Pàgina:1989 814643 Alcoi.pdf/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

 El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià, la grafía d’Alcoi, i no procedeix cap informe per a la forma en castellà, Alcoy, que és la denominació actual.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.
 En la seua virtut, vist l’expedient instruït per l'Ajuntament d'Alcoy (Alacant) per a l'alteració de la denominació actual per la forma bilingüe, Alcoi en valencià i Alcoy en castellà, a proposta del Conseller d’Administració Pública, prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 1989,


Decrete:

Article únic
 L'actual Municipi d'Alcoy de la Provincia d’Alacant, adoptarà la forma bilingüe per la seua denominació: Alcoi en valencià i Alcoy en castellà. Les referències que a l'antic nom s'hagessen realitzat pels òrgans de l'Estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


 València, 17 de juliol de 1989.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,
JOAQUÍM AZAGRA I ROS