Libre de mil proverbis/Capítol XXXIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXXIII


DE OBEDIENCIA

1CAR volentat vol sobtosament, e enteniment enten ab deliberacio, fe ta volentat obedient a ton enteniment.
2Obediencia es passio de volentat, e greix de enteniment.
3Qui es obedient a son senyor, es just; e qui es obedient a son menor, es humil.
4Obediencia per pahor no es tan gran con per amor.
5Obediencia injusta te fa la anima malalta.
6Qui obeeix a no saui, no es saui.
7Obediencia compra volentat.

8Sies obedient a virtuts, e no a peccat.
9Sies obedient a Deu e seras franch.
10Sens conseyl de ta raho no obeesques a ton cors.
11Sens obediencia no pots hauer amich.
12Gran obediencia porta gran merit.
13Con comença obediencia comença preso de volentat.
14Ton enteniment obeeix a ta volentat, con has creença.
15Con obediencia canta, libertat de volentat plora.
16Obediencia es pobresa de volentat.
17Qui obeeix á saui, es saui.
18Ta volentat sia obedient a caritat.
19Sies obedient a justicia, per ço que te procure perdo.
20Obediencia es dona o seruenta.