Lo llibre dels poetas/Guillem de Cervera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


GUILLEM DE CERVERA.
 
Si tot letra no say,
En Guylan de Cerveyra
als plans comenseray
plan' obra vertadeyra.
 
Mas no 'm conexerén,
ies ne m' entendrán be,
can mon nom ausirán,
ne 'ls sovendrá de me.

No conosc ablatius,
singulars ni plurals,
verbs, oblics, sostantius,
ne mudes ne vocals,

Pretérits ne presens,
consonans, leonismes,
ne ab sens ne accens,
ne comtes d' argorismes.

Mas am e-z ay amat,
e-s enquer amaray,
e pas e-z ay passat
e lig e ligiray.

Car ligir ditz emblar,
perqué emblar volgra mi
á tot vil malestar,
c' aytal emblar vey fi.

E ligirs ditz coylirs,
perqu' eu volgra cuylir
amor, plasers, servís
ab poder de servir.

E ligirs passar dits,
perqu' eu volgra passar
ab los tres reys, guarnits
de tot arnés, la mar.

E ligirs dits ligir,
can hom la letra lig,
e triar e-z eslir,
si tot be no comfig.

Eslir volgr' e triyar,
si pogués, mal e be,
e 'l be pendre, laixar
lo mal, c' axi-s cové.

E volgre ligir libres,
on conagués cals suy,
e co 'l mon vay con gibres,
cals seray e cals fuy.

Fiyl, per vos altres dic
aquestz dits planament,

car volgra fossatz ric
de saber e de sen.

Esguardan m' escoutats
e de cor m' entendets,
e can be m' entendats,
mos plans dits retenets.

Qu' escoutars sens entendre
fa mays trop mal que be:
qui escouta, rependre
se fay, can no reté.

Lo be, c' als bons aus dire,
e laix' anar lo mal;
c' hom no deu re escriure,
hon perda son iornal.

Tots vostres V. sens vuyl
metats en l' escoutar,
car lay, hon guardon l' uyl
fan de se 'l cor virar.

E no podrets far re,
ni menar ab les mas,
que 'l cor no y an de se,
en bocha ni en mas.

No pot hom re sentir,
que 'l cor adés no y an,
tuyt me porán ausir,
mas be no m' entendrán.