Obras del poeta valenciá Ausias March/Mentre d' amor sentí sa passió

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquest text tracta sobre una edició de 1884. Per a altres versions, vegeu Mentre d'Amor sentí sa passió.

 LXXVIII.

Mentre d' amor sentí sa passió
d' ell no haguí algun coneximènt
quant he perdut d' aquell lo sentimènt
jo bast assats donar d' ell gran rahó.
Per son esguart he vist sa calitat
é com d' honest te poch é profitós
é com está 'n l' apetit cobejós
é delitós com se 'n ampra forcat.

Qui de amor delitable es tocat
y en son voler esperança no sent
é son delit es tot en lo present
del cobejós es vist passionat.
Mes qui dolor com no s' amat sofir
y ab gran desig altra amor vol haver
en lo irós es fundat son voler
esper é por lo fan pus fort sentir.

Si com lo cos bén format se pot dir
quant egualment los membres há formats,
tal es amor quant ses tres qualitats
en actes tres hom véu aquell exir;
car hom véu clar l' apetit corporal
é del compost d' hon pren forma l' honest
dels quals es l' hom si be ama conquest
sens tots aquests eguals amor poch val.

Aquest Amor no es Angelical
ans mes al cos que al arma há son esguart
diuse d' aquell del qual pren major part
sa força es gran com tota en general.
Lo qui amor per tres parts ha sentit
toca de tot d' Àngel, é d' hom, é brut,
segons de qual tal nom ha merescut
é si de tots de tants es revestit.

Primerament lo cos li es subdit
e per ell es l' ánima en tal voler,
si en fastig ve lo cos pert son poder
así mateix pert d' amor l' esperit.
Mòltes veus es que l' hom coneix be clar
qual mes hi fá l' ánima ó lo cos
é mes del temps hom no sab en que 's pos
qual del compost lo móu en mes amar.

Al esperit se esguarda lo durar
é lo començ al cos lo desig gran,
acompanyats tots llurs actes están
en duració y en l' acte de amar.
tal com es l' hom de tal amor es prés
é segons la sua amor ha esguart
hoc é per temps ha fam é tost es fart
seguint lo fort del amor qui l' ha enpés.

Axí com es l' amant per interés
á son amich del qual gran be li ve,
ell ama aquell é mes son propi be
no veu son foch per dos parts ser encés;
axí son dos esguarts d' aquest amor
é no 's veu be que sia sinó hu
comença al cos é puis se fa comú
per dos esguarts é per hu contador.

Quin estament es d' aquell amador
no desitjant res d' acte deshonest
é ja molt menys d' aquell qui es honest
é sia encès d' amorosa calor,
per un voler anant entr' aquests dos
confús á temps é puig determinat
per gran desig mortal de ser amat
é puig per gran desig luxuriós.

D' amor no sab qui 's cuida ser ginyós
é menys sabènt tots los tinch en un grau
lo Rey se fá de la serventa esclau
é d' ella vol l' honest y 'l delitós.
En amor veig dues dificultats;
una, en saber qui es, d' hon ve, que fá:
l' altra, en exir del qui en ses mans está
é quant é com fá contents sos privats.

 Tornada.

Á Dèu, á Dèu sien acomanats
mos pensaments qui m' han donat delit
ells son aquells mes l' esguart es fallit
é ja en mi jo los trobe alterats.