Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/116

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA MARE DE DÉUAquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key a \minor
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  e8^\markup{\italic{A poc a poc}}
  a4 c4. b8
  c2 r8 e, \break
  a4 c4. b8
  c4 d4. c8
  \stemUp b4 a4. b8 \break
  \stemNeutral a4 gis r8 e
  a4 c4. b8
  gis4 a4.\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  La Ma -- re de Déu,
  quan e -- ra xi -- que -- ta,
  a -- na -- va_a cos -- tu -- ra
  a_a -- pen -- dre de lle -- tra.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

La Mare de Déu,
quan era xiqueta,
anava a costura
a apendre de lletra,
amb son coixinet
i la cistelleta.
En el cistellet
du quatre pometes,
un bocí de pa,
també avellanetes;
hi portava nous
i alguna panseta.