Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/118

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
ELS FADRINS DE SANT BOI


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 3/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  c8^\markup{\italic{Viu}} c c
  d4 c8
  e4. ~ e4. \break
  c8 c c
  d4 c8
  e4.
  c4 r8 \break
  a8 d d
  d4 e8
  d4. ~ d4 r8 \break
  a8 b c
  d4 c8
  b8 g a16 b
  c4. \break
  a8 b c
  d4 c8
  b8 g a16 b
  c4.
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Els fa -- drins de Sant Boi
  mol -- ta fat -- xen da_n
  gas -- ten, el més pe -- tit de tots
  ne gas -- ta més que_ls al -- tres.
  Tra -- la -- rà.
  El ma -- co de la La -- ia,
  tra -- la -- rà.
  
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}