Llibret de versos/Cansó dels escursionistes del Rat-Penat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
← A la Senyera Cansó dels escursionistes del Rat-Penat
Llibret de versos
Tempesta →


CANSÓ DELS ESCURSIONISTES

del rat-penat15.

————


S

om gent honrada, som gent tranquila,

Escursionistes del Rat-Penat:
De poble en poble, de vila en vila,
Busquem memóries del temps passat.

 Pels camps alegres hon sa rivera
Lo Túria broda d' eternes flors;
Per les montanyes hon la olivera
A pler nos dona sos fruyts millors;
Pels horts flairosos hon entre paumes
Tot l' any verdegen los tarongers,
Dels nostres avis, Ferrers ó Jaumes,
Trovem gotjosos vestigis vers.

 Som gent honrada, som gent tranquila,
Escursionistes del Rat-Penat;
De poble en poble, de vila en vila,
Busquem memóries del temps passat.

 Lo solitari castell que un día
Va ser espasme del sarrahí,
Hon amoroses troves ouía
Gentil donzella tancada allí;
L' humil santuari del l' alta serra,
Hon l' eremita cumpli 'ls seus vots,
Castell y esglesia, cel, mar y terra,
De Amor, fe y pátria nos parlen tots.

 Som gent honrada, som gent tranquila,
Escursionistes del Rat-Penat;
De poble en poble, de vila en vila,
Busquem memóries del temps passat.

 Valencianetes, les dels ulls negres,
D' estampa ayrosa, de infantil peu;
Quant per la porta passem alegres,
No poregoses vos amagueu;
Vingau rialleres; porteu la bota
Que ab bálsem omplin Quart ó Turís,
Y en tant que 'n ella quede una gota.
Cantem al nostre gloriós país.

 Som gent honrada, som gent tranquila,
Escursionistes del Rat-Penat;
De poble en poble, de vila en vila.
Busquem memóries del temps passat.

 Jardí d' Espanya, Valencia hermosa,
D' estranys y propis admiració;
Tu la que guarden Penyacolosa,
Y els peus en l' aygua, l' altiu Mongó;
Huri cristiana, rëal princesa,

Pera nosaltres, amants fidels,
Les gales mostra de ta bellessa.
Dels teus engisos desgarra els vels.

 Som gent honrada, som gent tranquila,
Escursionistes del Rat-Penat;
De poble en poble, de vila en vila,
Busquem memóries del temps passat.

 Del Cit tu fores la desposada;
Demprés del noble Jaume valent;
Tu pel gran Ausias fores cantada
Y benehida per Sant Vicent.
Per guardar eixes santes memóries
Y los teus timbres sempre enaltir,
No volem altres profits ni glóries
Que en los teus brassos viure y morir.

 Som gent honrada, som gent tranquila,
Escursionistes del Rat-Penat;
De poble en poble, de vila en vila,
Busquem memóries del temps passat.

1882.