Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/71

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


EL MARINER


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key f \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
 
}
 
\score {
 \relative c' {
  \global
  c8 c f g a g 
  f2 a4 \break
  c2 f4
  d4 c a
  c2 f4 \break
  d4 c r
  c8 c d c bes a
  g2 f4 \break
  a2 c4
  g4 f g
  a2 c4
  g4 f2\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  A la vo -- ra de la mar
  n'hi_ha_u -- na don -- ze -- lla,
  n'hi_ha_u -- na don -- ze -- lla,
  que bro -- da -- va_un mo -- ca -- dor
  que_es per la rei -- na,
  que_es per la rei -- na.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
A la vora de la mar
n'hi ha una donzella
que brodava un mocador
que es per la reina.