pert
e son esguart / algun exces no tol
incorporal / est tot quant ell enten
fahent juhi / en generalitat
mas deuallant / en particularitat
mesclay un seny / emenys no si enten

Lo fort uoler / tot saber se deffen
perquem conech / serdel tot ignorant
yom delit / e fuy sobres amant
sentint delit / del que amor car uen.

ara no am / e sent molta dolor
no'n cars present / mas com no sent uenir
algu delit / em acost a morir
nos pot saber / la mia grantristor

No solament / delit fuy sentidor
mas dela mort / james dolor senti
nen' perdre l'mon / io uiu me recordj
tasti perço / la dolç sens amargor
la pert delit / qui pensa quelperdra
e ja molt mes / si dela mort se tem
e yo n'pensant / senti aquest estrem
e ja la tem / doncs quis delitara.

Qui sera'quell / qui tant me amara
quem do conort / d'hauer perdut lo mon
semblant de mi / ueig que molts caygut son
e qui noy es / que molt prest y sera
yo planch mon mal / e cascu plangal seu
aquest remey / es poch en tant affany
yo pert lo cors / e l'anima no guany
e puch ho fer / e no fahent m'es greu

A tot hom dich / lo que confes a deu
que tant no faç / que tolga demon seny
aquells delits / aque ma carn m'empeny
elo uoler / nol desdenya per seu
dona quem alt / yom desig ser amat
regonegut / tal delit auorreixch
lo dela carn / maldich e no perteixch
quelo sperit / a temps e com forcat.

No puch amar / e menys esser amat
e nos pot dir / que seria si fos
estat es ja / home uell amoros
e majorment / siu fon en temps passat
Deu guart a mi / e donem mort abants
que tornarlla / hon tot lo temps perdi
puix quem fall ço / que per amor falli
la fi nom plau / e molt menys lo mijans.

Dels actes folls / don tot hom reb engans
quin deu esser ami aquell espant
quant yom afin / aço imaginant
jouens disposts / si amen tinch per uans.

donch que fara / qui amor no l'acull
a son ostal / per esser grosser uell
ualençia / de tal cas nos apell
e nell e tals / la folia's recull

Encontra amor / no puch hauer orgull
que totalment / en breu lo met a part
mas los meus senys / forans tinch de sa part
perquels dins prench / e dels defora uull
o tu recort / not recorts be algu
e del present / perda l'imaginar
e tu mon ull / res no uulles mirar
lla doncs lo toch / no fara molt senstu.

Puix mon serueix / alque uull fer algu
e plaulos ço / que nom plau quels plagues
si del quels plau / yo puch esser deffes
dellur delits / sofferre ser deju
leixem'en pau / qui nol plau quem ajut
car si nom mou / per temps perdral poder
puix no fare / lo que m'es leig de fer
en aquest temps / l'habit sera perdut.

Del loch hon es / mon esforç prench qu'esmut
no pas del cor / puix lies natural
uulla mudar / tot lo accidental
e guanye ço / que per colpa perdut
dels mals delit / es uolgut ser nodrit
per quem trob huy / mes que la cera moll
donantme tal / delitament ques toll
tot quant dech fer / que tost nom torn delit

Si res he fet / que be pusca ser dit
nol he obrat / sino per passio
sim ha semblat / queu ha fet la raho
a mi mateix / certament he mentit
lo mouiment / per passio uingue
o res deuench / per auentura scas
axi com l'hom / quis trau del mon de scas
per passio / que d'aquella uençe

Qui de uirtut / abit format no te
quasi quant fa / per passio s'obrant
en tots sos fets / se troba uaccillant
e dins unpunt / son dolor ua e ue.

qui passio / en algun fet lo mou
res no fara / que d'ell sia segur
e si ue cars / quen aquell se atur
lo començar / ablo finir no clou

Al bon delit / negun bon temps li nou
car per tostemps / es presta sa saho
puix dins esta / en l'us dela raho
no fa empaig / any sech si no plou
als mals delits / esobstemps e affany
e tot aço / si basta no es ferm
perquen aço / tot hom deu star ferm
quen tals delits / lo perdre's un gran guany.

~: Tornada :~

O dona uos / qui deu per fill uos tany
uullau parlar ab ell / com mar ab fill
que aquest mon / yo prenga per exill
eque no leix / lo fin or per estany.

~: Estramps:~

Pahor no sent / que sobres laus me uença
loant aquell / qui totes lenguas loen
guardant honor / aquell eternal esser
hon tota res en ell / es pus perfecta.

que sino es / obrant quant pot natura
ans he pahor / que mon parlar no cumpla
en publicar / part de sa justa fama
tal com requer / yels merits seus l'atracen.

L'hom enuejos / son offici reposa
carde'gualtat / ab ell negun pareja
en ell pensant / cascu si justifica24
tallant de si / l'amor a sa persona
tant son enell / les uirtuts manifestes
ques d'ira cech / l'hom qui be moles ueja
per los migs ua / que los estrems no toca
en temps dels Deus / en uida la donaren.

E Deu uehent / la perlongada honta
quels grans senyors / encontra dell comenten
tenins [...]25
del mon / los pochs e gran realmes
ha dat uoler / al justificat home, quen
quen breu espay / haja la monarchia
clar lo nomeu / ab aquesta'l ta'n segua
com de tot cert / es del homens pus saui

Perço que mils / a tots gents se mostra
mostrant l'aquels / que uagues e bons guarden
ell es aquell / quen son jouent tendra
sobra'n aquells / que sauiessa colen
en despocar / de nombre de gent d'armes
les multituts / d'aquell ha fet retre
tot quant pot fer / uirtut de fortalesa
dins hun cor d'hom / enlo seu ho demostra.

En gran defalt / es lomon de poetes
per embellir / los fets dels qui be obren
los freturants / de bella eloquenca
l'orella de hom / afalch no pot rebre
d'aquest ualent / una gran trompa sona
quels indians / ab un poch no exorda
hoenla'quells / qui son a tremuntana
yels de ponent / e de leuant los tartres

~: Tornada :~

Foll es aquell / que fa juhi enlos homens
segons que d'ell / la fortuna ordena
aquells afer / que no son en l'arbitre
culpa noy cau / si uenen per contrari.

Perque m'es tolt / poder deliberar
la mort nons fa / tant mal a mon parer
com gran contast / absi mateix hauer
d'hon lo uoler / usa de redolar.
qual tant cruel / ami no planyeria
hauent passat / tal cas propriament
tot lo saber / del mon nom conuencria
quen altre loch / dolor fos mes potent.

Del tot no puch / may mia encolpar
ne de merce / no puch hauer poder
lo seu mal fet / ab gran enginy loquer
e quanto lo trob / nom llou nem uull reptar
dos enemichs / qui dins sils portaria
yra y amor / dins mi uan debatent
ira d'amor / li ue la senyoria
con sera doncs / que pusca ser uencent

Yo desig molt / ma gran dolor celar
y cuyt morir / fins fer lay ha saber
quant no la ueig / muyr per ella ueher
e silm'acost / forçat mes d'espantar

yo li uull be / lo seu mal me plauria
no se quem plau / determinadament
uoler morir / un gran recos seria
matern dolor / o leixem tal turment.

Quant amor plau / que d'ell me d'accordar
ira s'ab ell / en orden pus darrer
a mon sentir / no se qual es primer
tant prestament / lur actes sent passar
campar no puch / sil pensar no perdia
axi d'amor / no haure sentiment
car nom pot dar / amor punt d'alegria
qu'ira nom do / tant de mal soptament.

Aquells remeys / que solen aiudar
al amador / del mal qu'amor sab fer
son conuertits / en mortal desplaher
e dos uolers / en mi sent traballar
ignor si am / sen amor nom dolria
haire am / molt e mescladament
puys you ignor / quiu sab moncas me dis
e siam dit / si so'n lo mon present.

Bons passaments / ha quis pot delitar
uhent se amat / y en son propri uoler
tot amador / nol fall un poch sper
e pren delit / en s'aymia mirar
de tals delits / nom plau lur companya
muyr per dolor / quant bon dolor me sent
em esbahesch / com e ueure may mia
e son uoler / me porta marriment

Simon dictat / ueu algu uariar
en ira stich / rebolt en bon uoler
en dos moments / cascu te son poder
del tot asi / nom pot algu portar
leixen me tots / o uença qualche sia
pas lo temps / molt pus cuytadament
hoyt he dir / que tot mal fa sa uida
si lonch espay / de temps es atenyent.

~: Tornada :~

Vehent amor / ab dret yo le diria
que no m'ha dat / mon uer mereiximent
e de tot çert / el ami respondria
noy puch entrar / quey pert l'entendiment

Clamar nos deu / quimal çerca el troba
donchs uos mon cor / nous senta pus clamar
uostres jemechs / nos poden comportar
e uostres colps / se mostren sus ma ropa
hajau es forc / carlo pijor es mort
puix a deu plau / preneuy paciençia
ell es aquell / qui fa de uos sentençia
creure deueu / que nous fa ningun tort

Ans quelo nom / fon uostra mala sort
puis fon en Deu / lo uostre cas present
e lo saber / de aquell no consent
questa menys / uostre cas nepus fort
sino ay tal / com per ell es sabut
la tarda es / la uostra enemiga
la que amau / uejau sius es amiga
lança li ueig / portar eno escut

En aquell jorn / sere'npijor caygut
car yo morint / tot mon delit morra
algun plaher / luny nom portara
que de aquest / moltes ueus men ajut.

com se fara / quen un tant gran risch meta
tot lo meu be / ab tal dubte de perdre
lo meu esforç / cascun jorn sent sperdre
null pensament / no ueig que bem prometa

Quant me feri / amor ab sa sageta
no uiu lo lanç / ans de sentir dolor
untada fon / de una gran dolçor
material dolç / portaua en la treta
nom conselleu / si nom consellau uiure
saber nomplau / lo jorn de m'aspra fi
aquella que / ueura tal cas en mi
se quelo plor / haura pus prop quel riure

En humanal loch / amich no us ueig siure
si que tot hom / uos ne te per grosser
com uos creheu / queus dara mal saber
quant dela mort / nous ueura be desliurer
enella sta / la uostra mort e uida
sapiau doncs / sius uol hauer merçe
nous consell pus / sino saberlo be
queus uol / la que uos tant haueu seruida.

Si be del tot / pora esser perida
por mon saber / la uida y ma sperança
e ueig la mort / ab la uida'n balança
don lo consell / car es bo en partida
ningu nos deu / lunyar de sa natura
al hom es dat / per son dret natural
desijar be / uolent saber lo mal
d'aquest saber / uull doncs hauer gran cura.

~: Tornada :~

Als amadors / amor los assegura
que no hauran / en ell seguretat
en lurs uolers / no cabra fermentat
donchs con sera / entr'ells cosa segura.

~: estramps :~

Lo çinquen peu / del molto ab gran cura
yo he cercat / e non te sino quatre
uolent honest / en amor deshonesta
e lealtat / en cor de falsa fembra
e per amor / he uolgut ser alegre
menys de ser trist / e ferm en un proposit
gran amador / de semblant nose scuse
e ques trobas / de Salomo pus saui.

No solament / m'ha romas enla pensa
ans ho uolgui / enles obres sotanes
aquest amor / de contemplar nos farta
si be a temps / en pensa hom ho foria
yo praticant / d'amor leigs e bells actes
ymagini / tals contraris facibles
e nom dolch prou / del temps que uist correr
perquem'roman / en presa plahent habit.

L'engan conech / mas per obra nol mostre
puix que d'amor / de tot yo nom despulle
fluix me penit / car dolor nom agreueja
solament bast / airar mi siame
al grau primer / bodel peccant me trobe
que del mal fet / ha coneixença fosca
e sino quant / a temps desig me torba
yo so content / ell e son delit perdre

Volgral jaquir / sens electio mia
mas que uengues / per alguna uentura
plagues à Deu / per ser malalt o pobre
car sil jaqueixch / cert yo se que men repte

si be raho / encontra amor se arma
uehent ques pert / per ell ma bona obra
nom trob sforç / que del tot m'abandona
ab tot que mes / ab contemplar me passe

En quantitat / en delit gran no puie
ans es molt poch / mas fort per a dissolre
fastig no tem / por ne'sperançal tempra
la sua fi tota / din mi sen'entra
puis que no pot / esser en aquells actes
que de amor / los amadors pratiquen
pren un remey / quen contemplar sen munta
e d'allo uiu / que d'amor nol pot tolre

Si fos aixi / que sens passar principis
yo fos al ple / qu'amor l'amant alça
ho ha delit / coneixença perduda
yo so ben cert / qu'en oy amor non fora
mes qui sera / quen delit passar uulla
per gran uoler / si d'aquel no sent purna
e yo no am / e menys amat puch esser
e la raho / tant res no abomina.

La uoluntat / amor nom senyoreja
hoch l'apetit / finsque de mi recorde
mas quant yo pens / totes les circustances
entr'amor y mi / ueig gran barrera
car yo no pens / quen ser amat abaste
nen sent delit / per be que mi disponga
es ueritat / que no se que men jutje
essent amat / sil retria lo deure.

Aixi men pren / com aquel qui contempla
l'esser del hom / e com es de deu obra
epuix ell ue / a contemplar ses actes
tant auorreix / trobarse'n lo mon home
com de amor / son esser'ymmagine
els gentils fets / quen l'entendrem'romanen
yo he delit / e com al uoler posse
per lur exces / e calitat m'agreuje

Entench no be / los mals qu'amor atraça
perqu'altres bens / no senti en ma uida
quin carcre uiu / del començ d'infantea
ab dol sen ix / puix en habit li torna.

renunciar / no puch lo franch arbitre
de obeir / si amor me demana
e quant amant / e amat esser pense
no trob en mi / esser cosa possible.

Per un portal / ixch per lo stat de Venus
per altrey torn / ab les cames trencades
e yo no pens / quen sere amat abaste
nem plau amar / ne menys men desespere
yo so aquell / quen leig officis cria
sab e no sab / ques mal e nom pren altre
car no pot ser / habit sens delit reste
e açom par / en couarts homens d'armes

Mi e mos fets / yo mir ab uista fosca
no pas com orb / ne abla uista clara
conech mon dan / mas no tant que mendolga
lo cor nol sent / solament basta creure
quant io m'esforç / que amor de mi lance
son bon recort / elos mals tot m'obliden
sil pens seguir / desa dolor m'acorde
eso membrant / del be del honest uiure.

Semblant aquell / qui ha mal de diable
e quant lo pren / deu no coneix ne honra
per qu'es d'aquel / qui te ses uirtuts preses
e puix jaquit / torna n'sa coneixença
quant per la carn / amor me passiona
nom sent raho / ne mal que per ell uinga
e quant d'amor / la part pura contemple
yo sent delit / si pas auant magreuia.

Si com se pert / lo poder dela uista
si l'hom esta / longament en tenebres
aixi l'uoler / se pert sino eixecuta
los fets aquells / d'hon hauria costuma
perço amor / sol en la pensam'resta
perqu'ha lonch temps / que l'obra no pratique
a mon delit / la dolor no contrasta
car no sent por / ne sperança'l falaga.

Mentre amor / dels habits no arranque
yom dupte molt / quen algun temps no brote'
ja no pot ser / qu'en mis crie gran arbre
mon cor li es / com terra molt eixorca

loch troba n'mi / hon se uulla ques tinga
sperant temps / lo pus dispost que trobe
abasta ell / quen sola pensa resta
per l'habit pres / que si pel rau no squinça.

Quant de amor / indiferent yo parle
sia entes / tot lo que l'home liga
e no aquell / que sol als angels toca
e menys als bruts / puis de raho freturen
aquest es dit / amor de home propri
car est compost / de ses dues natures
bell e leig / segons de qual mes toca
mas no pot fer / que rest menis de mescla

Sil uoler d'hom / en ser amat termena
es dit amor / car dela fi pren forma
e si en carn / sens res abstraure fina
es brut uoler / puis mes auant no passa
axi com es / tot'arma bona u mala
segons que pren / d'acer e ferre tempre
amor es tal / que segons ques composta
sa ualor pren / lo tal e qual la honren.

Res sens esguart / no s'd'hom propria cosa
car general / es de bruts e alts arbres
del sentiment / lo brut al arbr'auança
e la raho / al hom d'aquells se para
donchs l'apetit / hon la raho nos mescla
no s'propri d'hom / per be quen ell se trobe
e tant es hom / com mes ne participa
e segons quant / d'hom se lunya u'acosta

Nos don'amor / ab tant egual balança
que poch o molt / una part no decante
o l'appetit / del cors mes a si tira
o l'arm'asi / per sa part lo sen porta
si com en l'hom / un humor predomina
que no es hu / que per egual les haja
e ue per temps / ques cambia l'domini
axi amor / pratica en nos altres.

Esser no pot / quel'arma obre sola
e que lo cors / sens aquella res faça
res no fa l'hom / qu'en tot noy communique
segons ses parts / del acte han semblança

per be quel cors / no uulla res abstracte
e l'esperit / materials no uulla
dells ab duys giunts / puis amor ques diu mixte
prenjnt lo nom / d'aquell à qui mes sembla.

L'enteniment / no es d'amor la causa
mas l'apetit / que dels bruts no han falta
donchs de amor / axi mateix ne senten
ab fort desig / alquen'rabia torna
la duraçio / ueu hom no esser molta
e d'est amor / los mes homens sen tenen
alguns tostemps / altres segons los troba
seruint amor / per l'esguart quels inclina.

S'ingran exces / per son desig l'hom puja
tot lo compost / ses potences te preses
car segons es / e aqui es amable
axi ses parts / de amor les carrega
tirant fluxant / creixent, minuant, fentcambis,
uolent l'honest / apres tot lo contrari
aço segons / se porta'n fantasia
atemps uolents / com hom, com bruit, com angel.

Tot enaxi / com lo foch no es en acte
en lo acer / mas l'obra es en potença
emes al foch / la calor lo desperta
car s'in l'açer / noy fos, nol sclafaria
amor'n temps / esta'n l'hom com defuncta
epuix reuiu / mostrantse'n part o tota
d'hon se ueu clar / que restaua'n l'abit.
prest en obrar / mogut person consemble.

Tot element / elementat no s'simple
ans es compost / d'un altre son contrari
mas es tan poch / lo que del altre s'ampra
que be nos pot / aço pels senys coneixer
tals es amor / quels actes non ha simples
car sensuals / son e d'esperit toquen
mas un part / al altra sobre munta
que llas diu tot / segons qual bella u leja

Semblant me trob / del assetiat en plaça
hon es lo burch / e fort castell e uila
e armeiant / perdent forces lo meten
fins al pus fort / hon no fa netem armes.

axi amor / mos pensaments lolançen
fora de mi / d'un acte apres l'altre
fins que roman / en l'habit sol de pensa
e lo uoler / com a correu sen passa.

Si com lo foll / en pensa Rey se forja
fins que perceb / que no ha de Rey actes
e de res tant / esta en ignorança
com ell roman / en pensa de Rey esser
axi amor / en pensa maledicta
fins que la fi / pens que sen deu atenyer
ans que yo pens / aquin amor yo ame
quant l'imagin / dela millor m'espante.

Si com l'auar / los diners per ells ama
que no ueu res / que per aquells despenga
axi mateix / no diu que no sen ampre
mas no sab cas / que pensa qu'esser pusca
axi amor no ueig / de quem profite
en tant me plau / que dela fi no pense
yo no esper / n'n' desesperar baste
entre lo mig / d'aquests estremps aleuge

Vn hom es tal / que ama per natura
son fill en tant / qu'auorrir nol poria
e si es foll / de sos fets se desalta
perquel ueu tal / e ple de cabdals uicis.
axi amor / ses penses me deliten
per l'habit pres / que natural depute
mas per mon temps / de sos fets medesalte
car totalment / lo trobi a mi dessemble

Amor me plau / tant per sos actes nobles
que de persi / yol'am sens esguart altre
semblant aquell / que son bon amich ama
pel que ha fet / eno per lo que faça
en tant me plach / ab delit enles obres
quen mi roman / tal signe o caracte
que perdent yo / l'esguart perqui amaua
aquell delit / am qu'enla pensam'resta.

Los meus desigs / si de passio mouen
del abit pres / lur mouiment comenca
ymaginant / com aquels yo sentia
aquells yo sent / e fa que yols' desige

regonegut / en dol me conuerteixen
coneixent mi / o podent aquels rebre
sino com ueig / e del passat m'acorde
ma passio nos mou / emenys per altre.

Axi com es / la conciença del metge
bella'n extrem / segon si, e hon guarda
axi'n extrem / es la pratica laja
e tots los senys / quasi fastig nesenten
tal es amor / quel seu esser es noble
lo praticar / odios e terrible
car l'esperit / nepren molt gran angoixa
e lo cors fam / y enfastig uolent passa.

Malament uiu / qui delit pert de uiure
ell es aquell / que nostra uida caba
ela tristor / la destru e menyscaba
donch si ben uisch / per mort me puch escriure
puix he perdut / a uos quim ereu uida
per uos amar / del mon me contentaua
de Deu egents / tot grat abandonaua
e uos haueu / masperança'scarnida

La gran dolor / ha ma forca flaquida
que pietat / so forçat demi pendre
e quant encor / fembril me ueig atendre
uullme forçar / e ma força's perida
si com aquell / qui s'arm'a uicis dona
per un gran temps / en habit aquell gira
no ha poder / encontr'amor no ira
puix al començ / son uoler abandona

No es en mi / de tolre ma persona
e d'apartar deltot / d'amor ma pensa
dolor heja / com nom trobe en defença
perço quem plau / la raho n'es fellona
en tal contrast / sol uida d'hom descrexer
mas no uullau / si Deu nola millora
ma uoluntat / res tant nola entrenyora
com si la ueu / sens aquella mereixer.

Yo sens amor / bastaua uos conexer
per ell tot sol / sen esser coneguda
tal uoluntat / com la mia es perduda
la uostra amant / qui nol plau d'amor pexer.

la uostr'amor / d'altr'amor nos contenta
qui ama poch / altr'amor noli alta
sana raho / e passio malalta
han tot poder / per amor dar empenta

Dolor d'amor / nouament m'aturmenta
perch'es lonch temps / que dolor ja no firen
e mos uolers / amar ja no soffiren
nouell amor / nom pens que james senta
amant a uos / he plagut ma natura
e contra uos / es que ami amassen
primos de por / nose queus obligassen
ne remettes / los fets ala uentura.

Encontr'amor / uostr'e cor ha'rmadura
eper totstemps / ab la raho's consella
sino amau / no es gran marauella
car poch amor / no uiu hon seny atura
si passions d'amor / dins uos iutiassen
fosseu del seny / qualseuol consellada
la uoluntad / de don'enamorada
no troba frens / aquella refrenassen

Si amadors / poder sentir bastassen
les grans dolors / quen fid'amor se prenen
si ben'començ / molts grans delits ne uenen
yo so be cert / que d'amor se duptassen
delit prenent / nostra pensa falaga
que tol saber / de dolor uenidora
saber se pot / mas no es sentidora
la carn no sent / lo mal que per temps paga.

Qui es malalt / d'aquella dolça plaga
no sab amor / quel sans ueu manifesta
e de present / amor lo delit presta
y al sentiment / dolor uiuent l'amaga
hom sab e sent / lo delit quen aporta
ela dolor / de luny anos menaça
ab ulls rients / lo delit nos abraça
ela dolor / calla detras la porta

Quant delit naix / la dolor jau mig morta
y en poch instant / aquesta met sa força
desig qui es / passio dolent la sforça
e por de mal / uenidor la conforta

lobe ates / no munta'n suma tanta
com ans d'aquell / hauerla pens ordena
yel pes d'amor / nol soste fort cadena
de persi cau / o prop terras de canta

~: Tornada :~

O foll amor / sol uostre nom me'spanta
noy trob lobe / qu'entemps passat trobaua
esent los mals / qued abants ignoraua
plorant ull / y mi bocca no tanta.

