Obras del poeta valenciá Ausias March/Mòlt he tardat en descobrir ma falta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Molt he tardat en descobrir ma falta.

 L.
 
Mòlt he tardat en descobrir ma falta
per lo jovent que 'm nega experiment
en un cas nou l' hom es mal coneixent
é majormént si la rahó es malalta
per gran esforçs de folla voluntat
car tant com es la voluntad moguda
l' hom déu haver del seny major ajuda
si virtuós vol ésser nomenat.

Qui son camí verdader ha errat
per anar lla hon vol sojorn haver
esli forçat que prenga mal sender
é may venir en son lloch desijat,
tal cas m' ha pres volentme contentar
mon ferm voler per altre tal amant
no ha trobat lo séu propi semblant
car son esguart es verament amar.

L' enteniment en qui 'l juhí no es clar
forçadament há pendre opinions
voluntad móu sofístiques rahons
fentles valer é per bastants passar;
si com Florí que bona color há
é no val res coneguda sa lley,
m' ha pres à mi qu' en pensa montí á Rey
fahent rahons quals veritat desfà.

E si pas mal bon dret ho consentrá
puix es dit foll cell qui serveix senyor
que no pot fér content bon servidor
é per null temps ningun dret juhí fá,
é mes qui mal administrador es
al cavador donant lloguér de metje
en los llochs plans fá durar lo estret setje
lo fort castell en terra tost ha més.

Prénmen aixís com à grosser pajés
qui bon sement en mala terra met
ultra cuidant pensa haver bon esplet
d' aquell terreny qui buida los granés,
assats há seny qui no há sentiment
per encercar é trobar la rahó
é pren esment del mal del companyó
per cas passat jutja lo séu present.

Seguint lo estill qui natura consent
é çó que 'l seny é veure clar abasta
negre forment no dòna blanca pasta,
ne 'l estre ranch es animal corrent.
Tant poch será que nulla dona senta
ne veja prim lo fin secret d' amor
si per amar no sofir gran dolor
y en sentiment triada en millers trenta.

 Tornada.

Plena de seny, si algú mi esmenta
tots los oyents diuhen que sò millor
pus franch é fort é callant amador
ma voluntad hahent d' amor serventa.