Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/92

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
FADRINETS D'ALINS


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative d' {
 \key g \major
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
d8 g g g
g2 \break
b8 c d d
c4 a8 b
c4 b8 g \break
a4 r8 d,
g4 a8 g
fis4 g ~ g r \bar "||"
 }
 \addlyrics {
Fa -- dri -- nets d'A -- lins
i de Vall -- Far -- re --ra,
en llu -- ïu el ram
d'a -- ques -- ta ri -- be -- ra. 
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}Fadrinets d'Alins
i de Vall-Farrera,
en lluïu lo ram
d'aquesta ribera.
Porteu davantal,
manteta i coberta,
també cascabells,