O fort dolor / yot'prech que mi perdons
sino seguesch / la tua uoluntat
la que yo am / contra tu ha manat
donchs sino muyr / nom despulls dels teus dons.
puis ami uull / endues partes partir
e don a tu / l'enteniment per art
elo meu cos / dela mort lo apart
a fort amor / yo no puch contradir.

La que yo am / mi no consent morir
donem a tu / lançat a ton voler26
e sab que tu / nom'seras mercenner
nom desempars / fins a uida finir.

en aquell punt / hajes compassio
d'aquella que / demi james l'aura
com l'esperit / del cos exir uolra
oblida mi / membret dela qui so

En aquest mon / la mia'nimat'do
y els pensaments / quet sabras occupar
de res del cos / not uulles empachar
car uiure uol / enque digues queno
del cos mezqui / no sies descontenta
car tot es teu / sino lo mouiment
e sos gemechs / no uaguen yo durment
ta uoluntat / mon somni la contenta.

Puis per som crits / merce de mi absenta
e Deu per uos / uol punir mes de demerits
elos meus fats / contrasten a mos merits
licençiats dolor / quim desatenta
car una es / ma uida y ma sperança
efa gran tort / quils tol la compañia
a uos coman / d'aquestos dos la giga27
car departits / la mort del mon me lança

Creheu de ferm / que son ferma'cordança
que perda'ls ulls / si pert auos de ueure
e per null cas / lauger no uullau creure
que luny de uos / uida m'do per fermança
quant pens que mort / me pot fer sols absent
de uos quim sou / pus cara quela uida
d'aquella fuig / ala qual ma ueu crida
guanyant me te / lo primer mouiment.

~: Tornada :~

Lir entre carts / tant uos am purament
quem es dolor / com nom poreu amar
sino d'amor / que solen platicar
los amadors / amant comunament

Puix me penit / senyal es cert que baste
pera saber / del error quem uull tolre
mas quim dara / esforç contra lo dolre
per a jaquir / lo delit que yo taste.
per ma raho / yo uengui'n coneixença
quen ser amat / nom calia fer compte
mas ab amor / yo n'he fet ia l'affronte
complidament / e uista l'esperientia

Lamia'mor / un'altr'asi non tira
lo dret d'amor / en mi tot se regira

Puix altr'amor / perla mia no guanye
la qual es preu / per hon amor seguanya
per ser uencent / no sabi altra manya
perdut es ia / tot quant per ell affanye
si com aquell / qui uiu ab medicina
e ue per temps / que no li ual al uiure
axi muyr yo / qu'amor quim feya uiure
a'ltre uoler / per lo meu nos'inclina.
Puix no pot fer / que amant amat sia
leixem en pau / no torb la uida mia.

Ell m'es entrat / perla part mia flaca
dantme entenent / que amant amat fora
e james dell / men plach altra penyora
aquest es preu / quel cor d'home no taca
desesperat / del tot yo de aquesta
dexim d'amor / per a temps perdurable
e so tornat / mes que altre amable
d'aquest amor / queno'nclou la honesta.

E puix me uench / sens altra acompanyada
nom pensi fos / en mi tant'esforçada

Qual tant cortes / qui de amor excepte
cas leig o fort / puis que amor lo mane
qui es tant foll / quen contr'amor se uane
dient yo so / qui leix, equi accepte
tot en axi / com l'anima infusa
raçional / sobre l'irrahonable
fa tot son fet / ser uida rahonable
tot quant fa l'hom / per lo seu decret usa.
Tal es amor / que si en hom selança
tot28 quant ce dell / torna ensa semblança.

Qui es lo foll / donchs qui d'amor no tema
si ha sentit / son poder no uencible
nos deffen d'ell / sino l'hom ensensible
no so aquell / car part ma presa'strema
e atreuir / pensant hauer deffensa
encontr'amor / li be tenguda cara
pensant hauer / de ma raho empera
yo nom pensi / ell bastas29 ferm'offensa.
Talque uolent / mi de amor defendre
ell me pogues / la sua força'stendre

O quant es poch / perhon amor se fica
e per aquell / en loch dispost molt obra
per no sabuts / mitjans en uos fa obra
lo temps e loch / lo creix o mortifica
amor sab mills / lo que a nos agrada
que nos mateixs / no bastam a coneixer
equant pensam / que nostr'amor deu crexer
en aquell punt / es desagraduada.
Quant nos pensam / quens leixa ell nos toca

y ab un fil prim / se tira una roca
Delits passats / dela que am m'acorden
contra mon grat / e les dolors m'obliden
qui son aquells / qui dins lo meu corcriden
e par a mi / que son uermens quim morden
ço son desigs / contraris quim tormenten
car uull delits / qui dolor me apporten
uull disfamar / mas ells no mo comporten
a mon uoler / los apetits dissenten
Pensar se pot / quant a raho contrasten
quells entresi / a plaure no s'abasten.

Com lo malalt / que la causa ignora
del açident / e no sab lo que mata
uehent tot si / que per dolor esclata
esemblant mal / no senti algun ora
no cal dubtar / si roman en sospita
sil uench d'eçes / lo mal opernatura
e si d'exces / quin fon que tant procura
assi mateix / tot lo passatrecita.
Axi d'amor / yom dolch eno puch creure
que per tant poch / en tant me degues ueure

No puch oir / dela que am paraula
que senyal gran / ella en mi no faça
sibona es / gran delit me atraça
mala essent / la dolor es en taula
no passa res / qui d'ell ymagine
que nome'scalf / o que tot nom refrede
tots los mijans / demi apart e uede
e ahirat / o amar, si pens fine.
Cascu d'aquests / te causa'n mi ques tinga
no se iutjar / en mi qual se retinga.

L'imaginar / altre be nom esmenta
sino aquest / que sentit per aquesta
tem lo cor pres / molt poca part neresta
per allogar / ira quant se presenta
fent mudament / tan gran sus ma persona
quen suor uinch / quant ira'n mi comença
la donchs amor / no pot fer qu'ella uença
ans son poder / del tot li abandona.
No passa molt / que lur poder s'iguala
euenç amor / entrantme sens escala

Nos pot be dir / amor de home propri
lo que yo sent / car per la carn es tota
d'acom'delit / com nom pas una gota
enl'esperit / e siu fas com repropri
em delit mes / com no pot ser que dure
molt lo desig / que fartament aporta
mas hom ueu que / natura no comporta
quelo fruyt uert/ cayga sen que madure
Lo meu uoler / es obs que tal curs faça
o uolra Deu / que natura's desfaça

Eque fos l'hom / tant com sera lo segle
tostemps ueura / en si coses nouelles
prenint / jaquint / les noues perles uelles
lo que fon tort / un temps puix lies regle
nouellament / casos a nos auenen
per no ser tals / o per altra costuma
esperiment / cascun jorn se consuma
elos juhins / en molta error uenen
Fins ala mort / es menester hom setema
per que amor / enles carns tostemps crema.

Amor amor / yo he pres ferma tenca
que uostre be / porta dolor extrema.

Mes uoluntats / en gran parts descordants
dona per uos / les he fetes concordes
per uos han pau / solent esser discordes
per uos conech / l'error hon er'abants
per uos conech / tot lo delit de uiure
mos pensaments / concordia'n coneixen
ja da contrast / si com d'abans nos uexen
ans als amichs / de pau poden scriure

Aymaginar / nom cal duy mes asiure
per aplegar / ma pensa molt confusa
dela uirtut / de fermetat molt usa
de dos afanys / del primer so deliure
per encercar / nom cal treballs depensa,
trobat es ja / tot obs dela mi'arma,
eper guanyar / ses flaques mans fort arma
eper hauer / al cos de mals deffensa.

E si del cos / ma fortuna dispensa
que per30 son mal / m'arma perda batalla
ja sab que fer / e ma lengua nom calla
uiur'enlo mon / hauer en gran offensa
mal consellat / mon cos uolch pendre lança
e ple de por / ab ses armes uolch noure
mas pres conseill / queles tornas al foure
prenint escut / armes d'offendre lança

Nom a iaquit / del tot m'esperança
ab ella'n semps / spirara ma uida
mas yo conech / la m'i arm'enfortida
que tot perill / sete'n molt gran bonaça

dolgas tot hom / com yo be no attench
nosdolg'algu / de mon terrible mal
null iuyidor / no feu encontre tal
d'hon fos content / com yo fuy ue'ntlo rench

Si mos mals fats / ab força'ltre no trench
mal ahuyrat / nom uull'algu jutjar
si uagabunt / meueu lo mon anar
en tant segur / port home james uench
mon desig es / en molta part complit
trobant molt mes / delque fuy desijos
sino attench / no pens algu quefos
ab tal dolor / sens molt major delit

~: Tornada :~

Lir entre carts / lo que de uos he dit
plaçia a deu / nom faça mentidor
y elque suffert / essent uos amador
per mal esguart / nom sia mal grait

Als fats coman / tot quant sera de mi
puis so estolt / de ma electio
mos senys es mort / aqui deu no perdo
puix al començ / del tot me derrenclj

Ja no es temps / tenir frens al uoler
malalta es / ma bona uoluntad
euaig en loch / hono uull ser portat
so descontent / de tot quant puscafer.

Si com al hom / noli basta poder
paralitich quantes / en peu lleuat
anar al loch / hon uol esser anat
ans cau o tort / ua contra son mester
ne pren à mi / que no fas lo quem plau
y aquell uoler / dela raho es uencut
e sil complach / mon delit esperdut
e sens cor faç / tot quant de mi uejau

Si com als uents / es donada la nau
mentre's debat / als mariners uengut
la donchs la nau / son cami ha tengut
per senyal tal / qual ans de contrast iau
ne pren ami / car mon enteniment
ha gran debat / ab lo uoler del cos
determinar / lur debat clar no gos
proejant lo temps / l'apetit uaig siguent.

Passa lo temps / que fuy d'amor content
si be tostemps / senti ses grans dolors
mescladament / del cos ab amargos
creya Rey ser / uehentme d'ell seruent
yo fuy content / de sos mals sens los bens
per be que mal / sens be no pot uenir
mas yo emprench / per ells mes que morir
malament uiu / quin mal fer no te frens.

O tu amor / qui ton poder me stens
axi fortment / que not puch resistir
hix fora mi / puix en plaher no gir
ma uoluntat / a fer tos manaments
uulles hauer / encontra mi ergull
leixal uassall / qui not uol per senyor
quin mouiment / uenç aquesta dolor
fentme jaquir / ben fer del quem despull.

Aquest meu fet / bona si nol acull
elo present / es ple de gran tristor
aquesta ue / del dan auenidor
que de present / lo tinch deuant mon ull.

yol sofferre / si ab cor molt ardit
la que yo am / permi passa lo mal
sens penedir / sis penit grat no ual
lla donchs la mort / nom sera sens delit

~: Tornada :~

Lir entre carts / gran es lo meu delit
mentre no pens / lo que podrieu fer
tot acte es prop / dela hon es poder
si al uoler / gouerna l'apetit.

Si com lo Taur / sen va uyt per lo desert
quant es sobrat / per son semblant quilforça
ne31 uol tornar / fins ha cobrada força
per destruhir / aquell qui l'ha desert
tot en axim / conue alunyar de uos
car uostre gest / mon esforç ha confus
no tornare / fins del tot haja fus
la gran pahor / quim tol ser delitos

Vengut es temps / que sera conegut
l'hom qui son cor / haura fort o couart
e ja negu / no cuyt saber tal art
que si es flach / tal no sia sabut.

Car desastruch / al perill dela mort
lla donchs nol ual / enginy ne maestria
per ben cobrir / sa strema couardia
ans elegeix / fugir per ser estort

Ans del perill / de deu metrel conort
ans prenent risch / hom ha dels bons paria
aconseguint / honor e senyoria
fahent uenir / los cesars en recort
les armes fan / los prous homens ualer
els puja tost / ensemblant de momen
aquest es loch / d'hon lo couart dexen
pus prop desi / es les dones ueher.

Renom d'ardit / uol l'home parençer
mas no sera / comportat son engan
carlos qui mes / de tals afers sabran
diran quin nom / sobre si deu hauer
e baxament / entre si uolran dir
hom uirtuos / no deu ser nomenat
mas prenedor / del que non ha guanyat
entre aquells / qui nol uehen fallir.

L'home tastart / qui no tembra morir
no fahent fruyt son perill ha sajat
grau de uirtut / uolia'n si posar
mas en aquest / se deu mills sofferir
puix a perill / molt gran desa persona
cuyda guanyar / loque no's de son dret
car la uirtut / enlo mig loch semet
e los estrems / per uicis abandona.

Guanya uirtu / qui son cos amort dona
per un gran be / o de molts benifets
pensar no deu / compte l'in sia fet
uirtut de si / lo uirtuos guardona
l'hom de cor flach / meta perill a part
car son honor / luny de perill esta
elo tastar / per temps uenir pora
en ser temprat / e usar de renart.

Quant dels passats / lig algun fets e guart
los per uenir / graçia Deu nos fan
com son entemps / qu'al mon disposts estan
per grans affers / e de cascuna part

especial / per nostre gran senyor
qui festejant / la gent ab por la mira
tot gran senyor / dintre son cor sospira
crehent qu'ell uol / ser dels senyors major.

Fortuna es / sob tos cambiador
nagun no sab / en son uoler la tira
e lo semblant / de son amor es ira
sa ira es / moltas ueus gran amor
ningu nos pot / regir per son penell
sino quels flachs / de sa cort fora gita
el coratjos / de sos bens lo delita
hauent esforç / uehent la contra d'ell.

~: Tornada :~

Contra la mort / es aquest aparell
menys preu del mon / e no tembre fortuna
tenir la ley / e si es morocuna
e Deu lla donchs / lo fara segur d'ell

~: estramp :~

Perlo cami de mort / he cercat uida
hon he trobat / moltes falses monjoyes
car si guyat / perles falses ensenyes
so auengut / a perillosa riba.

Si col maluat / qui'n paradis uol cabre
e uers infern / ab cuytat pas camina
y axi com cell / qui de mig jorn les terres
ua cercant / per uent de tremuntana.

Gran es mon dan / segons macomplacença
segons lo uer / es poch lo meu damnatje
yo pert delit / hauent ab dolor liga
etal com son / plach molt a ma natura
sus mi no puch / trobar altre que dolre
e de mon be / si ben uull nom alegre
lo perdresent / perque perdut dolç habit
del be uiuent / nom trob çerta fiança

Axi com l'hom per certa fe que haja
leix'ab dolor / esta uida mesquina
perque no sent / los delits del altissime
e sent aquests / quen esta uida leixa
ne pren a mi / quel delit d'amor leixe
ab tal dolor / que no se hon pot cabre
y ab molta por / sper lo rahonable
perque no se/ com lo sent repahible.

Si com aquell / qu'intrar uol en battalla
e trobas cor / ans quellasperimente
e quant se ueu / esser prop del encontre
per gran pahor / fuig mostrant les espalles
ne pren ami / que contr'amor m'esforç
fins a uenir / a ferne l'estret compte
equant so prop / de aquell apartarme
com a uençut / yo abandon mes armes.

Dubtar nom cal / sim son fetes metzies
ab algun art / son preses mes potençes
per son uoler / tot home del mon ama
y d'amar nom plau / y d'amor son mes obres
per los cabells / ami sembla quem porten
a fer los fets / que amor me comane
sin uull fugir / portar / nom poden cames
en tal contrast / la mia uida penja

Aquell dolç tast / qu'ab si l'acordant tasta
no es en mi / mas dolor tant discorde
qui no's amat / y amor d'altri cobeja
no sent gran mal / pus un terme desija

yo so aquell / qu'en res del nom ferme
yo am aqui / no mereix que yol ame
e d'altra part / ueig obres en contrari
de uida y mort / he certana paraula

Atot mezqui / un be noli minaua
ço esd'hauer / mort hun molt poch de dubte
aquest gran be / yo no se hon te casa
ne trob raho / que per uiure desija
encontr'amor / aytant yo nom'esforça
que don oblit / en algun be sent ficte
n'ell m'es bastant32 / sicom d'abans complaure
yo so'n lo stat / lo qual deu tot hom tembre

Fons son mos ulls / d'agua dolça yamarga
perqu'en dolor / y ab delit aquels ploren
car una es / la dolor deljtable
l'altr'ab aquell / poch ni molt nos companya
com ne perque / saber aço compassa
no sea yo / lo deidor y mestre
tant solament / aben sentir ho baste
uingal iuhi / als qui mes d'amor saben

Cascuna part / desi'ndona crehença
tal que no se / raho que la desfaça
amon desig / gran raho ma donada
e si des am / nom sia donada culpa
ja los meus fets / raho d'home nols porta
als fats es dat / tot quant a mi seguesca
a res a fer / a mi es tolt d'arbitre
nom trob res franch / sino la sola pensa

~: Tornada :~

O foll amor / les dolors costumades
uenen per temps / que no donen congoxa
si axi no fos / ja no seriem homens
e perque donchs / aquest us en mi trenca.

Si a cascu / per ben hojr aten
e no ymagin / que yol'uulla decebre
car de tot cert / permi pora percebre
grans nouitas / e de nou sentiment
tals que no se / los mijans quil atracen
mas solament / rest'en mi lo sentir
si col malalt / qui sa dolor sab dir
no sab los mals / qui la mort li percaçen

Aquells afanys / quels amador acaçen
e son comuns / e quasi manifests
no son en mi / ne de semblants d'aquests
nom fan pahor / ne sol mi no menaçen
dolors e tals / quen amadors no uenen
car yo peresch / com ja no puch amar
solament bast / mi de mort airar
per mos defalts / qu'en ira mi encenen

No se quins son / los delits quem sostenen
com nom acuyt / metre lo mon apart
car d'airar / ja mes yo nom ueig fart
pensant los bens / quen esta pensa's prenen
morir me plau / car nom te prou lo uiure
los mills de mi / es com es res no pensen
tant quant yo puch / de pensar me deffens
consell nom cal / sim dech per foll escriure

Si col precis / qui no's de mort delliure
uehentse prop / d'aquell seu jorn darrer
no prega deu / li sia mercenner
e sab queua / lla hon no se pot siure.

ne pren a mi / que fuig ala merce
d'amor en qui s'enclou tot lo meu esser
tant en uers ell / me so uolgut iresseer
per lo fallir / qui es comes perme.

Si com hom pech / qui ha pensat dins se
del hom sabent / son bon uoler atenyer
si com ueu si / quentant nos pot empenyer
lo maleeix / esi mateix d'hon ue
ne pren a mi / no bastant ser ates
llay hon tostemps / he tengut mon cami
tot per defalt / ques a trobat en mi
hair amor / e uolgraser no res.

~: Tornada :~

Lir entre carts / lobe quim es deffens
amor lom'feu / en primer desijar
e follament / de tant preu estimar
que no ymagin / que hauer se pogues.

Si col malalt / quil metje lo fa cert
que nos pot fer / que dela mort escap
si de ueri / no beu un plen anab
e lo perill / noli esta cubert

ne pren a mi / que uull esperiment
molts perillos / esens ells no puch uiure
lo dilatar / per mort se pot escriure
e tem d'assaig / ab la mort egualment

Qui es aquell / estimant lo turment
elo perill / en que m'arma sta
uehentse prop / d'hon creu que tost perdra
ço perque fon / uenguda'l mon present.
endubte stich / la mi'arma tremola
que no consent / que mat a mi mateix
e d'altra part / mort certa nom iaqueix
yom desesper / de masperança sola.

Enlo meu coll / ja ueig penjar la mola
e lo gran fons / hon sere trabucat
si donchs merçe / no uol hauer tallat
la corda fort / mas coltell no esmola
merçe deman / ab ueu epahorida
mostrant negar / ali qui permis'request
uos no guardeu / que mostre pahoruch gest
mas pietat / sia en uos complida

Puis que per uos / pot esser be sentida
la part d'amor / que yo no puch mostrar
uullau un poch / la pensa empatchar
en quin fil prim / penia la mia uida.
yo so aquell / qui del carcer l'han tret
y ab torbat pas / ua pendre cruel mort
que no he pas remey / 'n altre conort
sino merçe / del qui juhi ha fet

Iames d'amor / fon un cas tan estret
com es aquest / del qual no puch fugir
per hu so cert / dela uida finir
l'altre's ueri / per apagar ma set
o uos qui sou / causa de mon perill
efins axi / no merexeu gran culpa
poca merce / per auant uos enculpa
si per defalt / d'aquella prench exil.

~: Tornada :~

Lir entre carts / no ueu degun perill
fin amador / e sil ueu punt nol tem
tot cas es poc / essent lo pus extrem
la torre gran / lisembla gra de mill.

Aquesta's la / perdurable dolor
les que senti / foren totes a temps
mas la present / deu uiur'abmi'nsemps
bem fa saber / quant pot en mi amor
ab coxo peu / m'ha seguit y aturat
atesa's la pena de mon mal
ferit me sent / d'una plaga mortal
y es lo remey / ferno res lo passat.

Gran mudament / nopot ser comportat
en poch de temps / sens alteracio
qui pot saber / la dolor es que so
uinent ami / per hauer molt amat
aquella d'hon / esperi tot mon be
tant quant delit / en mi pot abastar
per son defalt / men conue delunyar
e pel cami / d'amor gran iram'ue

Tal mudament / com natural soste
sens fer senyal / major del que's en mi
aquella que / per ma uida tengui
entre morir / e uiure me dere

lo meu repos / treball es conuertit
elo meu goig / es tristor sens remey
yo so catiu / com esser pensi Rey
tot alterat / me trob y esbalayt

Aquella carn / hon lo meu esperit
entrar / uolgue, primer qu'en paradis
me sembla foch / del infernal abis
e moltes ueus / nom uull esser fugit
ans d'acostar / no sent lo mudament
mas fet l'acost / sent lo cami tan gran
que res nol puch / dir quant liso dauant
e pas dolor / d'aquest mal callament.

Hon cap en mi / tan gran alterament
si por mes pren / perque sperançam'uol
que es aço / que uoluntat me tol
qu'en be'n mal / no us d'enteniment.
o fals amor / quil loch uedat te plau
leixam usar / ab quin mereix desdeny
perquel desig teu / amor me costreny
ço que amar / a mi tant me desplau.

Perquel desig / meu contra raho cau
amor ho uol / perque tant hi contrast
emon desig / cobeja lo fer past
d'aquella carn / hon gran amargor jau
o fals amor / no poras pus en mi
sino forcar / mon apetit escas
mon esperit / per forçar iaquiras
no amaras / co que uols de persi.

O fort dolor / no perdones a qui
per culpa gran / me dona dol e plant
tu pietat / no uulles parlar tant
enla fauor / de qui tant mal meri
yo am mon dan / e mon be auorresch
ço perque am / no es uist lo perque
del desamar / molt clarament ho se
elo carrer / nouist yo enseguesch

O Deu perque / am qui auorresch
ental contrast / com uida nom jaqueix
amor no mor / e d'airar nom leix
cas'igualment / entr'ells a mi partesch.

Saber nos pot / qual d'ells abans morra
muyra donchs yo / per lur debats finir
quant am me dolch e mal pas mentr'ahir
lo pus cortes dolor / mortal me fa.

