Obras del poeta valenciá Ausias March/Quant mes amáu tant mes temor teniu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca DEMANDA
feta per Mossen Fenollar á Mossen Ausias March

Per mitigar l' enuig gran del estiu
é per sentir lo fins ahuy dubtat
al meu quesit de vos ara consíu
me respondreu per mi tan suplicat;
enamorats conech dos en ciutat
que 's volen be sens tota fictió
é may estan sens contradictió
tostemps renyant axi com goz é gat.

 Tornada.

Vos magnífich que sòu mòlt avisat
dir me héu si 'us plau que móu tal passió
perqué de vos haja solució
o dupte meu en cobla ó dictat.

 RESPOSTA
 de Mossen Ausias March.

Quant mes amáu tant mes temor teniu
vos é cascú de perdre lo guanyat
d' ací es segueix que tostemps presumiu
altre sens vos la vostra Amor combat,
é tal pensar ab lo recel mesclat
donant de vos semblant suspició
causa lo reny duptant mutació
per lo plaher de altra calitat.

Tractant d' Amor ab la qual tot hom viu
lo natural don promóu amistat
móu tal contrast que ab duy fan l' esquiu
temorejant cascú ser transformat.
En altr' amor moven tots jorns debat
car res aue am ab inclinació
celós vol fer si ha perfectió
é veu perqué renyant cascú es amat.

 Tornada.

Tots los doctors que jo he cartejat
trob que 'n han dit fetne conclusió
l' esperimènt sens operació
dupten les mes ab gran necessitat.

 Altra resposta.
 feta pera Rodrigo Die,

Si be jo crech la veritat sentí
mon bon amich del cas que demanáu
la mia má á la vostra rescriví
lo sentimènt que de ma pensa tráu.
Cascú dels dos amants vol ser amat
complidamènt del altre seu volgut
lo gran recel de serhi decebut
los fá causar lo desdenyós combat.

A vos confés é 'us dich lo que jo viu
no ha mòlt temps portant d' amor la jou
la passió que fa que l' hom no riu
no cal ser gran l' endici que la móu
é confiant del bon comport d' amor
sep le veig hom en altra part vexar
car un tal fet tantost fá declarar
quant de voler habita dins lo cor.

Dubtar no 'us cal si 'l Terenci llegiu
menys de glosar á la lletra veuréu
solucció al dupte que escriviu
si be notáu lo que d' ell compendréu.
Les ires, dix é axí 'u declará,
dels namorats es integració
del be d' amor é de la pefectió
la voluntat axí la senyalá.

 Seguida endreça.

Vos mòlt discret é honest capellá
del que 'us he dit, segons ma entenció
sumar podeu esta conclusió,
que zel d' amor es qui la brega fá.

 Fí de las obras d'amor.