Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/51

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


EL PARDAL


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key bes \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
  \override Staff.Rest #'style = #'classical
  \partial 4
  f8^\markup{\italic {A poc a poc}} f
  bes4. bes8
  c4. c8 \break
  \time 3/4
  d8 d bes4 c8 c
  d4 bes c8 c
  d4\fermata r8 s8 bes8 c \break
  \time 2/4
  d4. es8
  c4. d8
  \bar"||"
  \time 3/4
  \stemUp bes8 \stemNeutral g c4 \stemUp bes8 \stemNeutral a \break
  \time 2/4
  bes8 bes c c
  \bar "||"
  \time 3/4
  d4 r8 s bes c
  \bar"||"
  \time 2/4
  d4. es8 \break
  c4. d8
  \bar"||"
  \time 3/4
  \stemUp
  bes8 g \stemNeutral c4 \stemUp bes8 a
  \bar "||"
  \time 2/4
  bes4
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  U -- na can -- ço -- ne -- ta no -- va
  vos la di -- ré,
  vos la di -- ré,
  del par -- dal quan s'a -- jo -- ca -- va
  so -- ta_o -- ran -- gé,
  vos la di -- ré,
  del par -- dal quan s'a -- jo -- ca -- va
  so -- ta_o -- ran -- gé.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}