Yo so malalt / hauent lo cos tot sa
cascun amor / ab altre s'acordant
mon esperit / es lo doloreiant
ab l'Orgue seu / desacordat'sta
ell de persi / uol lo que deu uoler
perdut l'honest uoler / nouol que am
emon cor fals / pot hauer iust clam
d'aquell aqui / no pietat uol hauer.

Enla dolor / d'amor delit pot ser
si ab aquell / ira m'bolta nos met
essent lo cas / lla donchs dolor tramet
contra qui cau / tot lo seu gran poder
e tant compus / amor es gran e bell
tant sa dolor / es major e pus fort
enlo cos llas / tot'enfeçio's fort
yallo malalt / no te'nques prenga bell.

No dech morir / solament ab coltell
mon cos mig mort / deu ser uiand'als cans
mon cor partit / entre Corbs, eMilans
mon esperit / tinga lo loch d'aquell.
qui uolch trahir / besant lo fill de Deu
aquest es loch / a ell iust e degut
puis ha trahit / a si Deu nol a iust
egran peccat / deu rebre pena greu.

~: Tornada :~

Amador fuy / tant com l'esperit meu
pensa gran seny / en dones o bondat
mas si no cern / noy trob e so ganat
a quatre peus / de anar qui no creu.

Axi com cell / quis parteix de saterra
ab cor tot ferm / que james hi retorn
deixant amichs / e fills plorant d'entorn
e cascu d'ells / a ses faldes s'afferra
dient plorant / anar uolem abuos
e nons leixeu / trists e adolorits
e l'es forçat / aquells hauer jaquits
qui pot saber / d'aquest les grans dolors.

Yo men confes / a Deu e puix a uos
que yo so tal / com lo de qui parlat
car tot delit / demi es apartat
sique james / me ueja delitos
no solament / he lo delit perdut
ans en son loch / entrada es ladolor
car yom hayr / hauent perdut amor
e jach del colp / que tostemps hetemut

No menys que mort / ami es hauengut
nom pot fer pus / que fer perdre lo mon
e yo d'aquest / a tot hom ma part don
puix que ne am / ne puch ser ben uolgut
tot ço que ueig / me porta en recort
lo mal present / elo qu'es per uenir
lo negre prop / lo blanch fa mes loir
un poch delit / ma dolor fa pus fort.

Yo no puch dir / senta dolor de mort
sa tinch lo cors / e malalt l'esperit
d'un accident / quenuida m'ha jaquit
en tal estat / que non trob uiu ne mort.

l'enteniment / nom delit'en saber
eres plahent / no uol ma uoluntat
y uisch al mon / e d'ell desesperat
s'in l'altre pens / nom calfa molt l'esper.

Omos amichs / uullau dolor hauer
epietat / de qui uiu pert lo mon
e majorment / si algun tant hi fon
car molts hi son / quen res no y son mester
altres hauents / d'aquellsmenys sentiment
quela guineu / molt astut animal
e d'altres molts / que l'entendre nols ual
sinon justar / aquell metall argent.

~: Tornada :~

Nose aqui / adreç / mon parlament
perques lonch temps / nom parle abamor
e dona'l mon / no sent de ma tristor
axi mateix / yo non he sentiment.

Cert es demi / que no men cal fer compte
per fer contrast / amor qui tant me força
ira yot'prech / que lo meu cor m'esforca
los meus affanys / sol atu los recompte

enuergonyt / comfes la mia colpa
com nom esforc / contra'l desig orrible
quem ue d'amor / si be'l trob molt terrible
semblant aquell / quils sans alguns encolpa
Yo prench conort / com per son colp tals jahen
infern es ple / dels qui amor complahen.

Tant com enmi / es e fon çomportable
de contrastar / e uencre la battalla
yo he complit / dins mi sentint baralla
tal que non fon / unaltra comparable
yo desig tant / comlo cor me soporta
e per aquest desig / ami haire
puix la que am / ab grat e desgrat mire
torbat me sent / costum passat nom porta
Yo am em dolch / conexent mi que ame
d'ellam'delit / e mes com la desame.

Los bens quey sent / en ell'amar m'npenyen
e los seus mals / per auorrir no basten
e son tan grans / e tant ami contrasten
que moltes ueus / als beus33 d'amor estranyen.

no passa molt / que amor los empara
e fa qu'e oblit / sens perdo sa gran falta
ira no mor / mas esta com malalta
mentre amor / te gran forca encara.
Quant'ira s'mor / amor demi's desterra
romanch en pau / com entr'ells noha guerra.

D'esperiment / no passe gran fretura
yo se l'amor / e l'ira com s'auenen
dins l'amador / e de quant aquell penen
de tal dolor / que no soffir mesura
si amat so / dolor sera ma uida
si desamat / al risch sara mon uiure
mas tost sere / de mal o be delliure
breu sara'n mi / la battalla finida.
Esser amat / es dolor mentre uixca
mas lo desig / sens consell mi arrisca.

Qui es lo foll / quin contr'amor s'orgulla
segurs son dell / los morts y els no sensibles
mas no alguns / qui son d'amor passibles
qui uol ser fort / dela carn se despulla
en mi he uist / un singular exemple
quant he pensat / amor del tot estorcre

contra mi ueig / cami que no puch torcre
portantme'n part / hon yo si be contemple.
Non puch dar pas / plahent a mon coratge
ab cor irat / uaig faent mon damnatge.

Entemps passat / senti dolor estrema
mas no es menys / aquesta present
aquest'es fel / no toca res de bresca
e par ami / ab mans lo cor me prema
no pot durar / que nom leix, o quem mate
ella es fort / perqu'ab delit nos mescla
hon lo dit e dolor / fan sa mescla
esser no pot / quel cor hon son esclate
Perqu'amor plau / que muyra oquem passe
esclatar uull / mesque si languint lasie

Partir nom puch / del loch hon la he uista
(donchs quant desig / de ueure sa persona)
e tem de mort / si bon esguart nom dona
e silme fa / dolor altra m'entrista
car imagin / que'ltre l'ha sentida
la su'amor / e son esguart benigne
e yo he uist / aquell bo e maligne
plahent me fon / e molt adolorida

E tant com mes / en ella yom delite
pensant que tal / feu ab altre despite

Plagues a Deu / que perdes yo la pena
perquem jaquis / aquesta gran congoxa
en pijor uisch / si aquellam afloxa
puix quant hi torn / yo reb major offensa
car nos pot fer / algun delit nom membre
e per aquell / mes dolor me turmenta
deuant la tinch / e semblam quelasenta
nose la nit / o lo jorn quant dech tembre
Yo fuy amat / eno tant com pensava
sens retenir / mon uoler bandonaua.

Tots los senyals / quel amador acaben
yo trob en mi / que no fall hu que y sia
per ella uinch / entristor y alegria
tots los meus senys / forans e dins ho saben
car no ueig res / sino es la quem alte
nedesig toch / de ningun'altra dona
alguna ueu / nom par que sia bona
son cors no's'bell / e yo nomen desalte

Ymaginant / car noy se pus en ella
ses parts pel tot / am en gran marauella.

Yo cregui ferm / que sentir no poguera
en mi amor / nen'la persona amada
ne perla carn / l'agues tant desijada
no ymaginant / quen ser amat uenguera
hun gest mostrant / dona ficta honesta
e sentiment / praticant d'amor acte
sens recelar / ha fet en mi fals tracte
prenint m'el cor / e part alguna yresta
La que roman / te occupada ira
e quant se mor / tot quant so asim tira

Logest dels ulls / e de aquells la forma
fet han en mi / passio molt estranya
per l'appetit / que tot per carn se guanya
ab altre molt / que d'opinions forma
e d'aquest es / lo tot d'ella subjecte
no sol lo cos / mas tota ensemps presa
en aço es / ma uoluntat atesa
molt tardament / no uolent tal effecte

No uull amar / e mon apetit ama
sobre neu ueig / marauillosa flama

Axi com es / en uos l'anima tota
en tot lo cors / e tota acascun membre
tallant algun / no cal per aço tembre
que per aquell / ella romanga rota
la mi'amor / es en lo tot d'aquesta
esil ueix res / que per desalt m'altere
no sent en mi / que d'amor despodere
en lo seu tot / la mia tota resta
Si com la mar / un punt no sen altera
si hom ne trau / una gran albufera.

Youull amor / ab conditions tales
que segons ell / grans contraris empliquen
ell es tot mal / e mes lo quils pratiquen
tots son eguals en lur qualitats males
son ferm estat / si es saber nos leixa
aquell infant / nos iaqueix be coneixer
tostemps esta / enlo minuar o creixer
sent ho aquell / qui molt ab ell se feixa

Axi com so / compost de molts contraris
ma uoluntat / e l'apetit son uaris

Maleyt lo jorn / quem fo donada uida
puix tant so uist / en mos uolers contrair
yo so aquell / que pensament he uari
e uoluntad / de tot desahunida
ab desgrat am / e auorreixch ensemble
mos senys en mi / conech esser discordes
l'ull e lo toch / d'abans foren concordes
si pens qui so / alque fuy punt no semble
Auorriment / ab amor en mi foren
mas ab desalt / en semps en mi lauoren.

Sen mon uoler / yo non partcheixcha pensa
per un desig / que nom par amorsia
car no cobeig / la sua'mor fos mia
ans ue a temps / quem plau mefes offensa
car persa'mor / la mia sen obliga
yami no plau / de tal preu ferli paga
no uull son be / e tinch ne al cor plaga
de leig fet nou / e de legea'ntiga.

Eue que dich / quem plau quel auoreixca
mas no pot ser / quental pensa feneixca

Quant ymaginj / d'aquest amor la causa
no la percebi / e menys hon te son siti
crech que desam / equant ne pens serquiti
mon pensament / un gran delit se causa
e no se com un tant / e tal sostenga
e trob raho / per desgrat e per ira
quant desgrat sent / amor tost a sim tira
o almenys fa / que lesio non prenga
En oram ue / que son leig m'es bellea
mas per tost temps / de sos fets he ferea

Lo toch de si / molt no siadelita
quant pren delit / l'imaginat loy porta
pelgest que tal / pensament mereporta
que tot mi'nsemps / per ella totam cita
en amagat amor / en mi fa obra
no trob raho / perque tant la cobeje
e lo que ueig / no basta que pledeje
tal heretat / dela bossa tant pobra

Algun temps fon amar / ço que desalta
no ala carn / mas per fer amor falta

Axi com es / torbat algun bon metge
com del malalt / lo mal no pot coneixer
ell ueu bon pols / e sa uida descrexer
ab bon çeruell / cor uentrell melsa fetge
dels uuit senyals / mortals qu'e ypocrat posa
non ueu algu / e sa uida s'abreuja
axi men pren / qu'emor en mi alleuja
e no se hon / quem deguesfer tal nosa
Puix que no uull / amar ni amat esser
com es en mi / d'amor lo seu esser

Com lo malalt / que sobre si uol ueure
com l'isdeuenench / son accident de febra
diu que menjant / carn de bou ode lebra
o per fredor / o per mal aygua beure
e no ueu res / que per l'acident baste
se quell coue / en grau sospita caure
axi men pren / que no puch juhi traure
quim delit es / lo que d'amor yo taste

No es en carn / e la carn mi enclina
entra per l'ull / e lo tot d'ellaffima

Axi com es / bella una persona
tota en semps / eno en parts jutjada
e nos ueu be / per ques tal estimada
puix no ha res / tal qual natura dona
en als esta / quel cors li acompanya
ço es lo gest / quen tal cas l'ull enganya
amor pel gest / cors leig amar me mana
tant que'n mi ueig / una sperança stranya.
Sil pens en parts / la pensa d'ella parte
e quant la la ueig / o toch sens alt nom farte.

Quant yo m'acort / de res quen iran'torne
si poca es / lo meu desig s'esforça
si es gran / la ira'n mi pren força
que no ymagin / quen amar yo retorne
dubtem que am / puix son be no desige
ans ue a temps / que sa mort no es crua
no prench delit / en res del amorsua
em plaura be / que d'ella yom fastige

Ab tot aço / mon delit es en ella
prenent l'en parts / perlo tot deaquella

Molt me par be / que pens del altr'e mon
puixque present / nom ueda lo pensar
graeixch a Deu / com ueig mas no pas clar
la gran error / enque ma pensa fon
yo trobe solt / lo meu enteniment
e so libert / a temps / del que dech ser
mas tost lleuar / l'habit no tinch poder
mudar costum / nos fa prest en uolent.

Lo qui pogues / hauer coneiximent
en lo començ / ans del abit format
quant fa de mal / apres ques engendrat
e quant en nos / sa força es potent
guardara com / se lancas al delit
perque no fes / un altre d'ell senyor
ell en l'entrar / porta molt gran dolçor
e quant entrat / quil traura de son llit.

Com se pot fer / hom apren per escrit
no bastantment / car noy ateny raho

un seny ques diu / delsactes collacio
en tal iuhi deu ser ab ell unit
l'enteniment / sens lo seny no sabpus
sino ques fa / per un costum reues
trobant lo mig / hon moral uirtut es
ço es parlar / queua de sus en sus

Qui ensajat no ha / de iaquir l'us
enuellit ia / ranciu he de temps lonch
no sent afany / ne de squell que'n bronch
esta euolse fer / dret com lo fus
no ha temptat / de perdre habit uell
qui facilment / se pensa ques fara
puis al uestir / plahent ment lo troba
al despullar / tal pensa trobe aquell.

Sol en pensar / deferhi aparell
per ajaquir / tant singular amich
si creu no sab / que li sia nemich
puix gran delit / li es uengut per ell
nostre senyor / n'ha uist reconegut
com lo perdra / per fama d'altr oir
no fara poch / si uol aquell jaquir
car de mudar / molt hom es decebut

Vici jaquir / e pendre la uirtut
entr'aquest mig / se troua un gran uay
lo caminant / es en terrible glay
quant es al mig / sens lo soccors uengut
perque alguns / ueu hom tornar atras
mostrant pahor / per a passar auant
entre aquest / se troba tal espant
que de llur loch / james no mouen pas.

Quils habits be / lur natura cercas
trobara'lguns / sobre opinio
axi mateix / sobre complexio
e sol costum / hi basta y no escas
tant es fort / l'habit segons hon cau
e yo'ls trob tals / e tots los esproui
lo del costum / no tost mas yol perdj
loquem mogue / natura m'feu esclau

Los no sabent / yo uull que sapiau
que l'habit ja / no esta raygat prou
com lo uoler / encontra d'ell se mou
l'enteniment / lo uert no te per blau

mas qui moura may per un cas tan fort
de rellexar / son delit principal
enlo que ha mes / tot lo seu be o mal
per ell uolch / la uida sen la mort

Los uns per Deu / o per si oper sort
o per sentir uergonya / dels fets lurs
o sens ulls clars / o la mitat escurs
han redreçat / lo fust qui era tort
menys de sentir / la dolor delmal fet
quen l'hom es obs / no esser ignorant
cert per saber / solament ser errant
no es perco / d'ignoranca sostret.

Sentir lo mal / no fa saber perfet
mas una part / perquel juhis compleix
la qualitat / l'entendre la coneix
mas quantitat / l'entendre nossomet
l'entendiment / ab l'estimat unit
ha fer juhi / del acte singular
e fara prou / siu pora clar jutjar
no sera donchs / al entendre subdit

Qui del mal fet / no es adolorit
es senyal çert / quen l'actes ignorant
atot malfet / raho es contrastant
mal ensi fa / contrastar am delit
donchs qui dolor / no sent quant obra mal
no coneix ço / quil daria dolor
d'hon se ueu clar / aquella part ignor
que lo sentir / tant com l'entendre ual

~: Tornada :~

Amor amor / cosa es general
que tot delit / se mesclabdesplaer
eque la fi ab dolor serequer
un punt de be / molt ne porta de mal.

Mon bon senyor / puixque parlar enprosa
nom ual ab uos / per hauer un falco
en rim ho dich / sens perquem digau no
hoc seral test / mas dubtem dela glosa
mas comsera / quel costum uostre's mut
puix fes començ / en uos naturalment
euos apres / lo complis moralment
perfectionant / sa noble abitut.

Tots los delits delits / del cos he ia perdut
e no atench / los propris d'esperit
e no sent molt / del animal delit
se mas no sent / del que moral uirtut
tot mon delit / resta sol en caçar
perqueus suplich / dels homens uos millor
que d'un grifant / me siau donador
talque auos / escayga lo donar.

Si perma sort / no puch tant acabar
complaure uull / a ma complexio
eferme tort / quem luny tant de raho
que foll'amor / yo torne praticar
mas no uull ser / occios animal
no uulla deu / questiga fret o moll
mes am amar / en part hon rompal coll
questar segur / menys de ser be o mal.

Amor me fon / tostemps descominal
per yo amar / per bon desig e bell
dona del mon / no uol cor ni ceruell
hon sera hon / la que nos troba tal.

de ça lo far / yo no la trobare
en Napols es / si be sara cercat
d'un sanct mareix / proposit reuocat
e d'un gran rey sa catiuada fe.

Aquesta es / l'exemple de tot be
qui sera donchs / quela puga stimar
uu34 Rey ualent / se iaqueix rahonar
mas dona tal / en marauella ue
un fenix hom / dona semblant requer
e Deu permet / que amor aquest juny
e mostras clar / portant aquell de luny
per fer unir / dos cors en un uoler.

O quant son pochs / qui d'amor han saber
e quasi tots / d'aquell han sentiment
d'un gros desig / que han naturalment
los animals / qui fan menys saber fer.
mas qui sabra / s'est amor discernir
com te units / contraris apetits
e lo finit / uoler los infinits
ço que no pot / natura consentir

La carn uol carn / no si pot contradir
son apetit / en l'hom pren molta part
sino's unit / ab l'arma tost es fart
dell dos units / sent hom un terç exir
aquell qui sent / d'esperit pur'amor
per angel pot anar / entre les gents
qui d'arma ycos / iunts ateny sentiments
com per fer hom / sent tota la sabor.

No sent delit / ans de hauer dolor
qui totalment / ama de part del cos
hom famolent / no esta en repos
menjant pert fam / eprop de fart tristor
si passa auant / mesque del mester ha
en fastig ue / perquey recau exces
de semblant cas / l'amador n's deffes
entre desig / e fastig son be ua

D'amor honest / hon no carregara
tantque d'aquest / senta l'extrem d'exces
massa o poch / contrari noli es
dolros desig / fastig nezel tendra.

Tot lo reues / porta lo cos amant
fastig reb tost / e gran desig li nou
l'amor quen'semps / met cos e arma n'jou
hix d'un poder / de tots participant

~: Tornada :~

Si per grosser so uist escur parlant
o per sentir / d'amor algun secret
per demonstrar / com ne perqueu he fet
sim es manat / yo passare nadant

Seguida

Dona que uos / haueu / souint d'auant
satisfaent / uostres seny e raho
yo la supplich / queus supplich del falco
e siu fara / iam ueig ab ell caçant.

Tot entenent / amador mi entenga
puix mon parlar / d'amor mai no s'aparta
el amador / que per sa carn se farta
lo meu parlar / nom pens que be comprenga
tres amors son / perque amadors amen
hu es honest / e l'altre delitable
del terc me call / ques lo profit amable
per quels amats / lur amants no rehamen

Los dos units / en nos se poden pendre
si lur dos fochs / han loch en nos d'encendre

Aquests uolers / a lur esguarts segueixen
seguint cascu / sa propria natura
lo cos qui es / corrupta criatura
los appetits / coruptes los abellexen
l'arma qui es / per tostemps duradora
bens de uirtuts / ab leuger peu encalça
lo seu adjunt / en son delit l'an bança
mas como n'es / sonpropi l'antrenyora
Naturalment / mesclat uoler componen
que no regir / tots los mals li disponen.

Tal uoler naix / en par per ignorança
e conpost es / de nostres dos natures
e fa quel hom / ab tots enginis e cures
uolen e no ha / la fi de sa sperança
perquell no es / bastant l'arma complaure
emenys lo cos / car mes del obs li dona
pujal en alt / e natural afona
fa que acort / iames pot en l'hom caure.

Tot quant es d'hom / uol si per sa natura
y aquest uoler / tot lo mon no l'atura

Aquest uoler / delitable's nomena
e desreglat / pren quant es agradable
aquest fa l'hom / falsament ser amable
uolent aço / quen ser content nol mena
car no uol res / que tot l'home contenta
perco en ell / l'amador no reposa
e tant aquest / ala raho fa nosa
com son esguart / plahentment lis present.
Car si uol hom / res que mesclat haire
tot se fara / quen l'hairar se gire

Confusament / los trobadors nescriuen
sentent aquell / e no sabent quils toca
lo rational / pur del'arma nos broca
del sensual / lurs apetits deriuen
esser be pot / que hom simplement ame
d'arma sens cors / e perlo cors sens arma
amant uirtut / hom de tal amor s'arma
yel cos es cert / que d'un brut uoler brame.

Aquestes mesclats / un drap de mescla tixen
que nos ueu be / les colors que d'ell ixen.

Cascu d'aquests / sa natura oblida
e tant compot / fa que l'altr'obeixca
no pas en tant / quetot de hun parteixca
si'n part no mor / mas es cosa dormida
equant cascun / son apetit treballa
se mostren clar / marauillosos actes
fahent acort / ab amigables pactes
y en semblant / cas / deuia ser baralla.
Car l'arma uol / ço que raho no ordena
y el cors mezqui / mor eno sent la pena.

Tot amador / delit no pot atenyer
finsque lo cors / el'arma se acorden
car sills uolers / entre aquests semorden
aquest amor / nos pot a molt empenyer
en contral cors / ensos actes semostren
destruhint / quant natura li attorga
y al arma fa / beure amargant porga
en tot no plau / ala natura nostra

L'arma per si / contentament no tasta
si fa lo cors / mas poch e tost se guasta.

L'arma persi / en tal uoler nos mescla
car no es enres / ne pot ser son obiecte
ne del cors es / pusque d'un brut l'effecte
aquests units / componen componen esta mescla
car l'home uol / esser li abandona
la uoluntat / dela dona que ama
amala molt / e destruili sa fama
y en fer del cors / l'arma's delitada.
Lo cors james / si causa be nos farta
car l'apetit / del compost lon aparta.

Les uoluntats / se mostren per les obres
d'hon se ueu clar / quela nostr'arma es baxa
el nostre cors / en alt nunca s'araxa
perquen delit / ell e l'arma son pobres
perlo delit / del cors l'arma s'endina
leysxant lo seu / de sa natura lunya
lo cors en ell / adelitar mes punya
no coneix be / sa natura mezquina.

La carn uoler uol / e l'arma s'aterra
perque algu / si tocca nos afferra.

Les uoluntats / que de uirtut no toquen
han mouiment / en semblant de marea
en lo començ / metrien gran ferea
al qui sabes / com pujen es deroquen
de tres cordells / amor deu ser sa corda
car hu romp tost / e l'altre molt no dura
o trench o fluix / d'un altre mort procura
sil terç noy es / la corda se descorda.
Aquest es ferm / e fa quel altres tinguen
esser nols fa / mas te quen baix no uinguen.

Nos pot be dir / com arma y cos pratiquen
aquest uoler / y de aquest se plahen
hu sent content / los poders d'altre caen
e agreujant / les forçes multipliquen.
Car moltes ueus / del cors l'apetit cessa
si ques mester / quel arma quel reforçe
per mitigar / l'arma quis ueu oppressa
e altra ueu / es obs quel cos s'esforçe
per mitigar / l'arma quis ueu oppressa

Tots de persi / han obs que fam los toque
o quel desig / de hu al altre broque

Sil apetit / rahonable s'agreuja
del cobejos / seguir no's marauella
car tant com pot / per delit aparella
que l'arma / elcos en mal hostal aleuja
al jnfinit / no persi lo cors guarda
l'arma per si / de tot exces s'enuja
junts acordants / en delit cascu puja
tant com saber / l'errada l'arma tarda.
Aço'sdeue / com uolers del cos fluxen
lladonchs los tela / de sos ulls desenguixen.

