Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/43

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
L'AIMADOR


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ \relative f' {
\key fis \minor
\time 3/4
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 4
\autoBeamOff
fis8. fis16
gis8 fis e4 fis \break
gis2 gis8[ a]
b8 gis cis4. b8
b8[ a] gis2 \break
\bar "||" \time 2/4
b4 b8 b
cis4 b8 a
gis2 \break
b8[ a] gis[ fis]
\bar "||" \time 3/4
fis4. gis8 gis fis \break
a8.[ cis,16] cis4 r8 cis16 cis
\bar "||" \time 4/4
fis8. eis16 fis8 gis a gis a b \break
\bar "||" \time 2/4
cis4 gis
fis8. gis16 a8 gis \bar "||" \time 3/4 fis2 \bar "||"
}
\addlyrics
{
Fa -- dri -- nets que fes -- te -- jeu,
tri -- eu en ho -- ra bo -- na;
jo me'n só e -- na -- mo -- rat
de u -- na gen -- til mi -- nyo -- na.
Tral -- la -- rà tral -- la -- rà la -- ra
la -- ra la -- ra
tral la ral -- la -- là.
}
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}