Pàgina:1984 803514 l'Alcúdia de Crespins.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 860 DECRET 106/1984, d’1 d’octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova la nova denominació del municipi de l’Alcúdia de Crespins.

L’Ajuntament d’Alcúdia de Crespins (València), en sessió celebrada el dia 30 d’abril de 1980, acordà sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel de l’Alcúdia de Crespins.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència consideren correcta en llengua valenciana la grafia de l’Alcúdia de Crespins.

La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alcúdia de Crespins, per a l’alteració de la seua denominació actual per la de l’Alcúdia de Crespins, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 1 d’octubre de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de l’Alcúdia de Crespins es denominarà l’Alcúdia de Crespins. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 1 d’octubre de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS