Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/35

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

EL COMTE ARNAU\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key c \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4 e8^\markup{\italic{A poc a poc}} e
  a4. c8 b gis \break
  a8 e a4 g8 fis
  g4. r8 e e \break
  g4. a8 g f
  e8 c d4 c8 d
  e2
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  To -- ta so -- la feu la vet -- lla,
  mu -- ller llei -- al?
  To -- ta so -- la feu la vet -- lla,
  viu -- de -- ta_i -- gual?
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 4)
  }
 }
}


— Tota sola feu la vetlla, — muller lleial?
Tota sola feu la vetlla, — viudeta igual?
— No la faig jo tota sola, — comte l'Arnau,
no la faig jo tota sola, — valga-m Déu, val!
— Qui teniu per companyia, — muller lleial?
Qui teniu per companyia, — viudeta igual?
— Déu i la Verge Maria, — comte l'Arnau,
Déu i la Verge Maria, — valga-m Déu, val!
— Aont ne teniu les filles, — muller lleial?
Aont ne teniu les filles, — viudeta igual!
— A la cambra són que broden, — comte l'Arnau,
a la cambra són que broden — seda i estam.