Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/67

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


L'HEREU RIERA\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative c' {
  \key f \major
  \time 3/8
  \autoBeamOff
  \override Voice.Stem #'neutral-direction = 1
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 8
c8^\markup{\italic Alegre}
a'8 a g
c8. bes16 a8 \break
g8 f e
f8 r c
a'8 a g \break
c8. bes16 a8
g8 f e
f8 r a16 bes \break
c8 c bes16 a
d8 d bes
a8 a g
a8 r a16 bes
c8 c bes16 a
d8 d bes
a8 a g 
f8 r \bar"||"
 }
 \addlyrics {
Per -- a Sant An -- to -- ni
grans ba -- lles hi ha,
per -- a Sant Mau -- ri -- ci
tot el po -- ble_hi va.
Tra la ra la la ra la la,
tra la ra la la,
tra la ra la la la la la,
tra la ra la la.
 }
 \layout {
  indent = 0
 % ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}