Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/21

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

LA DAMA D'ARAGÓ

\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial4
  c8.^\markup{\italic{A poc a poc}} b16
  a4 c \stemUp b8. a16
  \stemNeutral b4 b c8. b16 \break
  a4 c \stemUp b8. a16
  \stemNeutral b2 c8. d16
  e4 e d8 c \break
  e4 d c8 b
  \bar"||" \time 2/4
  c8 e d c
  b8 d4 d16 c \break
  b8 d4 c16 b
  \bar"||" \time 3/4
  a4 e c'8. d16
  e4 e d8. c16 \break
  \time 2/4
  b8 d4 c16 b
  \bar"||" \time 3/4
  a2
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  A_A -- ra -- gó n'hi ha una da -- ma
  que_es bo -- ni -- ca com un sol;
  té la ca -- be -- lle -- ra ros -- sa:
  li_ar -- ri -- ba fins als ta -- lons.
  Ai, a -- mo -- ro -- sa Ag --na Ma -- ria,
  ro -- ba -- do -- ra del meu cor.
  Ai de l'a -- mor!
 }
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}