Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/94

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
EL ROMER I LA ROMERA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
 \key d \major
 \time 2/4
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \autoBeamOff
a4 d
d8 d a b \break
cis4 cis4 
a4 d
d8 d a b \break
cis4. r8
a4 b
c8 b fis g
a4 fis \break
g4 a
b8 b g g
a4. r8 \bar "||"
 }
 \addlyrics {
El ro -- mer " " la ro -- me -- ra
quan se'n van a Mont -- ser -- rat,
la ro -- me ra_hi va des -- cal -- ça
i_el ro mé_hi va des -- pu -- llat.
 }
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}El romer i la romera,
quan se'n van a Montserrat,
la romera hi va descalça
i el romê hi va despullat.
Quan ja n'eren pel camí
la romera va de part;