Libre de mil proverbis/Capítol XXV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXV


DE SANCTETAT.

1A gran sanctetat gran bontat.
2Sens sanctetat no est digne que hages en Deu esperança.
3Sens sancta volentat no pots amar Deu.
4Sens sanct membrar, entendre e amar ta anima no pot hauer repos.
5No faças peccat e seras sanct.
6Per negunes coses no venes sanctetat.
7Sens sanctetat no vuyles seruir ne esser seruit.
8Compra sanctetat ab totes coses.
9Mes ama sanctetat que tos parents.
10Sens sanctetat no vuyles hauer honrament.

11Qui no ha sanctetat no ha Deu, ne Deu ha eyl.
12Si vols sanct morir hages sancta vida.
13Per sanctetat es memoria antigua.
14Qui ab sanctetat ama, ab sanctetat es amat.
15Ab sanctetat est ignocent de ton peccat.
16A tos peus dona sanctes carreres, e a tes mans sanctes obres.
17Sens gracia e caritat sanctetat no pots hauer.
18Mes creegues hauer sanctetat per gracia e per don que per tes obres.
19No desijes hauer sanctetat per hauer honrament.
20Tots los bens terrenals no valen una sanctetat de home.