Pàgina:1980 801547 Vinaròs.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 Vist l'expedient instruít per l'Ajuntament de Vinaroz (Castelló) per al canvi del nom actuàl pel de Vinaròs, i que ha segút registràt en la Conselleria de l'Interior al número 83/80.
 RESULTANT que l'Ajuntament de Vinaroz en sessió plenària celebrada en el quorum legàl del dia 2 d'abril de 1980 aprovà l'expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de Vinaròs, a fi d'adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.
 RESULTANT que l'expedient va estar expòst al public per terme reglamentari, sense que contra el matéix es presentara cap de reclamació.
 RESULTANT que l'Excelentíssima Diputació de Castelló ha emitít el seu informe favorable.
 RESULTANT que a l'expedient va incorporàt un escrít de la Universitàt de Valéncia, Institút de Ciències de l'Educació, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita, així com estudi de l'Associació d'Amics de Vinaròs en el matéix sentít.
 CONSIDERANT que l'articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possiblitàt d'alterar els noms del Municipis.
 CONSIDERANT: Que l'acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l'articul 303 de la Llei de Regim Locàl, ya que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d'Estudi, per unanimitàt dels nou membres assistents.