Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/65

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA NOIA D'EMPORDÁAquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key f \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  bes8^\markup{\italic{Poc moderat}} a g f
  g4 a
  bes4 c \break
  bes8 a g f
  g4 a
  bes4. r8
  g8 g g c \break
  bes4 a
  g4 f
  c'8 c c c
  bes4 g \break
  f4 r
  \bar"||"
  f8^\markup{\italic{Moderat}} g as g
  bes8 as f g \break
  e4 f
  c'8 c c c
  bes4 g
  f4. r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  U -- na can -- ço -- ne -- ta no -- va
  bé la sen -- ti -- reu can -- tâ
  tre -- ta n'es d'u -- na mi -- nyo -- na
  de la pla -- na d'Em -- por -- dà.
  Flor de lli -- ri, cla -- vell, vi -- o -- le -- ta,
  l'a -- mor me'n té de ma -- tâ.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}