Lo gayter del Llobregat (1858) - Consell fora de temps

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Sou al capítol «Consell fora de temps»
Lo gayter del Llobregat (1858)
Download-icon.svg Descarrega l'obra
Breezeicons-actions-22-go-previous.svg Anyorament Lo hivern Breezeicons-actions-22-go-next.svg

CONSELL FORA DE TEMPS.


(Imitació del alemany.)


 Una nina en lo riu
 Banya sos peus de rosa;
 Un aucell desde 'l niu
 Li canta ab veu melosa.

 «No enteles eix cristall
 Ahont se pinta, ob ma nina,
 Com en brunyit mirall
 Del cel la llum divina.»

 Y la nina llavors
 Que 's banya, entelant l' ona,
 Respongué, 'ls ulls en plors,
 Al qui eix consell li dona.

 «No 't dolgue, oh moxonet,
 Si veus l' aygua ara espessa,
 Pus tornará á poquet
 Á cobrar sa puresa.

 «Mes quant un jorn has vist
 Prop meu que un jove estava,
 ¿Perqué ton cant tan trist,
 Perque no l' avisava?

 «No enteles son bell cor,
 Ton cant dirli devia;
 No desfulles la flor
 Que 'n son front relluia:

 «Pus si 'l logras tacar
 May mes son cor de nina
 Tornará á reflectar
 Del cel la llum divina.»


Juny de 1847.