L'arma y lo cors / cascun'altre s'delita
delits dolors / entr'ells les se parteixen
les passions del hu / 'n l'altre pareixen
esperiments / als pechs trau de sospita
mas algu d'ells / no es tan soportable
que totalment / per l'altre s'auorreixca
fastig oblit / fan qu'amor dell parteixca
al menys / no es per egual temps durable

aquesta es / que sens dolor delita35
y els cechs uolers / de prop aquestas uenen.
lo uoler cech / deltot ell illumjna
mas no entant / que lleue lo caracte
e si pogues / ser sens empaig son acte
no fora mon / ull ab gota serena
Mas es axi / com la poca triaga
que molt ueri / sa uirtut li apaga.

Aquell uoler / quen ma carn solas causa
si no es mort / no tardara que muyra
l'altre perqui / dol continu m'haujra
sim defaleix / no sera sens gran pausa
ell pot ser dit / uoler concupiscible
e sol durar / puix molt del arma toca
mas no tostemps / car uirtut no inuoca
e d'un costat / es apetit sensible
Aquest uoler / l'amor honesta m'torben
perquentre mal y be / mes penses h'rben

D'arma e cos / es compost hom contraris
perquel uoler / e l'apetit contractsen

tot quant aquests / de lur natural tasten
es saboros / e uirtual letouaris
altre uoler / quen mig d'aquests camina
es atrobat queno te uia certa
e ui d'hauer port / enla platja deserta
elo ueri / li sembla medicina
Cascun dels tres / fa obra'n mi diuersa
lo menis potent / lo jorn abmi conuersa

Tres son les parts / uers hon mon uoler pujen
e per semblant / uenen de tres maneres
entre si han / contraris carreres
delits portants / e d'altres quem enhuyen
quant los del cos / la pensa lasme mostra
yo sent dolor / car son perduts sens cobre
altra dolor / sent quem uist tot en obre
pensant l'amor / per mor perduda uostra
l'altre uoler / raho y natura funden
quet sens dolor / molts delits ne abunden

Lo loch hon jau / la gran dolor que passe
no es deltot / fora de mes natures

ne de tot es fora de lur clausures
lo mouiment / crea per que elles passe
aquell uoler / quen mi no troba terme
es lo mija / per hon dolor me greuja
l'extrem d'aquest / fora natura leuja
fort e pugnyent / mas es cansable uerme
opinio / falsa per tots es dita
que fora nos e dintre nos habita

D'aquest amor / les demes gents tremolen
aquesta es sentida y no sabuda
poques gents han / sa causa coneguda
delit dolor / per ella uenir solen
lo cors persi / lo seu delit desija
l'arma n'ha pres / lo sent e uol atenyer
lo propri seu al qual nos pot empenyer
car tot es fals / hon ella sen fastija
D'aquests contrasts / aques amor escapa
que ueritat / no ateny absa capa.

Tant es unit / lo cos abla nostr'arma
qu'acte'n lo mon / no pot ser dit be simple
algu no es be / l'altr'es humil e simple
contrast se fan / hu contra l'altre s'arma

mas en tan poch / lo contrast ha sa hora
quen fets del cos / l'arma no fa gran nosa
y en un templat / axi l'arma reposa
que be tempres / lo cos d'aço no plora
Aquesta pau / enmi no es molt longa
perquel dolor / mesquel delit s'alonga

Dolor yo sent / e sembla mi extrema
no so en punt / de uoler consell rebre
ne de algun remey / me uull percebre
ans de tristor / n'e presa ja ma tema
sinatrob en punt / quedolor nom acorde
ja tinch senyal / ab que adolor torne
recort sos fets / lla torn e allens borne
d'açi scapant / ab oçi nom concorde.
Son esperit / absent lo cos contemple
tant delit sent / com hom deuot altemple

De pietat / de sa mort ue quem dolga
e so forçat / que son mal haja planyer
tant he perdut / que be nom pot atanyer
fortuna ja no te / que pus me tolga
quant ymagin / les uoluntats unides
y el conuersar / separats pera sempre

pensar no puch / ma dolor haja tempre
mes passions / no trob gens aflaquides.
E si temps / elles passar hauien
uengut es temps / que començar deuien.

Mes uoluntats / mos pensaments aporten
auall y amunt / si com los nuuols layre
ades me donchs / puys dolor no sent gayre
e sent dolors / qu'ab si dolors comporten
quant pens / quels morts de res dels uius no pensen
e les dolors / que pas sens grat se perden
mos sentiments / han mal e no se sperden
tant que d'amor / e dolor se defensen.
E pas dolor / quen'la d'infern's acosta
com enest mon / no l'am ueure de costa.

Enaltre mon / ami parque yo sia
yls propis fets / stranys ami aparen
semblants d'aquells / que mos juhins loaren
lo fals per uer / la ueritat falsia
los meus juhins / la dolor los offega
lo loch noy es / hon primer habitauen
si es no tal / com ans del cas estauen
alterat es / la mort y açom fa brega
Tal e tant fort / qu'altre matant mi mata
no se com es / que lo cor nom esclata.

Alguns han dit / quel amor es amarga
poden ho dir / los qui la sabor senten
o de per si / acom los altres36 senten
sa fort dolor / quentre totes es larga
per mi no tem / per altre l'he temuda
e puix fonch cruel ja pietat nom haja
quin terra jau / no tem pus auall uaja
en l'esperar ma sperança's perduda
(O pariment / doloros perdurable)
(fent m'en dolor / compar al diable

No preu los bens / que yo sol possehesca
car plahent res / home sol no pratica
l'amor no tem / que lo mon damnifica
si no que tem / quel cel me defallesca
tot cas yo mir / ab una egual cara
res nom fa trist / e ja molt menys alegre
no es color / de sobre blanch o negre
uers mi noy ha / cosa'scura ne clara
Tont37 quant amor / e por me pogren noure
fini lo jorn / que li uiu los ulls cloure

Segons lo cas / ma dolor no es tanta
com se requer / per un mortal damnatje
sobre tots mals / la mort porta uantaje
yo he sentit / e de present m'espanta
segons l'amor / del dan no port gran signe
e uolgre yo / qu'enlo mon fos notable
dient cascu / ueu l'home pus amable
e que plangues / cascu mon cas maligne.
Aquel uoler / causat per cosa honesta
sera mentres sera / mostrant gran gesta.38

Tan comun cas / perque tan extrem sembla
alqui per sort / la mort en tant lo plaga
per quen tal cas / la raho d'hom s'amaga
e passio / tota sa força sembla
Deu piados / e just cruel se mostra
tant es en nos / torbada conoxença
fluxant dolor / primer plega crehença
mas ferm saber / no es en potenca nostra
Als que la mort / tol la muller o aymia
sobrant jutjar / part dela dolor mia.

Tot uer amich / a son bon amich ama
de tal amor / qu'amor no la menys caba
ans es fornal / qu'apura lor yacaba
leixant lur fi el als en fun desrama
d'aquest amor / am aquella qu'es morta
e tement am / tot quant es de aquella
l'esperit uiu / donchs quina marauella
que am aquell / eres tant nom conforma
Membrem la mort / e torn en ma congoxa
e quant yso / dolor pas nom afloxa.

Acident es amor / y no substanca
e per sos fets / se dona nos coneixer
quant es ne qual / ell se dona parexer
segons d'hon part / axi sa força lanca
si com lo uent / segons les encontrades
hon es passat / de si calt o fret gira
axi amor / dolor da odelita
segons lo fot / del loch hon ha lançades
Fondes rahels / o sus cara de terra
o sobre fanch / o sus molt aspra serra.

Enlos molt mes / per part del cos espira39
emoltes ueus / o per oblit o per ira.

Per nostres ulls / l'hom dest'amor s'enflama
toch desijant / hon uoler creix o fina
temprat esper / la uoluntat afina
e perdut ell / amor de mort se clama
son fill e net / son desig y esperança
e nolsue luny / pahor quilsfa gran brega
tals passions / amador noles nega
aquest amor / cau en aquesta balança
Cascu d'aquests / alatre uencre tenta
e siu compleix / amor e si destenta

Per nostres senys / amor d'arma comença
mas uol persi / uirtuts e sauiesa
aquest amor / per sol entendre's presa
amant lo be / del qual ha coneixença
es feta gran / segons les parts s'acosten
moltiplicar / los bens hon ella's forma
del be honest / aquest amor pren forma
e los uolers / quen surten / no discorden.

Lo quil ateny / en ser content s'acosta
por no acull / ne sperança decosta.

Quals son aquell / qu'honor honest los forçe
amar per si / uirtuts en una dona
be so yo cert / que tots la uolen bona
per quel delit / del hom durar s'esforçe
no se algu / que separat lo senta
menys de saber / s'enten dins ell sa obra
d'hon altr'amor /nom de ferma l'msobra
de fastig reb / o del oblit empenta.
Aquest amor / es philosofal pedra
que la hon cau / co queres no ual medra

Aquell amor / hon uenus ha sa regna
anostre cas / ensemps ab l'arma guarda
a molts plahers / e dolors no es tarda
en cor honest / moltes uegades regna
torba lo seny / sublitats enfosca
e sa dolor / durment hon ella uella
solaços uol / e prestament la çella
quin es plagat / la raho te molt fosca.

Perque no pot / honestament percebre
de ardiment / no pot sentir la lebre.

Los apetits / sensuals l'arma liguen
donchs tots aquells / quidel tot uenus tira
molt foscament / lur enteniment mira
per los ulls cechs / qui l'esperit abriguen
los escolans / de qui Venus es mestre
lo contemplar / jaqueixen prenints l'acte
uoler no cast / excecutat sens pacte
dona cors brau / domestichs fa'l campestre
Fahent sentur40 / passio molt extrema
jau en dur llit / en hom de uida sema

L'mor quins ue / tota de part del arma
enles uirtuts / y en l'entendre s'endreca
aquyest uoler / simple Deu lo adreça
e por ser tant / que tots altres desarma
pero en mi / trobant loch caygueren
mogut cascu / per la sua semblança
dos colps senti / donals cascu sa lança
retes cascu / dins en mi cometeren.

Hu dona lum persi / l'altre tenebra
e tots justats / delit salut e febra

Deu l'esperit / degran fauor abasta
ensos delits / passions nol congoxen
al cos mezqui / sens fastig nol afloxen
ne pot sentir be / si lomal no tasta
tant com lo cos / sa passio gran leixa
del esperit / es la preso pus ampla
e ses uirtuts / e potences exampla
sique no ueu / tras paret mas per reixa
Segur amor / en interes nos causa

e la del cors / en curt plaher se causa
Ya nom defens / que amor mi no tente
d'aquella uoler / que nostra carn abraca
dues amors / natura mi atraça
per si m'uendra / cascuna sim contente
axi com l'hom / pot mes gloria tenyer
quant nostra carn / ab l'arma sera juncta
amor a mi / en delitos grau munta
quant dos ligams / arm'ycos han estrenyer

Car moltes ueus / hu per altre's persona

e no es tant fort / l'amor dela persona.
Quant al meu cos / amor lo desempara
perquel poder d'aquell ue a son terme
e pus amor / l'esperit meu conferme
en aquell punt / resta ma raho clara
tan gran delit / s'enten aquella hora
que los delits del cos / en fastig tornen
y quant del cos / forces ami retornen
enlo comenc / lo meu espirit plora.
E si delit / mon cos enforça torna
enson delit / mon esperit sojorna.

Aquell uoler / aque ma carn s'enclina
compliment sent / delsbens que Venus liura
e laltr'amor / que de uici desliura
no troba loch / merexent s'amor fina
per est amor / solament desig uiure
l'enteniment / d'altre bens nos alegra
hon sera donchs / hun amor tant entegra
quen ell hauer / de mals sia delliure.

Amant ami / per consemblant manera
lo meu delit / cau en aquesta spera

Mon esperit / contemplant se contenta
e dintre si / una persona forja
d'ella no pens / braços mans peus ne gorja
car tot semblant / altre semblant prese be
solament uull / cella tant clara pensa
que'n res demi / no fos cosa secreta
abta y sabent / e d'amor fos estreta
lo contrafer / prengues en gran offensa.
De son uoler / uolgues esser celosa
e que permi / uers mort fos animosa.

Mas si perDeu l'arma de carn abriga
los fats uolents / contr'amor no ser solta
e per null temps / raho no lan ha tolta
ans tot contrast / ha per cosa nemiga
tant es ma carn / al delit enclinada
dona no ueig / quem alt que no sospire
en possehir / sens fi aquella mire
puix uoluntat / hi siha refermada

E ma raho / degrat yo la pendria
simfa esment / que mor perdre poria

Si com aquell / dela pensa tant uana
quen aquest mon / lo be sobiran çerca
y ab gran enginy / en grans delits fa çerca
e ueu molts bens / en gloria mundana
ne pren ami / que amor destrifique
si que d'aquell / contentament uull traure
si que no pot / lo quel deman bestraure
no troba loch / hon sa'n fluença fique
Loch es no ferm / hon mon desig reposa
desemparar / masperança nom gosa

No conech hom / qui sens amar persona
coneg'amor / o per deu lo confesse
yo so aquell / que per ningun temps cesse
d'imaginar / enell qui res nomdona
desig me fa / enla sperança jaure
dormint tant fort / que raho nom desperta
assats a mi / es causa descuberta
que pur amor / no pot en dona caure.

Mon delit es / uida contemplatiua
e romanch trist / deuallant en l'actiua

La donchs lo foch / d'amor be nos amaga
elos menus ulls / publich lo manifesten
eles dolors / mes sanchs al cor arresten
accorrent lla / hon es donada plaga
los meus desigs / de punt en punt cambie
ela dolor / no es en un loch certa
ma cara es / de sa dolor incerta
çerch lochs secrets / elos publichs desuie.
Lanç m'enlo lit / dolor men gita fora
cuyt esclatar / mentres mon ull no plora

Als membres flachs / soptos mouiment muden
lo cap al coll / es carrega fexuga
la gran calor / dintre mes uenes juga
perills uinents / amon sentir secuden
pert lo recort / deles coses passades
elo meu cos / le uist sola uergonya
la cura gran d'amor / tots fets m'alonya
eno sosten / sino'n coses pensades.

L'executar / lo meu desig s'esforca
enose que uenç / aquesta gran força

Axi com l'or / sobre paper se posa
segons sera / la bona o mala sisa
tal semblant cas / mon sentiment diuisa
d'aquest amor / segons aqui reposa
si com al foch / tots humits li contrasten
elos sechs lochs / sa força obeheixen
axi d'amor / ses forces obeheixen
a tots aquells / hon sos poders abasen.
Tant fa compot / enla person'amable
e ha tant loch en uos / com lo diable.

En l'apetit / que nostra carn desija
feneix delit / si compliment li basta
mas lo delit / que la mi'arma tasta
es durador / car finits noy remija
esi com l'hom / qui la mort lo encorre
l'arma d'ell uiu / qu'es d'infinit exida
e l'altra part / enlo mon es delida
car lo finit / en tal cas nol accorre.

Axi lo cos fa mortal amor esser

el esperit / per tostemps lo fa esser.
Si com l'arnes d'acer / acolp sengruna
elo de fer / un petit colp lo passa
quant son units / nols destrueix llur massa
d'aquest mezclats / surt gran uirtut en una
axi amor subtil / d'infinit tempre
la finitat / hela del cos auiua
encert cas mor / nostr'amor sensitiua
el'esperit / moltes ueus se destempra
~:donchs am la carn / e nostre spirit ame
perque tot l'hom / nos trob quen res desame.

Los homens lechs / qui per amar sentençen
en fets diuins / ab infusascientia
diuinal es lur gran intelligençia
e sos costums / a creure tots amenen
donch si d'amar / algun parlar m'escapa
quela raho / nol lohe ni aproue
no si'algu / que los meus dits reproue
dels grans secrets / qu'amor cobij'ab sa capa.

De tots aquells / puch ser Apocalypsi
yo defallint / amor fara eclipsi.

Lo mon finit / lo sol e luna y signes
no correran / per lo cel ne planetes
per obs d'aquell / los ha deu fet e fetes
y ell defallint / cessen lur fets insignes.
tot en axi / si d'aquest mon transpasse
aquell poder / quen amar nos enclina
caura del cel / car pus hom no s'afina
en be amar / ans ueig cascu ques lasse.
Si amor ueu / qu'errant sens profit uaja
enuergonyt / yo crech de son lloch caja.

Mentre d'amor / senti sa passio
dell no hagui / algun coneiximent
quant he perdut / d'aquell losentiment
yo bast assats / donar d'ell gran raho
per son esguart / he uist sa calitat
e com d'honest / te poch e profitos
e com esta'n l'apetit cobejos
edel iros / com sen ampraforçat.

Qui de amor / delitable's tocat
y en son uoler / esperanca no sent
e son delit / es tot enlo present
del cobejos / es uist passionat
mas qui dolor / com es amor soffir
y ab gran desig / altrament uol hauer
enlo iros's fundat son uoler
esper e por / lo fan pus sentir

Si com lo cos / be format se pot dir
quant egualment / los membres ha formats
tal es amor / quant ses tres qualitats
en actes tres / hon ueu aquell exir
car hom ueu clar / l'apetit corporal
e del compost / hon pren forma l'honest
dels qualls es l'hom / si be ama conquest
sens tots aquests / eguals amor poch uol.

Aquest amor / no es angelical
ans mes al cors / que alarma son esguart
diuse d'aquell / del qual pren maior part
sa força's gran / com tota'n general.

lo qui amor / per tres parts ha sentit
toca de tots / d'angel, e d'hom, e bruts
segons de qual / tal nom ha mereixent
e si de tots / de tants es reuestit.

Primerament / lo cos li es subdit
e per ell es / l'anim'en tal uoler
sin fastig ue / lo cors pert son poder
axi mateix / pert d'amor l'esperit
moltes ueus es / que l'hom coneix be clar
qual mes li fa / l'anima o lo cos
e mes del temps / hon no sab en ques pos
qual del compost / lo mou en mes amar.

Al esperit / se guarda lo durat
elo començ al cors el desig gran
acompanyats / tots lur actes estan
en duracio / yen l'acte d'amar
tal com es l'hom de tal amaor es pres
e segons hon / la su'amor ha sguart
hoc e per temps / ha fam e tost esfart
seguint lo for / d'amor qui la'mpes.

Axi com es / l'amant per interes
ason amich / del qual gran be liue
ell ama aquell / e mes son propri be
no ueu son foch / per dos parts ser ences
axi son dos / esguarts d'aquest amor
e nos ueu be / que sia sino hu
començ'al cors / e puix se fa comu
per dos esguarts / e per hu contador.

Qui estament / es d'aquell amador
no desijant / res d'acte deshonest
e ia molt menys d'aquell ques honest
e sia'nces / d'amorosa calor
per un uoler / anant entr'aquest dos
comfus a temps / e puis determinat
per gran desig / mortal de ser amat
e puig per gran / desig / luxurios.

D'amor no sab / quis'cuyda ser ginyos
e menys sabent / tots los tinch en un grau
lo Rey se fa / dela seruenta sclau
y d'ella uol / l'honest y el delitos

en amor ueig dues difficultats
una'n saber / qui es d'honue quefa
altr'en exir / dequi nses mans esta
e quant e com / fa contents sos criats.

~: Tornada :~

A Deu, adeu / sies comanants
mos pensaments / quim han donat delit
ells son aquells / mas lesguart es fallit
e ja en mi / los trobe alterats.

Aquelles mans / que james perdonaren
han ja romput / lo fill tenint la uida
de uos qui sou / d'aquest mon exida
segons los fats / en secret ordenaren
tot esguart yo ueig / e sent dolor me torna
dant me recort / de uos que tant amaua
en ma dolor / si prim e bes'çercaua
si trobara / quen delit se contorna
donchs durara / puix te qui la sostinga
car sens delit dolor / çerch nos retinga.

En cor gentil / amor per mort no passa
mas en aquell / qui sol lo uici tira

la quantitat / d'amor durar no mira
la qualitat / d'amor bona nos lassa
quant l'ull no ueu / e lo toch nos pratica
mor lo uoler / que tot per ell se guanya
qui'n tal punt es / dolor sent molt estranya
mas dura poch / qui u passa u testifica
Amor honest / los sants amats fa colre
d'aquest uos am / e mort nol me pot tolre.

Tots los uolers / en mi confusos eren
se mostren clar / per lur obra forana
mas carn se dol / car sa natura u mana
per quen la mort / sos delits se perderen
en sa dolor / m'arma's embolcada
perque lur plor e plant / per null temps callen
en tal dolor / tots los conorts me fallen
com sens tornar / la queam es anada.
Mas l'altr'amor / ques amistança pura
apres lo mort / sa força gran li dura.

Aquest amor / si los pechs no la crehen
es uer senyal / del be quen ell habita

Amor en l'hom / dos lochs dispost atroba
car hom es dit perles dues natures
lo cos per si / uol semblant de sutzures
l'arma d'un blanch / uol que sia sa roba
dels units surt / amor de algun acte
que nos diu be / qual dells mes part hi faça
cascun persi / algun delit acaça
y aquelle ates / l'altre'n porta caracte
E uent la mort / quel gros uoler termena
lo bo no pot / ne sta be quel offensa

Morint lo cos / a son amant nol resta
sino dolor / per lo recort del plaure
fallint aquell / no tarda mor encaure
fallint lo sant / defall la sua festa.
Alguns delits / quen l'arma pel cos uenen
son los composts / quels amadors turmenten
e cascu d'ells / canta qual dolor senten
segons del cos / o del arma part prenen
E mort l'amat / amor es duradora
tant quant del mort / lo uiu te gran penyora

Ço quen passat / embolt e confus era
es de partir / lo gra dexant la palla
experiment / altre nom pens hi ualla
per la mort es / uberta la carrera
mas carn no sent / donchs nos pot fer que ame
car ia no es / ço que sentir li feya
si uoler tinch / pech es lo qui no creya
que l'esperit / de pur amor s'enflame.
Cobejant molt / que Deu s'arma senporte
aço dubtant / que yo pena reporte

S'in nostr'amor / pens esser si uenguda
e d'ella port / esperança de ueure
sino que tost / uinch en aço descreure
l'arm'enlo cos / no fora retenguda
si be los morts / enlo mon no retornen
ans deser mort / noues sabre d'aquella
estat es ia / donchs nos gran marauella
aço sperant / mos sentiments sojornen.
E si cert fos / quentre los sants fos messa
no uolgra yo / que de mort fos deffesa

O Deu merçe / mas nose dequet pregue
si no que mi / en lo seu loch acculles
nom tardes molt / que d'ella mi no uulles
puix lesperit / hon es lo seu aplegue
e lo meu cos / ans quela uida fine
sobre lo seu / abraçat uull que jaga
ferils amor / deno curable plaga
separls mort / dret es qu'ella'ls uehine.
Lo jorn del juhi / quant pendrem car e ossos
mescladament / partirem nostros cossos.

Qui ser'aquell / del mon superior
qui ueritat deuos / ami recont
equi sab dir / hon ser'aquell affront
que nos haurem / portant goig e dolor
los lochs seran / mostrants lobe elo mal
segons en ells / mals o bens contendra
e si nos dos / un loch / n'ocupara
lo partiment / sera perpetual.

