Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/26

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA CANÇÓ DEL POBRE


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
tagline = ""
}
\score {\relative c'{
\key bes \major
\time 6/8
\autoBeamOff
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 8

f8
d f f es g g \break
f8 g a bes4 f8
d8 f f es g g \break
f8 g a bes4 bes8
bes8 bes bes bes[ d] c \break
bes8 a g f[ d] f
d8 f f es g g \break
f8 g a bes4^\fermata \bar"||"
}
\addlyrics
{ Al de -- ma -- tí_em lle -- vo_i me'n
vai a la font, me'n ren -- to la ca -- ra
i_a -- fo -- ra la sòn; lo ric no_ho pot fer
per -- què no_és lle -- vat.
Jo_en can -- to_i m'a -- le -- gro
quan Je -- sús és nat.
}
\layout{
indent = 15
ragged-last = ##t
line-width = 100
\context {
\Score
\remove "Bar_number_engraver"
}
}
\midi{}
}