Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/58

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
CANÇÓ DE NADAL


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
paginaA = \relative a' {
  \key e \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
  \partial4
  gis8.^\markup{\italic{Allegret}} fis16
  \bar"||" \time 3/4
  e8 b' e cis b4 \break
  \time 2/4
  gis8 e a gis
  \bar"||" \time 3/4
  fis4 e gis8. fis16 \break
  e8 b' e cis b4
  \bar"||" \time 2/4
  gis8 e a gis \break
  \time 3/4
  fis4 e e'8 e
  \bar"||" \time 2/4
  dis8 dis cis cis
  b8 r e e \break
  dis8 dis cis cis
  b8 gis16 a b8 cis
  b8 gis16 a b8 cis
  
}
paginaB = \relative a'{ 
 \key e \major
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 \autoBeamOff
 b8 gis16 a b8 gis16 a
 b8 gis16 a b8 b \break
 cis4 b
 gis8 e a gis
 fis4 e ~ e4 r \bar"|."
 
}

\score{ {\paginaA}

 \addlyrics {
  El De -- sem -- bre con -- ge -- lat
  con -- fús se re -- ti -- ra;
  A -- bril, de flors co -- ro -- nat,
  tot el món ad -- mi -- ra,
  quan en un jar -- dí d'a -- mor
  neix u -- na di -- vi -- na flor
  d'u -- na ro -- ro -- ro
  d'u -- na sa -- sa-
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
 {\paginaA \paginaB}
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}