L'esguart que yo / deuos he no s'egual
axi diuers / es econtrariant
Les penes grans / d'infern yo so dubtant
tot quant n'e lest / adolorit me ual
e puix ue temps / queus imagin al mon
hauer abmi / uerdader'amistat
aquell delit / quel mon pot hauer dat
fort cor es obs / a membrar loque fon.

Lo doloros / e miserable don
estrany es molt / mas prestament perdut
e tot aço quant / enlo mon he hagut
la mort la tolt / e portat no se hon
mas fort dolor / no basta fer uoler
quel amistat / fos estada no res
ans so content / d'aquella y que fos mes
si be tristor / per aquella soffer.

Hon es aquell / qui no spera plaher
e no ha sguart / abona hu mala fi
mira lo mon / ueuse joue y mezqui
com ja noy es / enforme son uoler.

dreça los ulls / enuers la part del cel
e diu a Deu / ab gests no sats humil
paraules tals / que puix sente peruil
mas l'hom irat / deuant raho te uel.

ODeu perque / no romp l'amarga fel
aquell qui ueu / a son amich perir
quant mes puix uol / tant dolca mort sofrir
gran sabor ha / puix sepren per tal zel
tu pietat com dorms / en aquell cas
que cor de carn / fer esclatar no sabs
no tens poder / qu'ental temps lo acabs
qual tant cruel / qu'ental cas no lloras.

Arquer no se / que tres ocells plagas
ab un sol colp / que no fos ben content
matant los dos / y el terç enestament
que demig mor / he propde mort portas
mort en un colp / de tres colps m'ha ferits
los dos son morts / l'util y el delitos
e si l'honest / perdes / del cel recos
mos darrer jorn / sarien ja finits.

Yo no sent dir / que no senta delits
del pensament / puisque perdre nol uull
enlo meu mal / algun be se recull
talque plaher / present met en oblits
pense cascu / quant fo ans de sa mort
que perdut ell / yon hauorreixch tot be
no se hon jau / si recort nol soste
car tots mos senys / hanperdut mon deporte

Per be quels dits / dels sauis yo recort
rebtant aquells / qui alarguen son dol
e yo sabi / que bona raho uol
que null remey / es dolres de qui es mort
e totquant l'hom / perla uoluntat fa
se deu dreçar / a'lguna bona part
e que lo dol / si es tolt hix d'hom atart
car certament / enell delit esta.

Pero sil dol / may raho l'comporta
aquest sera / que yo'n present sostench
untal delit / ab sabor agra y prench
quen desijar / altre be, cor nom ua.

riure james / nom plach / tant com est plor
laygua dels ulls / res tant dolç nom apar
yo prench enyor / si nom puch delitar
contra la mort / me trob sforçat cor.

E si tostemps / en continu no plor
de mon recort / aquella comparteisch
ans uull / quel dol me leix, que sil iaquesch
mon sentiment / uull que muyra si mor
puix que delit / ama dolor segueix
ingrant sere / si ella no m'acost
tal sentiment / de mal y be compost
temps minual mal / elo be tostemps creix.

Algun delit / en ma pensa's nodreix
quant algu fet / sens la mort d'ella pens
quant me perceb / de dolor nom defens
pensant que mort / per tostemps nos parteix
aquest delit / la pensa'l fa, el pert
foch es mon mal / emon be sembla fum
en aquest cas / desomni te costum
be sent durmint / e mal quant so despert.

Yo no puch dir / que no stiga desert
de tot delit / quant mortal ymagin
demi mateix / m'espant quant yom afin
pensant sa mort / empar que nom so cert
tal mudament / he uist entemps tan breu
que quim uolgue / uoler a mi no pot
ne sent , ne ueu / n'enten sil dich mon uot
e tot es bo / puix es obra de Deu

~: Tornada :~

Atu qui est / mare, y filla de Deu
supplique molt / pus ell nom uol oyir
qu'en aquest mon / s'arma pusca uenir
perquem auis / hon es l'ostage seu

Estramps

Puix me trob sol / en amor ami sembla
quen mi tot sol / sia costuma stranya
amor se pert / entre gents per absença
e perla mort / la mia mort no fina
ans molt mes ama / auos en mort qu'en uida
e yo perdon / si algu nom uol creure
pochs son aquells / qui altres coses creguen
sino semblant / d'aquelles quels auenen.

Ma dolor fort / lo comun cos no serua
tota dolor / lo temps la uenç eguasta
no dich quen tot / atot altre dessemble
en cantitat / molt prop del altre's jutge
en qualitat / ables altres discorda
seguint l'amor / d'hon ella pren sa forma
gran part del temps / seca dolor me dona
y algun delit / ab altra dolor dolça.

Dient lo cos d'hom les humors discorden
de temps en temps / lur poder se trasmuda
en un sol jorn / regna malinconia
naquell mateix / colera sanch e fleuma
tot en axi / les passions del'arma
mudament han / molts de mals e contrari
car en un punt / per elles fan los actes
e prestament / es en lo cos la causa

Axi com l'or / quant dela mena'l trahen
esta mesclat / d'altre metal sutzeus
e mes al foch / en fum sen ua la liga
leixant l'or pur / no poden se corrompre

axi la mort / mon uoler gros termena
aquellafermat / enla part contra sembla
d'aquella que / la mort al mon l'ha tolta
l'honest uoler / en mi roman sens mescla

Dos uolers son / que natura segueixen
e cascu d'ell / l'hom pernatura ginyen
si acte n'semps / fan mal o be acaben
segons quals d'ells / en l'altre ha domini
quant l'altre ho / l'apetit signoreja
es natural / del hom tota sa obra
e lo reues / sa natura li torba
eno aten / la fi qu'en tots fets çerca.

Quant l'apetit / segueix lapart del'arma
l'home ua dret / seguint natura maestra
car la major part / la menor se tira
e ues la fi queua / lo cami troba
al apetit / uolent son necessari
l'home nol fall / sino traspassa l'orde
y si s'esten / mesque natura dicta
surt ne uoler / fals y opinionatich.

Les uoluntats / que per naturas uenen
en certitud / etermes son compreses
l'altre uoler / passa d'hom les natures
son senyal cert / es que nol conclou terme
de tots aquests / passions mantingueren
mescladament / si com mesclats fahien
mas be distincts / son apres de son obre
e separats los sent / quasi uisibles.

Molts son al mon / que mos dits no'ntengueren
e ja molt mes / que d'aquells no sentiren
qui creure pot / quentr'amor uicioses
uoler honest / treballper estar simple
gitant desi / marauellos affecte
estant secret / par fora dels contraris
dolç y agre'nsemps / lur sabor nos distinta
ella uiuint / mos uolers aytals foren

Dolres del mort / ue de dolor communa
e de aço yom sent / tot lo damnatje
fugir les gents / quis que sien alegres
y hauer despit / que james lo dol fine

tot delit / com a cosa nemiga
car com be poch / entrels grans mals dol porta
e met poder / quem torn dolor en habit
perque de goig / nohaia franc arbitre

Senyals d'amor / quen tal cas homens senten
yo trob en mi / quens dolor sepren
si res començ / yon corromp lo principi
perque la fi / de res mi contenta
molt e pus fort / tot amor me da fastig
e semblam ser / cosa abominable
si algun delit / entre mes dolors mescla
de fet lo pert / e torn a ma congoxa

Sil pensament / perforça no'en part lançe
dell acordant / abgran sospir lo cobre
enlo començ ab dolor en mi obra
no passa molt / quem es dolor pahible
de crepitud / ma natura demostra
car tota carn / a uomit me prouoca
gran amadors / per lur aymia morta
son mi semblants / en part al tot no basten.

Si res yo ueig / d'ella dolor me dona
e sin defuig / perque d'ella m'aparte
los temps e lochs / ablo dit jam senyalen
seguns en ells / dolors odelits foren
e son ne tals / que jam demostren trista
l'altres e molts / mostrants aquella l'egra
e pas dolor / com james li fiu greuge
euolgre aço / ab la mia sangre tembre.

Amor es dat / conoxer pels affectes
sa quantitat / note mesuracerta
gran es e poch / l'amador segun l'altre
e poder pren / amor segons hon entra
la qualitat / es tal segons hon guarda
car de semblants / es forçat ques engendre
la carn uol carn / l'alma son semblant cerca
dells naix fill bort / en contrari desemble

Qui ama carn / perduda carn no ama
mas en membrant / lo delit dol liresta
en tot amor / cau amar e amable
donchs mort lo cos / aquell que ell'amaua

no pot amar / no trobant res que ame
amor no uiu / desig mort y esperança
y ell o no res / no pot haues espera
quant es del cos / la mort a morres torna

Si la que am / es fora d'aquest segle
la maior part / d'aquella es en esser
e quant almon / en carn ella uiuia
son esperit / yo uolg uolgui amar sjmple
e donchs quant mes / quen present res nom torba
ella uiuint / la carn m'era rebelle
los grans contrasts / de nostres parts discorden
canten forçat / acort e de grat contra

De mon uoler / jutge cascu la causa
e fara poch / uehent en mi les obres
la mia mor / per la mort no es morta
ne sent dolor / uehentme lo mon perdre
yo am e tem / ab honesta uergonya
l'esperit uiu / dela qui deu perdona
e res demi / ne fora mi cobeje
si no que Deu / eno cel laqolloque

~: Tornada :~

Madre de Deu / si en purgatori
son esperit / perno purgats delicten
si ton fill prech / no guard los prechs don uenen
ma lla hon ua / mos peccats no li noguen.

Que ual delit / puix no es conegut
ans es fastig / ans es fastig quant es molt costumat
lo perque mort / uos haureu atractat
dins molt breu temps / uolreu heuer perdut.
e ço de que / no ymaginarem
quel perder us fon / una poca dolor
sol cas haue / sentit tal amargor
que debon grat / uida bandonarem

En aquest punt / me trob yo tant extrem
ço que uolgui / ab molt estremat cor
torna en mi / una lenta calor
e puis perdut / dolor mortal me pre
tal mudament en si hom no ueura
com enmi ueig / per nostre partiment
la mort hofa / quem tol mon be present
del uenidor / sab deu loque sera

Molt homens han / perdut lo que ue, y ua
fills e muller / epart de lur argents
e restals cor / ab null esperdiment
e ma uirtut / en lur cor habita
e yo tinch clos / e sagellat proces
que per null temps / delit yo sentire
e nom dolch molt / com delits perduts he
mas planch la mort / hon lo mal uengut es.

Vn poch delit / es en ma dolor pres
ja sent plaher / com mon cor mal soste
pensant per qui / ne d'hon ma dolor ue
ami no plau / dedolor ser deffes
o tu qui est / fora del present mon
e uens ami / per ta mort mal passar
acapta'b deu / quem pusques auisar
quins esperits / a tu de prop te son

La mort qui tol / lo agradable don
que uida y sort / als homens uolen dar
quant es demi / ma tolt sens mi matar
de nostres temps / me resta lo que fon

d'aquest present / a tot hom do ma part
car noy ha res / quem uinga en plaher
del uenidor / no uull hauer esper
puis la tristor / enmi ha dolç esguart.

nom dolres tant / quen dolor sia fart
ans ma dolor / yo prench per mon mester
mon cor de carn / espus fort que l'açer
puis ell's uiu / y entre no es depart
quant l'esperit / del cos li uiu partir
e li doni / lo darrer besar fret
conech demi / qu'amor non te son dret
qu'ab cor sancer / ho pogui sostenir

En molt breu temps / l'hom nos pot dolorir
tant com de qui / ab l'enteres costret
car per gran torb / tots comptes no ha fets
dolor uol temps / si l'hom tot la sentir
emajorment / contra hoy apareix
car si nou fa / tost si y mescla conort
massa's foll / lo quis'fa tan gran tort
si cascun jorn / son dol foll no pareix

Nom jutje algu / si primer nom coneix
si tinch raho / per dolrem d'esta mort
en ella fon / complit lo meu deport
ella fenint / permi lo mon feneix
qui's tant cruel / que nos dolga desi
e de aquell / quin apart mes que siuol
donchs si algu / pogue fer honest dol
licenciat / nol feu mes que ami

Omort que fas / l'hom uenturos mezqui
y el ple de goig / tu mijançant se dol
de tu ha por / tot quant es jus lo sol
dolor sens tu / no haurie cami
tuest d'amor / son enemich mortal
fahent partir / los coraties units
ab ton colp cert / has morts los meus delits
gustar nos pot / ton cert y amargos mal.

~: Tornada :~

Tu esperit / si mon ben fet teual
la sanch dare / per tos goigs infinits
uine ami / de dia e de nits
fes me saber / si pregar portu cal.

Si per null temps / cregui ser amador
en mi conech / d'amor poch sentiment
si comptar / al comu dela gent
es ueritat / quen mi trob gran amor
pero si guart algu / del temps passat
y el que amor / pot fer en loch dispost
nom d'amador / solament nom acost
car tant com dech / no so passionat.

Morta es ja / la que tant'he amat
mas yo son uiu / uehent ella morir
ab gran dolor / nos pot be sofferir
que dela mort / me pusques uer lunyat
lla dech anar / hon es lo seu cami
no se quem te / quen aço no m'acord
sembla queu uull / mas no es uer puis mori
res no la tol / al qui la uol per si.

Enque resta / que uida no fini
comprop la mort / yo la uiu acostar
dient plorant / no uullau mi leixar
haiau dolor / dela dolor de mi

O cor maluat / d'aquell quis ueu tal cas
que peces tot / o sens sanch no roman
molt poch amor / e pietat molt gran
degra bastar / que senyal gran mostras

Qui es aquell / quin dolre abastas
lo piados / mal dela mort uengut
o cruel mal / que tols la jouentut
e fas podrir / les carns dins enlo uas
el esperit / ple de por uolant ua
al incert loch / tement l'eternal dan
tot lo delit / present de ça roman
qui es lo sanct / qui de mort no dubta

Qui sera'quell / qui la mort planyera
d'altre y desi / tant com es lo gran mal
sentir nos pot / lo damnatge mortal
molt menys lo sab / qui mort james tempta
o cruel mal / donant departiment
per tots los temps / als coraties units
mos sentiments / me torba'sbalayts
mon esperit / note son sentiment

Tots mos amichs / haien complanyment
de mi segons / ueuramma passio
haja delit / lo meu fals companyo
el enuejos / qui de mal delit sent
car tant com puch / yom dolch e dolrem uull
e com nom dolch / assats pas desplaher
car yo desig / que perdes tot plaher
e que james / cessas plorar mon ull.
Tant poch no am / que ma cara no mull

d'aygua de plor / sa uida y mort pensant
en tristor uisch / de sa uida cordant
e de sa mort / aytant com puch me dull
no baste'n mes / en mi no puch fer pus
sino'behir / lo que ma dolor uol
ans perdre uull / la raho si lam tol
mas pus no muyr / de poc'amor m'acus.

~: Tornada :~

Tot amador / d'amar poch nosescus
que sia uiu / e mort lo seu amat
oque almenys / del mon uisca'partat
que solament / haia nom de reclus.

La gran dolor / que lengua no pot dir
del quis mort / e no sab hon ira
no sab son Deu / si pera si l'uolra
o si'n l'infern / lo uolra sebollir
semblant dolor / lo meu esperit sent
no sabent que / deuos Deu ha ordenat
car uostre mal / obe ami es dat
del que haureu / yon sere soffirent.

Tu esperit / qui has fet partiment
ab aquell cos / qual he yo tant amat
ueges ami / qui so passionat
dubtant stich / ferte rahonament
lo loch honest / me fara cambiar
d'enteniment / de ço quet uolre dir
goig o tristor / pertu he yo complir
en tu esta / quant deu me volra dar.

Pregant a Deu / les mans nom cal plegar
car fet es tot / quant li pot auenir
si es al cel / nos pot lo be spremir
si en infern / en foll es mon pregar.

si es axi / anullem l'esperit
sia tornat / mon esser a no res
e majorment / s'enloch tal premi es
no sia yo / de tant adolorit

No se que dir / quem farts d'hauer dit
si crit o call / nom trob quim satisfes
si uach e pens / he temps en ua despes
de tot quant fas / ans de fer men penit
no planch lo dan / de mon delit perdut
tant es la por / quem ue de son gran mal
tot mal es poch / si no es perpetual
e tem aquest / nol haje merescut

Lo dan mortal / es molt mes que temut
e tolne part / esser a tots eguals
otu dolor / siesme cominal
en contr'oblit / uullesme ser escut
fir me lo cor / e tots los senys me pren
fartat en mi / que nom defens detu
donam tant mal / que me planga cascu
tant com tu pots / lo teu poder m'esten

~: Tornada :~

Tu esperit / si res noten defen
romp lo costum / que dels morts es comu
torn'en lo mon / e mostra ques de tu
lo teu sguart / non donara spauent.

Aquell ateny / tot quant atenyer uol
qui lo uoler / eguala ab lo poder
nos consegueix / aço perlo diner
lo no sabent / pensa que tot maltol
donch per hauer / hom lo major delit
nol cerch ab ço / que lo diner ateny
car en mes mal / que en be l'hom empeny
dins hom esta / lo seu be tot complit

Natur'en l'hom / ha termens stabilit
a sos desigs / per aquell contentar
e bastament / quels pusca sadollar
y el ignorant / ho uol en enfenit
guardat de fam / de fret e de calor
lo cors persi / res no demanara
si l'apetit / demes los requerra
en loch de be / si metra la dolor.

Erminis Marts / no guarden de fredor
mes que la pell / dela volp45 o d'anyell
ne cal uestir / per calor terçanell
ne son requer / lit ab molta blanor
prest e sens cost / es quant mester hauem
mas l'apetit / les coses encareix
tantque la fam / quant mes hauem nos creix
d'algun desig / complit fajtis rebem

Aquell uoler / compost no fartarem
quant passa d'hom / lo terme natural
dela raho naix / e del sensual
aquest reglats / en termens lo metrem
quant aquest han / lo seu propri esguart
l'home pot dir / ques en lo mon content
lladonchs lo uer / coneix l'enteniment
el cos sen fam / e fastig roman fart.

Aquest uoler / pot esser dit bastart
complau / e nou als qui l'han engendrat
dells l'esser pren / de que l'hom es torbat
uehent dels fets / lançant natura part

aquest destrun / aquell d'hon l'esser au
ell es fill cert / de fals s'opinio
perço los pechs / no coneixen saho
han per dolent qui d'aquell se trau

Rey es tot hom / aquest lo fa esclau
donal dolor / per desig no complit
senyor lo fa / subiugat a seruir
e pel costum / no sentiu que passau
ell es aquell / qui hom port'en lo mon
cercant la fi / que james trobara
car fora si / james hi peruendra
sa fi no es / en natura ne fon

Per conseguent / lo meu consell yo don
que uostr'amichs / us dels diners axi
que solament / ne prenga pera si
tant com mester / al necessari son
e lo restant / parteixca als qui no han
car non traura d'aquells son propri be
hoc un be fals / que tost sen ua o ue
tal que pus rich / es lo mes pobreiant

~: Tornada :~

Auis a tots / los qui trobar uolran
lo gran delit / sens mescla de dolor
fugen del tot / cobeiança e por
e pel diners / alur hostal uendran.

Qui de persi / ne per Deu uirtuts usa
be sera foll / que per lo mon ho tempte
hon mals fahents / delur mal fet no penen
los ben fahents / de ben fer no meriten
ja son stats / uer semblants bons per fama
no pas en uer / car per fama be feyen
e per lur fets / lo mon los meritaua
noy resta al mon / qui res de be guardona

Donchs lo mal hom / als homens ja tescusa
cascu pot ser / tal com son uoler dicta
tot estament / son offici no serua
no sels prelats / perdonme Deu com dubte
papes y Reys / fins al estat pus minue
fan loquels plau / mas no pas lo que deuen
Deu amador / d'intention primera
temen les gents / el amen per segona

Dret natural / es que la prima causa
en nostr'amor / les altres precheixca
e quant se fa / ques faça per aquella
e no uullam / aquella per les altres
ella's la fi / denos e lo principi
ell'es mes que'n nos / lo nostr'esser
nos ignorants / regiram aquest ordre
car deu uolem / no persi mas per altre

Deu no pregam / ardentment sino'n pressa
e quant uolem / gratia d'ell atenyer
e som tan pechs / quens pensam ell nos hoja
e nostres prechs / ab gran dret nos condamnen
puix no hauem / l'intentio primera
enell, e puix / a nos e nostres coses
ans nostres prechs / ell hou d'horella sorda
e nons partim / deuant ell / menys de colpa.

Nom marauell / sils fets de Deu s'ignoren
com los morals / qui son clars, escurs paren
lur fonament / es en nostres uentresques
perque nons cal / escartejar molts libres.

si atraues / la fusta ua la roca
raho sera / puix naucher no la guia
si per uirtuts / los homens nos adrecen
que pendran donch / per forma de lur uiure

Si Deu no fos / ni lo mon donas premis
persi mateix / hom deu bones obres
car en be fer / lo bon hom se delita
el home reb / de sa bon obra paga
mas qui en Deu / n'ensi nos glorieja
mas uol hauer / honor glori'o fama
foll es pensant / que fent be les atenga
ell sino sab / que treball / no mereixen.

Segur de Deu / son de lur crims los homens
en aquest mon / puix castig no senmostra
e ja los Reys / los potents no castiguen
perquels han obs / y en part alguna s'dubten
si com lo lop / la ouella deuora
elo gran lor / segur dels'peix les erbes
axi los Reys / los pobres executen
eno aquells / hauents en les mans ungles.

No roman sol / la culpa en los princeps
mas en aquells / qui en malfer los insten
ells ja son mals / y en malfer los inclinen
per lur profit / o per causa d'enueia
de nos mateixs / pren lo mal causa prima
quins fem senyors / ablo poder del princep
encontr'aquells / quins son pars eguals frares
per fernos grans / d'honor o de riqueses.

Dob l'animal / es l'hom els altres simples
perco com son / en ell dues natures
si del que fa / nom complau almenys una
del tot es foll / qui de natura ixca
sino complau / ala part rahonable
ol apetit sol / qu'altre no damneie
foll es del tot / s'in be fer se turmenta
per hauer ço / quel mon als bons denega.

Tals com aquells / qui perla mar nauegan
son desuiats / sils fall la tremuntana
e uan en loch / hon la uentura ls porta
son en lo mon / los homens que nell uiuen.

Puis la uirtut no tenen per ensenya
cascu ua lla / hon l'apetit lo porta
qui contra fa / es foll ques atribule
puis que no sab / causa perqui treballe.

O Deu perque / los qui lo mon tribulen
y el que uolran / per null temps aconseguen
e conseguit / lur uoler mes desija
si que james / fam se part de lur uentre
com ne pert que / no demanen ab cuyta
si res pot ser / de que l'hom se contente
sabran que hoc / e ueuran quils engana
e contra si / comper tostemps treballen.

Per acabat foll / se tendra l'pus saui
de son defalt / haura mes coneixenca
penedint sedonantse / a carnatge
seruint aquell / que no sab d'hon deualla
d'opinio / fals'opte lo seu esser
pres la'n descuyt / no es lo quis pensaua
fama y diners / cuyda que uirtus fossen
los folls les han / e sauis les pledejen

Res no es bo / quel mal hom possehesca
e com honors / los mals homens atenguen
los homens bons / ab fam no les demanan
e majorment / pensant los qui les donen
foll es aquell / quil do del foll molt prea
car ja no ha d'aquell dela stima
mas la final diffença no's molta
entre aquells / quiuanes coses uolen

Lo bon honor / al bon hom no contenta
car lo bon hom / en son acte s'delita
no en l'honor / delqui lis agenolla
lo be d'honor / en aquelles qui honora
e no'n l'honrat / mas lo seu be senyala
e si noy es honor / falsa's aquella
que lo bon hom / de tot en tot menisprea
no pens ser bo / quin tal be 's glorieja.

