Libre de mil proverbis/Capítol VII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL VII


DE SCUDER

1SI souen vols esser alegre hages bon scuder.
2Aytants scuders muda tro que un bo ne pusques hauer.
3De negun no has mester tan souen seruici con de scuder.
4Soptosament no reprenes ton scuder.

5Amor, temor e humilitat nodresques en ton scuder.
6Dona a ton scuder ço que li promets.
7Lo meylor amich que tu has es ton bon scuder.
8Nuyl hom no dona aytan souen trebayl con mal scuder.
9No t azalts de scuder qui desige beyles vestidures.
10Scuder negligent no es ton amich.
11No te confies en scuder qui ria mes a ta muyler que a tu.
12Scuder qui rient se reprena no t ama.
13Gita de tu scuder qui no reeb correccio.
14Negun scuder no pot be seruir son senyor si no l ama.
15En scuder ama mes veritat e leyaltat que prestesa ne bellesa.
16Scuder qui engana son vehi engana ta casa.
17Scuder lagoter e maldigol no es leyal.

18Scuder qui no ha vergonya no es bo.
19Ab ton scuder no muntiplichs paraules.
20Ab ton scuder no ries souen.