Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/53

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA FRANCISQUETA


Aquesta pàgina conté una partitura.\version "2.14.1"
\header {
 tagline = ""
}
tema = \relative d'{ 
\key g \major \time 2/4 
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 4 
\autoBeamOff

\repeat volta 2 {d8. fis16
a8 a a b \break
a8 fis a d
\bar "||" \time 3/4
a4 e fis8 g
\bar "||" \time 2/4
a4 | } \repeat volta 2 { |
r8 a
\bar "||" \time 3/4
d4 c8 c b b \break
a4 fis8 a a a
g4 e r8 fis \break
g4 a8 b c d
a4. r8 |}
}
\score{ 
{\tema}
\addlyrics
{
Quan jo n'e -- ra pe -- ti -- te -- ta,
lo meu pa --re_em va cri -- dar.
-No t'es -- pan -- tis,
Fran -- cis -- que -- ta,
que Fran -- cis -- que -- ta,
que_amb un vell te vull ca -- sar.
}
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
 \unfoldRepeats
  {\tema}
 \midi{

 }
}