Gran raho par / que Deu nos auorreixca
puis lo perdem / per Deu qui nos en esser
quant los gentils / los lurs deus adorauen
en lur error / hauien gran escusa.

uehent aquella / ab lull no fols de pensa
e uer sembants / quels parien miracles
ara adoram / Deus d'opinio falsa
durant en tant / com los trig hom conexer

Ala uirtut / cuydam fer sacrifici
quant la honor / hauem en reuerença
e no saben d'hon fals honor pren forca
e ignoram / d'hon uer honor pren forma
tota honor / nos sembla ques deu colre
ne los sabents / mes del entendre passen
car fan honor / als qui nola mereixen
tots som eguals / als qui defora's mostra.

Enueja es / quils bens als grans guerreja
nemiga es / d'honor e fama bona
el ignorant / enqui uer iuhis gasta
quiser'aquell / que de lur mans escape
mes son pero / los qui d'honor abusen
d'hon al potent / e mal no li fall honra
lo uiçios pus tost / d'honor s'alegra
que lo dolent / de fama no triunfa.

No solament / als peix que res no ntenen
mas a quants som / l'ull mostrens en falaga
sique uehent / los fauorits hom honra
e tol recort / com no son molt culpables
qui per leigs fets / son muntats a dominj
honrals lestat / mes que leig fet nols leua
donch qui es lo foll / qui per honor be faça
puix la honor / per be fer nos atenga.

Ignorantment / al mon alguns be obren
per no saber / lo quils ne dona causa
altres no tant / mas pegament be usen
fahent per tals / que lur ben fer se perden
los primers son / tanguts molt a natura
quils fa ben fer / per mouiments quils dona
los altres son / uers deu e si culpables
infern uiuint / e pres mort posseheixen.

Fastig ha Deu / de quilmon no te'n fastig
edel quil ha / si d'aquell no s'aparta
no solament / es llany quies en l'armita
mas tots aquells / qui del barbull selunyen.

lladre diu hom / aqui lladres pratica
superbios / qui per honor treballa
auar aquell / qui ab diners s'embolca
lo loch hon es / lo mostra ser culpable

Diners y honor / per treball iust no guanyen
tants son los mals / qui per aquells treballes
qui bonament / en aquest mon pratica
no pot muntar / per los mals quil empachen.
qui regiment / uol de ben fer nos alta
o es grosser / no sabent que si usa
a mal a fer / lo cami pla nons porta
per nous camins / hi uan e plens despines

Sil home hagues / per leig fet uituperi
que fara aquell / caualler sodomita
hauent pres grau / d'eccelent uiril home
y aquell iaqueix / uolent costumde fembra
d'alguns sabem / aquest peccat horrible
no ueig senyal / qu'honor les sia tolta
qui nola tol / de hon tolta deu esser
no la dara / en part hon se mereixca

Ia no es crim / honor lo desdenys
e la mort menys / en homens quenles fembres
ans fa senyal / un poch peccat en ells
que la maior / ques pot fer en los homens
aço sdeue / perquels homens son iutges
passants dolor / del crim qu'elles mes toca
amant asi / lo mal d'altr'encarexen
e simples fan / lur fets abominables.

Reptar no cal / de lur uicis les dones
car de aquells / natura'n pren lo carrech
qui no enten / e passio lo força
de son be y mal / natura es maestra
los tres pilars / hon lo be del hom'sassenta
esser no pot / que sobr'ells se re colze
lur fonament / deu esser la prudença
e lo nom sol en elles par salvatges

Als que poder / e saber han d'apendre
e de ben fer / per fauor de natura
encontra d'ells / Deu pogra fer miracle
com en peccar / dela natura ixen.

dubtar no cal / si l'hom contra si pecca
en tot quant fa / si de raho s'allonya
de tot en tot / de sa natur'es contra
com en peccar / los termens d'home passa.

Yo guart lo cel / y no ueig uenir flames
per abrasar / la sodomita secta
hon es lo temps / que tu prenies uenje
de tots aquells / qui natura greujauen
mire lo cell / quant ploura la iusticia
quen temps passat / entre nos habitaua
e no ueig res / que d'aquest loch deualle
ense roman / tot quant de tu s'espera.

Osenyor deu / e quant sera quet mostres
ja tarda molt / com de mal hom not uenges
yo so ben cert / qu'apres la mort l'esperes
mas en lo mon bem sembla quet mostrasses
uulles hauer / pietat del teu poble
puneix aquells / sehents alts en cadir
qui del anyel / uolen la carn ela lana
e son consents / que feres los deuoren.

Si dels estrems / los homens no s'espanten
uicis comuns / quasi'n uirtuts s'empenyen
ja los auars / passen per homens sauis
los cauallers / per mercaders s'espachen
elos coharts / lur grau d'honor no perden
per be quel nom / en los pits d'hom remanga
als propris fets / enteniment nos troba
(si per aquells / per hon diners'ajustan)

No es deshonrat / per ser auar l'hom joue
e que passas / tantalus en cobea
si es dispost / en ser franch essent prodich
ja li noura / si matrimoni tracta
uell ignocent / de be mas de mals abte
luxorios / cubert e ple de pompa
no pert honor / entre los pechs la fama
qui son aquells sabents quin deu l'homesser.

Que pot uoler / hom quendignat no sia
encontr'aquells / qui en lo mon triunphen
uehent los folls / grossers e plens de uici
e tot lur be / les ue per atriuença

no se algu quil mon tant no rebuge
quel enderroch / puix no sentint nos cansa
maldit jutiat / pot ser, mas nolempachen
al atreuit / lo mon cami li obre

Per mals mijans / lo mon sa fabor dona
yen son despit / los atreuits s'auacen
son auorrits / e quasi l'mon los dubda
loch te cascu / en lomon hon s'alloga
noy es raho / l'ordenador al seure
noy ser'algun / si espera bon orden
no contra fa la taula de perusa
orde noy es mas error sempiterna.

Rey no regeix / nels pobles obeheixen
no se qui es pus culpable al altre
degun estat / al altre no impugne
car no s'algu / que sa sino desuie
si algun hom es que la regla rompa
tan poca part / al cor punt no altera
ab tot aço resta la regla ferma
un oronell / l'estiu no denuncia.

O gent del nom / obriu los ulls per ueure
com no es uer / lo que ueritat sembla
e que honors / los diners e la fama
per les uirtuts / per null temps s'atengueren
lo cobeios / cruel e ple de pompa
astucios / importu sens deu tembre
aquest les gents / per uirtuos lo jutien
donchs per bondat / nos guanya bona fama

L'hom que uirtut / ab sol entendre toca
y en algun tant / pot gloria consegre
es coneixent / ela fauor menysprea
uehent los folls / com en aquella'ntenyen
no es tan bo / que si los bons l'hauien
nola uolgues / ab rahonable stima
no es tant foll / que'n extrem la cobeje
l'entendre ha / mas a uirtut no basta

O quant son pochs / qui de general regla
prenguen profit / per als singulars actes
no per aquell / fora d'honesta uida
mas per aquells / qui fan uida contenta.

tot han dit uer / eno cascu persi46
lo be del hom / en dues parts se pren
quant ueritat / l'enteniment enten
el apetit / a raho consenti.

De aquest be / algu no dissenti
que de persi / ben hauyrat hom fa
mas per complir / el que hom menesterha
dels bens forans / e sens ells no es mezqui
masque del tot / ben hauyrat no es
d'altra part diu / persi esser bastant
entrebe emal / homfan estar penjat
entr'aygua y foch / sens fret o calt l'haumes.

De son poder / seneca ço deffes
dient quen bens forans's algun be
mas lo quils ha / del sobira no te
per ells / hauer lapart de mig puges
ell uol tant/ l'hom / estrenyer dins sa pell
no pus hauer / que sa natura uol
si alguns d'aquests / la fortuna litol
quel sobira / ferm esta'n son castell.

Sils bens forans / son menester ab aquells
complit son be / alhom en quest mon
meny d'aquest / no es lo be ne fon
deserta es / sa propri obra'n ell
fortuna haura / enell son poder larch
y en natural comu / atots los bruts
sos propris bens / enell seran perduts
si als altres bens / ell ha'n tan gran allarch

De aquest bens / ueritat no fa'nbarch
d'esser en hom / forans y enteriors
fama y diners / son forans y enteriors
fill e muller / e nom se sim allarch
los aparts dins / bellea y sanitat
e tots aquells / que natura dar pot
tot son no res / a mon parer e uot
per ser comuns / e fora potestats

O aquest be / no es en hom trobat
e si trobat / s'ateny sens los estranys
qui perdre pot / e no te'n segur sos guanys
y en perfet be / senten seguretat.

qui jutjaria / si ja'quest be pot esser
sino aquell / qui es tot uirtuos
car l'home flach / unpes molt ponderos
per tant alçat / no creu d'ell tant poder.

Menys de delit / tal que nospot hauer
e lo major / ques pot aconseguir
e res nol pot / per natura uenir
tant acordat / aquest lo fa saber
Picurus dix / ell esser lo delit
aço es fals / mas es per conseguent
senslo major / delit no's hom content
son senyal cert / es fer l'hom ahunit.

Saber nos pot / tal be menys de sentit
e nol sent hom / si dons sabut no es
l'enteniment / sab lo be hon es mes
mas pel uoler / deu esser elegit
l'hom es mester / que faca unio
de ses dos parts / la principal seguint
fahent tals fets / que sia obehint
son apetit / sensual a raho.

enest obrar / cau delectacio
donant senyal / deser l'acte perfect
e sens delit / l'habit nos mostra fet
car mostra l'cos / ser en rebellio
clarament es / deshobedient fill
qui murmurant / per lo pare treball
si l'apetit / en obehir defalls
ala raho / lapau es en perill.

D'amunt es dit / queuirtut pren exill
si l'hom obrant / obra por interes
e per delit / quel habit complit es
e sens aquell / no ual ungrademill
mas si delit / es sola causa l'fet
el acte's bo / interes se fara
nol cal pensar / al qui be obrara
hon es lo be / alli delit se met

Al be obrant / uirtut delit promet
lo mal fahent / si algun delitateny
no passa molt / que dolor lo costreny
e nol deffens loch publich ne secret

ab ell sen ua / coneixença del mal
qui per tostemps / la conciencia lrou
si es maluat / tant quen mal safi clou
lo seu delit / adolorir liua

Plato uolch dir / que bo ne cominal
no es delit / mas anch molts enemichs
picurians / posar / en com inichs
quelbe del hom / er'en delit carnal.
mas derrer uench / son dexeble mateix
qui anulla / uanes opinions
e del que dix / posa uidents rahons
elbon delit / del auol diuideix.

Delit e be / sol ordel departeix
car tot fahent / enten semblar asi
per conuenient / dela cosa perqui
fa lo que fa / essentne cobejos
es ueritat / que molts actes l'hom fa
qu'entre uoler / e no uolerse fan
de quels fahents / porten uoler penjan
mas elegint / a uoler se reffrena

Si com dolor / contra delit esta
axi fon l'hom / contrariaçio
de tot quant faig / dolor es la raho
tals passions / nostra natura'ns da
amor e oy / primeres passions
son termenats / en delit odolor
al sguart de be / lo cami es amor
e per fugir / dolor ne da rahons.

Sauis no son / tots qui les quistions
determenar / saben e dar consells
si contra por / son simples com anyells
e uers delit / ardit com a leons.
saui es aquell / qui sab si consellar
enuers lo be / qui propri es e seu
prenint aquell / jaquint l'als en relleu
anant los folls / en lo mon tribular.

Sauis son dits / los qui poden iustar
honor diners / e fauors de gran gents
e son uillans / de cor e mal sabents
que res del uer / no sabrien pensar.

cuydant esser / sauis ells son astuts
poder hauent / de ser bons son maluats
aquells e tals / no seran perdonats
pel saui hom / qu'ateny si per uirtuts.

Molts son errants / d'ignorança uençuts
altres qui son / errants ignorantment
gran causa hauents / de lur falliment
penedintse del cas / hon son cayguts.
tots aquest son / sens culpa lur peccants
no l'ignorant / que per culpa no sab
raho sera / que perdo no acab
e si aquells / sens lur culpa errants.

Aquells son folls / qui son lur bens gustants
menys de seruar / manera'n res del lur
parlar de tals largament yo no cur
mas d'altres folls / sauiessa mostrants
comprant molt car / treball, dolor, e mort
per guanyar poch / encar'aço no cert
plegats al loch / lo trouen tot desert
clamants del mon / e aço abgran tort.

Axi com l'orb / no te ab lull deport
perque noy ueu / per causa d'ungran tel
e tolt aquell / pot ueure terra y cel
ne pren aquell / qui d'entendr'ha confort
en ueure'l uer / e per mal apetit
es ignorant / que lo mal jutja be
l'incontjnent / per passio'n tal ue
lintemperat / en fer mal pren delit

De semblants gents / esta lo mon fornit
entals recau / la major part del mon
quals son aquells / qui de aquests no son
l'hom dat a deu / y el de natura'xit.
engeneral / l'incontinent esten
mas ja no sab / com passio lo pren
ell ua per mig / e per cas pren extrem
l'intemperat nol sab / edonchs nol pren.

Encadenat / deu ser qui no compren
que tota res / deu ser jaquit perDeu
mas escapant d'açi tot home creu
que altre be / locor del home enten

tot los juhins quis fan entre los homens
affectio / la sententia ordenada
do tinch per foll / qui en gloria's munta
per lo juhi / que tal jutje la dona.

Causen les gents / d'est'error communa
puis en lo mon / tal enteniment troben
ans dehauer / del uer la coneixença
han engendrats / habits per mal conceptes
no ha molt fet / quin coneixença basta
mas lo qui ha / dela part bona prenga
als homens flachs / par obra impossible
perqu'ab ull flach / miren cosa difficil.

Lo tot es poch / ço perque treballam
puix conseguim / y el uoler fart no es
en lo uolgut / lo defalt no es pres
mas l'apetit / com en tal pert giram
alguns desigs / acorren a delits
quel mouiment / no pot hom escusar
e d'altres moltes / que sen pot be lunyar
e contra nos / son per nos elegits

Per poch loguer / treballam giorns e nits
no se que fa / l'hom perdre si e Deu
molt per poch preu / se dona ço del seu
perdent delits / per delits ab despits
contra lo cors / es enemich lo mon
del'arma es / enemich principal
entre aquest / es nostre be o mal
donchs / don los ueamar qui ells confon.

Deuersitats / de delits en l'hom son
auiure alguns / nesessariament
naturals son / la spetia sostinent
altres me pens / que natura nols don
mas son per hom / d'opinio stimats
los quals persi / no han res de ualor
car en senyal de uirtuts es honor
los diners son per estima trobats.

Los homens son / axi forauiats
qu'honor diners / crehen se be del nom
ço es perque / lull nostre no ueu com
ala uirtut / sien premis donats

e ueu aquell / honrat hauer diners
lo loch noy es / e lo senyal roman
e tant al mon / ha durat est'engan
que no sab hom / altres deus uerdaders

Alguns delits / son d'altres homeyers
la carn no uol treball / fam ne coltell
e pels diners / axi joue com uell
se dona mort / e per tots sos plahers
e la donor / ablo doner debat
no ual honor / car lo diner segueix
en camp sembrat / de diners honor creix
tal son los deus / quel mon ha celebrat

S'in l'hom esbe /per lo mon la trobat
dich ho d'aquell / qui no sab altre be
e si te mal / axi pel mon hi ue
no en tot mal / mas en gran quantitat
lomon fa mal / mostrant que uol ben fer
e quant fa be / no es be uerament
aço no'nten / lo qui uiu grossament
e lo sabent / qui passio suffer.

Ardit e franc / orudent justicier
es l'hom pel mond / sens habit de uirtuts
aquest mon ha / per lo mon mereixent
perque nos ueu / ço que uirtut requer
bon fet requer / de be fer gran amor
e fent aço delit / noy fallira
la'ntention / d'interes noysera
e lo mon uol / diners fama y honor
Infinits son / qui obren ab dolor
y ab interes / algun acte honest
als ignorants / cuiden hauer conquest
ja la salud / ab gran dolor e por
altres e pochs / entenen lo que fan
e faran be / mala intentio
dan'entenent / que lur uoler es bo
tots deuant gents / uirtuosos seran.

Sens nombre son / los qui tant no faran
uolents portar / si molt ben arreats
no pensant als / sino som son mirats
en lo publich / ab dolor despendran.

dela uirtut / quencomençar serueix
tanta n'aturan / com solament los plau
res no mettent / enobra sils desplau
sepulcre son / hon res leig no pareix.

Lo be del mon / no es be quil coneix
lo saui l'sap / e tem aquell, lo foll
saui no es / quil sab e no sen toll
sens act'honest / prudentia nos nodreix
de sauis folls / yo fare mençio
ede aquells / que sauis hom pot dir
dels folls coberts / e dels menys de cobrir
dels perdonats / e dels menis de perdo.

Segons de molts / fo lur entencio
quel be del mon / fos en tres parts partit
mas en apres / d'aço deu esser dit
que es lo be / per uera opinio
tant quant hom sent / ab anima e cors
etant quant sent / ab lo cors solament
e quant enten / ab sol enteniment
del be celest / d'aquell res yo no pos.

Molts philosophs / en lur scrit han clos
ser profitos / o delitable honest
e tot quant es / que sia deshonest
no esser bo fora de tot repos
lo be honest / sen porta los dos absi
car per aquest / delit perfet s'ateny
axi mateix / a tot profit s'empeny
no desuiant / de raho lo cami

Lo profitos / perque s'esguarda si
lo delitos / dins si mateix enclou
tot acten / l'hom / que delectio mou
porta delit / e nou cal dir ami
mas tot delit / profit asi no trau
e pus comu es / delit que profit
tot animal / participa delit
y en lo profit / hom per la raho cau.

D'hon de pot dir / quel ben del home jau
en aquests bents / cloents los tots l'honest
mas es ardir / que es lo be aquest
e sil'ateny / lo Rey e lo sclau

e hon esta / en l'home assegut
e que deu fer / per conseguir tal do
e quen ateny / per sa possessio
e com per poch / lo uol hauer perdut

Segons per molts / e per tots he sabut
tant quant fa Deu / en ua no es fet res
los elements / etots quant que dells es
acerta fi / per sos migs han uengut
repos ateny / segons que es cascu
no pus ne menys / que naturals promet
e conseruar / si cascu es discret
en fer aço / no roman trist algu.

L'animal hom / es animal comu
tocant de brut / e de celestial
brut perla carn / per l'arma diuinal
e d'aquest be / molt menys sera deju
e sera quant / la rahonable part
ates haura sa fin / per son obrar
aques es be / final hon uol bastar
e que lo fals / romanga'un depart.

Cascu obrant / a be son esguart
e sab quemal / de tot en tot fara
mas per fals / juhi / algun be stimara
plahent asi / per fer l'apetit fart
e no sera / s'il be uer hi defall
car no roman / contenta la raho
si no es be / mas per opinio
si n'ha delit / nos lunyalo treball.

Tant es lo be / que no es mur ne uall
tinga lo pas / quel uoler d'hom nos port
per sa uirtut / sens hauer hom acort
lo tir'a si / e menys d'altre ncenall
e dell han dit / sauis escocians
quel possehint / no pot caure'n tristor
lo philosoph / aço pren error
dient d'aquest / no estendre tant ses mans.

Alguns han dit / quen lee48 coses molt grans
lo contemplar / d'elles la ueritat
esta ques be / mas axi han errat
altres han dit / quenles uirtuts usants.

delbe / aquest / es de marauellar
com se pot fer / quel cerch fals l'entenent
en part hon fi / e lo començament
ab la raho / pot be desi lunyar.

La major part del mon no pot amar
lo be honest / per que be nol perceb
qui es aquell / qui'n paciencia reb
que tot son be / dinsi pusca estar
e per uirtut / tal be sen a consech
e que la mort / nodeu hom auorrir
eque honor / e bens son de jaquir
e de aquells / quils amen quen renech.

Saui e foll / scient e home leig
en algun be / sa esperança met
e sil honest / lanç a part tramet
de falso bens / l'esforcat fer aplech
segons qui es / tal li apparra
lo temps e loch / la disposiçio
li mudaran / sa mal opinio
james en fer / sa uoluntat haura.

L'home auar / son be'n diners esta
yenlo delit / del coyt lo fembrer
l'hom orgullos / desija honrat ser
mas entre si / diuerç aço sera
car molt auar / lo logre te permal
e uol trobar / en plaçes e camins
si bels auars / uolen guany apart dins
enlo guanyar / hud'altre's desigual.

L'hom orgullos / uol ser en general
honrat loat / mas en diuers cascu
hu uol ser dit / franch ardit / pel comu
altr'en saber / creu esser son cabal
altr'en uirtut / del cos obell cantar
tot aço fa / qualitat dessemblant
o per saber / del hom qui es triant
entr'aquests bens / qual per millor li par

Necessitat / fala fi cambiar
car lo malalt / en sanitat la met
lo sedejant / diu quen fartar la set
lo pobre hom / en hauer creu estar.

lo flach leig / fort uol esser e bell
tots aquests bens / ans dehauer han preu
del be honest / nos pot fer algun preu
sino per l'hom / qui posseheix aquell.

Del hom sabent / es dret quem marauell
que es aço / que de tot seny lo trau
com no coneix / que foll es mes quesclau
uolent delit / lo pert per mal consell
car natural / passio ell nol mou
tals delits son / trobats d'opinio
per no usar / lo delit de raho
la uoluntat / cercant son bels enclou.

Nostra raho / aquests delits esclou
nols uols la carns / ans aquell auorreix
que mes de prou / a son uoler li creix
a desijar / ço quenla uida nou
quant'l'hom de poch / en pau munta senyor
queli plau mes / per tostemps treballant
obrant mals fets / nulla uirtut usant
no esperant / sino falsa honor.

Delits del cors / no son de tanta'rror
car no's algu / ques lunye lo començ
restant encarn / lur delit res nol uenç
l'especia d'hom / d'aquells trau sa ualor
sobres uolguts / nostr'arma'n abit ua
e uol n'ecces / persa'n finida part
en terme son / e de lur termel's part
ferlos uol grans / natura nou soste.

Donchs al sabent / quina sperançal te
en los diners / e honor de mal loch
no dich sils ha / que com a serps los toch
nos dona ells / sabent com no han be
tant com diners / lo cor d'hom no estreny
en cor auar / algun be no s'assiu
ne pot hauer / amich, home altiu
qui peca'n tot / o quant de be y ateny.

Donchs qui dira / d'aquell home hauer seny
quel propri be / pert mal accident
car per hauer / fauor de folla gent
agrans despits / e uergonya s'empeny.

no uenç primer / de trobarse'uençut
e serueix ans / que no sia seruit
e pert plaher / ans d'hauerlo sentit
e sil ateny / ab dol es retengut.

Lo quino sab / quen obra de uirtut
es untal be / donant delit perfet
equel desig / per als no es satisfet
nom marauell / quen Deu sia'rascut
com ueu que res / nol basta contentar
e nos pot fer / que son desig castich
e de tal be / ueu tot animal rich
e lo senyor / sofia pobrejar.

