Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/41

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA MALLARENGA I EL PINÇÀ


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative d'{
  \key bes \major
  \time 6/8
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 4.
  \autoBeamOff
  d8 d d
  g4 bes8 a4 bes8 \break
  g4. \bar":|" bes4 c8
  d4 d8 c4 bes8 \break
  a4 bes8 c c c
  bes8 a4^\fermata r8 d, d \break
  g4 a8 bes4 c8 
  d4 c8 bes a bes \break
  g4^\fermata r8 \bar"||"
 }
 \addlyrics {
  La ma -- lla -- ren -- ga_i
  el pin -- çà si se'n
  vol -- li -- en ca -- sà.
  Lan -- ti -- ru -- lu -- re -- ta
  si se'n vo li -- en ca --sà,
  lan -- ti -- ru -- lu -- rà.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}