Entre los bens / forans lo uol trobar
yels naturals / e nol pot conseguir
en esta'rror / aço lo fa uenir
com quantitat / pensa quel deu fartar
e james fon un hom / tan bell e fort
rich e honrat / que perço fos content
segons que uol / ha son contentament
no segons quant / si bey ha'lgun deport.

Si la honor / ha be com s'arecort
dela uirtut / mas be no ha persi
son be estat / en qui la fa y aqui
es dat siu ual / sino tots reben tort
l'honrat ha be / com al bo fa honor
el'honrat mes / com la honor mereix
e la honor / al honrat uoler creix
e si l'es totl49 / percono sent dolor.

Honor es bo / quant nol segueix amor
mas plau al bo / pel mouiment primer
no s'esten pus / car uirtut no soffer
ques delit l'hom / en estranya ualor
mas ques dira / d'aquell entes maluat
mes si es uell / cercant fauors e bens
en tot orat / esperon ha sens frene
no coneixent / tenir cami errat.

Del home pech / no so marauellat
puix no sent res / defora de sa carn
del hom sauent / se coue traurescarn
quen son saber / sia tant enganat.

perdent a si / Deu y el mon no guany
qui coneixem / tant saui e tan bo
que mal he be / no sen digu'ab gran so
e donchs al bo / de fama poch l'in tany

Foll es aquell / qui lo bon home plany
com n'es preat / del home mal estruch
ja no es bo / omes pech es que ruch
quen tal fauor / o'n tal fortunas bany
planyer se deu / lo bo com no ten loch
d'executar / sa famosa uirtut
e quel poblas / se trobas fort e mut
anant badant / algun bestial joch.

Poble yo dich / a Reys peon e Rochs
duch, caualler / juriste menestral
hauents per be / l'opinio general
quen la honor / e diners tot be toch
e sobr'aquests / son unes poques gents
dient quel be / es en uergonya hauer,
altres tant pechs / dient q'esta'n plaher
menys d'hauer / d'altres bens sentiments.

Per donar fi / amos breus parlaments
pens lo bon hom / com qui lloa de que
e si bon hom / lo lloa e de be
hajan delit / restenient bombaments
gloria sta'n coneixer asi
ple de uirtuts / e no lloat dells folls
d'aquells nou dich / quistan caden'en colls,
mas dels sabents / qui ignoren sa fi.

Vaja cercant / lo foll grosser mezqui
loseu delit / entre los populars
car tot semblant / se delit ab sospars
e no deman / a degu lo cami
si es mostrat / cami no girara
mas no ira / ab tant cuytat pas
si donchs no es foll / quensaber no bastas
quin es lo jorn / que menja alegre pa.

Perque uolent / home fastig no ha
com ueu lo mon / pels dolents possehit
e per que uol / d'aquell ser fauorit
no es d'alt cor / quin uers tal fauor ua.

magnanim qui / lo mon te en menyspreu
e molt mesqui / lo quil pensa seruir
e com aquest / los ueu contrauenir
que fa lo llas / sospirant lloa deu.

Hon cab uirtuts / la ueritat'sasseu
e la raho / ab aquestes s'ajuny
hon una es / les altres no son luny
d'elles nol sab / qui nols dona gual pui
la uer honor / es dat al loch hon son
e lo reues / al qui sen troba buyt
l'hom quin es menys / es arbre menys de fruyt
homs en bell ort / son los homens delmon.

La uida 's breu / e l'art se mostra longa
l'esperiment / defallen tota cosa
l'enteniment / en lo mon no reposa
al juhi d'hom / la ueritat s'alonga
no solament / es falta de natura
mas nos meteix / fem part en l'ignorança
aquesta es / en tant gran abundança
quel mon nos es / tenebra moltoscura.

Qui tant no sab / en dos errors concorre
ignora si / no ueu lo temps quil corre.

Naturalment / ignorancans guerreja
en esta part / no podem d'ella storcre
per altres parts / li podem cami torcre
mas no uolem / de que'n s'cosa leja
ço que libert / es a nos qu'aprenguessem
noy treballam / per nostra negençia
e mal fahent / debe fahem sciença
donchs com sera / que res debe ntenguessem
Per dues parts / l'ignorança es tanta
quel mes sabent / de si mateix s'espanta

Deu no ntenem / sino sots qualque forma
presa pel seny / e deu no es sensible
mens es a nos / substantia coneixible
l'enteniment / ab la raho la forma
los accidents / sol bastam a coneixer
e hauem ops / quels migs dispost sien
embarchs hauem / tant quel juhi desuien
mudant juhi / minuant , e fahent creixer.

Nostre saber / a molt poch nos abasta
e passio / totalment lo degasta.

Qui es aquell / materia conega
sino perque / la formas potentendre
lo different / deles coses compendre
no es en hom / son saber noy aplega
ela uirtut / que del compost resulta
com e perque / nos pot saber com passa
unanintat / ne surt dela lur massa
diuersa ell / nom cal d'aço consulta
D'aram y estany / ueu hom exir lo coure
quel fort acer / en força nol pot noure

Leixant apart / les coses amagades
que no'ntenem / e menys de nostra colpa
e ymaginant / l'ignorar quens ancolpa
sins pream poch / no cometem errades
fins auenir / que nons plau conexença
de nos mateix / axi de cors com d'arma
d'aquest saber / cascu ses mans des'arma
de mal de si / algu nol plau sciença.

Apres saber Deu ueritat primera
segona es denos / sciença uera.

Creixent saber / l'ignoranças desperta
al qui mes sab / li corre major dubte
en aquell temps / que ser nose no dubte
al grosser foll / tota cosa l'es certa
en son saber / algun nos glorieje
algu no sab / del saber lo subiecte
l'anima es / e sol sabem l'effecte
l'essencial / molt saber lo cobeie
Car los passats / foscament la sentiren
e los presents / a lur delits se refiren.

En general / parlar mi no contenta
mas en donar / del que yo diich exemple
los fets del mon / ab ansia contemple
dant afalach / y axi mateix l'ampenta
per nos lançar / al apetit sensible
sens retenir / e metre'n aquell tempre
se fa l'hom foll / ignorant per a sempre
lo refrenat / es casi no possible.

La uoluntat / no solament altereu
l'enteniment / d'entendre dispoderen.

No se algu / que preu lobe que acusa
fretura fa / donarli sa estima
axi mateix / per fretura s'estima
molt mes de dret / e contra noy hascusa
tant solament / lobe que uirtut causa
quil posseheix / lo basta per coneixer
los altres tots / lur preu nos pot pareixer
es la raho / car no han ferma causa.
Lur fonament / esta sobre falsia
opinio / tot son esser cambia.

Molt hom conech / cuytat corrent al metge
dient sos mals / per fer sa uida larga
del esperit / algun hom nos allarga
en demanar / quin mal lite lo setge
qui sera l'hom / qui al uehi demane
de sos mal fets / puix asi ell cobre
lo qui te clau / y a si mateix no obre
qui sera'quell / qui obrir li comane

No es algu / qu'asi mateix no menta
persa lahor / de falsias contenta

Puix l'apetit / a si l'entendres porta
tant que lo uer / en falsia li torna
en poch instant / entre uer y fals borna
crehent de ferm / e puix fe no comporta
noy ha res clar / qu'enteniment entenga
elapetit es bastant / l'escuresca
car tota res / obs es ques aperesca
qui es que poch / o massa nol'estrenga
Afectio / l'intendre desordena
tots soms extrems / ab aquesta cadena

Quant per son mal / homix d'aquella senda
de paradis / quen gros li es mostrada
tota l'altra / l'es carrera molt errada
res noy coneix / no haja obs esmenda
no coneix Deu / ne si e menys Natura
e tot saber / sobr'aquest se treballa
e res noy sab / e dintre si's baralla
donchs qui es lo foll / quen son saber s'atura

L'hom deu saber / e fer quen sa fi reste
e quen tot l'als / lo costat flach hi preste.

Qui pot saber / com sa passio senta
en temps uiuent / si la present ignora
del que fa juhi / que riura ell ne plora
e pens'amar / e amar d'ell l'absenta
axi com l'hom / no sab que dins si porta
e ueu se sa / e te la mort de costa
y aquell qui ha / lapersona disposta
per uiure molt / la mort ja te ala porta
Tal obra fan / en nos a mor y ira
que no sabem / qual dells en nos segira.

Perque restas / l'obra de deu perfecta
eque sa fi / l'home pogues atendre
fon gran raho / que d'ell pogues entendre
tant que uers ell / anas carrera dreta
d'aquest'auant / lomes foll ques ergulle
en son saber / puix lo uer lis amaga
lo saui hom / se coneix esta plaga
e pren ne tant / que de fe nos despulle

Esser un Deu / l'enteniment ho mostra
en lo restant / es menester la fe nostra.

Alguns seran / que passen mes uergonya
de no saber / que de mals homens esser
ans que grosser / uolrien lur desesser
e lur voler / de bon saber se lonya
no solament / aquell no consegueixen
mas d'hon se pren / no saben e que dona
passant dolor / l'arma e lur persona
en tot quant fan / e aco no coneixen
Axi com l'hom / que uiu en la galera
que ja pudor / l'es olor falaguera.

Quals son aquells / qui en lo mon pratiquen
sens mass'amar / les coses agradables
si retrahent / d'aquelles atractables
retrahentse / deles quel damnifiquen
en carn sens carn / uiu qui pelmig camina
e no ueu hom / qui uajen per tal uia
de mi confes / que mon juhis'cambia
uolantse lla / hon passio l'affina
Lo metge qui / algust agror li alta
no la tolrr' / en persona malalta

Sens cas uengut / mas concebut en pensa
segons qual es / l'enteniment se uolta
la hon amor / o ira no es tolta
deuer en falls / defalls en uer dispensa
lo cas e lloch / tot son esser li muda
e no es res / que dos cares ho50 mostre
e per son mal / hom diu lo pater nostre
bon es la mort / segons en qui's uenguda.
Tostemps hauem / un mouiment molt uarj
d'altre mogut / e tostemps ordinarj.

Nostr'apetit altre mouent lo mena
no pas aquell / quen general be's gita
lo loch hon es / otal be hom cogita
son los esguarts / que per brutshom s'ordena
l'enteniment / e pres çerca la uida
com aquest be / del loch hon haja traure
ans fal juhi / l'enteniment ha caure
sino es alli / hon trobar lo uolria
Lo mal es be / elo be mal retorna
algun no sab / sa nau per quin uent borna.

Semblant me trob / alqui alegre canta
e porta l'cors disposiçio mala
que pleuresis / o gota l'cos senyala
e altres mals / quel esmentar espanta
e com aquest / de uiure ja no pensa
torna cobrar / sanitat mes perfecta
apres li ue no sab d'hon la sageta
quelfa morir / sens'alguna deffensa
Lo que pensam / quens fara nostra casa
allo mateix / la destru e l'abrasa.

Tot hom es foll / qui molt del mon s'alegre
puix no hayfi / e si es sospitosa
lo desijar / es cosa treballosa
lo possehir / fa l'hom trist o alegre
lo pus sauent / no sap ne'nten que uulla
quant deu plorar / d'algun fet ell uol riure
cor ala mort / pensant anar a uiure
de casa ix / quant coue ques reculla
Per un be / poch s'anima e cos dona
e per son mal / si mateix tot bandona.

Qui pot saber / que dells los fats ordenen
quant com e hon / finara los seus dias
fugint la mort / hiua per dretes uies
no sab los migs / s'inmal o be l'amenen
ell ua denit / sens bruxola o carta
menys de pilot / enla canal de flandes
e cuyd'anar / en coll d'homens en andes
trahent se joch / del qui del mon s'aparta.
Tot aço fan aquells qui hom diu sauis
talexemplar / trahen los nets del auis

Hon se recull / en nos tant'ignorança
obran en ferm / sobr'incertes uentures
e pledejam / ab molt amargues cures
lo tan incert / ab tant ferma sperança
Si com / l'orb foll / corrent tira sa uia
e no sab hon / sia son dubtos terme
e caminant / no ueu hon lo peu ferme
trencant ual'coll / e si no consegria
tal es aquell / qui be final uol traure
dels bens del mon / e assi ueig tots jaure

Com lo maluat / qu'esperiment assaia
peraguarir / del cos, e amargosos
e son uerins / pera la mort cuytosos
altres no sab / o no te ab quels haja
ne pren aquell qui en lo mon treballa
per conseguir / ab que lo uoler farte
e nos pot fer / puix quelyer fi'n aparte
en les restans / fins be y mals se treballa
Los bens del mon / mostren fi eno tenen
car no son farts / los qui mes d'ellne prenen.

Tots quants bens son / fora dela persona
si be es pensat / en degun fi termenen
es algun fi / los quals atenyent uenent
mas lo derrer / es qui ben sens mal dona
enlos primers / la pensada delita
no sens dolor / car despit seremija
nos troba fi / en res que hom desija
si donchs no fa / la pena termenada
Senyal es cert / que hon mal se pot metre
al final be / e uer nos pot remetre.

Dels fets la fi / ela mort ne termena
e fins aqui / algu no es bon iutje
qui es aquell / qui dretament iutje
de ço que fa / sin haura goig o pena
les fins dels fets / estan encadenades
secretament / que no es ull les ueja
la pus gentill / senyala cosa leja
si nos ueu tost / trau cap ales uegades.
Si com lo temps / humit lo sech senyala
los fets del mon / uan de bon'obra'n mala.

O quant es foll / qui tem lo forçat cas
econtr'aquell / remey es demanant
equi poder / se troua molt bastant
e nol coneix / pensant l'hauer escas
uos sou aquell / amprant contra la mort
puix es forçat / quen molt breu temps morreu
hoc menisprear / son poder be podeu
eno tement / morir sou d'ella stort.

En uos esta / fer son cas flach o fort
car lo seu mal / per dues coses naix
per tembre'l dan / del loch eternal baix
eper hauer / perdut al mon deport

ja de aquest / alçar podeu la ma
puix uostres senys / lo quatr'haueu perduts
donchs contral dan / armauuos de uirtuts
e nous dolreu / ne tembreu ça ne lla

Al home bo / la mort ningun malfa
ans es mija / per hon trespassa deu
e sil mal hom / morint en mal seueu
nou fa la mort / nas pres mal com pecca
la mort tem molt / qui uiu en mal delit
car perd dos mons / jusa y superior
sil bo perdent / lo cors passa dolor
no es molt gran / pensant del esperit.

Deu ha dos mons / a tot hom establit
axi com son dos natures en ell
cascuna part / espera en aquell
d'hon l'esser trau / finit o infinit
al nostre cos / la mort del tot confon
perdent son be / lo qual es tot present
e l'esperit / no tem anullament
per mort reuiu / mas ua no sabent hon.

Los sentiments d'aquests diuersos son
perbe que tots / aquesta mort desplau
hu tem e dol / e l'altre'n dolor jau
loch uol cascu / enlo seu propri mon
aquest compost / en molts ueig discordar
en altres molts / quem acort perque stan
mas no es uer / puix males obres fan
lo bon hom sol / pot asi acordar.

Ab uera pau / lo bon hom pot obrar
no al mal fahent / car mal fi no promet
per estafi / lobe / y lo mal es fet
pelbe s'ateny / pel mal nos pot guanyar
engeneral / hom uol y enten est be
particular / quant ha dreta raho
enten nol sent / l'obrant per passio
e lo maluat / nol sent nel creu per fe.

Cascuna part / de nos tira d'hon ue
lo cors terreny / de ça uol romanir
l'arma d'aquell / nos uolria departir
e loseu be / per la mort li perue

mas tanta ab dos / han estreta'mistad
quel hu dolor / pel companyo soffer
hoc fins en tant / quel mal torn'en plaher
y el mal aquell / ha per ben estimat

Tant com mes l'hom / tem l'inmortalitat
d'aquesta mort/ soffir molt gran turment
e si pres mort / creu son anullament
en major mal / es perla nullitat
e que lo mon / superior no fos
al hom es obs / quen pens esser axi
car lo present / nol trau desse mezqui
nostr'apetit / no fuig a freturos.

Per esser l'hom / contra mort animos
les obs uirtut / thelologal e moral
si que lo cors / sia raçional
per l'apetit / portat al uirtuos
lla donchs tot l'hom / bons delits usara
passats pel cors / mas al'arma semblants
mes d'inmortal / que de mortal toccants
si qu'en est mond / del altre ja sentra.

Qui entant ue / la mort no dubtara
car lo seu cors / en arma hara conduyt
si com lo mal / hom de anima es bruyt
axi lobo / lo cors sa nol fara
puix ab raho / jaquit ha tot extrem
e temprats ha / tots los mal mouiments
espera'n Deu / e don'als no hauents
e uiua enfe / d'hon tots nos saluarem

Tornada

Mare de Deu / a tots los qui crehem
quentu portist / aquell crist fill de Deu
per conseguent / pernos mori en creu
fes nos hauer / tants fe com uolem.

Cobrir no puch / la dolor quim turmenta
uehent que mort / son aguait me descobre
lo cami pla / de perdre uldam obre
e traurem uol / del mon sens dar empenta
car tot primer / virtut del cos m'hatolta
ja mos cinch / senys / no senten lo que solen
los apar dins / de gran por ja tremolen
l'enteniment / de follia tem uolta.

La uelledat / en ualencians mal proua
e nose com / yo faça obra noua.

Omort qui tols / a tot uiuent la uida
tu est dolor / atot humana pensa
atu no tem / qui enti james pensa
o qui en Deu / ha uoluntat unida
entr'aquest dos estats / es tot lo poble
e yo confes / esser de aquest nombre
e ue per temps / que de por yom assombre
e puix la pert / mas no ue de part noble
De passio / parteix ode follia
e tembre torn / tant quem es dolençia

Qui pot saber / quant est abominable
destrohint quant / nos atorga natura
hoc e tot ço / qu'll mateix se procura
fent racional / per uirtut l'assensible
delitant se / tant com delit delita
car de un poch / tot hom delitat uiure
los bens forans / qui porten ben e riure
en lur poch be / del mal porten sospita.

Mas aquells grans / e propris tu fas perdre
tu has ja fet / un bon hom fer esperdre.

Donchs qui sera / quel cor noli tremole
uehent que tu / li tols de home esser
qui pot pensar / la dolor del dessesser
e de tant mal / qui es lo quis console
tots quants son / morint hon tu anulles
e fas morir / aquells que ab si porten
la uida d'hom / e d'aquella s conforten
grans benifets / tu destuus abtes butlles.
Qui uol mirar / ab uista sensitiua
quant mes bens ha / de tu mes s'esquiua

De tots los bens / que dona la fortuna
si tols aquels / no sen deu l'home dolre
car menys de tu / yols ueig amolt hom tolre
quils donals tots / e noyha colp'alguna
tu sens res dar / destruus quant ella dona
tement atu / en res hom no reposa
abtu ensemps / noyha l'monbona cosa
plaent pensar / prop detu nos condona

Tu est dolor / que totes dolors passes
tu est al ham / com al cauall mordaçes

Tots los bens tols / de fama gloriosa
ede honor degudament guanyades
e ueure si morals uirtuts justades
fahent en l'hom / la pensa delitosa
apres d'aço / qui pot donar estima
al sobiran delit / quen surt del obra
felicitat / que propri nom l'insobra
e fa que nos / prop lo çel nos arrima.
Nons hi fa'ntrar / mas noy entram sens ella
e destruhint l'hom / tu destruus aquella.

Com pus subtil / es nostra conoxença
pus doloros / es son cruel damnatge
l'hom quil sentir / e l'entendr'ha saluatge
no sent delit / ne del mal soffirença
d'amor nos ue / la dolor que tuns dones
perquen tols ço / que nostre uoler ama
no sols honors / fills riquea efama
mas tot lo be / que senten les persones.

Ta fort dolor / ablo sentir jutjada
trau de tot seny / quant es ymaginada.

L'obra sera / en l'esguart de molts gasta
perque nosplich / molts casos en quens toques
en compte son / les pedres de les roques
mas dir tots mals / lengua d'hom no abasta
dones dolors ab delits acostada
lo qui la sent / no coneix que tal sia
aquesta es / quant parteix companya
entrels amants / qui han uida mesclada.
Quant los delits / semembren dela uida
e ta dolor / abdelit es sentida.

Diuersitats / de dolors en l'hom portes
aço's deue / segons que anos trobes
tot mal estant / com lo delit quens robes
perço tostemps / nom de cruel reportes
tant solament / alqui'n Deu espera
[...]
tu bona est / alqui ntu gran be troua
anant enloch / hon es bona spera.

Ab tot aço / noli desplau lo uiure
e quant li uens / no's ha parell'a riure.

Passats son ja / los qui mort desijauen
per conseguir / gloria'n laltre segle
e molts antich / quils fo la raho regle
en obrar ço / que per uirtut obrauen
carnals delits / fan al hom la mort tembre
puix son aquells / quen molt natura plaen
los del compost / plaent hoc edesplaen
e lur eçes / la raho uol quens membre
E sils repren / e tolr'aquells no basta
ja sents la mort / per aquells dolor tasta.

Los purs delits / que pels senys homensenten
be atemprats / la dolor no si mescla
e los que son / d'enteniment sens mescla
que lo exces / no toquen ne consenten
quant al millor / estat d'aquest hom munta
lo seu recort / lurdelit dolor torna
e donchs quant mes / si l'animas contorna
dins enlo cors / e per exir apunta.

Jaquint son be / e tant quant hom pot rebre
en semblant cas / lo leo torna lebra.

A tu no tem / qui non parteixla pensa
car passio / fa loch ala costuma
axi mateix / basta leuar la suma
que l'hom no deu / tembr'elque nos defensa
entu pensar / los delits nos deliten
no delitant / pertsel amor de uida
lla donchs / uirtut setroba enfortida
los sensuals / en lo començ despiten.
De ques nodreix / una terrible brega
e no fa poch / loqui a uencre plega

Axi com es / pintada la fortuna
ab dos esguarts / hu trist e l'altre alegre
mirant lo trist / restal cor d'home negre
per l'altre sguart / noy ha dolor alguna
axi detu qui ab seny t'ymagina
no es dolor / qui entu no fenesca
equi trobar / teuol dolça com bresca
noli falras / e de mals medicina

E de sabor / entre dolça y amarga
y al desperat / sit requer tu est larga.

Ja son estats / qui tal nunca sentiren
e molts uiuints / ta força han prouada
a lur semblant / uehent te acostada
e tot poder / de bon grat obeiren
e la raho / per sa uirtut los força
de fer se forts / puix largament hi basta
algu d'aquest / mescladament se tasta
lo de cor flach / no creu aquesta força
Mas aço's uer / quel saui no'spantes
caure nol fas / mas aterra'l decantes.

Nostra uirtut / sent en deu esperanca
basta que mort / ab ardiment se prenga
ab molt delit / mas no'n tant que's estenga
colre dolor / mes adonar temprança
tal que delit / la dolor sobre puja
delque s'ateny / gran delit a sa hora
d'hon l'armatem / e la carn agre plora
tot elector / d'electio s'enuia.

Car l'esperit / es prompt a la mort prendre
mas lo compost / nos pot atant estendre.

Aço apar als homens gran miracle
quela uirtut / tant lo cor enfortesca
que la sabor / del fel se torne bresca
l'home fahent / asi mateix obstacle
per una part / ell requer de mort fruyta
per altra ua / corrent enuers aquella
aquest contrast / tot ardiment exella
e dura tant / fins ueure qui uenç luyta.
E si l'hom uenç / la mort es auisada
matant la carn / que sies subjugada.

Dret natural / es que l'hom la mort tema
axi mateix / ha rahons contr'aquella
tot quant que mor / a dolor s'aparella
car se corromp / e donch la pus extrema
la part del hom / que la mort sinyoreja
porta dolor / per la raho sus dita
per l'esperit / qui no mor se delita
en fer contrast / o por l'es cosaleja.

Sens esperar profit / d'alguna cosa
se met amor / per la uirtut dins closa.

Delit dolor / din aquests se combatten
hauent aquell / qui l'home part mes troba
los qui no han / de uirtuts uestits roba
ço perque fan / errat per dol ells maten
e puixque lur / filla'n mans d'altri han messa
uolent de gent / honor e uana fama
lur bon uoler / penja de falsa rama
com delur fet / james han paga resa.
Molt fan per poch / e aquell poch los tolen
los ignorants / ylos que'nueja colen

Aquell gran be / que pertua causas guanyaua
elo delit / de uirtut fortalea
causa li est / el destruus sens prea
car morint l'honor / pert quant al mon afanya
ço es greu fet / que mort qui tot be mata
fara l'honest / l'home espere decara
hoc e la fi / queuha guanyat en cara
puix a pres mort / no cobrara la data

Ço perqueu fa / es fi mas no derrera
puix apres mort / la major fi espera.

Los qui la mort / per qualquesguart arrisquen
o certament / aquella elegeixen
alguna fi / bona hu mala coneixen
crehent ser bo / com la uida y confisquen
es ueritat / quil hom qui mort arrisca
menys d'esguart / ofen natura bona
qui en lo cor / delhom ualeros sona
quel preu desi / perla mort nos desisca.
E d'aquest es / hom mateix lo uer jutje
e noy ha qui / pus dretament ho jutje.

D'aquella por / quels senys dela mort senten
e les rahons / que contra d'ella's funden
tots los escrits / dels passats ho abunden
perço no dich / los mals que desassenten
elos conforts / quel uirtuos hi aplica
yo no recit / ne coses permi lestes
de Seneca / e moltes altres gestes
quel cor del hom / contra l'hom mortifica.

Ço que hom sent / per la mort no escusa
lo sentir com / del animans acusa.

Qui uol delit / odel mon esperança
sils dol quant mor / prestey la paçiençia
alqui serui / ab treball o sciençia
donli remey / puix hac en ell fiança
lo qui estal / deu esser marauella
com ans del temps / lo cor noli esclata
uehent que mort / l'animat cors limata
ne ha rahons / d'esforç'encontra d'ella
Car de uirtut / moral no pres l'officj
al cors el mon / ha seruit com a uicj.

Ymaginant / es l'hom entres maneres
esegons uiu / perla uida's babteja
nom de brut pren / si uiu en uida leja
si moralment / costumes ha d'hom ueres
si sobre hom / passa la seua uida
e mes que hom / en angel se trasforma
segons que uiu / depor de mort pren forma
sabent que pert / edubta la exida.

Molts son perdents / quen hauer por no uenen
perquen'infern / no creen qu'alli penen.

Qui pora dir / la dolor qui tormenta
lo peccador / quant a la mort s'acosta
perdent lo be / que deu esser de costa
e tem anar / hon delit no s'esmenta
si com al mon / los senys se delitaren
tots se dolran / hauent exces contrarj
en per tostemps / car es tancat l'armarj
hon son tancats / aquells que sins entraren
Dolentse tant / com ferse pot ques dolguen
no esperant / quela dolor los tolguen.

D'aquells ho dich / quen ley donada uiuen
tement infern / e paradis esperen
dels hauents ley / e be no la cregueren
perdent lo mon / del altre no's esquiuen
ede aquests / ses deue morals uisquen
mas los demes / en uida uiciosa
la mort los es aquests / tan dolorosa
segon lo be / quels apar ques desisquen.

Sauis antichs / en aço discordaren
e different dolor / entrells jutjaren.

Qui pora dir / que la mort mes l'agreuie
o qui'n uirtuts morals / uol son be metre
donantli mes / quel mon no pot prometre
uiure sens por / assegurat degreuje
o qui'n delits / sensuals mols abunda
ab altres molts / honors graus e riqueses
mescladament / ab dolors entorn meses
d'hon torn'atras / lo qui molt si profunda
Yo prech atots / quem uullau d'affany traure
a qual d'aquests / la mort deu mes desplaure

Per delitar los homens / uida uolen
e sens delit / en lo mon treballen
e quant d'aquests / lo uiure losatallen
tant han dolor / com delit hauer solen
donchs puix delit major lo saui prenga
enson obrar / per conseguent en uiure
en major grau / de dolor deu assiure
que menys perdent / e menys delit atenga.

Lo qui delit / hac ab dolor embolta
ja ue a temps / pregar per uida tolta.

Tal son etants / los mals que mort atraço
naturalment / al cos e arm'ensemble
que yom penit / dels que açi assemble
pochs son segons / los que la mort abraça
perque dire / dels que la mort aporta
al hom quant mor / e tem mesque nospera
aquest es mal / de diuersa manera
qui tem aques / en altrese deporta.
Mas ha remey / en contra son damnatge
la caritat / que no sia saluatge

Qui en uirtuts morals ha uida feta
e consegui lo be / d'hom pernatura
fe caritat / ne de sperança cura
com annimal / hom feu uida perfeta
tots son dins si / e uisque'n alegria
menys de sentir / los mals que altres senten
com uench la mort / ses penses no consenten
quela dolor / terrible ab ell no sia

Car per amor desi / feu sa fahena
nol pagara / Deu enla part centena.

Menys de ser bo / de son poder hom basta
en fer juhi / quen deu es la fi nostra
puix en est mon / nepres la mort se mostra
en Deu roman / si raho nos degasta
donchs puix no es / si quel home contente
en los dos mons / raho es que Deu sia
car sino ell / altre nos trobaria
que fora Deu / al entendres presente.
Tant quantl'hom uiu / moral uirtut lo cumple
mas apres mort / deu es lo qui l'hom umple

Primer que leyes / fossen per Deu donades
eper escrits / se regissen los homens
dispondren uolch / natura molts a promes
raels de be / Deu en l'hom ha creades
ells de aço / una sciença feren
ab que lo mon / una part se gouerna
los actes tots / dels homens subalterna
los uells antichs / altra non conegueren.

Hagren deu / conexença confusa
perço la mort / a dolor los acusa.

Tres principals / fins son d'hon homens obren
una dins si / e laltra tota fora
altra que dins / e fora de s'ignora
per lur esguarts / aquestes se descobren
uoler honor / gloria bens e fama
e tot quant ue / d'açident o natura
y aquella fi / quen la uirtut atura
d'aquestes fins / lo uoler d'hom s'enflama.
L'altr'asen deu / que a si nos conuida
fora nos es / mas nos del tot partida.

Tot quant se te / per qualque sostinença
falleix quant fall / aquell en quis fermaua
fallint lo mon / quin ell se delitaua
per si mateix / e no ha coneixença
e qui dins si / e per si actes obra
uinent la mort / tot lo seu be ueu perdre
e fara prou / defenentse d'esperdre
puix s'arma es / de fora del cos pobra
Aquell escalph / de qui en deu espera
no troba'n si / per alguna manera.

Puix que del mon / e dins si l'hom nosfarta
sa porçio / major li esta certa
puix apres mort / l'anima es incerta
del infinit / e mes s'il creur'aparta
donchs entengam / guanyar lo perdurable
aquest es deu / qui apres mort nos prenga
qui l'infinit / a creure ferm s'estenga
de paradis nos lunya ser amable
Com son semblant / l'esperit lo cobeja
e lo finit / persi te cosa leja.

Quil esperit / infinit lo uol creure
molt li es prop / que part de Deu lo crega
e qui tornar / a son principi nega
no li es luny / que toque'n descreure
e donchs puix Deu / es lo principi nostre
complit es foll / qui tornar noy desija
e qui del mon / perdent no sen fastija
per chrestia / molt deuot nos amostre
Deu e lo mon / ensemps nos poden cloure
qui u uol fer tot / aparell se adolre.

Deu es tot be / e lo mon son contrari
e perço es / que lo que Deu no ama
lo mon segueix / e no ab coxa cama
quil mon serueix / no sper de Deu salari
per menor mon / l'hom per tots se nomena
e lo major rassembla / 'n moltes coses
aço es test / autentich menys de gloses
que no es dar buyt / en la machina plena
Tot axi l'hom / menys de obra no resta
emala es / sino fa la honesta.

Qui no uol be / forcat es que mal uulla
l'indiferent / sens asseguarli terme
poch es desi / no te res aques ferme
nen mal ne ben / note loch quel aculla
eno pot ser / quel entendre romanga
tant ocios / que deres no entenga
e ue atart / quel uoler no s'estenga
a res uoler / plahent o que sen planga.
Donchs uullam Deu / aquella causa prima
sino farem / de cosa uana stima.

Algun tirant / no feu tant alta impresa
quant ell a si / uolgue lo mon sots metre
com feu aquell / que son uoler uolch metre
guanyar lo çel / hon es tota riquesa
per fer aço / lo seu cos met perterra
tolent desi / tots delits quel trobassen
elegir uolch / penses quil ajudassen
al esperit / pera la carn fer guerra
e no ampra lançes / ne colobrines
mas les uirtuts / morals ab les diuines.

Mort lo mon tol / y al conquistant conquista
e si conquer / lo cel pres mort 'n es digne
e tant es l'hom / pus grosser e maligne
com no conquer / lo mon qu'apres mort tista
lo qual es fi / e lo present es uida
car lo mon es / perquels homens hi uixquen
uida es perque / de uirtuts nos desisquen
e uirtuts son / per fer a Deu paria
E sil aquest / recors hom no encontra
tot quant ha fet / en lo mon li es contra.

Fe caritat / y esperanças hi porten
mas fe roman / y esperança la porta
car la raho / alli no les comporta
creure no cal / ço quels ulls se deporten
menys esperar / lo que present se mostra
mas fruirem deu / qui tant esperauem
per caritat / amarem qui amauem
aco sera / tota la gloria nostra
Ella's la fi / e les altres son uia
sen ella's foll / qui en deu spera y fia

Nom clam d'algu / queun mon mal haja colpa
sim clam demi / yon passe ja la pena
defora mi / es la causa quil mena
mas dintre mi / es aquell que m'encolpa
ignor sim ue / per falta del entendre
per fals jutiar / les coses presentades
o l'apetit per sobres / disijades
fa que nom puch / d'ignorança deffendre.

Menys da mester / enteniment d'espendre
tot quant deu fe / es bo persa natura.
ell establi / a tota creatura
terme de be / sens poderne mes pendre

el home foll / sa natura regira
e met ualor / hon algun be nostroba
despulla si / e dona l'estrany roba
graçia fa / desi mateix la tira

L'ull del hom pech / totes les coses mira
de sobre si / essent elles iusanes
a son uoler / uol portar les foranes
en quant no pot / encontra Deu sospira
no compensant / com en ell es la falta
per no dompdar / l'apetit no fartable
pensant esser bastant / e sat durable
cosa que sta molt baixa e par alta.

Assats en l'hom / es la raho malalta
qu'a son uoler / porta uol tota cosa
ne sab que hom enlo mon no reposa
si del forçat / que soffir se desalta
donchs quant es foll / qui ua tras l'impossible
ecreu de cert / ques ben leus de atenyer
ne sab / que son uoler / no pot estrenyer
si donchs nol met / enlo cert e possible,

Aquell sentir / e l'entendr'es fallible
ignorants ço / que al uoler abasta
foll es aquell / qui uol de molla pasta
fer un escut / a tot colp inuencible
donch que sera / dels qu'en les dones uolen
amor gentil / mesclad'ab bonesa
dient quels fa / fortuna gran malesa
per no saber / d'hon los ue perques dolen.

No saben poch / los qui molt amar solen
saber d'hon ue / perqui dolor soffiren
ab cor d'hauer / tot be complit requiren
de don'amor / e per deu aquell colen
per ignorar / amor e sa natura
e quenta y mal / la donam per mereixer
cuyden que ço / quils da fam los deu pexer
e dura tant / la fam com l'ora dura

Gracia teny / aquell qui no atura
enla error / sino tant com ignora
mas conenexentla / moltes ueus senplora
eno sen part / nen penedir met / cura.

e moltes ueus / la falta coneguda
partir sen uol / elo partir l'agreuja
perque li plau / lo temps que si alleuja
es perant qual / part d'ell sara uençuda

Enemich es dela cosa sabuda
l'enteniment / si ueritat no guarda
donchs de amor / follia es la guarda
puix dins breu temps de blanch en negre muda
no pens algu / la culpa d'amor sia
ne del amat / mas del amant que ferma
sa uoluntat / enloch tremolant ferma
foll es aquell / quil uent fermar uolia.

Tot lo derrer / que l'hom en primeria
enon coneix / fins que no es temps ques faça
quant l'apetit / totes coses abraça
e leixar uol / co que uer nos poria
lla donchs l'hom ueu / sies sabent l'errada
com ne perque / no ateny lo que cerca
lo saui pren / lo profit de sa cerca
lo foll roman / en sa trista'n contrada

Ans de hauer / la cosa desijada
e de saber hauuda / quant contenta
e ço no sab / hom si primer no tenta
l'affer desi / e del que li agrada
e que primer / son apetit estrenga
a no uoler / lo que raho no uulla
del hom uestit / mal pendre fadespulla
menys es de fer tolrel ans que la prenga.

Pus facilment / yo crech quel hom atenga
tolres desig / quen aquell metre terme
qual es aquell / quen loch l'enegant ferme
son peu / que tost / enterra no s'estenga
donchs qui d'amor / segurament uol uiure
los mouiments / ab ferme rahons tolga
e qui d'aço / no es bastant s'estolga
mes prop li es / lo plorar que lo riure.

Acobejan eshom / primer delliure
que per hauer / deles coses sciença
perque no te / franca loconoxença
dones y amor / en loch degut assiure.

nose com es / conexenca primera
quels apetis / mortificats no sien
ella ual poch / si ells cami desuien
y ells uan com orbs / si non prenen carrera.

A tots aquells / quenlo mon han manera
de abraçar / totes coses mundanes
compus ne hauran / ells y elles ne uanes
qui fuig del mon / ua per dreta carrera
uos mon senyor / haueu sciençia uera
los apetits / mals a uos no contrasten
mostrant a molt / qui sab e eno tasten
sil passionat / ha la raho sencera.

Puix que sens tu / algu a tu no basta
donam la ma / o pels cabells me lleua
sino estench / la mia uers la tua
quasi forcat / a tu mateix metira
yo uull anar / enuers tu al encontre
no se perque / no faç lo que uolria
e no se que / aquest uoler empacha
puix yo so cert / hauer uoluntat franca.

Leuar mi uull / e prou nome esforce
ço fa lo pes / de mas terribles colpes
ans que la mort / lo proces ami colga
placiat Deu / puix teu uull ser quem uulles
fes que ta sanch / mon dur cor amoleixca
de semblant mal / guari ell a molts altres
ja lo tardar / ta iram denuncia
ta pietat / no troba en mi que obre

Tant clarament / en l'entendre no peque
com lo uoler / e carregat de colpa
ajudam deu / mas follament te pregue
car tu no uals / sino alqui s'ajuda
etots aquells / que atu se apleguen
nols pots fallir / e mostren ho tosbraços
que fare yo / queno mereixch m'ajudes
car tant com puch / conech que nom esforçe.

Perdona mi / si follament te parle
de passio / parteixen mes paraules
yo sent pahor / d'infern al qual fas uia
gitar la uull / e noy disponch mos passos.

Mas yom recort / que meritist lo ladre
tant quant hom ueu / noy bastauen ses obres
ton esperit / lla hon li plau espira
com ne perque no sab / qui encarn uixca.

Ab tot que so / mal christia per obra
ira not tinch / ne de res not encolpe
yo so ben cert / que per tostemps be obres
efas tant be / donant mort com la uida
tot es egual / quant surt de ta potença
don tinch per foll / qui contra tu murmura
amor de mal / e be ignorança
es la raho / quels homeus not coneixen

A tu deman / que lo cor m'inforteixques
sique uoler / ab ta uoluntat ligue
e puix so cert / que lo mon nom profita
donam esforç / que del tot l'abandone
elo delit / quel bon hom de tu gusta
fes men sentir / una poca çentilla
perque la part / menor quem es rebelle
haja falach / que tant fort nom contraste

Aiudam Deu / que senstu nom puch moure
perquel meu cos / esmes que paralitich
tant son en mi / enuellits los mal habits
quela uirtut algustar m'es amarga
o Deu merçe / reuolta'n mi natura
que mala es perla mia gran colpa
esi per mort / yo puch rembre ma falta
esta sera / ma dolça penitençia.

Yo tem a tu / mesque no so amable
e dauant tu / confes lla colpa aquesta
torbada es / la mia'sperança
e dintre mi / sent terrible baralla
yo ueig / a tu / just e misericorde
e ton uoler / qui sens merits graçia
dones etols / de grat lo do sens merits
qual es tant iust / quant mes yo no tremole.

Si Job lo just / por de Deu lo prenia
que fare yo / que dins les colpes nade
com pens d'infer / que temps nos esmenta
lla es mostrat / tots quants sentiments temen.

l'arma qui es / contemplar deu eleta
encontra'quell blasemant se rebella
no es en hom / de tant gran malestima
donch com esta / qui uers tal part camina.

Prech te senyor / quela uidam abreuges
ans que piiors / casos a mi segueixquen
en dolor uixch / fahent uida peruersa
e tem d'ella la mort / per tostemps longa
donch mal deça / e della mal sens terme
pren me al punt / que millor en mi trobes
los detardars / no se a quem serueixen
no te repos / lo qui te fer uiatge.

Yo dolch perque / tant com uull nom pusch dolre
del infinit / damnatge del qual dubte
e tal dolor / no la recull natura
nes pot asmar / ne menys sentir pot l'home
e donchs aço / sembla mi flaca scusa
com demon dan / tant com es nom espante
si çel doman / noli do basta stima
fretura pas / de por e de sperança.

Perbe que tu / irascible te mostres
ço es defalt / de nostra coneixença
lo teu uoler / tostemps clemença guarda
semblant males / un un be in estimable
perdonam deu / sit he donada colpa
car yo confes / esser aquell colpable
ab ull de carn / e fets los teus iudicis
uulles dar lum / ala uista del arma

Lo meu uoler al teu / es molt contrarj
em so nemich / pensantme amich esser
ajudam Deu / puix me ueus ental pressa
yom desesper / si mos demerits guardes
yom enuig molt / lauida com allongue
e dubte molt / que aquella feneixca
en dolor uixch / car mon uoler nos ferma
e ja enmi / alterat es l'arbitre.

Tu est la fi / hon totes fins termenen
e no es fi / si entu no termena
tu es lo be / hon tot altres mesura
eno es bo / qui a tu Deu no sembla.

alquit complau / aquell tu Deu nomenes
per tu semblar / major grau d'homel muntes
hon es gran dret / de qui sembla'l diable
prenga lo mon / d'aquell ab quis conformat.

Alguna fi / en aquest mon se troba
ne es uera fi / puix que no fa l'hom felix
es lo començ / per hon l'altra s'acaba
segons lo curs / quentendre pot un home
los philosophs / qui aquella posaren
ensi mateix / son esser uists discordes
senyal es cert / quen ueritat nos funda
per conseguent / al home no contenta.

Bona persi / no fon ley Iudayca
en paradis / per ella no s'entraua
mas tant com fou començ d'aquesta nostra
de ques pot dir / d'aquestes dues una
axi la fi / de tot en tot humana
no darepos / al apetit ho terme
mas tant poch l'hom / sens ella noha l'altra
sant Iuhan fon / senyalant lo Messies.

Note repos / qui en altra fi guarda
car en res als / lo uoler no reposa
ço fent cascu / e noy cal subtilesa
que fora tu / lo uoler nos atura
si com los rius / ala mar tots acorren
axi les fins / totes en tu senentren
puix te conech / esforçam que yot ame
uença la mor / ala porque yot porte.

Esi amor / tanta com uull nom entra
creixme la por / sique tement no peque
car no peccant / yo perdr'aquells abits
que son estats / perque not'am la causa
muyren aquells / qui detu m'apartaren
puix son mig mort / emfan que no reuisca
o senyor Deu / fes quela uida llargue
puix me apar / quen uers tu yom acoste

Quim mostrara / deuant tu fer escusa
quant haure dar / mon mal ordenat compte
tum has donat / disposicio no mala
e ya he fet / de regle falç molt corba.

dreçar lo uull / mas he mester ta juda
ajudam Deu / car ma forca's flaca
tu est primer / en tota bona obra
com sera donchs / que primer de tu passe

Not prech / quem dons / sanitat de persona
ne bens alguns / denatura y fortuna
mas solament / que atu Deu sols ame
car yo so cert / quel major be si causa
per conseguent / delectacio alta
yno lasent / perque dispost nom trobe
mas per saber / un home grosser jutja
quel major be / sus tots es delitable.

Quel seral jorn / quela mort yo no teme
e sera quant / de tamor yom inflame
e nos pot fer / sens menys preu de uida
e que per tu / aquella yo menys prehe
lla donchs / seran / ius mi totes les coses
quede present / me ueig sobre los muscles
lo qui no tem / dels fort leo les ungles
molt menys tembra / lo fiblo dela uespa.

Prech te senyor / quem fasses insensible
eque'n nulls temps / alguns delits yo senta
no solament / los leigs quit uenen contra
mas tots aquells / quen differents se troben
aço desig / perque sol en tu pense
e pusch hauer la uia quen'tus dreça
fesho senyor / esi per temps men torne
haie per cert / trobar t'a urella sorda.

Tolme dolor / com me ueig perdrel'segle
carmentrem dolch / tant com uull yo not ame
e uull ho fer / mas l'abit me contrasta
e temps passat / me carregui la colpa
tant te cost yo / com molts qui not seruiren
e tuls has let / no menys que yot demane
perquet supplich / que dins lo cor tumentres
pus est entrat / en pus abominable.

Catholich so / mas la fe nom escalfa
quela fredor / lenta dels senys apague
car yo leix so / que mos sentiments senten
e paradis / crech perfe y raho jutje.

aquella part / del esperit es pronta
mas la del senys / rosegant la m'acoste
donchs tu senyor ab foch de fe m'acorre
tant que la part / quem porta fret abrase.

Tu crehist mi perque l'anima salue
epotse fer demi / sabs lo contrari
si es axi / perque donchs me creaues
puix fon en tu / lo saber infallible
torna no res / yot supplich lo meu esser
car mes me ual / que tostemps l'escur carcer
yo crech atu / com uolguist dir de judes
que fora bo / no fos nat al mon home

Permi segur / hauent rebut baptisme
no fos tornat / als braços dela uida
mas ala mort / hagues retut lo deute
e de present yo no uiuria'n dubte
major dolor / d'infern los homens senten
qui los delits de paradis no jutien
lo mal sentir / es d'aquel altre xemple
e paradis / sens lo sentir se jutja.

Donam esforç / que prenga demi uenge
yom trob offes / contra tu ab gran culpa
esinoy bast / tude ma carn te fart
abque nom toch l'esperit qu'atu sembla
esobretot / ma fe queno uaccille
eno tremol / la mia's perança
nom fallira / caritat elles fermes
e dela carn / sit supplich nomen hoies.

Oquant sera / que regare les galtes
d'aygua de plor / ables lagrimes dolçes
contricio / es la font de hon manen
aquest es clau / quel çel tancat nos obre
d'atrictio / parteixen les amargues
perquen'temor / mes quen amor se funden
mas tals quals son / d'aquestes me abunda
puix son cami / es uia perles altres:~

~:FINIS:~